Sbírka předpisů 1962

čá. 072/1962 Sb. rozeslána 30. prosince 1962
Účinnost od: 30. prosince 1962    Zrušeno : 01.03.1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1963    Zrušeno : 01.03.1967
Vyhláška ministerstva financí o hmotném zabezpečení účastníků školení v krátkodobých kursech pořádaných v oboru působnosti jednotlivých ústředních orgánů a národních výborů
Účinnost od: 30. prosince 1962    Zrušeno : 19.10.1964
Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o normách nezaviněných mank v organizacích vnitřního obchodu
čá. 071/1962 Sb. rozeslána 30. prosince 1962
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1962    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určuje další městský národní výbor stavebním úřadem
Účinnost od: 30. prosince 1962    Zrušeno : 23.01.1964
Vyhláška ministra financí o státním příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu
Účinnost od: 1. ledna 1963    Zrušeno : 01.01.1980
Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o změně vyhlášky č. 160/1952 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o úpravě podnikání v silniční dopravě
čá. 070/1962 Sb. rozeslána 29. prosince 1962
Účinnost od: 1. ledna 1963    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě sazeb majetkových sankcí u dodávek pro investiční výstavbu
Účinnost od: 1. ledna 1963    Zrušeno : 01.01.1968
Vyhláška ministerstva výstavby, ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a výkonů pro provádění zemědělské stavební investiční výstavby jednotných zemědělských družstev a společných družstevních podniků
čá. 069/1962 Sb. rozeslána 29. prosince 1962
Účinnost od: 1. ledna 1963    Zrušeno : 01.07.1973
Vládní nařízení, kterým se zřizují interrupční komise a provádí zákon o umělém přerušení těhotenství
Účinnost od: 29. prosince 1962
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
čá. 068/1962 Sb. rozeslána 28. prosince 1962
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. prosince 1962    Zrušeno : 01.01.1967
Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o zemědělské dani
Účinnost od: 28. prosince 1962    Zrušeno : 01.01.1967
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o zemědělské dani
čá. 067/1962 Sb. rozeslána 28. prosince 1962
Účinnost od: 28. prosince 1962    Zrušeno : 01.01.1987
Zákon o státní zemědělské, potravinářské a obchodní inspekci
čá. 066/1962 Sb. rozeslána 27. prosince 1962
Účinnost od: 1. ledna 1963    Zrušeno : 01.01.1992
Zákon o hospodářské arbitráži
čá. 065/1962 Sb. rozeslána 27. prosince 1962
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 27. prosince 1962    Zrušeno : 01.01.2010
Zákon o boji proti alkoholismu
čá. 064/1962 Sb. rozeslána 20. prosince 1962
Účinnost od: 1. ledna 1963    Zrušeno : 01.07.1972
Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu
čá. 063/1962 Sb. rozeslána 19. prosince 1962
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1962    Zrušeno : 01.07.1982
Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Lokti do Sokolova
Účinnost od: 1. ledna 1963    Zrušeno : 01.03.1966
Vyhláška ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o změně vyhlášky č. 49/1962 Sb., o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizaci
čá. 062/1962 Sb. rozeslána 18. prosince 1962
Účinnost od: 11. října 1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o leteckých službách mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Mali
čá. 061/1962 Sb. rozeslána 12. prosince 1962
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 12. prosince 1962    Zrušeno : 01.04.1964
Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů o změně vyhlášky č. 10/1962 Sb., kterou se provádí zákon o hospodaření s byty
Účinnost od: 12. prosince 1962    Zrušeno : 01.01.1969
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o státním odborném dozoru nad technickým stavem strojů používaných v zemědělství a nad bezpečností a ochranou zdraví při práci s těmito stroji
čá. 060/1962 Sb. rozeslána 30. listopadu 1962
Účinnost od: 1. prosince 1962    Zrušeno : 01.05.1966
Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování cizinců, kteří absolvovali československé vysoké školy nebo získali československé vědecké hodnosti
Účinnost od: 1. prosince 1962    Zrušeno : 01.05.1966
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 94/1961 Sb., o označování absolventů vysokých škol
čá. 059/1962 Sb. rozeslána 29. listopadu 1962
Účinnost od: 29. listopadu 1962
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1962    Zrušeno : 20.09.1963
