Sbírka předpisů 1959

čá. 038/1959 Sb. rozeslána 31. prosince 1959
Účinnost od: 1. ledna 1960    Zrušeno : 01.01.1966
Vyhláška Ústřední rady odborů, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o placené dovolené na zotavenou
Účinnost od: 1. ledna 1960    Zrušeno : 01.01.1966
Zákon o placené dovolené na zotavenou
čá. 037/1959 Sb. rozeslána 30. prosince 1959
Účinnost od: 30. prosince 1959    Zrušeno : 01.07.1964
Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 56/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících
Účinnost od: 1. ledna 1960
Zákon o zrušení daně z představení
Účinnost od: 30. prosince 1959    Zrušeno : 01.07.1966
Zákon, kterým se mění zákon o jednotné preventivní a léčebné péči
Účinnost od: 1. ledna 1960    Zrušeno : 01.01.1962
Zákon o Sbírce zákonů a o Úředním listě
čá. 036/1959 Sb. rozeslána 29. prosince 1959
Účinnost od: 1. května 1960    Zrušeno : 01.12.1999
Zákon o některých služebních poměrech vojáků
čá. 035/1959 Sb. rozeslána 15. prosince 1959
Účinnost od: 1. prosince 1959    Zrušeno : 30.11.1986
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 10. října 1959
Vyhláška o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů
Účinnost od: 1. ledna 1960    Zrušeno : 01.07.1964
Zákon o místním hospodářství
čá. 034/1959 Sb. rozeslána 14. prosince 1959
Účinnost od: 14. prosince 1959    Zrušeno : 01.09.1961
Zákon o dozoru nad bezpečností při práci ve výrobních družstvech
Účinnost od: 14. prosince 1959    Zrušeno : 01.11.1990
Zákon o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku
čá. 033/1959 Sb. rozeslána 10. prosince 1959
Účinnost od: 1. září 1959    Zrušeno : 01.04.1964
Vyhláška ministra spravodlivosti o úplnom znení Občianskeho súdneho poriadku
čá. 032/1959 Sb. rozeslána 28. listopadu 1959
Účinnost od: 28. listopadu 1959    Zrušeno : 01.01.1993
Vládne nariadenie, ktorým sa určuje názov univerzity v Košiciach
Účinnost od: 28. listopadu 1959    Zrušeno : 15.10.1990
Vládní nařízení o udělování čestných titulů "zasloužilý člen Národního divadla", "čestný člen Národního divadla v Praze" a "zasloužilý pracovník Národního divadla"
Účinnost od: 28. listopadu 1959    Zrušeno : 10.03.1964
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
čá. 031/1959 Sb. rozeslána 10. listopadu 1959
Účinnost od: 1. listopadu 1959    Zrušeno : 23.08.1961
Vládní nařízení o zřízení Správy pro rozvoj místního hospodářství
čá. 030/1959 Sb. rozeslána 30. října 1959
Účinnost od: 30. října 1959    Zrušeno : 01.01.1973
Vládní nařízení o nové organizaci plemenářské služby
čá. 029/1959 Sb. rozeslána 23. října 1959
Účinnost od: 1. prosince 1959    Zrušeno : 10.03.1964
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti
čá. 028/1959 Sb. rozeslána 30. září 1959
Účinnost od: 1. října 1959    Zrušeno : 08.02.1964
Vládní nařízení o změnách v organizaci rozhlasu a televize
čá. 027/1959 Sb. rozeslána 25. září 1959
Účinnost od: 1. října 1959    Zrušeno : 01.01.1961
Nařízení ministra financí, kterým se stanoví správní poplatek za domácí porážky prasat
čá. 026/1959 Sb. rozeslána 4. září 1959
Účinnost od: 1. září 1959    Zrušeno : 11.04.1960
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se mění sídlo lidového soudu v Novém Městě nad Metují
Účinnost od: 1. října 1959    Zrušeno : 10.11.1965
Vládní nařízení o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen
čá. 025/1959 Sb. rozeslána 24. srpna 1959
Účinnost od: 1. října 1959    Zrušeno : 01.01.1968
Vládní nařízení o občanské kontrole obchodu a provozoven
čá. 024/1959 Sb. rozeslána 20. srpna 1959
Účinnost od: 1. září 1959
Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
Účinnost od: 20. srpna 1959    Zrušeno : 01.09.1962
Vládní nařízení o pedagogických institutech
čá. 023/1959 Sb. rozeslána 7. srpna 1959
Účinnost od: 7. srpna 1959    Zrušeno : 01.07.1966
