Sbírka předpisů 1961

čá. 072/1961 Sb. rozeslána 30. prosince 1961
Účinnost od: 30. prosince 1961    Zrušeno : 01.02.1974
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1962    Zrušeno : 01.01.1988
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veterinární péči
čá. 071/1961 Sb. rozeslána 29. prosince 1961
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1962    Zrušeno : 01.01.1995
Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o změně šířky ochranného pásma elektrického vedení vysokého napětí
Účinnost od: 1. prosince 1961    Zrušeno : 01.12.1962
Vyhláška ministerstva výstavby o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky stavebních prací
Účinnost od: 1. ledna 1962    Zrušeno : 04.06.1970
Vyhláška ministra spravedlnosti a generálního prokurátora o rejstříku trestů
Účinnost od: 1. února 1962    Zrušeno : 01.05.1965
Zákon o náhradách při úrazech a nemocech z povolání
čá. 070/1961 Sb. rozeslána 27. prosince 1961
Účinnost od: 1. ledna 1962    Zrušeno : 15.04.1992
Vyhláška ministerstva školství a kultury o nákupu, zadávání a prodeji děl výtvarných umění a o některých jiných opatřeních v oboru výtvarných umění
Účinnost od: 27. prosince 1961    Zrušeno : 01.07.1964
Vládní nařízení o zaopatřovacím příspěvku při vojenském cvičení vykonávaném členy jednotných zemědělských družstev a umělci
čá. 069/1961 Sb. rozeslána 14. prosince 1961
Účinnost od: 14. prosince 1961    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hospodaření s byty
čá. 068/1961 Sb. rozeslána 12. prosince 1961
Účinnost od: 1. ledna 1962    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva
Účinnost od: 1. ledna 1962    Zrušeno : 01.01.1991
Zákon o dani z příjmů obyvatelstva
Účinnost od: 1. ledna 1962    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 143/1961 Sb., o domovní dani
Účinnost od: 1. ledna 1962    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o domovní dani
čá. 067/1961 Sb. rozeslána 11. prosince 1961
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 11. prosince 1961    Zrušeno : 01.12.1991
Zákon o kárné odpovědnosti soudců z povolání
čá. 066/1961 Sb. rozeslána 9. prosince 1961
Účinnost od: 1. ledna 1962
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
čá. 065/1961 Sb. rozeslána 8. prosince 1961
Účinnost od: 1. ledna 1962    Zrušeno : 01.01.2010
Trestní zákon
čá. 064/1961 Sb. rozeslána 7. prosince 1961
Účinnost od: 1. prosince 1961    Účinnost do :01.04.1962
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o úpravě dodávek elektřiny ve velkém pro období od 1. prosince 1961 do 31. března 1962
Účinnost od: 7. prosince 1961    Zrušeno : 01.01.1966
Usnesení národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
Účinnost od: 1. ledna 1962    Zrušeno : 01.01.1965
Vyhláška ministra dopravy a spojů o změně Přílohy VII (Mezinárodní řád o přepravě soukromých vozů - RIP) k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952
Účinnost od: 7. prosince 1961    Zrušeno : 01.07.1984
Vyhláška ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)
Účinnost od: 7. prosince 1961    Zrušeno : 31.12.1997
Zákon o pozemních komunikacích (silniční zákon)
čá. 063/1961 Sb. rozeslána 30. listopadu 1961
Účinnost od: 30. listopadu 1961    Zrušeno : 01.01.1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1961
Vyhláška ministra zemědělství, lesního a vodního hospodářství o neúčinnosti předpisů o hlavních (vedoucích) účetních a o organizaci účetní služby pro jednotná zemědělská družstva
Účinnost od: 8. srpna 1961    Zrušeno : 22.10.1986
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o kulturní spolupráci
čá. 062/1961 Sb. rozeslána 28. listopadu 1961
Účinnost od: 1. ledna 1962    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se doplňují a mění základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky ministerstva potravinářského průmyslu podnikům státního velkoobchodu a jiným odběratelům
Účinnost od: 1. prosince 1961    Zrušeno : 01.10.1993
Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 10 Kčs, státovek po 5 Kčs a 3 Kčs a mincí po 1 Kčs a 10 haléřích nového vzoru
čá. 061/1961 Sb. rozeslána 23. listopadu 1961
Účinnost od: 1. ledna 1962    Zrušeno : 01.07.1966
Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o povinném odvádění a využití upotřebených minerálních (mazacích) olejů
Účinnost od: 23. listopadu 1961    Zrušeno : 31.10.1962
Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o prodloužení platnosti vyhlášky, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru
Účinnost od: 23. listopadu 1961
Vyhláška ministerstva financí o přihlášení některých závazků vůči československému státu týkajících se Rumunské lidové republiky
Účinnost od: 23. listopadu 1961
Vyhláška ministerstva financí o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 100/1961 Sb., týkajících se Rumunské lidové republiky
Účinnost od: 23. listopadu 1961
Vyhláška ministerstva financí o přihláškách k náhradě za majetky v Rumunské lidové republice podle zákona č. 100/1961 Sb.
