Sbírka předpisů 1957

čá. 036/1957 Sb. rozeslána 31. prosince 1957
Účinnost od: 31. prosince 1957    Zrušeno : 01.04.1991
Zákon o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě
Účinnost od: 31. prosince 1957    Zrušeno : 01.04.1991
Zákon o koncertní a jiné hudební činnosti
Účinnost od: 1. ledna 1958    Zrušeno : 01.01.1995
Vládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb., o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)
Účinnost od: 1. ledna 1958    Zrušeno : 01.01.1995
Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)
čá. 035/1957 Sb. rozeslána 31. prosince 1957
Účinnost od: 1. ledna 1958    Zrušeno : 11.04.1960
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu v Ostrově a mění obvod lidového soudu v Karlových Varech
Účinnost od: 1. ledna 1958    Zrušeno : 11.04.1960
Vládní nařízení o změně sídla okresního národního výboru v Karlových Varech
Účinnost od: 1. března 1958    Zrušeno : 01.01.1983
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o hlášení obyvatelstva a o povolování pobytu cizincům
Účinnost od: 1. března 1958    Zrušeno : 01.07.2000
Zákon o občanských průkazech
čá. 034/1957 Sb. rozeslána 30. prosince 1957
Účinnost od: 4. prosince 1956    Zrušeno : 10.06.1994
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví
Účinnost od: 27. února 1957
Vyhláška o Prvém dodatkovém protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o sociálním pojištění ze dne 5. dubna 1948
Účinnost od: 27. února 1957
Vyhláška o Prvém dodatkovém protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou republikou o spolupráci na poli sociální politiky a správy ze dne 5. dubna 1948
Účinnost od: 1. ledna 1958    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon, kterým se mění a doplňují ustanovení zákonů o dani ze mzdy, zemědělské dani, dani z příjmů obyvatelstva a živnostenské dani
Účinnost od: 30. prosince 1957    Zrušeno : 01.09.1961
Zákon o Institutu společenských věd při Ústředním výboru Komunistické strany Československa
Účinnost od: 1. ledna 1958
Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1958 a 1959
čá. 033/1957 Sb. rozeslána 30. prosince 1957
Účinnost od: 30. prosince 1957    Zrušeno : 01.01.1987
Zákon o umělém přerušení těhotenství
čá. 032/1957 Sb. rozeslána 9. prosince 1957
Účinnost od: 11. dubna 1957
Vyhláška o změně v okruhu smluvních stran vázaných Protokolem o doložkách o rozsudím
Účinnost od: 10. září 1957
Vyhláška o změně ve stavu vázanosti Úmluvou o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků
Účinnost od: 1. ledna 1958    Zrušeno : 01.07.1961
Vládní nařízení o trestní pravomoci místních národních výborů
čá. 031/1957 Sb. rozeslána 2. prosince 1957
Účinnost od: 1. ledna 1958    Zrušeno : 01.08.1965
Vládní nařízení o místní bezpečnosti
Účinnost od: 2. prosince 1957    Zrušeno : 26.06.1961
Vládní nařízení, kterým se zrušuje státní inspekce sklizní zemědělských plodin
Účinnost od: 1. prosince 1957    Zrušeno : 01.10.1959
Vládní nařízení o nové organisaci rozhlasu a televise
čá. 030/1957 Sb. rozeslána 28. listopadu 1957
Účinnost od: 25. června 1957    Zrušeno : 08.05.1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví
Účinnost od: 1. srpna 1957    Zrušeno : 01.01.2000
Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky
Účinnost od: 16. ledna 1957
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na poli sociální politiky se Závěrečným protokolem
Účinnost od: 25. června 1957    Zrušeno : 05.07.1967
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, sjednané dne 10. června 1948 v Londýně
čá. 029/1957 Sb. rozeslána 16. listopadu 1957
Účinnost od: 16. listopadu 1957
Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a jugoslávskými občany
Účinnost od: 16. listopadu 1957    Zrušeno : 15.04.1992
Zákon o umělecké řemeslné práci a o lidové umělecké výrobě
Účinnost od: 16. listopadu 1957    Zrušeno : 01.07.1978
Zákon o divadelní činnosti (divadelní zákon)
