Sbírka předpisů 1954

čá. 040/1954 Sb. rozeslána 31. prosince 1954
Účinnost od: 19. června 1951
Vyhláška o Ženevských úmluvách ze dne 12. srpna 1949 na ochranu obětí války
čá. 039/1954 Sb. rozeslána 30. prosince 1954
Účinnost od: 30. prosince 1954
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům
Účinnost od: 30. prosince 1954    Zrušeno : 20.02.1959
Vládní nařízení o přenesení působnosti v oboru vědecko-technické spolupráce ze státního úřadu plánovacího na ministerstvo zahraničního obchodu
Účinnost od: 1. prosince 1954    Zrušeno : 01.07.1960
Zákon o náhradách poslanců Národního shromáždění
Účinnost od: 30. prosince 1954    Zrušeno : 12.07.1960
Zákon o jednacím řádu Národního shromáždění
čá. 038/1954 Sb. rozeslána 30. prosince 1954
Účinnost od: 1. ledna 1955    Zrušeno : 11.04.1960
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů v Dunajské Stredě, Čalově, Trnavě a Seredu
Účinnost od: 1. ledna 1955    Zrušeno : 01.07.1980
Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb
čá. 037/1954 Sb. rozeslána 23. prosince 1954
Účinnost od: 23. prosince 1954    Zrušeno : 07.08.1959
Nařízení ministra dopravy o výkupu motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu
čá. 036/1954 Sb. rozeslána 16. prosince 1954
Účinnost od: 16. prosince 1954    Zrušeno : 06.01.1978
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Smlouvě mezi Československou republikou a Lidovou republikou bulharskou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
Účinnost od: 16. prosince 1954    Zrušeno : 01.01.1969
Vládne nariadenie, ktorým sa zriaďujú Povereníctvo spravodlivosti
Účinnost od: 16. prosince 1954
Vládní nařízení o chráněné oblasti Pražského hradu
čá. 035/1954 Sb. rozeslána 11. prosince 1954
Účinnost od: 1. prosince 1954
Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1954
čá. 034/1954 Sb. rozeslána 1. prosince 1954
Účinnost od: 1. ledna 1955    Zrušeno : 01.07.1964
Zákon o lidových družstvech a družstevních organisacích
čá. 033/1954 Sb. rozeslána 30. listopadu 1954
Účinnost od: 1. ledna 1955    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon, kterým se rozšiřuje působnost státního notářství
čá. 032/1954 Sb. rozeslána 25. listopadu 1954
Účinnost od: 25. listopadu 1954    Zrušeno : 01.09.1961
Zákon o bezpečnosti při práci v jednotných zemědělských družstvech a u jednotlivě hospodařících rolníků
čá. 031/1954 Sb. rozeslána 15. listopadu 1954
Účinnost od: 28. srpna 1954
Vyhláška o obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací ze dne 24. listopadu 1953
Účinnost od: 15. listopadu 1954    Zrušeno : 01.01.1993
Vládne nariadenie, ktorým sa mení názov Slovenskej univerzity v Bratislave
čá. 030/1954 Sb. rozeslána 10. listopadu 1954
Účinnost od: 23. října 1954    Zrušeno : 01.01.1959
Nařízení ministra financí, kterým se stanoví arbitrážní poplatky za řízení před orgány družstevní arbitráže
čá. 029/1954 Sb. rozeslána 26. října 1954
Účinnost od: 26. října 1954    Zrušeno : 15.10.1990
Vládní nařízení o udělování vyznamenání a čestných titulů lékařům a jiným pracovníkům ve zdravotnictví
čá. 028/1954 Sb. rozeslána 23. října 1954
Účinnost od: 1. ledna 1954    Zrušeno : 01.01.1957
Vládní nařízení o úpravě pojistného národního pojištění placeného spotřebními a výrobními družstvy a jejich družstevními svazy
Účinnost od: 23. října 1954    Zrušeno : 01.01.1963
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o státní arbitráži
Účinnost od: 23. října 1954
Vládní nařízení o organizaci veřejné dopravy v oboru ministerstva dopravy
čá. 027/1954 Sb. rozeslána 22. října 1954
Účinnost od: 22. října 1954    Zrušeno : 01.01.1957
Vyhláška ministra výkupu o úplném znění vládního nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
Účinnost od: 22. října 1954    Zrušeno : 01.01.1957
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
čá. 026/1954 Sb. rozeslána 14. října 1954
Účinnost od: 14. října 1954    Zrušeno : 01.10.1959
Vládní nařízení o občanské kontrole provozoven
čá. 025/1954 Sb. rozeslána 6. října 1954
Účinnost od: 6. října 1954
Vládní nařízení o podpoře na úhradu provozních nákladů bytových družstev
čá. 024/1954 Sb. rozeslána 27. září 1954
Účinnost od: 1. října 1954
Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti § 11 odst. 1 zákona č. 92/1949 Sb.
