Sbírka předpisů 1960

čá. 085/1960 Sb. rozeslána 31. prosince 1960
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. prosince 1960
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 31. prosince 1960    Zrušeno : 20.11.1964
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.07.1966
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 31. prosince 1960    Zrušeno : 30.01.1989
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 31. prosince 1960    Zrušeno : 01.01.1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.01.1968
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 175/1959 Ú. l., o výkupních cenách zemědělských výrobků
čá. 084/1960 Sb. rozeslána 30. prosince 1960
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
Účinnost od: 1. ledna 1961
Vyhláška ministerstva paliv a energetiky, kterou se zrušuje vyhláška č. 80/1953 Ú. l., o náhradách za výkony při provádění odborně technického dozoru
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška ministerstva spotřebního průmyslu o změně vyhlášky, kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků spotřebního průmyslu
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
Účinnost od: 30. prosince 1960    Zrušeno : 01.01.1968
Vyhláška ministra vnitra o úplném znění vládního nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů
Účinnost od: 30. prosince 1960    Zrušeno : 01.01.1968
Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 66/1960 Sb., o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů
čá. 083/1960 Sb. rozeslána 29. prosince 1960
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 24.05.1962
Vyhláška ministrů vnitřního obchodu a financí a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o nákupu zboží ve státním a družstevním obchodě socialistickými organizacemi
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.01.1965
Vyhláška ministra financí o provádění pokladních operací
čá. 082/1960 Sb. rozeslána 28. prosince 1960
Účinnost od: 28. prosince 1960    Zrušeno : 01.09.1984
Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání (školský zákon)
čá. 081/1960 Sb. rozeslána 22. prosince 1960
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků dodávaných podniky ministerstva potravinářského průmyslu podnikům státního velkoobchodu a jiným odběratelům
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.01.1980
Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o nemocenském pojištění a o důchodovém zabezpečení zaměstnanců pověřených činností v zahraničí
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.01.1965
Vyhláška presidenta Československé akademie věd a ministra školství a kultury o organizaci výchovy nových vědeckých pracovníků
čá. 080/1960 Sb. rozeslána 19. prosince 1960
Účinnost od: 19. prosince 1960    Zrušeno : 01.08.1968
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o bezpečnosti práce při obsluze hospodářských zvířat
čá. 079/1960 Sb. rozeslána 17. prosince 1960
Účinnost od: 17. prosince 1960
Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví výše státního příspěvku pro družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1961
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.01.1965
Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o uvolňování a kontrole osobních nákladů (výdajů) mimo mzdový fond
čá. 078/1960 Sb. rozeslána 16. prosince 1960
Účinnost od: 10. prosince 1960
Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo Obvodního báňského úřadu v Teplicích do Duchcova
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.05.1967
Vyhláška ministerstva financí o opatřeních na ochranu čistoty ovzduší
čá. 077/1960 Sb. rozeslána 15. prosince 1960
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.01.1964
Vyhláška ministerstva financí, ministerstva výstavby a hlavního arbitra Československé socialistické republiky o hmotné zainteresovanosti při vypracování typových podkladů
čá. 076/1960 Sb. rozeslána 13. prosince 1960
Účinnost od: 11. července 1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel
Účinnost od: 10. srpna 1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Evropské úmluvě o silničních značkách
Účinnost od: 14. září 1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Quinejskou republikou
čá. 075/1960 Sb. rozeslána 12. prosince 1960
Účinnost od: 1. září 1960    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Severomoravského krajského národního výboru v Ostravě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.01.1973
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o inseminaci hospodářských zvířat
čá. 074/1960 Sb. rozeslána 8. prosince 1960
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.04.1964
Vyhláška vlády Československé republiky a Ústřední rady odborů o závodním stravování
čá. 073/1960 Sb. rozeslána 30. listopadu 1960
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 2. září 1959
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Iráckou republikou
Účinnost od: 2. srpna 1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mezinárodní přímé sdružené přepravě zboží železnice - voda (MŽSV)