Vyhláška ministerstva výstavby o změně a doplnění vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací
Účinnost od: 1. prosince 1962    Zrušeno : 01.09.1993
Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 100 Kčs a mincí po 25 haléřích, 5 haléřích a 3 haléřích nového vzoru a o stažení bankovek po 10 Kčs vzoru 1953
čá. 058/1962 Sb. rozeslána 28. listopadu 1962
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1962    Zrušeno : 01.01.1966
Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění vyhláška o správních poplatcích
čá. 057/1962 Sb. rozeslána 17. listopadu 1962
Účinnost od: 1. října 1962
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 17. listopadu 1962    Zrušeno : 01.12.1965
Vyhláška ministerstva školství a kultury o soukromém vyučování v oboru umění a v oboru cizích jazyků
Účinnost od: 1. srpna 1962    Zrušeno : 03.01.1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích
Účinnost od: 19. října 1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Marokem o letecké dopravě
čá. 056/1962 Sb. rozeslána 31. října 1962
Účinnost od: 31. října 1962    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o prodloužení platnosti vyhlášky, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru
Účinnost od: 1. listopadu 1962    Zrušeno : 01.07.1966
Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodárném využití lepenkových přepravních obalů
Účinnost od: 31. října 1962    Zrušeno : 01.07.1963
Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o úpravě prodeje přebytků zemědělských výrobků
čá. 055/1962 Sb. rozeslána 30. října 1962
Účinnost od: 1. listopadu 1962    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně a doplnění vyhlášky č. 14/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky topných plynů
Účinnost od: 1. listopadu 1962    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 8/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky tepla
Účinnost od: 1. listopadu 1962    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 7/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny
čá. 054/1962 Sb. rozeslána 23. října 1962
Účinnost od: 19. srpna 1962    Zrušeno : 03.05.2006
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Libanonskou o leteckých službách
čá. 053/1962 Sb. rozeslána 19. října 1962
Účinnost od: 1. listopadu 1962    Zrušeno : 01.01.1966
Vyhláška ministerstva vnitra o pracovních poměrech, výkonu služby a kárné odpovědnosti příslušníků veřejných požárních útvarů
čá. 052/1962 Sb. rozeslána 15. října 1962
Účinnost od: 15. října 1962    Zrušeno : 01.08.1973
Vyhláška ministerstva výstavby o dokumentaci, sledování a vyhodnocování experimentálních staveb
čá. 051/1962 Sb. rozeslána 5. října 1962
Účinnost od: 5. října 1962    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
Účinnost od: 5. října 1962    Účinnost do :01.01.1964
Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v roce 1963
Účinnost od: 5. října 1962    Zrušeno : 01.01.1978
Usnesení vlády, kterým se provádí lesní zákon v oboru působnosti ministerstva národní obrany
čá. 050/1962 Sb. rozeslána 1. října 1962
Účinnost od: 1. října 1962    Zrušeno : 31.12.1992
Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů o státní službě pro drahé kovy
čá. 049/1962 Sb. rozeslána 25. září 1962
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1962    Zrušeno : 01.01.1968
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o úhradách za sbližování, vyvážení a odvoz dříví a kůry z lesa
čá. 048/1962 Sb. rozeslána 21. září 1962
Účinnost od: 8. července 1962    Zrušeno : 12.02.1990
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních
čá. 047/1962 Sb. rozeslána 12. září 1962
Účinnost od: 4. ledna 1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20. března 1883, evidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtonu dne 2. června 1911, v Haagu dne 6. listopadu 1925, v Londýně dne 2. června 1934 a v Lisabonu dne 31. října 1958
čá. 046/1962 Sb. rozeslána 5. září 1962
    Zrušeno : 01.01.1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 5. září 1962
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
Účinnost od: 1. ledna 1963    Zrušeno : 01.04.1967
Vyhláška ministerstva financí o zdaňování prémií a odměn
Účinnost od: 1. září 1962    Zrušeno : 01.09.1964
Vládní nařízení o pedagogických institutech
čá. 045/1962 Sb. rozeslána 31. srpna 1962
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1962    Zrušeno : 01.03.1966
Vyhláška Státní plánovací komise, kterou se mění a doplňuje vyhláška o metodice tvorby cen
čá. 044/1962 Sb. rozeslána 28. srpna 1962
