Sbírka předpisů 1950

čá. 076/1950 Sb. rozeslána 30. prosince 1950
Účinnost od: 1. ledna 1951
Vyhláška ministerstva stavebního průmyslu, kterou se určují některé místní národní výbory jako stavební úřad prvé stolice
Účinnost od: 30. prosince 1950    Zrušeno : 01.01.1961
Nařízení ministra financí, kterým se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení zákona o financování národních a komunálních podniků
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 01.07.1980
Nařízení ministra financí, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
Účinnost od: 30. prosince 1950
Vládní nařízení o zrušení Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 01.05.1990
Vládní nařízení o nastoupení a změnách živnostenské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti
čá. 075/1950 Sb. rozeslána 29. prosince 1950
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 01.04.1964
Nařízení ministra dopravy o přístavním řádu pro československé vnitrozemní přístavy
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 24.01.1961
Vládní nařízení o hmotném zásobování
Účinnost od: 29. prosince 1950    Zrušeno : 01.01.1954
Vládní nařízení o nakládání s nemovitým národním majetkem ve správě ústředních úřadů
Účinnost od: 1. ledna 1951
Vládní nařízení o změnách hranic krajů, okresů a obcí
Účinnost od: 1. ledna 1951
Vládní nařízení o zrušení ředitelství státního dluhu, ústřední státní pokladny v Praze a státní pokladny pro Slovensko v Bratislavě
Účinnost od: 1. ledna 1951
Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1951
Účinnost od: 1. ledna 1951
Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech sociálního zaopatření československých občanů bydlících v cizině na ministerstvo zahraničních věcí
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 31.12.1953
Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o organisaci bytového majetku a o Fondu bytového hospodářství
čá. 074/1950 Sb. rozeslána 29. prosince 1950
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 01.01.1952
Nařízení ministra spravedlnosti o sazbách za advokátské a notářské výkony
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 17.05.1954
Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa určujú sídla a obvody Okresných súdov vo Fiľakove a v Poltári
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 01.01.1953
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se vydávají podrobnější předpisy pro řízení v trestních a občanskoprávních věcech (jednací řád)
čá. 073/1950 Sb. rozeslána 28. prosince 1950
Účinnost od: 1. ledna 1951
Zákon směnečný a šekový
čá. 072/1950 Sb. rozeslána 28. prosince 1950
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon o úkolech a organisaci pojišťovnictví
Účinnost od: 1. července 1951    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon o pojistné smlouvě
čá. 071/1950 Sb. rozeslána 28. prosince 1950
Účinnost od: 27. ledna 1951    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon o zdokonalení rostlinné výroby
Účinnost od: 15. února 1951    Zrušeno : 01.10.1961
Zákon o zdokonalení živočišné výroby
Účinnost od: 28. prosince 1950    Zrušeno : 08.04.1955
Vyhláška ministra-předsedy státního úřadu plánovacího, kterou se vyhlašuje úplné znění zákona o organisaci výzkumnictví a technického rozvoje
Účinnost od: 28. prosince 1950    Zrušeno : 08.04.1955
Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon č. 261/1949 Sb., o organisaci výzkumnictví a dokumentační služby
Účinnost od: 28. prosince 1950    Zrušeno : 01.01.1967
Zákon o vydávání časopisů a o Svazu československých novinářů
Účinnost od: 28. prosince 1950
Zákon o majetku zanechaném na území Československé republiky osobami, které optovaly pro Svaz sovětských socialistických republik a přesídlily na jeho území
Účinnost od: 28. prosince 1950
Zákon o zrušení Fondu národní obnovy