Účinnost od: 11. května 1960    Zrušeno : 25.06.1979
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Císařskou etiopskou vládou a o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím
Účinnost od: 11. května 1960    Zrušeno : 28.06.1982
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Etiopským císařstvím
čá. 072/1960 Sb. rozeslána 28. listopadu 1960
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.01.1978
Zákon o lesích a lesním hospodářství (lesní zákon)
čá. 071/1960 Sb. rozeslána 25. listopadu 1960
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.01.1964
Zákon o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky
čá. 070/1960 Sb. rozeslána 21. listopadu 1960
Účinnost od: 6. prosince 1960
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Účinnost od: 21. listopadu 1960    Zrušeno : 23.04.1990
Zákon o státním znaku a o státní vlajce
čá. 069/1960 Sb. rozeslána 17. listopadu 1960
Účinnost od: 1. ledna 1961
Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva financí č. 243/1953 Ú. l. (č. 285/1953 Ú. v.), o účasti Státní pojišťovny na zábranné péči proti škodám
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.01.1991
Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušují některé místní poplatky a upravují předpisy o místním poplatku ze psů
čá. 068/1960 Sb. rozeslána 15. listopadu 1960
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.01.1966
Vyhláška ministerstva financí o správních poplatcích
čá. 067/1960 Sb. rozeslána 10. listopadu 1960
Účinnost od: 1. ledna 1961
Vyhláška ministerstva financí, kterou se zrušují některé prováděcí předpisy k zákonu č. 85/1952 Sb., o pojišťovnictví
Účinnost od: 17. května 1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o vzájemné spolupráci na úseku báňské záchranné služby
čá. 066/1960 Sb. rozeslána 7. listopadu 1960
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.01.1967
Vyhláška ministra financí o uvolňování a kontrole mzdových fondů Státní bankou československou
čá. 065/1960 Sb. rozeslána 4. listopadu 1960
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška Úřadu pro normalizaci, kterou se vyhlašuje nový druh technických norem (oborové normy)
Účinnost od: 4. listopadu 1960    Zrušeno : 01.07.1966
Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o zavedení bilanční gesce u normovaných šroubů a matic
čá. 064/1960 Sb. rozeslána 31. října 1960
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.01.1972
Vládní vyhláška o podnikových fondech pracujících
čá. 063/1960 Sb. rozeslána 27. října 1960
Účinnost od: 27. října 1960    Zrušeno : 01.01.1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 1960    Účinnost do :01.01.1963
Vyhláška ministerstva chemického průmyslu, kterou se doplňují základní podmínky dodávky výrobků chemických, gumárenských a osinkových a výrobků průmyslu celulózy a papíru
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.01.1967
Vyhláška ministra financí o finančních zdrojích hospodářských organizací řízených národními výbory a o úhradě jejich ztrát
čá. 062/1960 Sb. rozeslána 25. října 1960
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 25. října 1960    Zrušeno : 01.07.1964
Vládní vyhláška o organizaci a působnosti posudkových komisí sociálního zabezpečení
čá. 061/1960 Sb. rozeslána 20. října 1960
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
    Zrušeno : 01.07.1981
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. října 1960    Zrušeno : 01.01.1966
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní komory
čá. 060/1960 Sb. rozeslána 13. října 1960
Účinnost od: 15. října 1960    Zrušeno : 01.07.1966
Vyhláška Státní plánovací komise, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 152/1959 Ú. l., o dokumentaci staveb
Účinnost od: 1. října 1960    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Východočeského krajského národního výboru v Hradci Králové, kterou se určují další místní národní výbory v kraji stavebními úřady prvého stupně
Účinnost od: 13. října 1960
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem
Účinnost od: 1. července 1960    Zrušeno : 01.06.1965
Zákon Slovenské národní rady o náhradách poslanců Slovenské národní rady a o platech předsedy, místopředsedů a pověřenců Slovenské národní rady
čá. 059/1960 Sb. rozeslána 10. října 1960
Účinnost od: 1. ledna 1960
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 10. října 1960    Zrušeno : 01.07.1966
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1959 Ú. l., o dodávkách samovazačových motouzů, o výdeji provázkových povřísel, o vrácení použitých samovazačových motouzů a o jejich cenách
Účinnost od: 10. října 1960    Zrušeno : 14.10.1961
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o provozování pomocné a přidružené výroby v jednotných zemědělských družstvech a o jejich vzájemné spolupráci
Účinnost od: 1. října 1960    Zrušeno : 01.10.1976
Vyhláška ministra výstavby, kterou se u některých staveb přenáší pravomoc stavebních úřadů na orgány ministerstva národní obrany
