Sbírka předpisů 1955

čá. 036/1955 Sb. rozeslána 31. prosince 1955
Účinnost od: 18. září 1955
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o volném okraji námořních lodí
Účinnost od: 10. prosince 1953
Vyhláška o změnách v okruhu smluvních stran vázaných Úmluvou o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků
Účinnost od: 10. prosince 1953
Vyhláška o změnách v okruhu smluvních stran, vázaných Protokolem o doložkách o rozsudím
Účinnost od: 31. prosince 1955    Zrušeno : 01.01.1959
Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
čá. 035/1955 Sb. rozeslána 29. prosince 1955
Účinnost od: 29. prosince 1955    Zrušeno : 01.07.1966
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně a doplnění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči
Účinnost od: 1. ledna 1956    Zrušeno : 01.04.1964
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o soudní exekuci odepsáním z účtu u peněžního ústavu
Účinnost od: 31. prosince 1955
Zákonné opatření o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek
Účinnost od: 1. ledna 1956    Zrušeno : 01.04.1964
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně předpisů o rozvodu
čá. 034/1955 Sb. rozeslána 23. prosince 1955
Účinnost od: 1. ledna 1956    Zrušeno : 01.01.1961
Nařízení ministra financí o správních poplatcích
čá. 033/1955 Sb. rozeslána 15. prosince 1955
Účinnost od: 1. listopadu 1955    Zrušeno : 01.01.1970
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platový řád)
Účinnost od: 1. ledna 1956    Zrušeno : 01.04.1964
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o dětských příspěvcích a o ochranné výchově
Účinnost od: 1. ledna 1956    Zrušeno : 01.04.1964
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dědí
čá. 032/1955 Sb. rozeslána 12. prosince 1955
Účinnost od: 12. prosince 1955    Zrušeno : 01.01.1957
Vyhláška ministryně výkupu o úplném znění vládního nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
Účinnost od: 12. prosince 1955    Zrušeno : 01.01.1957
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, ve znění vládního nařízení č. 42/1954 Sb.
čá. 031/1955 Sb. rozeslána 9. prosince 1955
Účinnost od: 1. ledna 1956    Zrušeno : 01.01.1968
Nařízení ministra spravedlnosti o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona
čá. 030/1955 Sb. rozeslána 3. prosince 1955
Účinnost od: 3. prosince 1955    Zrušeno : 01.04.1964
Vládní nařízení, kterým se doplňuje a mění vládní nařízení č. 183/1947 Sb., jímž se určují zemědělské výrobní oblasti
Účinnost od: 3. prosince 1955    Zrušeno : 01.05.1990
Vládní nařízení o přesunu působnosti ve věcech hospodaření s některými místnostmi
čá. 029/1955 Sb. rozeslána 11. listopadu 1955
Účinnost od: 1. ledna 1956    Zrušeno : 01.07.1964
Zákon o národních podnicích a některých jiných hospodářských organisacích
čá. 028/1955 Sb. rozeslána 26. října 1955
Účinnost od: 26. října 1955    Zrušeno : 01.01.1976
Vládní nařízení o některých opatřeních k zajištění zemědělské výroby
čá. 027/1955 Sb. rozeslána 15. října 1955
Účinnost od: 15. října 1955    Zrušeno : 01.08.1956
Vládne nariadenie o zriadení Povereníctva štátnych majetkov
Účinnost od: 15. října 1955    Zrušeno : 01.01.1969
Vládní nařízení o zřízení ministerstva těžkého strojírenství, ministerstva přesného strojírenství, ministerstva automobilového průmyslu a zemědělských strojů a ministerstva státních statků
čá. 026/1955 Sb. rozeslána 26. září 1955
Účinnost od: 26. září 1955    Zrušeno : 15.07.1991
Vládní nařízení o opatřeních v oboru hospodářsko-technických úprav pozemků
čá. 025/1955 Sb. rozeslána 19. září 1955
Účinnost od: 5. července 1955
Vyhláška o Úmluvě o politických právech žen
Účinnost od: 4. června 1955