Účinnost od: 23. listopadu 1961    Zrušeno : 09.12.1985
Vyhláška ministerstva financí o převzetí některých rumunských cenných papírů československým státem
čá. 060/1961 Sb. rozeslána 18. listopadu 1961
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1962    Zrušeno : 01.04.1984
Vyhláška ministerstva vnitra o střelných zbraních a střelivu
čá. 059/1961 Sb. rozeslána 14. listopadu 1961
Účinnost od: 14. listopadu 1961    Zrušeno : 01.04.1989
Vyhláška Ústředního geologického úřadu o registraci geologických prací a o shromažďování a evidenci jejich výsledků
čá. 058/1961 Sb. rozeslána 10. listopadu 1961
Účinnost od: 3. listopadu 1961    Zrušeno : 01.01.1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1961    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
Účinnost od: 10. listopadu 1961    Zrušeno : 01.12.1973
Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, jíž se doplňuje vyhláška č. 55/1960 Sb., kterou se upravují některé povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů (parních generátorů) a jiných tlakových nádob a mění některé předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti těchto technických zařízení
Účinnost od: 10. listopadu 1961    Zrušeno : 01.01.1972
Vládní nařízení o změně vládního nařízení č. 30/1958 Sb., kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady)
čá. 057/1961 Sb. rozeslána 9. listopadu 1961
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1962    Zrušeno : 01.04.1979
Vyhláška ministerstva vnitra, jíž se doplňuje vyhláška č. 5/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o občanských průkazech
Účinnost od: 1. ledna 1962    Zrušeno : 01.01.1970
Vyhláška Ústřední rady odborů o registraci pracovních úrazů
čá. 056/1961 Sb. rozeslána 27. října 1961
Účinnost od: 22. června 1961    Zrušeno : 12.05.1999
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o veterinárních opatřeních při dovozu, vývozu a průvozu zvířat, surovin a výrobků živočišného původu
Účinnost od: 1. srpna 1961    Zrušeno : 01.11.1984
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a spolkovým ministerstvem financí Rakouské republiky o spolupráci v oboru celnictví
čá. 055/1961 Sb. rozeslána 20. října 1961
Účinnost od: 20. října 1961    Zrušeno : 15.07.1993
Vyhláška ministerstva financí o vydání nových kolkových známek
Účinnost od: 1. ledna 1962    Zrušeno : 29.01.1967
Vyhláška ministerstva financí a Ústřední rady odborů o pobídkových fondech pracujících
čá. 054/1961 Sb. rozeslána 19. října 1961
Účinnost od: 19. října 1961    Zrušeno : 01.01.1967
Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o uvolňování pracovníků ze zaměstnání k výkonu funkce v Revolučním odborovém hnutí
čá. 053/1961 Sb. rozeslána 14. října 1961
Účinnost od: 15. října 1961    Zrušeno : 01.10.1967
Vyhláška Státní plánovací komise o určování palivových základen pro spotřebiče pevných, kapalných nebo plynných paliv
Účinnost od: 14. října 1961    Zrušeno : 06.02.1964
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o provozování pomocné a přidružené výroby v jednotných zemědělských družstvech a o provádění prací a služeb jednotnými zemědělskými družstvy
čá. 052/1961 Sb. rozeslána 11. října 1961
Účinnost od: 11. října 1961    Zrušeno : 29.06.1964
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění zákon Slovenské národní rady o jednacím a pracovním řádu Slovenské národní rady
Účinnost od: 11. října 1961    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o muzeích a galeriích
čá. 051/1961 Sb. rozeslána 5. října 1961
Účinnost od: 1. září 1961    Zrušeno : 30.09.1974
Vládní nařízení o zřízení University 17. listopadu v Praze
Účinnost od: 5. října 1961    Zrušeno : 01.01.1967
Vládní vyhláška o pracovních úlevách a o hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání, na některých vysokých školách a na večerních universitách marxismu-leninismu