čá. 058/1960 Sb. rozeslána 6. října 1960
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.01.1967
Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o poskytování provozních úvěrů a uplatňování sankcí
čá. 057/1960 Sb. rozeslána 4. října 1960
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.01.1967
Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají pravidla silničního provozu
čá. 056/1960 Sb. rozeslána 28. září 1960
Účinnost od: 1. října 1960    Zrušeno : 01.01.1963
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o pověření rozhodováním některých sporů patřících před Státní arbitráž Československé socialistické republiky
Účinnost od: 28. září 1960    Zrušeno : 29.03.1962
Vládní nařízení o udělování státních cen Klementa Gottwalda
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.01.1993
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon o správních poplatcích
čá. 055/1960 Sb. rozeslána 20. září 1960
Účinnost od: 20. září 1960    Zrušeno : 09.12.1985
Vyhláška ministerstva financí o převzetí některých polských cenných papírů československým státem
Účinnost od: 20. září 1960    Zrušeno : 01.10.1987
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o Státní vodohospodářské inspekci
čá. 054/1960 Sb. rozeslána 10. září 1960
Účinnost od: 10. září 1960    Zrušeno : 01.01.1968
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 10. září 1960    Zrušeno : 01.01.1966
Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se vydávají za účelem dodatkové dovolené zaměstnanců seznamy některých druhů prací a pracovišť
Účinnost od: 1. října 1960    Zrušeno : 26.02.1963
Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky č. 206/1958 Ú. l., o úplatném nabývání věcí od soukromníků organizacemi socialistického sektoru
Účinnost od: 1. října 1960    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška ministerstva financí o změně vyhlášky č. 205/1958 Ú. l., kterou se provádí vládní nařízení o správě národního majetku
čá. 053/1960 Sb. rozeslána 6. září 1960
Účinnost od: 6. září 1960    Zrušeno : 25.01.1964
Vyhláška generálního ředitele Státní banky československé o změně směrnic Státní banky československé č. 140/1958 Ú. l., o financování a kontrole reprodukce základních fondů organizací státního socialistického sektoru a o poskytování investičních úvěrů těmto organizacím Státní bankou československou
Účinnost od: 1. září 1960    Zrušeno : 25.07.1961
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 67/1959 Ú. l., o učebních oborech
Účinnost od: 10. září 1960    Zrušeno : 01.01.1967
Vyhláška ministerstva potravinářského průmyslu o výměně starých poukázek na chléb za nové poukázky
čá. 052/1960 Sb. rozeslána 30. srpna 1960
Účinnost od: 1. září 1960    Zrušeno : 01.10.1961
Vyhláška ministerstva zdravotnictví o změně vyhlášky, kterou se provádí zákon o umělém přerušení těhotenství
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.01.1967
Vyhláška ministerstva financí, kterou se provádí zákon o důchodové dani družstev a jiných organizací
Účinnost od: 1. září 1960    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o uzavírání hospodářských smluv o provádění průzkumných, projektových, vědeckovýzkumných, uměleckých a jiných prací na vysokých a průmyslových školách pro socialistické organizace
čá. 051/1960 Sb. rozeslána 23. srpna 1960
Účinnost od: 23. srpna 1960    Zrušeno : 01.01.1968
Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se vydávají podrobnější předpisy k úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů
Účinnost od: 23. srpna 1960    Zrušeno : 01.07.1972
Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se stanoví obvody a působnost obvodních báňských úřadů
Účinnost od: 23. srpna 1960    Zrušeno : 01.07.1972
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění vládní nařízení č. 20/1954 Sb., o organizaci státní báňské správy
čá. 050/1960 Sb. rozeslána 19. srpna 1960
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.01.1967
Vyhláška ministra financí o finančních zdrojích některých hospodářských organizací státního socialistického sektoru a o úhradě jejich ztrát
čá. 049/1960 Sb. rozeslána 18. srpna 1960
Účinnost od: 18. srpna 1960    Zrušeno : 01.06.1967
Vyhláška Ústřední rady odborů a ministerstva financí o poskytování prostředků a o uhrazování nákladů na činnost základních organizací Revolučního odborového hnutí v organizacích státního socialistického sektoru
Účinnost od: 18. srpna 1960    Zrušeno : 29.01.1990
Vládní nařízení o stanovení doby trvání základní služby absolventů vysokých škol, zařazených do vojenské přípravy na těchto školách
Účinnost od: 1. září 1960
Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
čá. 048/1960 Sb. rozeslána 12. srpna 1960
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. srpna 1960    Zrušeno : 01.04.1964
Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 245/1953 Ú. l., o výrobě, výkupu a výdeji osiva a sadby z množitelských ploch vyňatých z dodávkové povinnosti, ve znění vyhlášky č. 132/1955 Ú. l.