Vládní vyhláška o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Albánskou lidovou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou lidovou republikou, Svazem sovětských socialistických republik a Československou republikou, sjednané ve Varšavě dme 14. května 1955
čá. 024/1955 Sb. rozeslána 17. září 1955
Účinnost od: 15. září 1955    Zrušeno : 01.10.1958
Vládní nařízení, kterým se doplňují stanovy Řád rudé zástavy, Řád rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti
Účinnost od: 17. září 1955    Zrušeno : 01.07.1966
Zákon o československých lázních a zřídlech
čá. 023/1955 Sb. rozeslána 1. září 1955
Účinnost od: 1. září 1955
Vyhláška o vykonatelnosti rozhodčích výroků vydaných na území Egypta v Československé republice
Účinnost od: 1. září 1955
Vládní nařízení, kterým se na Karlově universitě v Praze zřizuje fakulta technické a jaderné fysiky
čá. 022/1955 Sb. rozeslána 31. srpna 1955
Účinnost od: 1. září 1955    Zrušeno : 01.07.1966
Nařízení ministra zdravotnictví o boji proti přenosným nemocem
čá. 021/1955 Sb. rozeslána 30. srpna 1955
Účinnost od: 30. srpna 1955    Zrušeno : 01.07.2000
Nařízení o omezení odpovědnosti provozovatele námořní lodi
Účinnost od: 1. července 1955    Zrušeno : 30.10.1959
Vládní nařízení o organisaci plemenářské služby
čá. 020/1955 Sb. rozeslána 13. srpna 1955
Účinnost od: 13. srpna 1955    Zrušeno : 01.04.1964
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví výše zákonných úroků z prodlení
Účinnost od: 1. ledna 1955
Vládní nařízení, kterým se odkládá placení a úrokování některých peněžitých závazků členů jednotných zemědělských družstev
čá. 019/1955 Sb. rozeslána 9. srpna 1955
Účinnost od: 9. srpna 1955    Zrušeno : 28.12.1962
Vládní nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 98/1952 Sb., o státní obchodní inspekci
čá. 018/1955 Sb. rozeslána 30. července 1955
Účinnost od: 1. ledna 1955    Zrušeno : 01.01.1957
Vládní nařízení o ředitelských fondech v podnicích státního obchodu, jiných chozrasčotních odbytových, obchodních a zásobovacích organisacích a v podnicích turistického a cestovního ruchu
čá. 017/1955 Sb. rozeslána 20. července 1955
Účinnost od: 20. července 1955    Zrušeno : 01.01.1959
Vládní nařízení o hospodářských smlouvách
čá. 016/1955 Sb. rozeslána 19. července 1955
Účinnost od: 12. ledna 1951
Vyhláška o Úmluvě o zabránění a trestání zločinu genocidia
čá. 015/1955 Sb. rozeslána 30. června 1955
Účinnost od: 1. července 1955    Zrušeno : 11.04.1960
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu ve Snině a mění obvod lidového soudu v Humenném
Účinnost od: 30. června 1955    Zrušeno : 01.01.1993
Vládní nařízení o vládním výboru pro výzkum a mírové využití atomové energie a o Ústavu jaderné fysiky
čá. 014/1955 Sb. rozeslána 24. června 1955
Účinnost od: 1. července 1955    Zrušeno : 31.12.1992
Vládní nařízení o vlajce plavidel ozbrojených sil Československé republiky
Účinnost od: 24. června 1955    Zrušeno : 12.05.1971
Nařízení ministra vnitra o zevním označení příslušníků Lidových milic
čá. 013/1955 Sb. rozeslána 1. června 1955
Účinnost od: 1. června 1955    Zrušeno : 25.10.1967
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Účinnost od: 1. června 1955    Zrušeno : 15.10.1990
Vyhláška předsedy vlády, kterou se vyhlašují stanovy řádů "Řád Rudého praporu práce", "Řád Rudé hvězdy práce" a vyznamenání "Za pracovní věrnost" a "Za pracovní obětavost"
Účinnost od: 1. června 1955    Zrušeno : 11.07.1960
Vládní nařízení, kterým se zřizují ministerstvo paliv a ministerstvo energetiky a podřizuje Ústřední správa vodního hospodářství ministru energetiky
čá. 012/1955 Sb. rozeslána 17. května 1955
Účinnost od: 17. května 1955    Zrušeno : 15.10.1990