čá. 050/1961 Sb. rozeslána 3. října 1961
Účinnost od: 1. září 1961    Zrušeno : 01.11.1980
Vládní usnesení, kterým se stanoví zásady pro zabezpečení práce žáků a studentů ve výrobě
čá. 049/1961 Sb. rozeslána 30. září 1961
Účinnost od: 30. září 1961    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění a doplňuje seznam nemocí z povolání
Účinnost od: 1. října 1961    Zrušeno : 01.01.1963
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se provádí zákon o umělém přerušení těhotenství
čá. 048/1961 Sb. rozeslána 29. září 1961
Účinnost od: 1. října 1961    Zrušeno : 01.07.1982
Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Pardubicích do Trutnova
Účinnost od: 29. září 1961    Zrušeno : 01.01.1968
Vládní nařízení o úpravě působnosti národních výborů podle předpisů o využití nerostného bohatství
Účinnost od: 1. září 1961    Zrušeno : 01.01.1966
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradě mzdy při vojenském cvičení
čá. 047/1961 Sb. rozeslána 28. září 1961
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 28. září 1961
Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi Československými a rumunskými osobami
Účinnost od: 28. září 1961    Zrušeno : 06.03.1963
Zákon o státní kontrole, statistice a ostatních oborech národohospodářské evidence
Účinnost od: 28. září 1961    Zrušeno : 01.01.1992
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
čá. 046/1961 Sb. rozeslána 22. září 1961
Účinnost od: 22. září 1961    Zrušeno : 01.01.1971
Vyhláška Ústředního úřadu pro věci národních výborů o názvech obcí, označování ulic a číslování domů
Účinnost od: 22. září 1961    Zrušeno : 01.01.1999
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se vydává statut institutů národohospodářského plánování na vysokých školách ekonomických v Praze a Bratislavě
čá. 045/1961 Sb. rozeslána 14. září 1961
Účinnost od: 1. října 1961    Zrušeno : 01.01.1979
Vyhláška ministerstva paliv a energetiky o podmínkách odborné způsobilosti pro provádění a řízení montáže a údržby elektrických zařízení, hromosvodů a antén
čá. 044/1961 Sb. rozeslána 8. září 1961
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1961    Zrušeno : 01.05.1966
Vyhláška ministerstva školství a kultury o označování absolventů vysokých škol
Účinnost od: 8. září 1961    Zrušeno : 01.01.1968
Vládní nařízení o spotřebitelských radách
čá. 043/1961 Sb. rozeslána 5. září 1961
    Zrušeno : 01.07.1988
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. srpna 1961    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Západočeského krajského národního výboru v Plzni, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
Účinnost od: 1. srpna 1961    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují další městské (místní) národní výbory stavebními úřady
Účinnost od: 5. září 1961    Zrušeno : 01.07.1988
Vyhláška Ústředního geologického úřadu a Ústředního báňského úřadu o odpisech bilančních zásob ložisek nerostných surovin
čá. 042/1961 Sb. rozeslána 30. srpna 1961
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 10. srpna 1961    Zrušeno : 01.01.1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1961    Zrušeno : 01.12.1989
Vyhláška ministerstva zdravotnictví o zdravotní péči o tělesnou výchovu
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.11.1962
Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 7/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny
čá. 041/1961 Sb. rozeslána 23. srpna 1961
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 23. srpna 1961    Zrušeno : 01.01.1963
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o přičlenění Státní arbitráže Československé socialistické republiky k předsednictvu vlády
Účinnost od: 1. září 1961    Zrušeno : 16.02.1966
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o Vysoké stranické škole - Institutu společenských věd při ústředním výboru Komunistické strany Československa
