Sbírka předpisů 1958

čá. 040/1958 Sb. rozeslána 30. prosince 1958
Účinnost od: 20. března 1958
Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o spolupráci v sociálních otázkách se Závěrečným protokolem
Účinnost od: 6. března 1958
Vyhláška o Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokolu k ní
čá. 039/1958 Sb. rozeslána 30. prosince 1958
Účinnost od: 1. ledna 1959    Zrušeno : 01.07.2001
Vládní nařízení o změnách v působnosti v matričních věcech
Účinnost od: 30. prosince 1958    Zrušeno : 01.02.1991
Vládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 70/1958 Sb., o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly
čá. 038/1958 Sb. rozeslána 30. prosince 1958
Účinnost od: 1. ledna 1959    Zrušeno : 01.01.1993
Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organizaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
čá. 037/1958 Sb. rozeslána 30. prosince 1958
Účinnost od: 1. ledna 1959    Zrušeno : 01.04.1962
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zřízení pobočky Československé akademie zemědělských věd na Slovensku
Účinnost od: 30. prosince 1958    Zrušeno : 01.09.1984
Zákon o výchově dorostu k povolání v učebním poměru (učňovský zákon)
čá. 036/1958 Sb. rozeslána 29. prosince 1958
Účinnost od: 29. prosince 1958
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě promlčecích lhůt u majetkových a mimořádných dávek
Účinnost od: 1. ledna 1959    Zrušeno : 01.10.1976
Zákon o stavebním řádu
čá. 035/1958 Sb. rozeslána 28. prosince 1958
Účinnost od: 1. ledna 1959
Vyhláška Státního výboru pro výstavbu, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice
Účinnost od: 1. ledna 1959    Zrušeno : 11.04.1960
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se zřizují některé lidové soudy a vymezuje jejich působnost
Účinnost od: 1. ledna 1959    Zrušeno : 01.10.1976
Zákon o územním plánování
Účinnost od: 1. ledna 1959    Zrušeno : 20.06.1966
Zákon o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru
čá. 034/1958 Sb. rozeslána 28. prosince 1958
Účinnost od: 28. prosince 1958    Zrušeno : 15.10.1990
Vládní nařízení o čestných uznáních v tělesné výchově
Účinnost od: 1. ledna 1959    Zrušeno : 01.07.1964
Vládní nařízení o správě národního majetku
čá. 033/1958 Sb. rozeslána 24. prosince 1958
Účinnost od: 6. listopadu 1958    Zrušeno : 01.01.1971
Vyhláška ministra financí o úplném znění zákona č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství
čá. 032/1958 Sb. rozeslána 19. prosince 1958
Účinnost od: 22. září 1958    Zrušeno : 08.05.1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví
Účinnost od: 1. ledna 1959    Zrušeno : 01.06.1992
Nařízení ministra financí, kterým se stanoví arbitrážní poplatky
čá. 031/1958 Sb. rozeslána 29. listopadu 1958
Účinnost od: 1. prosince 1958    Zrušeno : 27.10.1971
Vyhláška ministra financí o vydání bankovek po 25 Kčs vzoru 1958
Účinnost od: 29. listopadu 1958    Zrušeno : 28.12.1962
Vládní nařízení o Státní inspekci jakosti potravinářských a zemědělských výrobků
čá. 030/1958 Sb. rozeslána 15. listopadu 1958
Účinnost od: 15. listopadu 1958    Zrušeno : 01.08.1961
Nařízení ministra zahraničního obchodu o změně nařízení, kterým se provádí celní zákon
čá. 029/1958 Sb. rozeslána 11. listopadu 1958
Účinnost od: 11. listopadu 1958    Zrušeno : 30.03.1998
Zákon o trvalém usídlení kočujících osob
Účinnost od: 11. listopadu 1958
Vyhláška ministra vnitra o úplném znění zákona č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství
Účinnost od: 11. listopadu 1958
Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství
čá. 028/1958 Sb. rozeslána 10. listopadu 1958
Účinnost od: 10. listopadu 1958    Zrušeno : 01.01.1966
Zákon o závazcích k náhradě škody způsobené zaměstnancem porušením povinností z pracovního poměru
Účinnost od: 10. listopadu 1958    Zrušeno : 01.02.1991
Zákon o úkolech podniků a národních výborů na úseku péče o pracovní síly
čá. 027/1958 Sb. rozeslána 8. listopadu 1958
Účinnost od: 1. ledna 1959    Zrušeno : 01.07.1964
Zákon o hospodářských vztazích mezi socialistickými organizacemi
čá. 026/1958 Sb. rozeslána 7. listopadu 1958
Účinnost od: 7. listopadu 1958    Zrušeno : 01.07.1964
Vyhláška ministra spravedlnosti o úplném znění zákona č. 51/1955 Sb., o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizací
Účinnost od: 7. listopadu 1958    Zrušeno : 01.07.1964
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních podnicích a některých jiných hospodářských organizacích
čá. 025/1958 Sb. rozeslána 6. listopadu 1958
Účinnost od: 6. listopadu 1958    Zrušeno : 01.01.1962
Nařízení ministrů spravedlnosti, vnitra a národní obrany, kterým se mění nařízení o rejstříku trestů
Účinnost od: 21. listopadu 1958    Zrušeno : 12.06.1960
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
Účinnost od: 6. listopadu 1958    Zrušeno : 01.01.1971