Účinnost od: 28. prosince 1950    Zrušeno : 01.01.1957
Zákon o úpravě nejnižších důchodů dřívějších příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů
čá. 070/1950 Sb. rozeslána 27. prosince 1950
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 01.04.1964
Nařízení ministra spravedlnosti o exekuci na peněžité pohledávky a plat
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 01.04.1964
Nařízení ministra spravedlnosti o důležitých důvodech k výpovědi chráněných nájmů nebo k jich zrušení bez výpovědi
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 01.04.1964
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se pro určení soudní příslušnosti stanoví, co se u některých právnických osob rozumí organisačně nižší správou
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 01.04.1964
Vládne nariadenie o odhadoch nehnuteľných vecí
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 01.04.1964
Vládne nariadenie o spôsobe a rozsahu exekúcie proti družstvám a iným právnickým osobám
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 01.04.1964
Vládne nariadenie o potvrdeniach potrebných pre oslobodenie od súdnych poplatkov a preddavkov a pre ustanovenie zástupcu
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 01.05.2000
Zákon o dražbách mimo exekuci
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 01.01.1967
Zákon o soudních poplatcích
čá. 069/1950 Sb. rozeslána 27. prosince 1950
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 01.05.1990
Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o hospodaření s některými místnostmi
Účinnost od: 1. ledna 1951
Nařízení ministra stavebního průmyslu o zboření staveb
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 01.07.1966
Zákon o zdravotnických povoláních
Účinnost od: 1. ledna 1951
Zákon o zrušení některých poplatkových předpisů
Účinnost od: 27. prosince 1950    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 01.01.1954
Zákon o komunálních podnicích
Účinnost od: 27. prosince 1950    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví
čá. 068/1950 Sb. rozeslána 24. prosince 1950
Účinnost od: 24. prosince 1950    Zrušeno : 01.01.2010
Zákon na ochranu míru
čá. 067/1950 Sb. rozeslána 23. prosince 1950
Účinnost od: 23. prosince 1950
Vyhláška o plnění peněžitých závazků z tuzemských pojištění sjednaných v československých korunách, které byly přepočteny na říšské marky
Účinnost od: 23. prosince 1950
Nařízení, kterým se vymezují tuzemská pojištění pojišťoven se sídlem v cizině a tuzemská pojištění s plněními znějícími na říšské marky
Účinnost od: 1. října 1950    Zrušeno : 08.06.1953
Nařízení ministra financí, kterým se stanoví poplatky za státní arbitráž
Účinnost od: 23. prosince 1950    Zrušeno : 01.07.2001
Vládní nařízení o některých přesunech působnosti v oboru vojenské správy
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 01.07.1980
Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
čá. 066/1950 Sb. rozeslána 20. prosince 1950
Účinnost od: 20. prosince 1950    Zrušeno : 01.01.1971
Vládní nařízení, kterým se mění počet a působnost ministerstev
čá. 065/1950 Sb. rozeslána 19. prosince 1950
Účinnost od: 19. prosince 1950    Zrušeno : 01.06.1953
Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 01.04.1964
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádějí některá ustanovení občanského zákoníka
Účinnost od: 1. listopadu 1950    Zrušeno : 01.01.1952
Vládní nařízení o výkonu působnosti v oboru sociálního zabezpečení účastníků bojů za nezávislost a osvobození Československé republiky
Účinnost od: 19. prosince 1950
Vládne nariadenie o zrušení Úradu hospodárskej kontrolnej služby
Účinnost od: 31. prosince 1950
Vládní nařízení, kterým se prodlužuje účinnost zákona o berních úlevách při uspořádání některých právních poměrů družstev, spolků a jiných právnických osob
