Sbírka předpisů 1963

čá. 059/1963 Sb. rozeslána 29. prosince 1963
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1964    Zrušeno : 01.07.1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1964    Zrušeno : 01.07.1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1964    Zrušeno : 01.01.1975
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní silniční řád
Účinnost od: 10. prosince 1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Protokolu o prodloužení platnosti Smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 12. prosince 1943
čá. 058/1963 Sb. rozeslána 19. prosince 1963
Účinnost od: 19. prosince 1963    Zrušeno : 08.01.1969
Zákon o zřízení a pravomoci Vládního výboru pro cestovní ruch
Účinnost od: 19. prosince 1963    Zrušeno : 01.04.2004
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství
Účinnost od: 19. prosince 1963    Zrušeno : 01.04.2004
Zákon o rybářství
čá. 057/1963 Sb. rozeslána 18. prosince 1963
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon o právních vztazích v mezinárodním obchodním styku (zákoník mezinárodního obchodu)
čá. 056/1963 Sb. rozeslána 17. prosince 1963
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.04.1977
Vyhláška ministerstva spravedlnosti o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a chovanců v domovech mládeže
Účinnost od: 1. dubna 1964
Občanský soudní řád
čá. 055/1963 Sb. rozeslána 16. prosince 1963
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.01.1995
Zákon o rozhodčím řízení v mezinárodním obchodním styku a o výkonu rozhodčích nálezů
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním
čá. 054/1963 Sb. rozeslána 14. prosince 1963
Účinnost od: 1. dubna 1964
Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá organizační opatření v oboru státních notářství
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád)
čá. 053/1963 Sb. rozeslána 13. prosince 1963
Účinnost od: 1. dubna 1964    Zrušeno : 01.01.2014
Zákon o rodině
čá. 052/1963 Sb. rozeslána 12. prosince 1963
Účinnost od: 1. ledna 1964    Zrušeno : 01.01.1975
Vládní nařízení o úpravě celních sazeb
Účinnost od: 1. ledna 1964    Zrušeno : 01.08.1967
Vyhláška ministra vnitra, kterou se stanoví denní sazby připadající na náklady spojené s výkonem vazby a s výkonem trestu odnětí svobody
Účinnost od: 1. ledna 1964    Zrušeno : 01.07.1965
Vyhláška ministra spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
Účinnost od: 17. října 1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o zákazů pokusů s jadernými zbraněmi v ovzduší, kosmickém prostoru a pod vodou
čá. 051/1963 Sb. rozeslána 11. prosince 1963
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 21. března 1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o karnetech E.C.S. pro obchodní vzorky a o Celní úmluvě o karnetu A.T.A. pro dovozní celní záznam zboží
čá. 050/1963 Sb. rozeslána 10. prosince 1963
Účinnost od: 1. ledna 1964    Zrušeno : 01.01.1966
Vyhláška ministra financí, předsedy Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky a předsedy Státní plánovací komise o financování neinvestičních nákladů rozvoje vědy a techniky
čá. 049/1963 Sb. rozeslána 9. prosince 1963
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1964    Zrušeno : 01.05.1966
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o odprodeji některých zemědělských výrobků zaměstnancům státních statků a ostatních státních organizací se zemědělskou výrobou
Účinnost od: 24. prosince 1963    Zrušeno : 10.11.1965
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
čá. 048/1963 Sb. rozeslána 22. listopadu 1963
Účinnost od: 1. října 1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o doplnění Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě (č. 13/1963 Sb.)