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. srpna 1962    Zrušeno : 01.07.1966
Vládní vyhláška o zavádění nových druhů spotřebního zboží do prodeje
čá. 043/1962 Sb. rozeslána 24. srpna 1962
Účinnost od: 24. srpna 1962    Zrušeno : 01.07.1964
Vládní vyhláška o organizaci a působnosti užších komisí dávkových a užších komisí sociální péče
čá. 042/1962 Sb. rozeslána 23. srpna 1962
Účinnost od: 1. července 1962
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 23. srpna 1962    Zrušeno : 01.09.1965
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se doplňuje příloha k vyhlášce č. 73/1961 Sb., o učebních oborech
Účinnost od: 1. ledna 1963    Zrušeno : 01.01.1967
Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky, kterou se provádí zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací
Účinnost od: 1. září 1962    Zrušeno : 01.01.1975
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o celním osvobození předmětů dovážených pro potřebu osob a orgánů požívajících výsad a imunit v Československé socialistické republice
čá. 041/1962 Sb. rozeslána 21. srpna 1962
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 21. srpna 1962    Zrušeno : 01.01.1992
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o rozšíření působnosti orgánů státní arbitráže na spory na úseku stavební investiční výstavby JZD
Účinnost od: 21. srpna 1962    Zrušeno : 01.07.1964
Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje účinnost zákona č. 69/1958 Sb., o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi, na úsek stavební investiční výstavby JZD
Účinnost od: 21. srpna 1962    Zrušeno : 01.08.1983
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic
Účinnost od: 21. srpna 1962    Zrušeno : 26.04.1996
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje a mění zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic
čá. 040/1962 Sb. rozeslána 3. srpna 1962
Účinnost od: 14. června 1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o Antarktidě
čá. 039/1962 Sb. rozeslána 1. srpna 1962
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1962
Vyhláška ministerstva vnitra o zrušení vyhlášky č. 164/1953 Ú. l., o hořlavých kapalinách
Účinnost od: 1. srpna 1962    Účinnost do :01.01.1964
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o zákazu odstřelu koroptví v roce 1962 a 1963
Účinnost od: 1. října 1962    Zrušeno : 15.04.1992
Vyhláška ministerstva školství a kultury o inzerci v tisku
čá. 038/1962 Sb. rozeslána 28. července 1962
Účinnost od: 4. července 1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o státním občanství vdaných žen
Účinnost od: 15. února 1962    Zrušeno : 16.03.1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afghánským královstvím
čá. 037/1962 Sb. rozeslána 26. července 1962
Účinnost od: 7. června 1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou
čá. 036/1962 Sb. rozeslána 18. července 1962
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1962    Zrušeno : 01.07.1963
Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek
Účinnost od: 1. ledna 1963    Zrušeno : 01.07.1963
Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav
Účinnost od: 1. ledna 1963    Zrušeno : 10.11.1981
Zákon o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav
čá. 035/1962 Sb. rozeslána 17. července 1962
Účinnost od: 19. dubna 1962    Zrušeno : 09.04.1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných a trestních
čá. 034/1962 Sb. rozeslána 14. července 1962
Účinnost od: 14. července 1962    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně vyhlášky č. 76/1961 Sb., kterou se provádějí ustanovení plynárenského zákona
Účinnost od: 14. července 1962    Zrušeno : 01.01.1988
Zákon, kterým se rozšiřuje působnost Státní energetické inspekce
čá. 033/1962 Sb. rozeslána 11. července 1962
Účinnost od: 11. července 1962    Zrušeno : 17.07.1963
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění § 2 odst. 4 zákona o Státní plánovací komisi
Účinnost od: 11. července 1962    Zrušeno : 15.10.1990
Zákon o propůjčování vyznamenání
čá. 032/1962 Sb. rozeslána 9. července 1962
Účinnost od: 1. června 1962    Zrušeno : 20.08.1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o rozšíření turistické oblasti a o změně jednotlivých ustanovení Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, podepsané v Praze dne 6. září 1955 a pozměněné výměnou nót dne 20. května 1961 (vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 28. června 1956, č. 29/1956 Sb. a vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 4. července 1961 č. 80/1961 Sb.)