Účinnost od: 27. září 1954    Zrušeno : 01.04.1964
Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení č. 37/1951 Sb., o vybudování a provozu drah
čá. 023/1954 Sb. rozeslána 22. září 1954
Účinnost od: 1. dubna 1955    Zrušeno : 01.07.1964
Vládní nařízení, jímž se vydává železniční přepravní řád
čá. 022/1954 Sb. rozeslána 21. srpna 1954
Účinnost od: 21. srpna 1954
Vyhláška o vydání stříbrných desetikorun a pětadvacetikorun na paměť 10. výročí Slovenského národního povstání
Účinnost od: 21. srpna 1954    Zrušeno : 01.02.1992
Vládní nařízení o pamětních mincích
Účinnost od: 1. června 1953
Vládní nařízení o přepočítávání některých pohledávek a závazků znějící na československé koruny starých peněz v poměru k cizině
čá. 021/1954 Sb. rozeslána 11. srpna 1954
Účinnost od: 11. srpna 1954    Zrušeno : 01.01.1959
Vládní nařízení, jímž se mění vládní nařízení č. 37/1953 Sb., o způsobu a lhůtách předkládání reklamaci při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím
čá. 020/1954 Sb. rozeslána 31. července 1954
Účinnost od: 1. června 1954    Zrušeno : 12.06.1960
Vládní nařízení o úpravě některých poměrů členů národních výborů
čá. 019/1954 Sb. rozeslána 7. července 1954
Účinnost od: 1. srpna 1954    Zrušeno : 01.08.1961
Nařízení ministra zahraničního obchodu, kterým se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb.
čá. 018/1954 Sb. rozeslána 10. června 1954
Účinnost od: 10. června 1954    Zrušeno : 01.07.1964
Vládní nařízení o darech ve prospěch státu a o pořádání sbírek národními výbory
čá. 017/1954 Sb. rozeslána 9. června 1954
Účinnost od: 9. června 1954    Zrušeno : 01.01.1975
Vládní nařízení o archivnictví
čá. 016/1954 Sb. rozeslána 8. června 1954
Účinnost od: 8. června 1954    Zrušeno : 01.10.1959
Vládní nařízení o působnosti v oboru plánování a tvorby cen
čá. 015/1954 Sb. rozeslána 2. června 1954
Účinnost od: 2. června 1954    Zrušeno : 28.02.1964
Zákon o volbách do Národního shromáždění
Účinnost od: 2. června 1954    Zrušeno : 11.07.1960
Ústavní zákon o volbách do Národního shromáždění a o volbách do Slovenské národní rady
čá. 014/1954 Sb. rozeslána 21. května 1954
Účinnost od: 21. května 1954    Zrušeno : 01.07.1966
Nařízení ministra zdravotnictví o hygienické a protiepidemické ochraně půdy
Účinnost od: 21. května 1954    Zrušeno : 01.07.1966
Nařízení ministra zdravotnictví o hygienické a protiepidemické ochraně vzduchu
čá. 013/1954 Sb. rozeslána 17. května 1954
Účinnost od: 17. května 1954    Zrušeno : 01.07.1958
Vládní nařízení o organisaci výkonných orgánů národních výborů
čá. 012/1954 Sb. rozeslána 15. května 1954
Účinnost od: 17. května 1954    Zrušeno : 11.04.1960
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů a sídla a obvody krajských soudů
čá. 011/1954 Sb. rozeslána 14. května 1954
Účinnost od: 14. května 1954    Zrušeno : 02.05.1961
Vládní nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 5/1951 Sb., kterým se provádí zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti
Účinnost od: 1. dubna 1954    Zrušeno : 20.12.1991
