Sbírka předpisů 1952

čá. 045/1952 Sb. rozeslána 31. prosince 1952
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.01.1962
Nařízení ministra chemického průmyslu o nevyužitých odpadních a upotřebených olejích mazacích
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.01.1957
Vládní nařízení o úpravě zaměstnavatelské části pojistného v národním pojištění zaměstnanců
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 28.12.1960
Vládní nařízení o změně působnosti v oboru škol zemědělských, škol lesnických a vysokých škol zemědělských
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.01.1956
Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru ministerstva školství, věd a umění
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 10.06.1960
Vládní nařízení o přesunu působnosti ve sběru železného a kovového odpadu (šrotu)
čá. 044/1952 Sb. rozeslána 31. prosince 1952
Účinnost od: 1. ledna 1953
Vládní nařízení, kterým se se vyhlašují dodávkové normy některých zemědělských výrobků a stanoví dodávkové oblasti pro rok 1953
čá. 043/1952 Sb. rozeslána 30. prosince 1952
Účinnost od: 18. září 1952    Zrušeno : 01.06.1995
Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi republikou Československou a Čínskou lidovou republikou o kulturní spolupráci, podepsané v Pekinu dne 6. května 1952
Účinnost od: 15. prosince 1952    Zrušeno : 01.08.1965
Nařízení ministra národní bezpečnosti o zevním označení členů závodní stráže
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.01.1991
Vládní nařízení o osvobození úroků z úsporných vkladů od daně z příjmů obyvatelstva
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.01.1957
Vládní nařízení o úpravě podmínek pro trvání nároků na některé důchody z důchodového zabezpečení
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.07.1980
Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.10.1961
Vládní nařízení o organisaci veterinární služby a o některých veterinárních opatřeních (veterinární řád)
Účinnost od: 30. prosince 1952    Zrušeno : 28.12.1962
Vládní nařízení o státní obchodní inspekci
Účinnost od: 1. července 1950
Vládní nařízení o zániku věcných práv na některých částech národního majetku
čá. 042/1952 Sb. rozeslána 28. prosince 1952
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 25.10.1960
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví odchylky při důkazu znalci v některých věcech národního pojištění
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.04.1964
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se vydává jednací řád pro soudy
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 06.07.1961
Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti ustanovení §39 odst. 2 věty druhé zákona o organisaci soudů
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 06.07.1961
Vládní nařízení o náhradách příslušejících soudcům z lidu
čá. 041/1952 Sb. rozeslána 24. prosince 1952
Účinnost od: 31. prosince 1952    Zrušeno : 06.10.1956
Nařízení ministra školství, věd a umění, kterým se upravuje způsob správy a hospodaření vysokých škol
Účinnost od: 24. prosince 1952    Zrušeno : 18.07.1963
Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o Československé akademii věd
čá. 040/1952 Sb. rozeslána 24. prosince 1952
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.04.1962
Zákon o Československé akademii zemědělských věd
čá. 039/1952 Sb. rozeslána 23. prosince 1952
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.09.1957
Zákon o důchodovém zaopatření příslušníků ozbrojených sil
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.11.1992
Zákon o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 02.05.1961
Zákon o reorganisaci branné výchovy
čá. 038/1952 Sb. rozeslána 22. prosince 1952