Účinnost od: 9. července 1962    Zrušeno : 03.12.1966
Vládní nařízení o udělování čestného odznaku "Za ochranu hranic ČSSR"
čá. 031/1962 Sb. rozeslána 5. července 1962
Účinnost od: 5. července 1962    Zrušeno : 01.07.1965
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru Hradec Králové, kterou se určuje další místní národní výbor stavebním úřadem
Účinnost od: 5. července 1962    Zrušeno : 01.04.1964
Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o výkupu nadbytečných zásob hutních výrobků a o jejich plánovitém vracení do oběhu
čá. 030/1962 Sb. rozeslána 3. července 1962
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 3. července 1962    Zrušeno : 01.09.1965
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se doplňuje příloha k vyhlášce č. 73/1961 Sb., o učebních oborech
Účinnost od: 1. července 1962    Zrušeno : 30.08.1971
Vyhláška ministra vnitra o Pomocné stráži veřejné bezpečnosti
čá. 029/1962 Sb. rozeslána 22. června 1962
Účinnost od: 14. března 1962    Zrušeno : 17.04.1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Ghana
Účinnost od: 14. března 1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou republikou a Republikou Ghana
čá. 028/1962 Sb. rozeslána 15. června 1962
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. června 1962    Zrušeno : 01.04.1967
Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně Přílohy I (Předpisy o látkách a předmětech vyloučených z přepravy nebo připuštěných k přepravě za zvláštních podmínek - RID) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952
Účinnost od: 1. července 1962    Zrušeno : 01.04.1968
Vyhláška ministra všeobecného strojírenství o zkoušení a ověřování zbraní a střeliva pro civilní potřebu
čá. 027/1962 Sb. rozeslána 30. května 1962
Účinnost od: 30. května 1962    Zrušeno : 01.03.1981
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. května 1962    Zrušeno : 01.09.1978
Vládní vyhláška o podnikových institutech
čá. 026/1962 Sb. rozeslána 26. května 1962
Účinnost od: 22. března 1961    Zrušeno : 19.04.1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou
čá. 025/1962 Sb. rozeslána 24. května 1962
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 24. května 1962    Zrušeno : 01.03.1966
Vyhláška ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi
Účinnost od: 24. května 1962    Zrušeno : 01.01.1993
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
čá. 024/1962 Sb. rozeslána 16. května 1962
Účinnost od: 16. května 1962
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1962    Zrušeno : 01.07.1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1962    Zrušeno : 01.01.1993
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o začlenění Československé akademie zemědělských věd do Československé akademie věd
čá. 023/1962 Sb. rozeslána 10. května 1962
Účinnost od: 10. května 1962
Rozhodnutí presidenta republiky o amnestii
čá. 022/1962 Sb. rozeslána 4. května 1962
Účinnost od: 14. března 1962
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Ghana o leteckých službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území
čá. 021/1962 Sb. rozeslána 29. dubna 1962
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1962    Zrušeno : 01.07.1966
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje léčebný řád
Účinnost od: 2. května 1962    Zrušeno : 01.05.1993
Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 25 Kčs a mincí po 1 haléři nového vzoru a stažení bankovek po 25 Kčs vzoru 1953
čá. 020/1962 Sb. rozeslána 25. dubna 1962
Účinnost od: 25. dubna 1962
Vyhláška ministra dopravy a spojů o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů
čá. 019/1962 Sb. rozeslána 17. dubna 1962
Účinnost od: 17. dubna 1962    Zrušeno : 01.07.1971
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 17. dubna 1962    Zrušeno : 01.07.1966
Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu o hospodaření s odpadními tuky živočišného a rostlinného původu
Účinnost od: 17. dubna 1962    Zrušeno : 10.04.1967
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků
čá. 018/1962 Sb. rozeslána 7. dubna 1962
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1962    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
Účinnost od: 7. dubna 1962    Zrušeno : 01.04.1970
Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje
Účinnost od: 7. dubna 1962    Zrušeno : 01.01.1988
Vyhláška předsednictva Slovenské národní rady o úhradě nákladů na udržování a obnovu kulturních památek
čá. 017/1962 Sb. rozeslána 31. března 1962
Účinnost od: 31. března 1962    Zrušeno : 17.08.1963
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření o zajišťování správnosti vybraných měřidel
Účinnost od: 31. března 1962    Zrušeno : 01.02.1991
Zákon o měrové službě
čá. 016/1962 Sb. rozeslána 30. března 1962
Účinnost od: 1. dubna 1962    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o zásadách pro posuzování invalidity a částečné invalidity pro účely důchodového zabezpečení (pojištění)
Účinnost od: 1. dubna 1962    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
Účinnost od: 1. dubna 1962    Zrušeno : 01.07.1964
Zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků
čá. 015/1962 Sb. rozeslána 29. března 1962
Účinnost od: 1. dubna 1962    Zrušeno : 01.04.1964
Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se stanoví spotřební materiálové normy, ceny a finanční limity pro základní dietní jídla v závodním stravování