Účinnost od: 12. srpna 1960    Zrušeno : 01.01.1964
Vyhláška ministerstva financí a Státní plánovací komise o zajištění prostředků na údržbu, opravy, rekonstrukce a modernizaci nájemních obytných domů
čá. 047/1960 Sb. rozeslána 9. srpna 1960
Účinnost od: 23. dubna 1960    Zrušeno : 02.07.1994
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou republikou a Sjednocenou arabskou republikou
Účinnost od: 1. července 1960    Zrušeno : 01.01.2009
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení
čá. 046/1960 Sb. rozeslána 2. srpna 1960
Účinnost od: 1. března 1960    Zrušeno : 01.09.1965
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 13. dubna 1960    Zrušeno : 12.09.1986
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Statutu Rady vzájemné hospodářské pomoci a Úmluvě o právní způsobilosti, výsadách a imunitách Rady vzájemné hospodářské pomoci
čá. 045/1960 Sb. rozeslána 29. července 1960
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 15. června 1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o obchodu a plavbě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou
čá. 044/1960 Sb. rozeslána 14. července 1960
Účinnost od: 14. července 1960    Zrušeno : 29.06.1964
Zákon Slovenské národní rady o jednacím a pracovním řádu Slovenské národní rady
čá. 043/1960 Sb. rozeslána 13. července 1960
Účinnost od: 1. srpna 1960    Zrušeno : 28.04.1990
Vyhláška ministerstva školství a kultury o zřizování a činnosti souborů hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků
Účinnost od: 1. července 1960    Zrušeno : 01.10.1964
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o náhradách poslanců Národního shromáždění
Účinnost od: 1. července 1960
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení dekretu presidenta republiky ze dne 22. srpna 1945 č. 57 Sb., o platech členů vlády
Účinnost od: 28. července 1960    Zrušeno : 20.06.1966
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
čá. 042/1960 Sb. rozeslána 12. července 1960
Účinnost od: 12. července 1960    Zrušeno : 15.06.1964
Zákon o určení úseků státní správy, ve kterých působí pověřenci Slovenské národní rady
Účinnost od: 12. července 1960    Zrušeno : 01.10.1964
Zákon o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění
čá. 041/1960 Sb. rozeslána 11. července 1960
Účinnost od: 11. července 1960    Zrušeno : 01.08.1991
Vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů o hospodaření kovovým odpadem
Účinnost od: 1. července 1960
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení podniku Rapid, podniku pro propagaci v zahraničním obchodě
Účinnost od: 1. července 1960
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o zřízení podniku Brněnské veletrhy a výstavy, podniku pro pořádání veletrhů a výstav
Účinnost od: 1. července 1960    Zrušeno : 01.07.1980
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o působnosti Československé obchodní komory a její organizaci
Účinnost od: 11. července 1960    Zrušeno : 01.01.1975
Vládní nařízení o zrušení oblastních orgánů státní správy na Slovensku a plavební správy v Praze
Účinnost od: 11. července 1960    Zrušeno : 01.01.1969
Zákon o sloučení některých ministerstev, o převedení řízení vodního hospodářství do působnosti ministerstva zemědělství a o změně názvu ministerstva stavebnictví
čá. 040/1960 Sb. rozeslána 11. července 1960
Účinnost od: 11. července 1960    Zrušeno : 01.01.1993
Ústava Československé socialistické republiky
čá. 039/1960 Sb. rozeslána 9. července 1960
Účinnost od: 12. dubna 1960    Zrušeno : 19.02.1996
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o pohraničním styku
Účinnost od: 5. května 1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o jednotném celním závěrovém řádu pro labské lodě
čá. 038/1960 Sb. rozeslána 8. července 1960
Účinnost od: 28. května 1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
Účinnost od: 28. dubna 1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Albánskou lidovou republikou
čá. 037/1960 Sb. rozeslána 7. července 1960
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1960
Vyhláška ministra zahraničního obchodu, kterou se upravuje předmět podnikání některých podniků zahraničního obchodu
Účinnost od: 7. července 1960    Zrušeno : 28.05.1964