čá. 064/1950 Sb. rozeslána 6. prosince 1950
Účinnost od: 6. prosince 1950    Účinnost do :01.01.1952
Vládní nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1951
čá. 063/1950 Sb. rozeslána 29. listopadu 1950
Účinnost od: 29. listopadu 1950    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon o úpravě a bezpečnosti provozu vnitrozemní plavby
čá. 062/1950 Sb. rozeslána 24. listopadu 1950
Účinnost od: 24. listopadu 1950    Zrušeno : 01.05.1952
Vyhláška ministra pošt o úplném znění zákona o Československé státní poště, národním podniku
Účinnost od: 24. listopadu 1950    Zrušeno : 01.05.1952
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o Československé poště, národním podniku
Účinnost od: 24. listopadu 1950    Zrušeno : 01.08.1952
Vyhláška ministra dopravy o úplném znění zákona o národních dopravních podnicích
Účinnost od: 24. listopadu 1950    Zrušeno : 01.08.1952
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních dopravních podnicích
čá. 061/1950 Sb. rozeslána 24. listopadu 1950
Účinnost od: 24. listopadu 1950    Zrušeno : 28.09.1960
Vládní nařízení o státních cenách
Účinnost od: 15. října 1950    Zrušeno : 02.05.1961
Vládní nařízení o přenesení správní působnosti s velitelství oblastí na velitelství okruhů
Účinnost od: 24. listopadu 1950    Zrušeno : 01.08.1954
Zákon o upravování vysvětlivek k celnímu sazebníku
Účinnost od: 1. prosince 1950
Zákon o jednorázovém mimořádném přídavku za rok 1950 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců
Účinnost od: 1. ledna 1951
Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1951
čá. 060/1950 Sb. rozeslána 23. listopadu 1950
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon o konaní v občianskych právnych veciach (občiansky súdny poriadok)
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 01.01.1992
Občanský zákoník
čá. 059/1950 Sb. rozeslána 27. října 1950
Účinnost od: 27. října 1950
Vládní nařízení, kterým se zrušuje Základ národní pomoci a Sociální pomoc pro Čechy a Moravu
Účinnost od: 1. října 1950    Zrušeno : 08.06.1953
Vládní nařízení o zřízení krajských arbitrážních komisí, o organisaci a příslušnosti arbitrážních komisí a o řízení před nimi
čá. 058/1950 Sb. rozeslána 18. října 1950
Účinnost od: 2. října 1950    Zrušeno : 06.03.1951
Nařízení ministra financí o náhradní dávce za všeobecnou daň z lihu
Účinnost od: 1. září 1950    Zrušeno : 01.01.1953
Vládní nařízení o přenesení působnosti ve věcech některých zemědělských škol na ministerstvo zemědělství
čá. 057/1950 Sb. rozeslána 11. října 1950
Účinnost od: 11. října 1950    Zrušeno : 01.01.1956
Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vládním nařízení č. 105/1950 Sb., kterým se vyhlašuje Statut národních podniků průmyslových
Účinnost od: 10. listopadu 1950    Zrušeno : 01.01.1954
Vládní nařízení o organisaci ochrany před požáry a jinými živelními pohromami
Účinnost od: 11. října 1950    Zrušeno : 01.07.1957
Vládní nařízení o registraci chmelnic
čá. 056/1950 Sb. rozeslána 29. září 1950
Účinnost od: 29. září 1950
Nařízení ministra financí o zrušení předpisů o lihovém monopolu
Účinnost od: 1. října 1950
Vládní nařízení, jímž se obec Roudnička připojuje k Hradci Králové
čá. 055/1950 Sb. rozeslána 16. září 1950
Účinnost od: 16. září 1950
Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků
čá. 054/1950 Sb. rozeslána 14. září 1950
Účinnost od: 14. září 1950    Zrušeno : 06.10.1956
Nařízení ministra školství, věd a umění, kterým se vydává organisační a jednací řád Státního výboru pro vysoké školy a blíže upravuje jeho působnost
čá. 053/1950 Sb. rozeslána 8. září 1950
Účinnost od: 8. září 1950    Účinnost do :01.01.1951
Vládní nařízení o poskytnutí věrnostního přídavku horníků v roce 1950
čá. 052/1950 Sb. rozeslána 31. srpna 1950
Účinnost od: 31. srpna 1950    Zrušeno : 01.01.1954