Účinnost od: 29. března 1962    Zrušeno : 01.09.1964
Vládní nařízení o státní novinářské ceně Václava Kopeckého
Účinnost od: 29. března 1962    Zrušeno : 27.03.1975
Vládní nařízení o udělování státních cen Klementa Gottwalda
čá. 014/1962 Sb. rozeslána 28. března 1962
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 11. září 1961    Zrušeno : 24.05.2019
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky
Účinnost od: 23. května 1961    Zrušeno : 10.06.1994
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o přijímání a výměně absolventů vysokých škol, studentů a žáků odborných škol
čá. 013/1962 Sb. rozeslána 21. března 1962
    Zrušeno : 01.07.1988
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 21. března 1962    Zrušeno : 06.03.1963
Vyhláška ministra-předsedy Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky o ukládání kárných opatření a peněžitých náhrad orgány státní kontroly a statistiky
čá. 012/1962 Sb. rozeslána 9. března 1962
Účinnost od: 1. března 1962    Zrušeno : 01.04.1965
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře
Účinnost od: 1. března 1962    Zrušeno : 01.07.1967
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy o zákonu o myslivosti
Účinnost od: 1. března 1962    Zrušeno : 01.07.2002
Zákon o myslivosti
čá. 011/1962 Sb. rozeslána 8. března 1962
    Zrušeno : 01.02.1978
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1962    Zrušeno : 01.07.1965
Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
Účinnost od: 15. března 1962    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav a plánované údržby silničních vozidel pro motorovou dopravu ve veřejných automobilových opravnách
čá. 010/1962 Sb. rozeslána 2. března 1962
Účinnost od: 2. března 1962    Zrušeno : 15.05.1991
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
Účinnost od: 1. ledna 1962    Účinnost do :01.01.1963
Rozpočtový zákon na rok 1962
čá. 009/1962 Sb. rozeslána 1. března 1962
Účinnost od: 1. března 1962    Zrušeno : 27.03.1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1962    Zrušeno : 23.01.1964
Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1962
Účinnost od: 1. března 1962    Zrušeno : 10.11.1965
Zákon o zřízení Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky
čá. 008/1962 Sb. rozeslána 28. února 1962
Účinnost od: 28. února 1962    Zrušeno : 16.11.1992
Vyhláška ministerstva financí o řízení ve věcech daní a poplatků
čá. 007/1962 Sb. rozeslána 10. února 1962
Účinnost od: 10. února 1962    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
Účinnost od: 1. února 1962    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška o uzavírání hospodářských smluv na úseku nové techniky
Účinnost od: 10. února 1962    Zrušeno : 31.12.1990
Vládní nařízení o nové organizaci Československého filmu
čá. 006/1962 Sb. rozeslána 6. února 1962
Účinnost od: 6. února 1962    Zrušeno : 09.07.1968
Usnesení vlády, kterým se stanoví zásady pro rozmísťování mládeže a pro přijímání k dalšímu studiu
Účinnost od: 1. března 1962    Zrušeno : 01.01.1968
Vládní nařízení o prohloubení organizace řízení zemědělství národními výbory
čá. 005/1962 Sb. rozeslána 31. ledna 1962
Účinnost od: 31. ledna 1962    Zrušeno : 01.04.1964
Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů, kterou se provádí zákon o hospodaření s byty
Účinnost od: 14. prosince 1961    Zrušeno : 01.04.1964
Vyhláška vedoucího Ústředního úřadu pro věci národních výborů o úplném znění zákona č. 67/1956 Sb., o hospodaření s byty
čá. 004/1962 Sb. rozeslána 30. ledna 1962
Účinnost od: 1. února 1962    Zrušeno : 01.05.1965
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, Státního úřadu sociálního zabezpečení a Ústřední rady odborů, kterou se upravuje společné uplatňování nároků na náhradu nákladů léčebné péče, dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení a rozhodování o nich (vyhláška o regresních náhradách)
Účinnost od: 1. února 1962    Zrušeno : 01.05.1965
Vyhláška ústřední rady odborů, ministerstva zdravotnictví a Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o náhradách při úrazech a nemocech z povolání
čá. 003/1962 Sb. rozeslána 23. ledna 1962
Účinnost od: 29. listopadu 1961    Zrušeno : 25.08.1981
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Celní úmluvě o mezinárodní dopravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)
Účinnost od: 10. července 1961
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
Účinnost od: 1. ledna 1962    Zrušeno : 15.05.1991
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů
čá. 002/1962 Sb. rozeslána 22. ledna 1962
Účinnost od: 1. března 1962    Zrušeno : 01.01.1968
Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o řízení nákladní automobilové dopravy národními výbory
čá. 001/1962 Sb. rozeslána 11. ledna 1962
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1962    Zrušeno : 01.01.1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1962    Zrušeno : 01.01.1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 11. ledna 1962    Účinnost do :01.01.1963
Vyhláška Ústřední rady odborů o přesunu pracovní doby v roce 1962
Účinnost od: 1. ledna 1962    Zrušeno : 01.01.1969
Zákon Slovenské národní rady o vyhlašování zákonů a jiných právních předpisů Slovenské národní rady
Zavřít
MENU