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.01.1959
Zákon o kontrolní a revisní správě ministerstva financí
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.01.1967
Zákon o pojišťovnictví
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.01.1990
Zákon o organisaci peněžnictví
čá. 037/1952 Sb. rozeslána 22. prosince 1952
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.01.1959
Zákon o rozpočtech národních výborů
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.01.1991
Zákon o místních poplatcích
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.01.1960
Zákon o dani z představení
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.01.1962
Zákon o domovní dani
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.01.1962
Zákon o živnostenské dani
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.01.1962
Zákon o dani z příjmů obyvatelstva
Účinnost od: 22. prosince 1952    Zrušeno : 24.07.1959
Zákon o zemědělské dani
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o dani ze mzdy
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.01.1967
Zákon o důchodové dani družstev a jiných organisací
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.01.1962
Zákon o dani z výkonů
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.01.1993
Zákon o dani z obratu
čá. 036/1952 Sb. rozeslána 17. prosince 1952
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.01.1959
Vládní vyhláška o účinnosti účetních zásad pro některé okruhy účetních jednotek
Účinnost od: 17. prosince 1952    Zrušeno : 01.01.1957
Zákon o organisaci tělesné výchovy a sportu
čá. 035/1952 Sb. rozeslána 18. listopadu 1952
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.04.1964
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádí zákon o sociálně právní ochraně mládeže
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon o sociálně právní ochraně mládeže
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon, ktorým sa mení a doplňuje občiansky súdny poriadok
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.01.1957
Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 06.07.1961
Zákon o organisaci soudů
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.01.1957
Zákon o prokuratuře
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 11.07.1960
Ústavní zákon o soudech a prokuratuře
čá. 034/1952 Sb. rozeslána 17. listopadu 1952
Účinnost od: 17. listopadu 1952    Zrušeno : 01.09.1959
Vládní nařízení o zřízení vysoké školy ruského jazyka v Praze
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 19.12.1963
Zákon o rybářství
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.07.2000
Zákon o námořní plavbě
Účinnost od: 17. listopadu 1952    Zrušeno : 01.07.1992
Zákon o Československém Červeném kříži a o užívání znaku, odznaku a názvu Červeného kříže
Účinnost od: 17. listopadu 1952    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon o uzavírání manželství s cizinci
Účinnost od: 17. listopadu 1952    Zrušeno : 02.06.1954
Zákon o povolávaní náhradníkov poslancov Slovenskej národnej rady
čá. 033/1952 Sb. rozeslána 15. listopadu 1952
Účinnost od: 15. listopadu 1952    Zrušeno : 01.01.1954
Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
Účinnost od: 15. listopadu 1952    Zrušeno : 01.01.1960
Zákon o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
čá. 032/1952 Sb. rozeslána 15. listopadu 1952
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.04.1958
Vládní nařízení o povinnostech, právech a odpovědnosti hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.04.1958
Zákon o hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby
čá. 031/1952 Sb. rozeslána 12. listopadu 1952
Účinnost od: 1. listopadu 1952    Zrušeno : 01.01.1969