Vyhláška ministra financí, kterou se uveřejňuje opatření Státní banky československé o povinnosti hlášení některých sporů s cizinou
čá. 051/1950 Sb. rozeslána 30. srpna 1950
Účinnost od: 30. srpna 1950    Zrušeno : 01.01.1967
Nařízení ministra techniky o přezkoušení projektů na zásobování vodou výrobních podniků a léčebných a ošetřovacích ústavů a projektů úpraven vody, jakož i o zajištění jejich provádění
Účinnost od: 30. srpna 1950
Vládní nařízení, kterým se zrušuje Fond pro pojišťování vývozních úvěrů
Účinnost od: 30. srpna 1950    Zrušeno : 01.01.1952
Vládní nařízení o Státním meteorologickém ústavu
čá. 050/1950 Sb. rozeslána 24. srpna 1950
Účinnost od: 24. srpna 1950    Zrušeno : 01.07.1964
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se vydávají některé podrobnější předpisy o podnikovém rejstříku
čá. 049/1950 Sb. rozeslána 21. srpna 1950
Účinnost od: 21. srpna 1950    Zrušeno : 10.05.1990
Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vládním nařízení č. 112/1950 Sb. o bohosloveckých fakultách
Účinnost od: 21. srpna 1950    Zrušeno : 01.04.1952
Nařízení ministra-předsedy státního úřadu plánovacího o podávání a vyřizování zlepšovacích námětů
čá. 048/1950 Sb. rozeslána 7. srpna 1950
Účinnost od: 1. dubna 1950    Zrušeno : 15.04.1992
Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro laické učitele náboženství
Účinnost od: 1. dubna 1950    Zrušeno : 01.01.1966
Vládní nařízení o právech a povinnostech státních zaměstnanců, o řízení ve věcech jejich pracovního poměru a o rozhodčích komisích
čá. 047/1950 Sb. rozeslána 1. srpna 1950
Účinnost od: 1. srpna 1950    Zrušeno : 01.07.1961
Nařízení ministra financí o podrobovacím řízení
Účinnost od: 1. srpna 1950    Zrušeno : 01.01.1956
Nařízení ministra spravedlnosti o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona
Účinnost od: 1. srpna 1950    Zrušeno : 01.01.1952
Nařízení ministra spravedlnosti o rejstříku trestů
čá. 046/1950 Sb. rozeslána 1. srpna 1950
Účinnost od: 1. září 1949    Zrušeno : 01.01.1953
Vládní nařízení, jímž se stanoví u příslušníků ozbrojených sborů vyměřovací základ pro účely národního pojištění a vojenské nemocenské péče
Účinnost od: 1. dubna 1950    Zrušeno : 01.01.1976
Vládní nařízení o pracovních a platových poměrech a o pensijním zabezpečení bývalých pragmatikálních zaměstnanců převzatých do služeb národních nebo komunálních podniků
Účinnost od: 1. dubna 1950    Zrušeno : 01.01.1976
Vládní nařízení o pensijním a úrazovém zabezpečení zaměstnanců v pragmatikálním nebo regulovaném služebním poměru převzatých do služeb národních podniků, zřízených z bývalých státních podniků, nebo do služeb některých jiných národních podniků
Účinnost od: 1. dubna 1950    Zrušeno : 01.01.1976
Vládní nařízení, jímž se stanoví podrobnosti o přestupu státních zaměstnanců a některých nestátních veřejných zaměstnanců, jakož i příjemců odpočivných (zaopatřovacích) platů, do národního důchodového pojištění a srážky na pojistné
čá. 045/1950 Sb. rozeslána 26. července 1950
Účinnost od: 26. července 1950    Zrušeno : 10.05.1990
Vládní nařízení o bohosloveckých fakultách
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 01.05.1990
Zákon o hospodaření s některými místnostmi
Účinnost od: 26. července 1950    Zrušeno : 31.12.1953
Zákon o organisaci bytového majetku a o Fondu bytového hospodářství
čá. 044/1950 Sb. rozeslána 26. července 1950
Účinnost od: 1. července 1950
Vyhláška o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
Účinnost od: 1. července 1950
Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
Účinnost od: 1. července 1950
Vyhláška o úplném znění dekretu presidenta republiky o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
Účinnost od: 1. července 1950
Zákon, kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
Účinnost od: 1. července 1950    Zrušeno : 01.01.1956
Vládní nařízení, kterým se vyhlašuje Statut národních podniků průmyslových