Účinnost od: 23. srpna 1961    Zrušeno : 05.01.1963
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení Ústředního úřadu pro věci národních výborů
čá. 040/1961 Sb. rozeslána 19. srpna 1961
Účinnost od: 7. června 1961    Zrušeno : 14.09.1999
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indie o leteckých službách
čá. 039/1961 Sb. rozeslána 15. srpna 1961
Účinnost od: 1. září 1961    Zrušeno : 19.06.1970
Vyhláška Ústřední rady odborů o úkolech orgánů Revolučního odborového hnutí a národních výborů při výkonu dozoru a péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci
čá. 038/1961 Sb. rozeslána 10. srpna 1961
Účinnost od: 1. srpna 1961    Zrušeno : 01.01.1975
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb.
čá. 037/1961 Sb. rozeslána 8. srpna 1961
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1961    Zrušeno : 01.01.1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 3. května 1961    Zrušeno : 05.01.1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou
Účinnost od: 20. května 1961    Zrušeno : 20.08.1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o rozšíření turistické oblasti a o změně jednotlivých ustanovení Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu, podepsané v Praze dne 6. září 1955 (vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 28. června 1956, č. 29 Sb.)
Účinnost od: 4. května 1961    Zrušeno : 23.04.1981
Vyhláška ministra zahraničních věcí o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím
čá. 036/1961 Sb. rozeslána 4. srpna 1961
Účinnost od: 1. ledna 1962    Zrušeno : 01.01.1967
Vyhláška ministra financí o změně úpravy finančního hospodaření některých hospodářských organizací
čá. 035/1961 Sb. rozeslána 1. srpna 1961
Účinnost od: 1. srpna 1961    Zrušeno : 01.03.1962
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře
čá. 034/1961 Sb. rozeslána 31. července 1961
Účinnost od: 1. srpna 1961    Zrušeno : 01.01.1976
Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, kterou se provádějí ustanovení plynárenského zákona
čá. 033/1961 Sb. rozeslána 28. července 1961
Účinnost od: 1. srpna 1961    Zrušeno : 01.01.1983
Vyhláška ministerstva vnitra, jíž se mění vyhláška č. 6/1958 Ú. l., kterou se vydávají podrobnější předpisy o hlášení pobytu občanů Československé socialistické republiky
Účinnost od: 1. srpna 1961    Zrušeno : 01.01.1968
Vyhláška ministerstva dopravy a spojů o pronájmu a používání silničních vozidel pro motorovou dopravu
čá. 032/1961 Sb. rozeslána 25. července 1961
Účinnost od: 25. července 1961    Zrušeno : 01.09.1965
Vyhláška ministerstva školství a kultury o učebních oborech
Účinnost od: 1. ledna 1962    Zrušeno : 01.09.1980
Vládní vyhláška o zřizování jeslí a mateřských škol ve společných budovách
čá. 031/1961 Sb. rozeslána 14. července 1961
Účinnost od: 15. července 1961    Zrušeno : 01.07.1964
Směrnice ministerstva financí, kterými se doplňují směrnice o odměnách a přirážkách za zhospodárnění, zkvalitnění a zrychlení investiční výstavby
Účinnost od: 15. července 1961    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška ministra financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky, kterou se mění vyhláška o hmotných podnětech na zvýšení efektivnosti investiční výstavby
Účinnost od: 8. června 1961    Zrušeno : 05.07.1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Čínskou lidovou republikou
čá. 030/1961 Sb. rozeslána 10. července 1961
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. září 1961    Zrušeno : 01.01.1965
Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti o nostrifikaci vědeckých hodností nabytých v zahraničí
Účinnost od: 1. ledna 1962
Zákon o zrušení daně z výkonů
čá. 029/1961 Sb. rozeslána 8. července 1961
Účinnost od: 1. října 1961    Zrušeno : 01.01.1988