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 107/1953 Sb., o devizovém hospodářství
Účinnost od: 6. listopadu 1958
Zákon o druhém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Republiky československé
Účinnost od: 6. listopadu 1958
Ústavní zákon o konečném vytyčení státních hranic s Polskou lidovou republikou
čá. 024/1958 Sb. rozeslána 18. října 1958
Účinnost od: 18. října 1958    Zrušeno : 25.10.1967
Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje působnost Státní dřevařské inspekce
Účinnost od: 15. října 1958    Zrušeno : 10.11.1965
Vládní nařízení o sloučení ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstva přesného strojírenství v ministerstvo všeobecného strojírenství
čá. 023/1958 Sb. rozeslána 9. října 1958
Účinnost od: 29. července 1957
Vyhláška o Stanovách Mezinárodní agentury pro atomovou energii
Účinnost od: 1. září 1958
Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
čá. 022/1958 Sb. rozeslána 8. října 1958
Účinnost od: 1. července 1958    Zrušeno : 12.06.1960
Vyhláška ministra vnitra o úplném znění vládního nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů
čá. 021/1958 Sb. rozeslána 1. října 1958
Účinnost od: 31. května 1958
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vzájemné železniční dopravě
Účinnost od: 9. července 1958    Zrušeno : 08.05.1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví
Účinnost od: 28. dubna 1958    Zrušeno : 26.09.1980
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci ve zdravotnictví
Účinnost od: 1. července 1958    Zrušeno : 01.01.1965
Vládní nařízení o zřízení Státní letecké správy
Účinnost od: 1. října 1958    Zrušeno : 15.10.1990
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují stanovy Řádu rudé zástavy, Řádu rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti
čá. 020/1958 Sb. rozeslána 22. září 1958
Účinnost od: 11. září 1957
Vyhláška o účinnosti Protokolu o doložkách o rozsudím pro Německou demokratickou republiku
Účinnost od: 11. září 1957
Vyhláška o účinnosti Úmluvy o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků pro Německou demokratickou republiku
Účinnost od: 24. března 1958
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou republikou a Egyptskou republikou
čá. 019/1958 Sb. rozeslána 6. září 1958
Účinnost od: 1. října 1958    Zrušeno : 01.07.1964
Vládní nařízení o úpravě penzijních nároků založených na závazcích rozpočtových a hospodářských organizací
čá. 018/1958 Sb. rozeslána 28. srpna 1958
Účinnost od: 21. července 1958
Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o úpravě státního občanství osob s dvojím občanstvím
Účinnost od: 21. července 1958    Zrušeno : 07.09.1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konzulární úmluvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
čá. 017/1958 Sb. rozeslána 25. července 1958
Účinnost od: 1. srpna 1958
Vyhláška Státního výboru pro výstavbu, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřady prvé stolice
Účinnost od: 25. července 1958    Zrušeno : 01.01.1967
Zákon, kterým se mění zákon č. 184/1950 Sb., o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů
Účinnost od: 1. července 1958    Zrušeno : 10.11.1965
Zákon o rozšíření oboru činnosti Státní banky československé
Účinnost od: 25. července 1958    Zrušeno : 01.05.2012
Zákon o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou
čá. 016/1958 Sb. rozeslána 23. července 1958
Účinnost od: 23. července 1958    Zrušeno : 01.07.1964
Zákon o některých změnách v sociálním zabezpečení
Účinnost od: 23. července 1958    Zrušeno : 01.08.1965
Zákon o úpravě důchodů některých odsouzených osob
čá. 015/1958 Sb. rozeslána 21. července 1958
Účinnost od: 1. července 1958    Zrušeno : 12.06.1960
Vládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 32/1954 Sb., o úpravě některých poměrů členů národních výborů
Účinnost od: 1. července 1958    Zrušeno : 12.06.1960
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o vedoucích odborů rad národních výborů
Účinnost od: 5. srpna 1958
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
čá. 014/1958 Sb. rozeslána 1. července 1958
Účinnost od: 1. července 1958    Zrušeno : 01.07.1964
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 37/1954 Sb., jímž se vydává železniční přepravní řád
čá. 013/1958 Sb. rozeslána 30. června 1958
Účinnost od: 1. července 1958
Vládní nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů
Účinnost od: 1. července 1958
Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti a jiných zjednodušeních ve státní správě
Účinnost od: 1. července 1958    Zrušeno : 12.06.1960
Vládní nařízení o organizaci výkonných orgánů národních výborů
čá. 012/1958 Sb. rozeslána 20. června 1958
Účinnost od: 1. července 1958
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o placení nájemného organizacemi socialistického sektoru
Účinnost od: 1. ledna 1958