Účinnost od: 1. července 1950    Zrušeno : 01.01.1961
Zákon o financování národních a komunálních podniků
Účinnost od: 1. července 1950    Zrušeno : 01.01.1956
Zákon o národních podnicích průmyslových
čá. 043/1950 Sb. rozeslána 25. července 1950
Účinnost od: 25. července 1950    Zrušeno : 01.01.1966
Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů
Účinnost od: 25. července 1950    Zrušeno : 15.04.1992
Vládní nařízení o zrušení osvětových rad a přenesení jejich působnosti na národní výbory
Účinnost od: 24. srpna 1950    Zrušeno : 01.07.1964
Zákon o podnikovém rejstříku
Účinnost od: 1. října 1950    Zrušeno : 20.07.1955
Zákon o hospodářských smlouvách a státní arbitráži
Účinnost od: 25. července 1950
Zákon o zrušení Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství a fondů pozemkových reforem a o sloučení jejich jmění
Účinnost od: 1. června 1951    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon o drahách
Účinnost od: 25. července 1950    Zrušeno : 14.05.1954
Zákon o pracujícím dorostu
Účinnost od: 1. srpna 1950
Zákon, kterým se upravují některé poměry v pojišťovnictví
Účinnost od: 1. srpna 1950    Zrušeno : 02.05.1961
Zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti
čá. 042/1950 Sb. rozeslána 22. července 1950
Účinnost od: 1. ledna 1951    Účinnost do :01.01.1959
Vládní nařízení o výstavbě obcí
čá. 041/1950 Sb. rozeslána 20. července 1950
Účinnost od: 1. června 1950
Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o zániku činnosti státních veterinárních vyšetřovacích ústavů
Účinnost od: 9. listopadu 1949    Zrušeno : 06.09.1976
Vládní vyhláška o předběžném provádění obchodní smlouvy mezi republikou Československou a Spojenými státy mexickými, podepsané dne 9. listopadu 1949 v Mexiko City
Účinnost od: 20. července 1950    Zrušeno : 01.01.1954
Vládní nařízení o správě národního majetku národními výbory
čá. 040/1950 Sb. rozeslána 18. července 1950
Účinnost od: 1. srpna 1950    Zrušeno : 01.07.1961
Zákon o trestním řízení správním (trestní řád správní)
Účinnost od: 1. srpna 1950    Zrušeno : 01.07.1961
Trestní zákon správní
čá. 039/1950 Sb. rozeslána 18. července 1950
Účinnost od: 1. srpna 1950    Zrušeno : 06.07.1961
Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)
Účinnost od: 1. srpna 1950    Zrušeno : 01.01.1962
Trestní zákon
čá. 038/1950 Sb. rozeslána 13. července 1950
Účinnost od: 1. října 1950    Zrušeno : 01.05.1960
Zákon o opatřeních souvisících s úpravou kázeňského práva příslušníků ozbrojených sborů
čá. 037/1950 Sb. rozeslána 8. července 1950
Účinnost od: 8. července 1950    Zrušeno : 01.01.1993
Vládne nariadenie o zrušení ústredného pasienkového konta a o presunoch pôsobnosti vo verejnej správe pôdohospodárskej na Slovensku
Účinnost od: 1. ledna 1950    Účinnost do :01.01.1951
Vládní nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení rozpočtového zákona na rok 1950
čá. 036/1950 Sb. rozeslána 1. července 1950
Účinnost od: 1. července 1950
Nařízení ministra financí o zrušení předpisů o státních finančních monopolech tabákovém, solném, výbušných látek a umělých sladidel
Účinnost od: 1. července 1950
Vládní nařízení o některých změnách v organizaci vysokých škol
čá. 035/1950 Sb. rozeslána 30. června 1950
Účinnost od: 1. července 1950    Zrušeno : 24.12.1952
Vládní nařízení o zřízení ústředních výzkumných ústavů
Účinnost od: 30. června 1950    Zrušeno : 17.03.1951
Vládní nařízení o úpravě pracovní doby k zajištění plynulého zásobování elektřinou, plynem a topnou parou
čá. 034/1950 Sb. rozeslána 27. června 1950
Účinnost od: 27. června 1950    Zrušeno : 01.06.1953
Vyhláška ministra financí o vydání drobných peněz papírových po 10 Kčs s datem 4. dubna 1950
čá. 033/1950 Sb. rozeslána 23. června 1950
Účinnost od: 1. července 1950    Zrušeno : 01.07.1980
Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