Vyhláška ministra financí o poskytování záloh jednotným zemědělským družstvům na plánované tržby za dodávky zemědělských výrobků
Účinnost od: 15. června 1960    Zrušeno : 01.09.1961
Nařízení ministra školství a kultury o označování absolventů studijních oborů technická a jaderná fyzika a jaderné inženýrství
čá. 036/1960 Sb. rozeslána 5. července 1960
Účinnost od: 5. července 1960    Zrušeno : 01.01.1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 25. dubna 1960    Zrušeno : 23.03.1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou
čá. 035/1960 Sb. rozeslána 30. června 1960
Účinnost od: 1. července 1960    Zrušeno : 01.01.1968
Vládní nařízení o správním řízení
čá. 034/1960 Sb. rozeslána 29. června 1960
Účinnost od: 1. července 1960    Zrušeno : 23.11.1990
Vyhláška pověřenectva financí o přenesení některých úkolů bývalého Fondu národní obnovy v Bratislavě na výkonné orgány některých okresních národních výborů
Účinnost od: 1. července 1960    Zrušeno : 01.01.1967
Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství o tvorbě cen a prodeji ojetých osobních automobilů
Účinnost od: 1. července 1960    Zrušeno : 01.10.1962
Vyhláška ministra hutního průmyslu a rudných dolů, kterou se mění vyhláška č. 123/1955 Ú. l., o státní službě pro drahé kovy
Účinnost od: 1. července 1960    Zrušeno : 01.07.1986
Vyhláška ministerstva školství a kultury a ministerstva vnitra o zavedení bezpečného filmu
čá. 033/1960 Sb. rozeslána 27. června 1960
Účinnost od: 1. července 1960    Zrušeno : 01.01.1967
Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o řízení rozvoje oboru technických plynů
Účinnost od: 27. června 1960
Vládní vyhláška o provedení sčítání lidu, domů a bytů k 1. březnu 1961
čá. 032/1960 Sb. rozeslána 24. června 1960
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. července 1960    Zrušeno : 01.01.1965
Nařízení ministra dopravy o změně Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 a o změně Mezinárodní úmluvy o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25. října 1952
Účinnost od: 24. června 1960    Zrušeno : 01.04.1964
Nařízení ministra dopravy o změně a doplnění řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje
Účinnost od: 18. června 1959    Zrušeno : 15.10.1990
Vládní nařízení o opravě vládního nařízení č. 34/1959 Sb., kterým se upravuje udělování čestného titulu "Hrdina socialistické práce"
čá. 031/1960 Sb. rozeslána 23. června 1960
Účinnost od: 1. července 1960    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
Účinnost od: 1. července 1960    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Krajského národního výboru v Jihlavě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
Účinnost od: 23. června 1960    Zrušeno : 01.01.1968
Vládní nařízení o pravomoci a odpovědnosti Národního výboru hlavního města Prahy a obvodních národních výborů v Praze
čá. 030/1960 Sb. rozeslána 21. června 1960
Účinnost od: 1. července 1960    Zrušeno : 01.01.1966
Vládní vyhláška o rozpočtovém řádu národních výborů
čá. 029/1960 Sb. rozeslána 18. června 1960
Účinnost od: 1. července 1960    Zrušeno : 01.09.1998
Vyhláška ministerstev zemědělství a potravinářského průmyslu o zpracování zrnin ve mzdě a míchání krmiv
Účinnost od: 18. června 1960
Vládní nařízení o jednorázovém státním příspěvku na snížení dluhů ze stavební obnovy rodinných domků a z jejich výstavby ve dvouletce
Účinnost od: 18. června 1960    Zrušeno : 20.06.1966
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o podnikových fondech pracujících ve strojních a traktorových stanicích
čá. 028/1960 Sb. rozeslána 16. června 1960
Účinnost od: 1. ledna 1962    Zrušeno : 01.04.1979
Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra lesů a dřevařského průmyslu č. 58/1954 Ú. l., o úplatách za dodávku vody z veřejných vodovodů a vodáren a za odvádění odpadních vod veřejnými kanalizacemi
Účinnost od: 1. ledna 1962    Zrušeno : 01.01.1980
Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství o náhradách za odběr povrchové vody
Účinnost od: 1. července 1960    Zrušeno : 01.07.1967
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a vnitra o omamných látkách
čá. 027/1960 Sb. rozeslána 13. června 1960
Účinnost od: 13. června 1960    Zrušeno : 01.01.1968
Vládní nařízení o rozšíření pravomoci a odpovědnosti národních výborů a o uspořádání a činnosti jejich orgánů