Vládní nařízení o zajištění bezpečnosti a hospodárnosti provozu některých technických zařízení
Účinnost od: 12. listopadu 1952    Zrušeno : 18.07.1963
Zákon o Československé akademii věd
čá. 030/1952 Sb. rozeslána 7. listopadu 1952
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.07.1966
Vládní nařízení o poskytování preventivní a léčebné péče vojenským a válečným poškozencům a obětem války a fašistické persekuce
čá. 029/1952 Sb. rozeslána 10. října 1952
Účinnost od: 10. října 1952    Zrušeno : 01.07.1980
Nařízení ministra zahraničního obchodu, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
Účinnost od: 1. prosince 1952
Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1952
čá. 028/1952 Sb. rozeslána 9. října 1952
Účinnost od: 10. října 1952    Zrušeno : 01.07.1980
Vládní nařízení o úpravě celního sazebníku
čá. 027/1952 Sb. rozeslána 6. října 1952
Účinnost od: 1. října 1952    Zrušeno : 14.07.1962
Vládní nařízení o státní energetické inspekci
čá. 026/1952 Sb. rozeslána 20. září 1952
Účinnost od: 1. října 1952    Zrušeno : 01.01.1957
Vládní nařízení o úpravě národního důchodového pojištění členů jednotných zemědělských družstev, osob samostatně výdělečně činných a spolupracujících členů rodin
Účinnost od: 20. září 1952    Zrušeno : 01.01.1990
Vládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru
Účinnost od: 20. září 1952    Zrušeno : 01.07.1966
Vládní nařízení o lékárnících
čá. 025/1952 Sb. rozeslána 19. září 1952
Účinnost od: 19. září 1952    Zrušeno : 10.11.1958
Vládní nařízení o rozmisťování odborných pracovníků
Účinnost od: 19. září 1952    Zrušeno : 17.05.1954
Vládní nařízení, kterým se zřizují plánovací komise národních výborů a vydává jejich statut
čá. 024/1952 Sb. rozeslána 6. září 1952
Účinnost od: 1. ledna 1954    Zrušeno : 01.01.1959
Vládní nařízení, kterým se stanoví zásady pro účetní evidenci (účetní zásady)
čá. 023/1952 Sb. rozeslána 5. září 1952
Účinnost od: 5. září 1952
Vládní nařízení o dalších změnách v organisaci vysokých škol
čá. 022/1952 Sb. rozeslána 1. září 1952
Účinnost od: 1. září 1952    Zrušeno : 01.01.1966
Vládní nařízení o zákazu přijímání pracovníků do zaměstnání, kteří nemají řádně rozvázán předchozí pracovní poměr
Účinnost od: 1. září 1952    Zrušeno : 28.09.1961
Vládní nařízení o změně a doplnění vládního nařízení č. 73/1951 Sb., kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly
Účinnost od: 1. srpna 1952    Zrušeno : 01.01.1954
Vládní nařízení o působnosti ministerstva zahraničního obchodu ve věcech devisových
čá. 021/1952 Sb. rozeslána 21. srpna 1952
Účinnost od: 21. srpna 1952    Zrušeno : 22.07.1959
Vládne nariadenie, ktorým sa vydáva štatút Slovenského plánovacieho úradu
čá. 020/1952 Sb. rozeslána 14. srpna 1952
Účinnost od: 14. srpna 1952    Účinnost do :01.01.1953
Vládní nařízení o vymezení úkolů při výkupu zemědělských výrobků v roce 1952
čá. 019/1952 Sb. rozeslána 1. srpna 1952
Účinnost od: 1. srpna 1952    Zrušeno : 23.10.1954
Vládní nařízení o organisaci silniční, letecké a vodní dopravy a cestovního ruchu
Účinnost od: 1. srpna 1952    Zrušeno : 23.10.1954
Vládní nařízení o zřízení ministerstva železnic a o reorganisaci železnic
čá. 018/1952 Sb. rozeslána 31. července 1952
Účinnost od: 1. srpna 1952    Zrušeno : 01.07.1992
Vládní nařízení o zrušení plodinových burs
čá. 017/1952 Sb. rozeslána 29. července 1952
Účinnost od: 15. července 1952    Zrušeno : 01.07.1962
Nařízení ministra národní bezpečnosti o zevním označení členů Pomocné stráže veřejné bezpečnosti
Účinnost od: 1. září 1952
Vládní nařízení o některých změnách v organisaci vysokých škol
čá. 016/1952 Sb. rozeslána 21. července 1952
Účinnost od: 21. července 1952
Vládní nařízení, kterým se zrušuje Československý zúčtovací ústav
Účinnost od: 21. července 1952    Zrušeno : 01.01.1956