Účinnost od: 1. července 1950    Zrušeno : 01.09.1959
Vládní nařízení o odměně a náhradě hotových výloh stálých přísežných znalců a tlumočníků
čá. 032/1950 Sb. rozeslána 17. června 1950
Účinnost od: 17. června 1950    Zrušeno : 01.01.1953
Vládní nařízení o rozpočtech a závěrečných účtech národních výborů
Účinnost od: 17. června 1950    Zrušeno : 01.01.1993
Vládne nariadenie, ktorým sa zrušuje Ústav pre školský a osvetový film v Bratislave
čá. 031/1950 Sb. rozeslána 10. června 1950
Účinnost od: 1. července 1950    Zrušeno : 01.07.1964
Vládní nařízení o povolování telekomunikačních zařízení
Účinnost od: 1. července 1950    Zrušeno : 01.07.1964
Zákon o telekomunikacích
čá. 030/1950 Sb. rozeslána 10. června 1950
Účinnost od: 1. dubna 1950    Zrušeno : 01.01.1957
Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro soudce z povolání, prokurátory a soudcovské čekatele
Účinnost od: 1. dubna 1950    Zrušeno : 01.01.1957
Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro zaměstnance zdravotní péče
Účinnost od: 1. dubna 1950    Zrušeno : 01.01.1957
Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro učitele
Účinnost od: 1. dubna 1950    Zrušeno : 01.01.1968
Vládní nařízení, kterým se vydává platový řád pro správní zaměstnance
Účinnost od: 1. dubna 1950    Zrušeno : 01.01.1966
Zákon o pracovních a platových poměrech soudců z povolání, prokurátorů a soudcovských čekatelů (soudcovský zákon)
Účinnost od: 1. dubna 1950    Zrušeno : 01.01.1966
Zákon o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců
čá. 029/1950 Sb. rozeslána 9. června 1950
Účinnost od: 9. července 1950    Zrušeno : 01.01.1961
Zákon o hospodaření lesními semeny a sazenicemi
Účinnost od: 1. července 1950
Zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků
Účinnost od: 9. června 1950    Zrušeno : 01.03.2000
Zákon o úpravě hospodaření s tabákem, solí a lihem a o zrušení státních finančních monopolů
Účinnost od: 9. července 1950    Zrušeno : 01.01.1954
Zákon o ochraně před požáry a jinými živelními pohromami
Účinnost od: 24. června 1950    Zrušeno : 01.01.1990
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o Investiční bance
čá. 028/1950 Sb. rozeslána 6. června 1950
Účinnost od: 6. června 1950    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon o dani ze samostatné činnosti
Účinnost od: 6. června 1950    Zrušeno : 01.07.1965
Zákon o dani z literární a umělecké činnosti
čá. 027/1950 Sb. rozeslána 3. června 1950
Účinnost od: 3. června 1950    Zrušeno : 10.05.1990
Zákon o vysokých školách
Účinnost od: 1. června 1951    Zrušeno : 01.01.1980
Zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě
Účinnost od: 1. července 1950    Zrušeno : 01.07.1953
Zákon o provozu na veřejných silnicích
Účinnost od: 3. července 1950    Zrušeno : 01.07.2001
Zákon o užívání a změně jména a příjmení
čá. 026/1950 Sb. rozeslána 31. května 1950
Účinnost od: 1. června 1950    Zrušeno : 01.01.1992
Vyhláška, kterou se stanoví počátek účinnosti pro přesuny působnosti v některých věcech živnostenského a jiného podnikání
čá. 025/1950 Sb. rozeslána 31. května 1950
Účinnost od: 1. května 1950    Zrušeno : 02.05.1958
Vyhláška ministerstva národní obrany o přeložení sídla krajského vojenského velitelství Gottwaldov
Účinnost od: 1. července 1951
Vyhláška, kterou se stanoví počátek účinnosti některých přesunů působnosti ve veřejné správě
čá. 024/1950 Sb. rozeslána 30. května 1950
Účinnost od: 1. června 1950    Zrušeno : 01.01.1959
Vládní nařízení o územním plánování obcí
čá. 023/1950 Sb. rozeslána 25. května 1950
Účinnost od: 25. května 1950
Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949
Účinnost od: 1. ledna 1951    Zrušeno : 01.07.1958
Vyhláška ministra vnitra, kterou se stanoví počátek účinnosti přesunu působnosti ve věci rozlučování obcí
čá. 022/1950 Sb. rozeslána 23. května 1950
Účinnost od: 23. května 1950    Zrušeno : 14.09.1953