čá. 026/1960 Sb. rozeslána 10. června 1960
Účinnost od: 15. června 1960    Zrušeno : 01.07.1986
Vyhláška ministerstva vnitra o zajištění pohotovosti hasících zařízení
čá. 025/1960 Sb. rozeslána 10. června 1960
Účinnost od: 1. července 1960    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Krajského národního výboru v Jihlavě, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji, stavebními úřady prvního stupně
Účinnost od: 10. června 1960    Zrušeno : 01.08.1991
Vládní nařízení o hospodaření kovovým odpadem a sběrnými surovinami
Účinnost od: 1. ledna 1961    Zrušeno : 01.01.1995
Zákon o výrobě, rozvodu a využití topných plynů (plynárenský zákon)
čá. 024/1960 Sb. rozeslána 7. června 1960
Účinnost od: 12. června 1960    Zrušeno : 01.01.1968
Vládní nařízení o úpravě některých poměrů poslanců národních výborů a občanů zvolených za členy komisí národních výborů
Účinnost od: 12. června 1960    Zrušeno : 01.01.1968
Zákon o národních výborech
čá. 023/1960 Sb. rozeslána 26. května 1960
Účinnost od: 26. května 1960    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se mění vyhláška o povinnostech zaměstnavatelů vést záznamy a podávat hlášení pro účely sociálního zabezpečení
Účinnost od: 12. června 1960    Zrušeno : 01.06.1963
Vyhláška předsedy Státního úřadu sociálního zabezpečení, kterou se upravuje rozhodování o některých dalších dávkách důchodového zabezpečení (pojištění) národními výbory Jihomoravského kraje
Účinnost od: 1. června 1960    Zrušeno : 01.07.1966
Vyhláška ministerstva chemického průmyslu o renovaci nevratných dřevěných obalů
čá. 022/1960 Sb. rozeslána 24. května 1960
Účinnost od: 24. května 1960    Zrušeno : 01.01.1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 10. února 1960    Zrušeno : 29.07.1997
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Indickou republikou o kulturní spolupráci
Účinnost od: 15. ledna 1960    Zrušeno : 20.03.1998
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o leteckých dopravních službách mezi jejich zeměmi a přes jejich území
čá. 021/1960 Sb. rozeslána 21. května 1960
Účinnost od: 21. května 1960    Zrušeno : 01.04.1967
Úřední sdělení z ministerstva školství a kultury o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministerstva školství a kultury č. 44/1960 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú. l., o úpravě autorských odměn za literární díla, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1960    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Krajského národního výboru v Liberci, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
Účinnost od: 1. května 1960    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
Účinnost od: 21. května 1960    Zrušeno : 01.01.1988
Vyhláška ministerstva školství a kultury o úhradě nákladů na udržování a obnovu kulturních památek
Účinnost od: 21. května 1960    Zrušeno : 01.12.1973
Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se upravují některé povinnosti výrobců a provozovatelů parních kotlů (parních generátorů) a jiných tlakových nádob a mění některé předpisy o bezpečnosti a hospodárnosti těchto technických zařízení
čá. 020/1960 Sb. rozeslána 9. května 1960
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 9. května 1960
Rozhodnutí presidenta republiky a vlády Republiky československé o amnestii
čá. 019/1960 Sb. rozeslána 30. dubna 1960
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. května 1960    Zrušeno : 01.01.1967
Vyhláška Státního výboru pro výstavbu o podmínkách pro používání provozně nevyzkoušených strojů a zařízení při projektování nových staveb
Účinnost od: 1. května 1960
Vládní nařízení o zrušení Státního výboru pro výstavbu
čá. 018/1960 Sb. rozeslána 27. dubna 1960
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 20. dubna 1960
Vyhláška předsedy Ústředního báňského úřadu, kterou se přenáší sídlo obvodního báňského úřadu v Plzni do Stodu
Účinnost od: 1. května 1960    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení spisovatelů, hudebních skladatelů, výtvarných umělců, architektů, vědeckých badatelů, výkonných umělců a artistů
Účinnost od: 24. dubna 1960    Zrušeno : 05.03.1968
Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 144/1953 Ú. l., kterou se stanoví jednotné všeobecné ceny pro prodej elektřiny v drobném