Účinnost od: 22. listopadu 1963    Zrušeno : 10.11.1965
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Státní mzdové komisi
čá. 047/1963 Sb. rozeslána 13. listopadu 1963
Účinnost od: 13. listopadu 1963    Zrušeno : 01.04.1968
Vyhláška Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o povinném zkoušení a kontrole elektrotechnických výrobků, materiálů a pomůcek
čá. 046/1963 Sb. rozeslána 24. října 1963
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 8. listopadu 1963    Účinnost do :01.01.1965
Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v období vánoc 1963 a Nového roku 1964
Účinnost od: 24. října 1963    Zrušeno : 16.12.1965
Zákon Slovenské národní rady o Slovenské komisi pro investiční výstavbu
čá. 045/1963 Sb. rozeslána 22. října 1963
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1964    Zrušeno : 28.03.1974
Vyhláška vedoucího Ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o organizaci bytového hospodářství národních výborů
čá. 044/1963 Sb. rozeslána 17. října 1963
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 17. října 1963    Zrušeno : 01.06.1988
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o úplatě za postoupení výkonu práva myslivosti
Účinnost od: 17. října 1963    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška předsednictva Slovenské národní rady o památkových rezervacích
čá. 043/1963 Sb. rozeslána 7. října 1963
Účinnost od: 1. listopadu 1963    Zrušeno : 01.07.1966
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o výkupu a využití traktorů a traktorových přívěsů a návěsů, a zemědělských strojů trvale vyřazených z provozu
Účinnost od: 22. října 1963    Zrušeno : 10.11.1965
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
Účinnost od: 7. října 1963    Zrušeno : 01.01.1968
Ústavní zákon o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů
čá. 042/1963 Sb. rozeslána 5. října 1963
Účinnost od: 5. října 1963    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o Slovenské akademii věd
čá. 041/1963 Sb. rozeslána 30. září 1963
Účinnost od: 4. července 1963    Zrušeno : 20.06.1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou
Účinnost od: 12. července 1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě
Účinnost od: 30. září 1963
Vládní nařízení o stanovení doby trvání základní služby některým pracovníkům v hutních provozech
čá. 040/1963 Sb. rozeslána 17. září 1963
Účinnost od: 20. září 1963    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška ministerstva stavebnictví o změně a doplnění vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací
Účinnost od: 4. července 1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Somálskou republikou
Účinnost od: 31. ledna 1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o změně článku VI odst. A/3 Stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii, schválené rezolucí GC (V)/RES/92 na V. Generální konferenci Mezinárodní agentury pro atomovou energii dne 4. října 1961
čá. 039/1963 Sb. rozeslána 7. září 1963
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 7. září 1963    Zrušeno : 01.05.1974
Vyhláška ministra dopravy o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získávaným do pracovního poměru v železniční dopravě náborem prováděným národními výbory
Účinnost od: 7. září 1963    Zrušeno : 01.08.1965
Vládní nařízení o úpravě působnosti ve věcech cestovních pasů
čá. 038/1963 Sb. rozeslána 30. srpna 1963
Účinnost od: 8. dubna 1961
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Nizzské dohodě o mezinárodním třídění výrobků a služeb, na něž se vztahují tovární a obchodní známky, podepsané dne 15. června 1957
Účinnost od: 1. června 1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Madridské dohodě o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží ze dne 14. dubna 1891, revidované ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958
čá. 037/1963 Sb. rozeslána 23. srpna 1963
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 23. srpna 1963    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění vyhláška č. 199/1958 Ú. l., o příspěvku na zaopatření a kapesném v ústavech sociální péče pro dospělé a o odměnách za pracovní činnost jejich obyvatel
Účinnost od: 23. srpna 1963    Zrušeno : 10.11.1965
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Státní komisi pro investiční výstavbu
čá. 036/1963 Sb. rozeslána 17. srpna 1963
Účinnost od: 17. srpna 1963    Zrušeno : 01.02.1991
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o zajišťování správnosti měřidel a měření
čá. 035/1963 Sb. rozeslána 29. července 1963
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1963
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 8. července 1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o úpravě pohraničního styku
Účinnost od: 29. července 1963    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška ministerstva financí o rozšíření bezplatných převodů správy národního majetku
čá. 034/1963 Sb. rozeslána 24. července 1963
Účinnost od: 1. srpna 1963    Zrušeno : 01.01.1985
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají prozatímní pravidla pro projednávání a rozhodování hospodářských sporů rozhodci
čá. 033/1963 Sb. rozeslána 19. července 1963
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 19. července 1963
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 19. července 1963    Zrušeno : 01.01.1976
Zákon o advokacii
čá. 032/1963 Sb. rozeslána 18. července 1963
Účinnost od: 18. července 1963
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 18. července 1963    Zrušeno : 15.10.1990
Zákon o národních umělcích
Účinnost od: 18. července 1963    Zrušeno : 29.04.1968
Zákon o jednotné soustavě vědeckovýzkumných a vývojových pracovišť (vědeckovýzkumné a vývojové základně)
Účinnost od: 18. července 1963    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o Československé akademii věd
čá. 031/1963 Sb. rozeslána 17. července 1963
Účinnost od: 17. července 1963    Zrušeno : 01.01.2010
Zákon, jímž se mění § 203 trestního zákona č. 140/1961 Sb.