čá. 028/1957 Sb. rozeslána 12. listopadu 1957
Účinnost od: 12. listopadu 1957
Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění zákona č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách
Účinnost od: 12. listopadu 1957    Zrušeno : 18.07.1963
Zákon, kterým se mění zákon o Československé akademii věd
čá. 027/1957 Sb. rozeslána 31. října 1957
Účinnost od: 1. října 1957    Zrušeno : 01.01.1961
Nařízení ministra financí o další změně nařízení o správních poplatcích
čá. 026/1957 Sb. rozeslána 1. září 1957
Účinnost od: 1. září 1957    Zrušeno : 01.01.1962
Nařízení ministrů spravedlnosti, vnitra a národní obrany o rejstříku trestů
čá. 025/1957 Sb. rozeslána 29. srpna 1957
Účinnost od: 1. září 1957
Vládní nařízení, kterým se zrušuje ministerstvo pracovních sil a a pověřenectvo pracovních sil
Účinnost od: 1. ledna 1958    Zrušeno : 01.01.1960
Vládní nařízení o výkupu zemědělských výrobků
čá. 024/1957 Sb. rozeslána 16. srpna 1957
Účinnost od: 16. srpna 1957    Zrušeno : 01.10.1993
Vyhláška ministra financí o vydání mincí 1 Kčs
Účinnost od: 16. srpna 1957    Zrušeno : 01.10.1993
Vládní nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi 1 Kčs
čá. 023/1957 Sb. rozeslána 15. srpna 1957
Účinnost od: 15. srpna 1957    Zrušeno : 01.07.1964
Vládní nařízení o technické normalisaci
Účinnost od: 15. srpna 1957    Zrušeno : 01.01.1973
Vládní nařízení o zlepšovacích návrzích
Účinnost od: 15. srpna 1957    Zrušeno : 01.01.1973
Vládní nařízení o objevech
Účinnost od: 15. srpna 1957    Zrušeno : 01.01.1973
Vládní nařízení o vynálezech
čá. 022/1957 Sb. rozeslána 3. srpna 1957
Účinnost od: 15. června 1957    Zrušeno : 01.09.1961
Nařízení ministra školství a kultury o označování absolventů institutu tělesné výchovy a sportu
Účinnost od: 1. ledna 1958    Zrušeno : 01.07.1988
Zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon)
čá. 021/1957 Sb. rozeslána 30. července 1957
Účinnost od: 30. července 1957    Zrušeno : 01.09.1976
Nařízení ministra vnitra o zevním označení Pomocníků Pohraniční stráže
Účinnost od: 1. července 1957    Zrušeno : 26.04.1996
Zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic
čá. 020/1957 Sb. rozeslána 29. července 1957
Účinnost od: 5. července 1957    Zrušeno : 27.04.1990
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o právních stycích v občanských, rodinných a trestních věcech se Závěrečným protokolem
Účinnost od: 29. července 1957    Zrušeno : 11.12.1961
Zákon o kárné odpovědnosti soudců lidových a krajských soudů
Účinnost od: 29. července 1957    Zrušeno : 06.07.1961
Zákon o volbách soudců a soudců z lidu lidových a krajských soudů a o úpravě některých jejich poměrů
čá. 019/1957 Sb. rozeslána 24. července 1957
Účinnost od: 15. srpna 1957    Zrušeno : 01.07.1964
Zákon o technické normalisaci
Účinnost od: 15. srpna 1957    Zrušeno : 01.01.1973
Zákon o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích
čá. 018/1957 Sb. rozeslána 23. července 1957
Účinnost od: 1. září 1957    Zrušeno : 01.07.1964
Zákon o sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil
Účinnost od: 1. září 1957    Zrušeno : 01.01.2009
Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách
čá. 017/1957 Sb. rozeslána 3. července 1957
Účinnost od: 20. prosince 1956
Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o vypořádání otevřených majetkových otázek
čá. 016/1957 Sb. rozeslána 1. července 1957
Účinnost od: 1. července 1957    Zrušeno : 01.04.1964
Nařízení ministra financí, kterým se provádí zákon o notářských poplatcích
čá. 015/1957 Sb. rozeslána 13. června 1957
Účinnost od: 21. února 1957
Vyhláška o Protokolu o některých změnách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a o Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví sepsaných v Montrealu dne 14. června 1954
Účinnost od: 13. června 1957    Zrušeno : 01.05.1966
Nařízení ministra školství a kultury o organisaci a působnosti vysokých škol a jejich složek