Účinnost od: 27. dubna 1960
Vyhláška ministra financí o stažení státovek po 1 Kčs vzoru 1953
Účinnost od: 27. dubna 1960    Zrušeno : 20.11.1964
Vyhláška ministra financí a Státní plánovací komise o změně vyhlášky ministra financí č. 94/1959 Ú. l., o financování, úvěrování a kontrole družstevní a podnikové bytové výstavby
čá. 017/1960 Sb. rozeslána 22. dubna 1960
Účinnost od: 1. května 1960    Zrušeno : 01.07.1966
Vyhláška Státního výboru pro výstavbu o lhůtách pro odevzdání projektové dokumentace staveb
Účinnost od: 15. dubna 1960    Zrušeno : 01.04.1970
Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/1957 Ú. l., o řádu plavební bezpečnosti na vnitrozemních vodách
čá. 016/1960 Sb. rozeslána 19. dubna 1960
Účinnost od: 19. dubna 1960    Zrušeno : 01.04.1967
Vyhláška ministerstva školství a kultury, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 97/1956 Ú. l., o úpravě autorských odměn za literární díla, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 19. dubna 1960    Zrušeno : 01.07.1966
Vládní vyhláška o provádění projektových, vědeckovýzkumných, uměleckých a jiných prací na vysokých a průmyslových školách pro socialistické organizace
čá. 015/1960 Sb. rozeslána 11. dubna 1960
Účinnost od: 11. dubna 1960    Zrušeno : 01.04.1964
Nařízení o sídlech a územních obvodech státních notářství
Účinnost od: 11. dubna 1960    Zrušeno : 01.04.1964
Nařízení o sídlech a obvodech lidových soudů a sídlech a obvodech krajských soudů
Účinnost od: 11. dubna 1960    Zrušeno : 06.07.1961
Zákon o provedení nové územní organizace soudů
Účinnost od: 11. dubna 1960    Zrušeno : 28.02.1964
Zákon o volbách do národních výborů
Účinnost od: 11. dubna 1960    Zrušeno : 28.02.1964
Zákon Slovenské národní rady, kterým se mění zákon Slovenské národní rady o volbách do Slovenské národní rady
Účinnost od: 11. dubna 1960    Zrušeno : 28.02.1964
Zákon, kterým se mění zákon o volbách do Národního shromáždění
Účinnost od: 11. dubna 1960    Zrušeno : 01.01.2021
Zákon o územním členění státu
Účinnost od: 11. dubna 1960    Zrušeno : 11.07.1960
Ústavní zákon o změně ústavního zákona o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady a ústavního zákona o národních výborech
čá. 014/1960 Sb. rozeslána 8. dubna 1960
Účinnost od: 8. dubna 1960    Zrušeno : 10.06.2002
Vyhláška ministerstva zemědělství o povinnostech vlastníků (uživatelů) meliorovaných pozemků při provozu a udržování rozvodné závlahové sítě a odvodňovací, drenážní a drobné odpadové sítě melioračních staveb zrušených vodních družstev a o provozu a udržování těchto částí melioračních staveb
Účinnost od: 8. dubna 1960
Vyhláška ministerstva financí o vnitrostátním vypořádání některých nároků podle zákona č. 38/1959 Sb., týkajících se Polské lidové republiky
čá. 013/1960 Sb. rozeslána 5. dubna 1960
Účinnost od: 5. dubna 1960    Zrušeno : 01.09.1965
Vyhláška ministerstva zemědělství o výkupu surového dříví a o mimořádném zásobování dřívím
Účinnost od: 5. dubna 1960    Zrušeno : 29.03.1966
Vyhláška ministerstva dopravy, kterou se vydává letecký přepravní řád
čá. 012/1960 Sb. rozeslána 4. dubna 1960
Účinnost od: 4. dubna 1960    Zrušeno : 31.03.1962
Vyhláška Úřadu pro normalizaci, kterou se mění a doplňuje vyhláška o státní službě pro míry a váhy
Účinnost od: 4. dubna 1960    Zrušeno : 22.09.1961
Vyhláška ministra školství a kultury, kterou se vydává statut fakulty - institutu národohospodářského plánování na Vysoké škole ekonomické v Praze
Účinnost od: 1. ledna 1960    Zrušeno : 01.01.1966
Vládní nařízení o dodatkové dovolené zaměstnanců
čá. 011/1960 Sb. rozeslána 1. dubna 1960
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1960
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1960    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška ministerstva školství a kultury o změně a doplnění vyhlášky č. 9/1959 Ú. l., kterou se vydávají základní podmínky dodávky neperiodických publikací
Účinnost od: 1. dubna 1960    Zrušeno : 01.03.1962
Vyhláška ministerstva zemědělství o chytání ondatry pižmové a sběru jejích kožek
Účinnost od: 1. dubna 1960
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a zemědělství o ochranných opatřeních v brucelózních stájích a izolátech
čá. 010/1960 Sb. rozeslána 29. března 1960