Účinnost od: 17. července 1963    Zrušeno : 29.04.1968
Zákon o Státní plánovací komisi
čá. 030/1963 Sb. rozeslána 13. července 1963
Účinnost od: 13. července 1963    Zrušeno : 13.03.2002
Vyhláška ministerstva školství a kultury o evidenci knihoven jednotné soustavy, o meziknihovní výpůjční službě a o přednostním právu knihoven při získávání literatury, časopisů a jiných sbírkových materiálů
čá. 029/1963 Sb. rozeslána 12. července 1963
Účinnost od: 12. července 1963
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. července 1963    Zrušeno : 05.06.1967
Redakční sdělení o opravě tiskově chyby ve vyhlášce Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků č. 47/1963 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a o prodeji přebytků zemědělských výrobků
Účinnost od: 12. července 1963    Zrušeno : 01.01.1988
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o poskytování náhrad a podpor při některých škodách vzniklých opatřeními proti nákazám a jiným hromadným onemocněním hospodářských zvířat
čá. 028/1963 Sb. rozeslána 1. července 1963
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1963    Zrušeno : 01.01.1971
Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek
Účinnost od: 1. července 1963    Zrušeno : 05.06.1967
Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a o prodeji přebytků zemědělských výrobků
čá. 027/1963 Sb. rozeslána 25. června 1963
Účinnost od: 25. června 1963    Zrušeno : 01.01.1966
Vyhláška ministra-předsedy Státní plánovací komise a ministra financí o racionalizačních opatřeních investiční povahy ve státních hospodářských organizacích
čá. 026/1963 Sb. rozeslána 19. června 1963
Účinnost od: 19. června 1963    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška ministerstva školství a kultury o povinných a pracovních výtiscích
Účinnost od: 19. června 1963    Zrušeno : 01.12.1999
Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 42/1961 Sb., o vyvlastnění k účelům obrany
čá. 025/1963 Sb. rozeslána 13. června 1963
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1963    Zrušeno : 06.01.1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o výměně nót mezi velvyslanectvím Československé socialistické republiky v Sofii a ministerstvem zahraničních věcí Bulharské lidové republiky o ujednání o provádění Smlouvy o právní pomoci ve věcech občanských a trestních sjednané mezi oběma zeměmi v Praze dne 13. dubna 1954
čá. 024/1963 Sb. rozeslána 10. června 1963
Účinnost od: 10. června 1963    Zrušeno : 10.05.1991
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydává statut Krkonošského národního parku
Účinnost od: 10. června 1963    Zrušeno : 10.05.1991
Vládní nařízení o zřízení Krkonošského národního parku
čá. 023/1963 Sb. rozeslána 30. května 1963
Účinnost od: 30. května 1963
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1963    Zrušeno : 01.05.1990
Vládní vyhláška o náhradě škod způsobených exhalacemi socialistickým zemědělským a lesním organizacím
čá. 022/1963 Sb. rozeslána 27. května 1963
Účinnost od: 1. ledna 1963    Zrušeno : 01.01.1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1983    Zrušeno : 01.07.1988
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1963    Zrušeno : 01.01.1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1963
Vyhláška předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení o zrušení vyhlášky č. 63/1960 Sb., kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávek důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje
Účinnost od: 11. ledna 1961    Zrušeno : 01.01.1988
Vyhláška Ústřední správy energetiky o zřizování a provozování zařízení pro výrobu a rozvod tepla
čá. 021/1963 Sb. rozeslána 15. května 1963
Účinnost od: 15. května 1963    Zrušeno : 01.01.1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. května 1963    Zrušeno : 07.03.1997