čá. 014/1957 Sb. rozeslána 21. května 1957
Účinnost od: 21. května 1957
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám 250. výročí založení inženýrských škol v Praze
čá. 013/1957 Sb. rozeslána 11. května 1957
Účinnost od: 1. července 1957    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon o notářských poplatcích
Účinnost od: 1. ledna 1957    Zrušeno : 10.11.1965
Rozpočtový zákon na rok 1957
čá. 012/1957 Sb. rozeslána 10. května 1957
Účinnost od: 10. května 1957    Zrušeno : 01.01.1966
Zákon o kárném (disciplinárním) stíhání rozkrádání a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví
Účinnost od: 1. ledna 1957
Zákon o podnikových fondech pracujících
čá. 011/1957 Sb. rozeslána 29. dubna 1957
Účinnost od: 1. května 1957
Vyhláška Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu, kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice
Účinnost od: 14. května 1957    Zrušeno : 01.01.1959
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
čá. 010/1957 Sb. rozeslána 23. března 1957
Účinnost od: 23. března 1957    Zrušeno : 01.07.1966
Vyhláška ministra zdravotnictví o úplném znění zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči
Účinnost od: 1. ledna 1957    Zrušeno : 01.07.1966
Vyhláška ministra zdravotnictví o úplném znění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči
Účinnost od: 23. března 1957    Zrušeno : 01.07.1966
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči
Účinnost od: 1. ledna 1957    Zrušeno : 01.07.1966
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči
čá. 009/1957 Sb. rozeslána 16. března 1957
Účinnost od: 16. března 1957
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám J. A. Komenského v roce 1957
Účinnost od: 16. března 1957    Zrušeno : 28.09.1960
Vládní nařízení o odměnách k státním cenám Klementa Gottwalda
Účinnost od: 1. dubna 1957    Zrušeno : 01.07.1961
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon správní č. 88/1950 Sb.
Účinnost od: 16. března 1957
Zákon o čestném odznaku - Mateřství -
čá. 008/1957 Sb. rozeslána 16. března 1957
Účinnost od: 16. března 1957    Zrušeno : 11.04.1960
Vyhláška ministra spravedlnosti o úplném znění zákona o volbách do národních výborů
Účinnost od: 16. března 1957    Zrušeno : 11.04.1960
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o volbách do národních výborů
Účinnost od: 20. května 1957    Zrušeno : 12.06.1960
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech
čá. 007/1957 Sb. rozeslána 15. března 1957
Účinnost od: 20. května 1957
Vládní nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů
Účinnost od: 15. března 1957
Vládní nařízení o vojenských zdravotnících
čá. 006/1957 Sb. rozeslána 11. března 1957
Účinnost od: 1. ledna 1957    Zrušeno : 01.07.1958
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o organisaci výkonných orgánů národních výborů
čá. 005/1957 Sb. rozeslána 11. března 1957
Účinnost od: 1. března 1957    Zrušeno : 01.01.1959
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o hospodářských stavebních smlouvách
čá. 004/1957 Sb. rozeslána 15. února 1957
Účinnost od: 1. ledna 1957    Zrušeno : 01.01.1958
Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje působnost národních výborů ve věcech výkupu zemědělských výrobků a sjednocují předpisy na tomto úseku
čá. 003/1957 Sb. rozeslána 5. února 1957
Účinnost od: 1. ledna 1957    Zrušeno : 10.02.1962
Vládní nařízení o organisaci filmového podnikání
Účinnost od: 1. ledna 1957    Zrušeno : 26.06.1961
Vládne nariadenie o zriadení Povereneníctva štátnej kontroly
čá. 002/1957 Sb. rozeslána 31. ledna 1957
Účinnost od: 1. února 1957    Zrušeno : 11.04.1960
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu v Šuranech a mění obvod lidového soudu v Nových Zámcích
čá. 001/1957 Sb. rozeslána 25. ledna 1957
Účinnost od: 1. ledna 1957    Zrušeno : 01.01.1962
Vyhláška ministra spravedlnosti o úplném znění trestního zákona
Zavřít
MENU