Zákon o veterinární péči
čá. 028/1961 Sb. rozeslána 7. července 1961
Účinnost od: 1. září 1961    Zrušeno : 01.01.1966
Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
čá. 027/1961 Sb. rozeslána 6. července 1961
Účinnost od: 6. července 1961    Zrušeno : 01.03.1970
Vyhláška ministerstva spravedlnosti o náhradách příslušejících soudcům, kteří svou funkci vykonávají vedle svého zaměstnání
Účinnost od: 6. července 1961    Zrušeno : 28.02.1964
Vládní nařízení, kterým se vydává volební řád pro volby soudců okresních soudů
Účinnost od: 6. července 1961    Zrušeno : 28.02.1964
Zákon o organizaci soudů
čá. 026/1961 Sb. rozeslána 1. července 1961
Účinnost od: 1. července 1961    Zrušeno : 01.07.1990
Vyhláška ministra vnitra o blokovém řízení
Účinnost od: 1. července 1961    Zrušeno : 01.07.1990
Zákon o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku
čá. 025/1961 Sb. rozeslána 26. června 1961
Účinnost od: 1. července 1961    Zrušeno : 01.10.1976
Vyhláška ministra výstavby, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na ministerstvo vnitra
Účinnost od: 1. července 1961    Zrušeno : 01.01.1996
Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o hospodárném a účelném budování uskladňovacího zařízení a veřejných čerpacích stanic pro pohonné látky
Účinnost od: 30. června 1961    Zrušeno : 22.05.1965
Vyhláška ministerstva vnitřního obchodu o nákupu prázdných konservárenských sklenic
Účinnost od: 26. června 1961    Zrušeno : 06.03.1963
Zákon o zřízení Ústředního úřadu státní kontroly a statistiky
čá. 024/1961 Sb. rozeslána 23. června 1961
Účinnost od: 23. června 1961    Zrušeno : 01.01.1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 2. května 1961    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
Účinnost od: 1. června 1961    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
Účinnost od: 1. června 1961    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují další místní národní výbory stavebními úřady
Účinnost od: 2. května 1961
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kambodžským královstvím
čá. 023/1961 Sb. rozeslána 9. června 1961
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 24. března 1961
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o úpravě některých otevřených finančních a majetkových otázek mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou
čá. 022/1961 Sb. rozeslána 5. června 1961
Účinnost od: 5. června 1961    Zrušeno : 01.09.1964
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o vypracování vlastních stanov JZD, jejich schvalování a registraci
Účinnost od: 5. června 1961    Zrušeno : 01.09.1964
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vyhlašují Vzorové stanovy jednotných zemědělských družstev
čá. 021/1961 Sb. rozeslána 29. května 1961
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1961    Zrušeno : 01.07.1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 2. května 1961    Zrušeno : 01.01.1980
Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o poskytování některých dávek nemocenského pojištění a důchodového zabezpečení občanům, kteří se účastní přípravy k obraně Československé socialistické republiky
čá. 020/1961 Sb. rozeslána 16. května 1961
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 16. května 1961    Zrušeno : 01.02.1982
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o komplexním průzkumu půd v Československé socialistické republice
čá. 019/1961 Sb. rozeslána 6. května 1961
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1961    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru Hradec Králové, kterou se určují výkonné orgány dalších místních (městských) národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
Účinnost od: 1. ledna 1962    Zrušeno : 01.01.1967
Vyhláška Státního úřadu statistického o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci
Účinnost od: 6. května 1961    Zrušeno : 20.11.1964
Vyhláška ministra financí o úpravě podmínek pro povolování výjimek ze způsobu provádění družstevní bytové výstavby podle § 4 odst. 2 vyhlášky ministra financí č. 94/1959 Ú. l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby
čá. 018/1961 Sb. rozeslána 2. května 1961
Účinnost od: 2. května 1961    Zrušeno : 01.12.1999
Vyhláška ministra národní obrany a ministra vnitra o náhradě za ubytování ozbrojených sil
Účinnost od: 2. května 1961    Zrušeno : 01.12.1999
Vládní nařízení o vyvlastnění k účelům obrany
Účinnost od: 2. května 1961    Zrušeno : 01.12.1999
Vládní nařízení o ubytování ozbrojených sil
Účinnost od: 2. května 1961    Zrušeno : 01.12.1999
Zákon o obraně Československé socialistické republiky
čá. 017/1961 Sb. rozeslána 29. dubna 1961
Účinnost od: 1. srpna 1961    Zrušeno : 01.11.1964
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o změně paušálního sazebníku náhradní dávky a cla při dovozu zboží bez úplaty
čá. 016/1961 Sb. rozeslána 28. dubna 1961
Účinnost od: 1. července 1961    Zrušeno : 01.01.1970
Zákon o místních lidových soudech
čá. 015/1961 Sb. rozeslána 25. dubna 1961
Účinnost od: 19. března 1961    Zrušeno : 17.10.1996
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě některých otázek státního občanství
Účinnost od: 24. března 1961    Zrušeno : 24.03.1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Rumunskou lidovou republikou
Účinnost od: 25. dubna 1961    Zrušeno : 01.01.1971
Vyhláška ministra vnitra o služební přísaze příslušníků bezpečnostních sborů ministerstva vnitra
Účinnost od: 1. května 1961    Zrušeno : 01.04.1964
Vyhláška ministra spravedlnosti, kterou se mění rozsah přípustnosti exekuce na pracovní odměnu osob, na nichž se vykonává trest odnětí svobody
Účinnost od: 25. dubna 1961
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
čá. 014/1961 Sb. rozeslána 13. dubna 1961
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 13. dubna 1961    Zrušeno : 11.07.1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1961
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o úpravě působnosti Československé obchodní komory a předmětu podnikání podniků Rapid a Polytechna
Účinnost od: 13. dubna 1961    Zrušeno : 28.02.1964
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění některá ustanovení zákona Slovenské národní rady o volbách do Slovenské národní rady
čá. 013/1961 Sb. rozeslána 31. března 1961
Účinnost od: 1. dubna 1961    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Středočeského krajského národního výboru v Praze, kterou se určují výkonné orgány dalších místních (městských) národních výborů v kraji stavebními úřady
Účinnost od: 1. dubna 1961    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška ministerstva národní obrany, kterou se vydávají základní podmínky dodávky prací a prototypů při vývoji vojenského materiálu
Účinnost od: 1. dubna 1961    Zrušeno : 01.01.1965
Vyhláška ministra dopravy a spojů, jíž se vyhlašuje doplňující ustanovení Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM), vydané k zhospodárnění železniční dopravy soustředěním mezinárodní přepravy zboží na hospodárné cesty
čá. 012/1961 Sb. rozeslána 22. března 1961
Účinnost od: 22. března 1961    Zrušeno : 01.01.1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1961    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují výkonné orgány dalších městských národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
Účinnost od: 22. března 1961    Zrušeno : 28.02.1964
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění některá ustanovení zákona o volbách do Národního shromáždění a zákona o volbách do národních výborů
Účinnost od: 1. ledna 1961
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění zákon č. 41/1953 Sb.