Vládní nařízení o projektové a rozpočtové dokumentaci investic
Účinnost od: 1. srpna 1952    Zrušeno : 01.08.1954
Vládní nařízení o organisaci celní správy
čá. 015/1952 Sb. rozeslána 18. července 1952
Účinnost od: 2. srpna 1952    Zrušeno : 01.01.1959
Vládní vyhláška o zrušení úroků z kmenového jmění národních a komunálních podniků
Účinnost od: 30. června 1952
Vládní nařízení o sloučení národních dopravních podniků - Československá plavba labská, národní podnik - a - Československá plavba oderská, národní podnik -
Účinnost od: 18. července 1952    Zrušeno : 01.07.1966
Nařízení ministra zdravotnictví o organisaci preventivní a léčebné péče
čá. 014/1952 Sb. rozeslána 25. června 1952
Účinnost od: 25. června 1952    Zrušeno : 01.01.1953
Nařízení ministra financí o vkladních knížkách na jméno
Účinnost od: 25. června 1952    Zrušeno : 30.12.1958
Vládní nařízení o nové úpravě učňovských zkoušek
čá. 013/1952 Sb. rozeslána 21. června 1952
Účinnost od: 30. července 1951    Zrušeno : 01.02.1969
Vládní nařízení o věrnostním přídavku horníků
čá. 012/1952 Sb. rozeslána 31. května 1952
Účinnost od: 31. května 1952    Zrušeno : 30.04.1959
Vládní nařízení o rozmisťování absolventů vysokých škol a výběrových odborných škol
Účinnost od: 1. ledna 1952    Účinnost do :01.01.1953
Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1952
čá. 011/1952 Sb. rozeslána 28. května 1952
Účinnost od: 28. května 1952    Zrušeno : 01.01.1960
Vládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo výkupu
čá. 010/1952 Sb. rozeslána 28. května 1952
Účinnost od: 28. května 1952    Zrušeno : 01.04.1964
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví výše zákonných úroků
Účinnost od: 12. června 1952
Vyhláška ministra vnitra o změnách úředních názvů míst v roce 1951
čá. 009/1952 Sb. rozeslána 3. května 1952
Účinnost od: 1. dubna 1952    Zrušeno : 01.01.1989
Nařízení ministra-předsedy státního úřadu plánovacího k provedení zákona č. 8/1952 Sb., o ochranných známkách a chráněných vzorech
čá. 008/1952 Sb. rozeslána 29. dubna 1952
Účinnost od: 29. dubna 1952    Zrušeno : 01.07.1966
Vládní nařízení o nižších zdravotnických pracovnících
Účinnost od: 1. května 1952    Zrušeno : 01.01.1971
Vládní nařízení o správě spojů
čá. 007/1952 Sb. rozeslána 25. dubna 1952
Účinnost od: 1. ledna 1952
Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1952
Účinnost od: 1. ledna 1952    Účinnost do :02.01.1953
Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1952
čá. 006/1952 Sb. rozeslána 19. dubna 1952
Účinnost od: 1. dubna 1952    Zrušeno : 15.08.1957
Vládní nařízení k provedení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech
čá. 005/1952 Sb. rozeslána 10. dubna 1952
Účinnost od: 1. května 1952    Zrušeno : 01.01.1956
Nařízení ministra financí, kterým se vydávají sazebníky správních poplatků a podrobnější předpisy o těchto poplatcích
čá. 004/1952 Sb. rozeslána 7. dubna 1952
Účinnost od: 1. dubna 1952    Zrušeno : 01.01.1989
Zákon o ochranných známkách a chráněných vzorech
Účinnost od: 1. dubna 1952
Zákon o přechodných opatřeních v oborou patentů
Účinnost od: 1. dubna 1952    Zrušeno : 15.08.1957
Zákon o vynálezech a zlepšovacích námětech
čá. 003/1952 Sb. rozeslána 5. dubna 1952
Účinnost od: 5. dubna 1952    Zrušeno : 01.07.1966
Nařízení ministra zdravotnictví o dobrovolných dárcích krve
Účinnost od: 1. dubna 1952    Zrušeno : 01.07.1966
Zákon o hygienické a protiepidemické péči
Účinnost od: 1. ledna 1952    Zrušeno : 01.01.1959
Rozpočtový zákon na rok 1952
čá. 002/1952 Sb. rozeslána 29. února 1952
Účinnost od: 1. dubna 1952    Zrušeno : 01.04.1955
Vládní nařízení, jímž se vydádá železniční přepravní řád
čá. 001/1952 Sb. rozeslána 13. února 1952
Účinnost od: 13. února 1952    Zrušeno : 01.08.1965
Vládní nařízení o hořlavinách a výbušinách
Zavřít
MENU