Vládní nařízení o organisaci státní báňské správy
Účinnost od: 14. května 1954    Zrušeno : 30.12.1958
Vládní nařízení o náboru a přípravě mládeže pro povolání mimo učiliště státních pracovních záloh
čá. 010/1954 Sb. rozeslána 23. dubna 1954
Účinnost od: 1. července 1954    Zrušeno : 01.01.1976
Vládní nařízení o úpravě nároků z dosavadního pensijního nadlepšení
čá. 009/1954 Sb. rozeslána 31. března 1954
Účinnost od: 31. března 1954    Zrušeno : 26.10.1966
Vládní nařízení o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu
čá. 008/1954 Sb. rozeslána 19. března 1954
Účinnost od: 17. května 1954
Vládní nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů
čá. 007/1954 Sb. rozeslána 18. března 1954
Účinnost od: 1. ledna 1954    Účinnost do :01.01.1955
Rozpočtový zákon na rok 1954
čá. 006/1954 Sb. rozeslána 9. března 1954
Účinnost od: 9. března 1954    Zrušeno : 11.04.1960
Zákon o volbách do národních výborů
Účinnost od: 17. května 1954    Zrušeno : 12.06.1960
Zákon o národních výborech
Účinnost od: 9. března 1954    Zrušeno : 11.07.1960
Ústavní zákon o národních výborech
čá. 005/1954 Sb. rozeslána 5. března 1954
Účinnost od: 5. března 1954    Zrušeno : 01.09.1961
Vládní nařízení o změnách působnosti v oboru zákona o bezpečnosti při práci
čá. 004/1954 Sb. rozeslána 17. února 1954
Účinnost od: 28. července 1953    Zrušeno : 05.10.1983
Vyhláška ministra zahraničních věcí o doplňku k Dohodě uzavřené mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami ze dne 28. listopadu 1947, sjednaném výměnou not v Praze dne 16. června 1953
Účinnost od: 17. února 1954    Zrušeno : 29.09.1956
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje ustanovení §7 odst. 2 zákona č. 64/1950 Sb., o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků
Účinnost od: 17. února 1954    Zrušeno : 01.10.1956
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují předpisy o projektové a rozpočtové dokumentaci investic
Účinnost od: 17. února 1954    Zrušeno : 28.02.1964
Vládní nařízení o oběhu zákonných peněz
čá. 003/1954 Sb. rozeslána 4. února 1954
Účinnost od: 16. prosince 1953
Vyhláška ministra zahraničního obchodu o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949
Účinnost od: 1. července 1953    Zrušeno : 01.04.1959
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Bruselu dne 11. července 1952
Účinnost od: 18. srpna 1953    Zrušeno : 03.08.1968
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou republiky Československé a Ústřední lidovou vládou Čínské lidové republiky o vzájemné spolupráci v oboru ochrany zemědělských rostlin před škůdci a chorobami
čá. 002/1954 Sb. rozeslána 2. února 1954
Účinnost od: 1. ledna 1954
Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1954
Účinnost od: 2. února 1954    Účinnost do :01.01.1955
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství republiky Československé na rok 1954
čá. 001/1954 Sb. rozeslána 6. ledna 1954
Účinnost od: 6. ledna 1954    Zrušeno : 01.09.1971
Vládní nařízení o zřízení Ústřední správy geodesie a kartografie
Zavřít
MENU