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o ochraně včel, vod a ryb při hubení škůdců rostlin chemickými prostředky
čá. 020/1963 Sb. rozeslána 27. dubna 1963
Účinnost od: 1. ledna 1962
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1963    Zrušeno : 01.01.1975
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vydává celní plavební řád
čá. 019/1963 Sb. rozeslána 25. dubna 1963
Účinnost od: 1. září 1963    Zrušeno : 01.09.1965
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 73/1961 Sb., o učebních oborech
Účinnost od: 1. května 1963    Zrušeno : 01.10.1972
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a chemického průmyslu o hygienické ochraně před ionizujícím zařízením a o hospodaření se zdroji ionizujícího zařízení
čá. 018/1963 Sb. rozeslána 13. dubna 1963
Účinnost od: 15. dubna 1963    Zrušeno : 01.09.1972
Vládní nařízení, kterým se vyčleňují některé organizace a zařízení z řízení národních výborů
Účinnost od: 15. dubna 1963    Zrušeno : 01.09.1972
Zákon o organizaci řízení zemědělství
čá. 017/1963 Sb. rozeslána 5. dubna 1963
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 6. března 1963    Zrušeno : 13.07.1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1963    Zrušeno : 01.01.1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 5. dubna 1963    Zrušeno : 01.01.1999
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se doplňuje statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě
Účinnost od: 5. dubna 1963    Zrušeno : 29.06.1964
Zákon Slovenské národní rady o Komisi lidové kontroly a statistiky při Slovenské národní radě
čá. 016/1963 Sb. rozeslána 4. dubna 1963
Účinnost od: 4. dubna 1963    Zrušeno : 12.02.1965
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o organizaci sítě celnic a jejich působnosti
čá. 015/1963 Sb. rozeslána 30. března 1963
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. března 1963    Zrušeno : 20.11.1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. března 1963    Zrušeno : 24.06.1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. března 1963
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. března 1963    Zrušeno : 01.05.1993
Vyhláška ministra financí o vydání mincí po 50 haléřích
Účinnost od: 30. března 1963    Zrušeno : 01.05.1993
Vládní nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi po 50 haléřích
čá. 014/1963 Sb. rozeslána 26. března 1963
Účinnost od: 1. dubna 1963    Zrušeno : 01.04.1965
Vyhláška ministra dopravy o změně a doplnění vyhlášky č. 266/1956 Ú. l, kterou se vydává přepravní řád pro železniční a automobilovou přepravu kusových zásilek
čá. 013/1963 Sb. rozeslána 19. března 1963
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. září 1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě cestujících, Úmluvě o zdanění silničních vozidel pro soukromé používání v mezinárodní dopravě a Úmluvě o zdanění silničních vozidel používaných při mezinárodní přepravě zboží
Účinnost od: 29. srpna 1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o kontejnerech a Evropské úmluvě o celním projednávání palet v mezinárodní dopravě
čá. 012/1963 Sb. rozeslána 6. března 1963
Účinnost od: 6. března 1963    Zrušeno : 01.04.1971
Zákon o lidové kontrole a o národohospodářské evidenci
čá. 011/1963 Sb. rozeslána 28. února 1963
    Zrušeno : 01.07.1988
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. února 1963    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Středoslovenského krajského národního výboru v Banské Bystrici, kterou se určuje další místní národní výbor stavebním úřadem
Účinnost od: 28. února 1963    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška ministerstva chemického průmyslu, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru
Účinnost od: 1. března 1963    Zrušeno : 01.01.1980
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 73/1960 Sb., o náhradách za odběr povrchové vody
čá. 010/1963 Sb. rozeslána 26. února 1963