čá. 011/1961 Sb. rozeslána 16. března 1961
Účinnost od: 1. dubna 1961    Zrušeno : 01.01.1967
Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o poskytování provozních úvěrů obchodním organizacím
čá. 010/1961 Sb. rozeslána 9. března 1961
Účinnost od: 1. dubna 1961    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška Ústředního geologického úřadu, kterou se vydávají základní podmínky dodávky průzkumných geologických prací
Účinnost od: 1. dubna 1961    Zrušeno : 01.01.1968
Vyhláška Ústředního geologického úřadu a ministerstva financí o projektování, rozpočtování, plánování, financování, fakturování a placení geologických prací
čá. 009/1961 Sb. rozeslána 1. března 1961
Účinnost od: 1. března 1961    Zrušeno : 01.08.1965
Vyhláška ministerstva zahraničních věcí o vydání československých pasů
Účinnost od: 22. srpna 1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou
čá. 008/1961 Sb. rozeslána 28. února 1961
Účinnost od: 12. září 1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o spolupráci na úseku veterinárním a o Smlouvě o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin před škůdci a chorobami
čá. 007/1961 Sb. rozeslána 23. února 1961
Účinnost od: 23. února 1961    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojních početních prací prováděných strojními početními stanicemi ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
Účinnost od: 1. března 1961    Zrušeno : 01.01.1978
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se vydávají prováděcí předpisy k lesnímu zákonu
čá. 006/1961 Sb. rozeslána 21. února 1961
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 21. února 1961
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1961    Zrušeno : 01.07.1965
Vyhláška rady Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem, kterou se určují výkonné orgány dalších městských národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
Účinnost od: 2. listopadu 1960    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
Účinnost od: 21. února 1961    Zrušeno : 01.01.1968
Vyhláška ministerstva zahraničního obchodu o licenčních a jim podobných smlouvách uzavíraných s devizovými cizozemci k využívání vynálezů, patentů a výrobních nebo technologických postupů
čá. 005/1961 Sb. rozeslána 17. února 1961
Účinnost od: 1. dubna 1961    Zrušeno : 01.01.1966
Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se vydávají směrnice o provádění rozhodčího řízení v pracovních sporech státních zaměstnanců
Účinnost od: 1. dubna 1961    Zrušeno : 01.01.1966
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 120/1950 Sb., o právech a povinnostech státních zaměstnanců, o řízení ve věcech jejich pracovního poměru a o rozhodčích komisích
čá. 004/1961 Sb. rozeslána 6. února 1961
Účinnost od: 6. února 1961    Zrušeno : 01.05.1974
Vyhláška ministra těžkého strojírenství o náležitostech, které se poskytují pracovníkům získaným náborem prováděným národními výbory
Účinnost od: 6. února 1961    Zrušeno : 15.10.1990
Vládní nařízení o udělování Československého řádu Bílého lva
čá. 003/1961 Sb. rozeslána 31. ledna 1961
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1961    Účinnost do :01.01.1962
Rozpočtový zákon na rok 1961
čá. 002/1961 Sb. rozeslána 30. ledna 1961
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.01.1962
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. ledna 1961    Zrušeno : 19.12.1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 30. ledna 1961    Zrušeno : 17.07.1963
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
Účinnost od: 26. září 1960    Zrušeno : 17.10.1992
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Japonskem
čá. 001/1961 Sb. rozeslána 24. ledna 1961
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Jihočeského krajského národního výboru v Českých Budějovicích, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
Účinnost od: 24. ledna 1961    Zrušeno : 17.07.1963
Vyhláška místopředsedy vlády a předsedy Státní plánovací komise o úplném znění vládního nařízení č. 44/1959 Sb., kterým se stanoví statut Státní plánovací komise
Účinnost od: 24. ledna 1961    Zrušeno : 17.07.1963
Vyhláška místopředsedy vlády a předsedy Státní plánovací komise o úplném znění zákona č. 41/1959 Sb., o Státní plánovací komisi
Účinnost od: 24. ledna 1961    Zrušeno : 17.07.1963
Vládní nařízení, kterým se stanoví statut Slovenské plánovací komise
Účinnost od: 24. ledna 1961    Zrušeno : 17.07.1963
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje statut Státní plánovací komise
Účinnost od: 24. ledna 1961    Zrušeno : 17.07.1963
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o Státní plánovací komisi
Zavřít
MENU