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o další úpravě odkladu placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev
čá. 011/1958 Sb. rozeslána 16. června 1958
Účinnost od: 1. ledna 1959    Zrušeno : 01.01.1972
Vládní nařízení, kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady)
čá. 010/1958 Sb. rozeslána 20. května 1958
Účinnost od: 9. května 1958    Zrušeno : 04.06.1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
Účinnost od: 1. srpna 1957    Zrušeno : 05.02.1974
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě o přátelství a vzájemné spolupráci mezi Československou republikou a Mongolskou lidovou republikou
Účinnost od: 1. srpna 1957
Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou republikou a Čínskou lidovou republikou
čá. 009/1958 Sb. rozeslána 15. května 1958
Účinnost od: 8. května 1957
Vyhláška o Protokolu o obnovení normálních styků mezi Československou republikou a Japonskem
Účinnost od: 14. ledna 1958    Zrušeno : 02.12.1997
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemné výměně studentů a aspirantů ke studiu na vysokých školách a vědecko-výzkumných ústavech
Účinnost od: 18. února 1958    Zrušeno : 21.03.1973
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Konsulární smlouvě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou
Účinnost od: 4. července 1957    Zrušeno : 01.04.1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Maďarské lidové republiky o hraničních zmocněncích se Závěrečným protokolem
čá. 008/1958 Sb. rozeslána 3. května 1958
Účinnost od: 3. května 1958    Zrušeno : 01.01.1988
Zákon o kulturních památkách
čá. 007/1958 Sb. rozeslána 2. května 1958
Účinnost od: 2. května 1958    Zrušeno : 01.12.1999
Vládní nařízení, jímž se provádí branný zákon
Účinnost od: 2. května 1958    Zrušeno : 01.01.1979
Vyhláška ministra národní obrany o úplném znění branného zákona
Účinnost od: 2. května 1958    Zrušeno : 01.12.1999
Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb.
čá. 006/1958 Sb. rozeslána 30. dubna 1958
Účinnost od: 30. dubna 1958    Zrušeno : 01.07.1986
Zákon o požární ochraně
čá. 005/1958 Sb. rozeslána 29. dubna 1958
Účinnost od: 29. dubna 1958    Zrušeno : 01.07.1992
Vyhláška ministra zdravotnictví o úplném znění zákona č. 60/1952 Sb., o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže
Účinnost od: 29. dubna 1958    Zrušeno : 01.07.1992
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 60/1952 Sb., o Československém červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže
Účinnost od: 29. května 1958    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon o změně předpisů o osvojení
čá. 004/1958 Sb. rozeslána 28. dubna 1958
Účinnost od: 1. dubna 1958
Zákon o zrušení předpisů o hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby
Účinnost od: 1. ledna 1958    Účinnost do :01.01.1959
Rozpočtový zákon na rok 1958
čá. 003/1958 Sb. rozeslána 31. března 1958
Účinnost od: 1. dubna 1958    Zrušeno : 01.05.1960
Vládní nařízení o zrušení Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku a o zřízení Slovenského výboru pro výstavbu
Účinnost od: 1. dubna 1958    Zrušeno : 01.07.1988
Vládní nařízení o organisaci státní geologické služby
Účinnost od: 1. dubna 1958
Vládní nařízení o zrušení ministerstva a pověřenectva místního hospodářství
Účinnost od: 1. dubna 1958    Zrušeno : 11.07.1960
Vládní nařízení o nové organisaci státní správy na úseku energetiky a vodního hospodářství
čá. 002/1958 Sb. rozeslána 28. března 1958
Účinnost od: 10. února 1958
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě režimu na státních hranicích se Závěrečným protokolem
Účinnost od: 28. března 1958    Zrušeno : 01.05.1966
Vládní nařízení, jímž se stanoví, která ustanovení zákona o vysokých školách se vztahují na vysoké školy vojenské
Účinnost od: 28. března 1958    Zrušeno : 01.10.1959
Vládní nařízení o změnách působnosti v oboru občanské kontroly obchodu a provozoven
čá. 001/1958 Sb. rozeslána 20. února 1958
Účinnost od: 13. ledna 1958
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Egyptské republiky o vědecké a technické spolupráci
Účinnost od: 28. listopadu 1957    Zrušeno : 12.01.1995
Vyhláška o Dohodě o spolupráci v oblasti kultury, umění, vědy, školství a osvěty mezi vládou Československé republiky a vládou Federativní lidové republiky Jugoslávie
Účinnost od: 1. prosince 1957    Zrušeno : 01.12.2002
Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o sociálním pojištění
Účinnost od: 28. prosince 1957    Zrušeno : 01.12.2002
Vyhláška o Úmluvě o spolupráci na poli sociální politiky mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií
Účinnost od: 8. ledna 1958
Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o konečném vypořádání majetkových a finančních otázek, souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou
Zavřít
MENU