Nařízení ministra všeobecného strojírenství o využití motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu
čá. 022/1959 Sb. rozeslána 25. července 1959
Účinnost od: 1. července 1959    Zrušeno : 12.05.1999
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním - (Příloha strana 59)
Účinnost od: 1. srpna 1959    Zrušeno : 12.05.2000
Zákon o muzeích a galeriích
Účinnost od: 1. srpna 1959    Zrušeno : 01.01.2002
Zákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon)
Účinnost od: 1. srpna 1959    Zrušeno : 15.04.1992
Zákon o osvětové činnosti (osvětový zákon)
čá. 021/1959 Sb. rozeslána 24. července 1959
Účinnost od: 1. ledna 1960    Zrušeno : 10.11.1981
Zákon o výkupu zemědělských výrobků
Účinnost od: 24. července 1959    Zrušeno : 01.01.1967
Zákon o zemědělské dani
Účinnost od: 1. října 1959    Zrušeno : 01.01.1976
Zákon o jednotných zemědělských družstvech
Účinnost od: 24. července 1959    Zrušeno : 01.09.1966
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
čá. 020/1959 Sb. rozeslána 23. července 1959
Účinnost od: 1. září 1959    Zrušeno : 01.07.1967
Zákon o úpravě právních poměrů znalců a tlumočníků
Účinnost od: 1. září 1959    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon o zmene právomoci súdov a o zmene a doplnení niektorých ustanovení z odboru súdnictva a štátnych notárstievy
čá. 019/1959 Sb. rozeslána 22. července 1959
Účinnost od: 22. července 1959    Zrušeno : 24.01.1961
Vládne nariadenie, ktorým sa stanoví štatút Slovenskej plánovacej komisie
Účinnost od: 22. července 1959    Zrušeno : 17.07.1963
Vládní nařízení, kterým se stanoví statut Státní plánovací komise
Účinnost od: 1. července 1959    Zrušeno : 20.04.1964
Vládní nařízení o Správě státních hmotných rezerv
Účinnost od: 1. srpna 1959    Zrušeno : 10.11.1965
Zákon o dokumentaci staveb
Účinnost od: 22. července 1959    Zrušeno : 17.07.1963
Zákon o Státní plánovací komisi
čá. 018/1959 Sb. rozeslána 21. července 1959
Účinnost od: 28. května 1958
Vyhláška o Úmluvě o zřízení Mezinárodní organizace pro legální metronomii
Účinnost od: 4. června 1959    Zrušeno : 20.03.1989
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Účinnost od: 21. července 1959
Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a polskými osobami
Účinnost od: 21. července 1959    Zrušeno : 01.02.1991
Zákon o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí
čá. 017/1959 Sb. rozeslána 30. června 1959
Účinnost od: 30. června 1959
Vládní nařízení, jímž se zřizuje Dukelská pamětní medaile
Účinnost od: 1. července 1959    Zrušeno : 12.06.1960
Vládní nařízení o změně působnosti na úseku řízení výkupu zemědělských výrobků
čá. 016/1959 Sb. rozeslána 18. června 1959
Účinnost od: 18. června 1959    Zrušeno : 15.10.1990
Vládní nařízení, kterým se upravuje udělování čestného titulu "Hrdina socialistické práce"
čá. 015/1959 Sb. rozeslána 17. června 1959
Účinnost od: 2. listopadu 1958
Vyhláška o Úmluvě o vymáhání výživného v cizině
Účinnost od: 26. ledna 1959    Zrušeno : 17.03.1969
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o kulturní spolupráci
Účinnost od: 20. dubna 1959    Zrušeno : 02.01.1996
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
Účinnost od: 17. června 1959    Zrušeno : 01.01.1966
Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 19/1951 Sb., o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou
Účinnost od: 17. června 1959    Zrušeno : 01.07.2013
Vládní nařízení o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu
Účinnost od: 17. června 1959    Zrušeno : 01.01.1963
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o státní arbitráži
čá. 014/1959 Sb. rozeslána 26. května 1959
Účinnost od: 26. května 1959    Zrušeno : 01.07.1964
Zákon o družstevní bytové výstavbě
čá. 013/1959 Sb. rozeslána 16. května 1959
Účinnost od: 27. dubna 1959    Zrušeno : 20.11.1997
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví
Účinnost od: 1. dubna 1959    Zrušeno : 12.06.1960
Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 33/1958 Sb., o organizaci výkonných orgánů národních výborů
čá. 012/1959 Sb. rozeslána 30. dubna 1959
Účinnost od: 30. dubna 1959    Zrušeno : 25.02.1963
Vládní nařízení o úkolech orgánů státních správy a podniků v péči o absolventy vysokých škol a výběrových odborných škol
čá. 011/1959 Sb. rozeslána 10. dubna 1959
Účinnost od: 14. února 1959
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytýčení státních hranic
Účinnost od: 1. května 1959    Zrušeno : 01.01.1967
Nařízení ministra financí o soudních poplatcích
čá. 010/1959 Sb. rozeslána 10. dubna 1959
Účinnost od: 10. dubna 1959    Zrušeno : 11.04.1960
Vládní nařízení o změně sídla a názvu Okresního národního výboru Praha-východ
čá. 009/1959 Sb. rozeslána 28. března 1959
Účinnost od: 1. dubna 1959    Zrušeno : 01.07.1964
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 56/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících
Účinnost od: 1. června 1959    Zrušeno : 01.07.1964
Vládní nařízení o úpravě nároků na starobní důchod po dobu zaměstnání
Účinnost od: 1. dubna 1959    Zrušeno : 01.07.1964
Zákon o některých změnách v sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil
Účinnost od: 1. dubna 1959    Zrušeno : 01.07.1964
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. dubna 1959    Zrušeno : 01.01.2009
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
čá. 008/1959 Sb. rozeslána 25. března 1959
Účinnost od: 25. března 1959    Zrušeno : 01.11.1990
Vládní nařízení o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru
čá. 007/1959 Sb. rozeslána 24. března 1959
Účinnost od: 24. března 1959    Zrušeno : 01.04.1975
Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o vodním hospodářství
Účinnost od: 14. března 1959    Zrušeno : 01.04.1975
Vyhláška ministra energetiky a vodního hospodářství o úplném znění zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství
čá. 006/1959 Sb. rozeslána 14. března 1959
Účinnost od: 14. března 1959    Zrušeno : 01.04.1975
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o vodním hospodářství
čá. 005/1959 Sb. rozeslána 13. března 1959
Účinnost od: 1. března 1959    Zrušeno : 01.07.1980
Vládní nařízení o změně působnosti v oboru dovozu a vývozu drahých kovů pro průmyslové, technické nebo spotřební účely
Účinnost od: 1. dubna 1959    Zrušeno : 01.01.1967
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o soudních poplatcích
čá. 004/1959 Sb. rozeslána 12. března 1959
Účinnost od: 1. ledna 1959    Účinnost do :01.01.1960
Rozpočtový zákon na rok 1959
Účinnost od: 1. ledna 1959    Zrušeno : 01.01.1971
Zákon, kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky
čá. 003/1959 Sb. rozeslána 28. února 1959
Účinnost od: 16. prosince 1958    Zrušeno : 10.06.1994
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o prodloužení prioritních lhůt v oboru vynálezů a ochranných známek
Účinnost od: 1. března 1959    Zrušeno : 11.04.1960
Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa zriaďuje Ľudový súd Bratislava-okolie a vymedzuje jeho pôsobnosť
Účinnost od: 28. února 1959
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
čá. 002/1959 Sb. rozeslána 20. února 1959
Účinnost od: 9. ledna 1959
Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vypořádání nevyřízených majetkových otázek
Účinnost od: 20. února 1959    Zrušeno : 01.03.1962
Vládní nařízení o zřízení Státního výboru pro rozvoj techniky
čá. 001/1959 Sb. rozeslána 2. února 1959
Účinnost od: 1. ledna 1959    Zrušeno : 01.07.1971
Nařízení ministra dopravy o změně Přílohy I k mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952
Účinnost od: 1. února 1959    Zrušeno : 01.04.1964
Vládní nařízení o ochraně proti zavlečení a rozšiřování škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu
Zavřít
MENU