Účinnost od: 20. prosince 1959    Zrušeno : 20.02.1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou
Účinnost od: 25. října 1959    Zrušeno : 09.06.1992
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Sjednocenou arabskou republikou o leteckých službách
Účinnost od: 23. prosince 1959
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, podepsané v Sofii dne 19. Září 1959
Účinnost od: 1. prosince 1959
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky
čá. 009/1960 Sb. rozeslána 24. března 1960
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 24. března 1960    Zrušeno : 11.08.1967
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 24. března 1960    Zrušeno : 01.01.1977
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. dubna 1960    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška Státního úřadu sociálního zabezpečení o péči o osoby se změněnou pracovní schopností
čá. 008/1960 Sb. rozeslána 22. března 1960
Účinnost od: 22. března 1960    Zrušeno : 01.09.1976
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Oznámení o vydání obecných právních předpisů
Účinnost od: 1. března 1960    Zrušeno : 25.04.1962
Vyhláška ministra dopravy, kterou se mění vyhláška ministra dopravy č. 210/1958 Ú. l., o úpravě mzdových podmínek řidičů silničních motorových vozidel, závozníků a průvodčích autobusů
Účinnost od: 1. dubna 1960    Zrušeno : 01.05.1992
Vyhláška ministerstva financí o náhradách výdajů při zahraničních pracovních cestách
Účinnost od: 1. dubna 1960    Zrušeno : 01.01.1990
Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 7/1954 Sb., o oběhu zákonných peněz
čá. 007/1960 Sb. rozeslána 11. března 1960
Účinnost od: 11. března 1960
Ústřední sdělení z ministerstva zahraničních věcí
Účinnost od: 15. března 1960    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o změně vyhlášky o hospodářských vztazích při provádění dovozu zboží
Účinnost od: 1. ledna 1960    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon Slovenské národní rady o rozpočtu Slovenska na rok 1960
čá. 006/1960 Sb. rozeslána 10. března 1960
Účinnost od: 1. ledna 1960    Účinnost do :01.01.1961
Rozpočtový zákon na rok 1960
čá. 005/1960 Sb. rozeslána 23. února 1960
Účinnost od: 1. dubna 1959    Zrušeno : 20.05.1966
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Ottawě dne 3. října 1957
Účinnost od: 1. prosince 1959    Zrušeno : 01.09.1964
Vyhláška Státní komise pro vědecké hodnosti, kterou se vydává organizační a jednací řád Státní komise pro vědecké hodnosti
Účinnost od: 23. února 1960    Zrušeno : 01.06.1967
Vyhláška Ústřední rady odborů o poskytování příspěvku vedením závodu na úhradu nákladů činnosti základní organizace Revolučního odborového hnutí
čá. 004/1960 Sb. rozeslána 9. února 1960
Účinnost od: 9. února 1960
Vyhláška Ústředního svazu výrobních družstev o úkolech orgánů výrobního družstevnictví při výkonu dozoru nad bezpečností při práci
Účinnost od: 9. února 1960    Zrušeno : 01.01.1980
Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení studentů a žáků při výrobní práci v závodech
čá. 003/1960 Sb. rozeslána 2. února 1960
Účinnost od: 2. února 1960    Zrušeno : 01.09.1966
Vyhláška ministerstva zemědělství o ochraně zemědělského půdního fondu
čá. 002/1960 Sb. rozeslána 29. ledna 1960
Účinnost od: 1. ledna 1960    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Krajského národního výboru v Prešově, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
Účinnost od: 1. ledna 1960    Zrušeno : 31.07.1991
Vyhláška rady Krajského národního výboru v Brně, kterou se určují výkonné orgány dalších místních národních výborů v kraji stavebními úřady prvého stupně
Účinnost od: 1. ledna 1960    Zrušeno : 01.01.1962
Vyhláška ministerstva financí o osvobození budov sloužících kulturním účelům od domovní daně
Účinnost od: 29. ledna 1960    Zrušeno : 01.01.1967
Vyhláška ministerstva školství a kultury o doplnění vyhlášky ministerstva informací a osvěty č. 39/1951 Ú. l. I, kterou se vydávají tiskové předpisy
Účinnost od: 6. ledna 1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Všeobecné úmluvě o autorském právu
čá. 001/1960 Sb. rozeslána 12. ledna 1960
Účinnost od: 1. ledna 1960    Zrušeno : 01.01.1967
Vyhláška ministerstva energetiky a vodního hospodářství, kterou se upravují sazby za odběr jalové elektřiny
Zavřít
MENU