Vládní nařízení, kterým se zakládají řády "Řád Rudého praporu práce", "Řád Rudé hvězdy práce" a vyznamenání "Za pracovní věrnost" a "Za pracovní obětavost"
čá. 011/1955 Sb. rozeslána 30. dubna 1955
Účinnost od: 30. dubna 1955    Zrušeno : 01.07.1966
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o jedech a látkách škodlivých zdraví
Účinnost od: 1. dubna 1955    Zrušeno : 25.10.1967
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o státní dřevařské inspekci
Účinnost od: 30. dubna 1955    Zrušeno : 06.07.1961
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se zřizuje presidium nejvyššího soudu
čá. 010/1955 Sb. rozeslána 29. dubna 1955
Účinnost od: 1. července 1955    Zrušeno : 01.07.1960
Vládní nařízení o řízení ve věcech správních (správní řád)
čá. 009/1955 Sb. rozeslána 26. dubna 1955
Účinnost od: 26. dubna 1955
Vyhláška o vydání stříbrných desetikorun, pětadvacetikorun, padesátikorun a stokorun na paměť 10. výročí osvobození Československé republiky Sovětskou armádou
Účinnost od: 26. dubna 1955    Zrušeno : 01.01.1959
Vládní nařízení o kvantitativní přejímce výrobků
Účinnost od: 26. dubna 1955    Zrušeno : 01.09.1959
Vládní nařízení o dalších změnách v organisaci vysokých škol
čá. 008/1955 Sb. rozeslána 21. dubna 1955
Účinnost od: 1. května 1955    Zrušeno : 01.04.1964
Nařízení ministra dopravy o způsobilosti a evidenci vnitrozemních plavidel
čá. 007/1955 Sb. rozeslána 8. dubna 1955
Účinnost od: 8. dubna 1955    Zrušeno : 01.04.1968
Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
Účinnost od: 8. dubna 1955    Zrušeno : 18.07.1963
Zákon o zřizování a zrušování výzkumných ústavů, útvarů technického rozvoje a výzkumných a pokusných pracovišť
Účinnost od: 1. ledna 1955    Účinnost do :01.01.1956
Rozpočtový zákon na rok 1955
Účinnost od: 8. dubna 1955    Účinnost do :01.01.1956
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1955
čá. 006/1955 Sb. rozeslána 7. dubna 1955
Účinnost od: 1. ledna 1955    Zrušeno : 01.04.1975
Zákon o vodním hospodářství
čá. 005/1955 Sb. rozeslána 14. března 1955
Účinnost od: 14. března 1955    Zrušeno : 01.12.1959
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se upravuje udělování hodnosti doktora věd některým vědeckým pracovníkům
Účinnost od: 1. ledna 1955
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o placené dovolené na zotavenou v roce 1955
čá. 004/1955 Sb. rozeslána 5. března 1955
Účinnost od: 5. března 1955    Zrušeno : 01.07.1966
Nařízení ministra zdravotnictví o pohřebnictví
čá. 003/1955 Sb. rozeslána 23. února 1955
Účinnost od: 23. února 1955    Zrušeno : 28.09.1960
Vládní nařízení o státních cenách Klementa Gottwalda
Účinnost od: 23. února 1955    Zrušeno : 15.10.1990
Vládní nařízení, kterým se upravuje udělování čestného titulu "Hrdina Československé republiky" a zakládají Řád rudé zástavy, Řád rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti
Účinnost od: 23. února 1955    Zrušeno : 15.10.1990
Vládní nařízení o Řádu Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti
čá. 002/1955 Sb. rozeslána 12. února 1955
Účinnost od: 1. ledna 1955    Zrušeno : 01.07.1957
Nařízení ministra financí o notářských poplatcích
Účinnost od: 12. února 1955    Zrušeno : 20.11.1964
Vládní nařízení o úpravě podpor na bytovou výstavbu a obnovu
čá. 001/1955 Sb. rozeslána 3. ledna 1955
Účinnost od: 1. ledna 1955    Zrušeno : 01.04.1968
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o státní službě pro míry a váhy, o státní službě pro drahé kovy a o zkoušení zbraní a střeliva pro civilní potřebu
Účinnost od: 3. ledna 1955    Zrušeno : 01.04.1964
Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o státní správě ve věcech plavby
Zavřít
MENU