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 26. února 1963    Zrušeno : 01.05.1964
Vyhláška ministerstva financí o úplatném nabývání věcí socialistickými organizacemi od občanů a soukromých právnických osob
Účinnost od: 26. února 1963    Zrušeno : 01.05.1964
Vyhláška ministra financí o stanovení náhrady za vyvlastnění nemovitostí občanům a soukromým právnickým osobám
čá. 009/1963 Sb. rozeslána 25. února 1963
Účinnost od: 1. března 1963
Vládní nařízení o zřízení přírodovědecké fakulty University P. J. Šafárika v Košicích
Účinnost od: 25. února 1963    Zrušeno : 01.05.1967
Vládní nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří a středních odborných škol
čá. 008/1963 Sb. rozeslána 15. února 1963
Účinnost od: 10. ledna 1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Indonéskou republikou
Účinnost od: 3. listopadu 1962    Účinnost do :29.06.1991
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Radou vzájemné hospodářské pomoci o úpravě otázek, které souvisí s umístěním organizačních složek Rady vzájemné hospodářské pomoci v Československé socialistické republice
Účinnost od: 11. ledna 1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Senegal o letecké dopravě
čá. 007/1963 Sb. rozeslána 8. února 1963
Účinnost od: 23. února 1963    Zrušeno : 01.01.1971
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Účinnost od: 1. ledna 1963    Účinnost do :01.01.1964
Rozpočtový zákon na rok 1963
čá. 006/1963 Sb. rozeslána 5. února 1963
Účinnost od: 1. ledna 1963    Zrušeno : 01.11.1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1963    Zrušeno : 01.01.1964
Vyhláška předsedy Státní plánovací komise, ministra financí a předsedy Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky o zvýšení osobní hmotné zainteresovanosti na plnění úkolů rozvoje vědy a techniky
čá. 005/1963 Sb. rozeslána 2. února 1963
Účinnost od: 30. prosince 1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o vzájemném právním styku ve věcech občanskoprávních, o listinách a o právních informacích se Závěrečným protokolem
Účinnost od: 26. dubna 1960    Zrušeno : 23.10.1996
Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění
čá. 004/1963 Sb. rozeslána 31. ledna 1963
Účinnost od: 31. ledna 1963    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 364/1953 Ú. l., o přepravním řádu pro městskou hromadnou dopravu osob (městský přepravní řád)
Účinnost od: 31. ledna 1963    Zrušeno : 01.01.1971
Vyhláška ministerstva financí a ministerstva zahraničního obchodu k zákonu o devizovém hospodářství
čá. 003/1963 Sb. rozeslána 29. ledna 1963
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 25. července 1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o zřízení Centrální dispečerské organizace propojených energetických systémů Bulharské lidové republiky, Maďarské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Rumunské lidové republiky, Československé socialistické republiky a Západoukrajinské energetické soustavy Svazu sovětských socialistických republik
čá. 002/1963 Sb. rozeslána 24. ledna 1963
Účinnost od: 25. října 1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodách mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím dánským, Královstvím norským a Královstvím švédským o vzájemném osvobození leteckých podniků od zdanění
čá. 001/1963 Sb. rozeslána 5. ledna 1963
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 5. ledna 1963    Zrušeno : 01.01.1971
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o nové organizaci ústředního řízení v odvětví paliv, energetiky, dopravy a spojů
Účinnost od: 5. ledna 1963    Zrušeno : 10.11.1965
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Státního cenového výboru
Účinnost od: 5. ledna 1963    Zrušeno : 10.11.1965
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Ústřední správě pro rozvoj místního hospodářství
Zavřít
MENU