Vládní nařízení, kterým se zřizuje ministerstvo národní bezpečnosti
čá. 021/1950 Sb. rozeslána 22. května 1950
Účinnost od: 22. května 1950    Zrušeno : 11.07.1960
Ústavní zákon o úpravách v organisaci veřejné správy
čá. 020/1950 Sb. rozeslána 18. května 1950
Účinnost od: 19. května 1950
Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949
čá. 019/1950 Sb. rozeslána 18. května 1950
Účinnost od: 1. června 1950
Nařízení ministra práce a sociální péče o národním pojištění brigádníků
Účinnost od: 18. května 1950    Zrušeno : 01.01.1957
Vládní nařízení o některých přestupech v sociálním pojištění (zaopatření) před 1. říjnem 1948
Účinnost od: 18. května 1950    Zrušeno : 06.01.1954
Vládní nařízení o organisaci a působnosti Státního zeměměřického a kartografického ústavu a o technickém poradním sboru ve věcech veřejného vyměřování a mapování
čá. 018/1950 Sb. rozeslána 30. dubna 1950
Účinnost od: 30. dubna 1950
Vyhláška o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949
Účinnost od: 1. listopadu 1949
Vyhláška o úmluvě mezi Československou republikou a republikou Francouzskou o zaopatřovacích platech pro případ úmrtí nebo invalidity obětem války z roku 1939 - 1945, podepsané v Paříži dne 1. Prosince 1947
čá. 017/1950 Sb. rozeslána 24. dubna 1950
Účinnost od: 1. května 1950
Vyhláška ministra vnitra o konečné lhůtě k podání žádostí o vrácení československého státního občanství
Účinnost od: 24. dubna 1950    Zrušeno : 17.12.1952
Vládní nařízení, kterým se vydává organisační řád Státního výboru pro tělesnou výchovu a sport
čá. 016/1950 Sb. rozeslána 20. dubna 1950
Účinnost od: 1. prosince 1949
Vyhláška ministra zahraničních věcí o dodatkové dohodě ze dne 18. května 1948 k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií
Účinnost od: 20. dubna 1950    Zrušeno : 01.07.1966
Nařízení ministra zdravotnictví o zabezpečení výroby a dovozu hodnotných léčiv
Účinnost od: 20. dubna 1950    Zrušeno : 03.01.1955
Vládní nařízení o výkonu veřejné správy ve věcech plavby
čá. 015/1950 Sb. rozeslána 14. dubna 1950
Účinnost od: 1. ledna 1950    Účinnost do :01.01.1951
Zákon, kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1950 (rozpočtový zákon)
čá. 014/1950 Sb. rozeslána 8. dubna 1950
Účinnost od: 8. dubna 1950    Zrušeno : 01.06.1951
Nařízení ministra dopravy o zcizování silničních motorových vozidel, používaných pro živnostenskou dopravu
čá. 013/1950 Sb. rozeslána 24. března 1950
Účinnost od: 1. ledna 1950
Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou některých zaměstnanců ve stavebnictví a v oborech se stavebnictvím souvisících v roce 1950
Účinnost od: 1. ledna 1950
Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1950
Účinnost od: 1. dubna 1950    Zrušeno : 10.11.1965
Zákon o Státní bance československé
čá. 012/1950 Sb. rozeslána 23. března 1950
Účinnost od: 1. října 1948    Zrušeno : 01.01.1957
Vládní nařízení o přestupech mezi veřejným pensijním zaopatřením a národním (veřejnoprávním) důchodovým pojištěním a o přestupech ve veřejném pensijním zaopatření
Účinnost od: 1. října 1948    Zrušeno : 01.07.1964
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění
Účinnost od: 1. prosince 1949
Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích za rok 1949 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců
Účinnost od: 22. dubna 1950    Zrušeno : 16.01.2002
Zákon o státní podpoře při živelných pohromách
Účinnost od: 23. března 1950
Zákon, kterým se mění zákon o konečné úpravě vnitřního státního dluhu a některých jiných dluhů z doby do 31. prosince 1945
Účinnost od: 1. ledna 1950
Zákon, kterým se prodlužuje lhůta k podání žádosti o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti
čá. 011/1950 Sb. rozeslána 17. března 1950
Účinnost od: 17. března 1950    Zrušeno : 01.01.1951
Nařízení ministra vnitra, kterým se zřizuje poradní sbor pro komunální podniky
Účinnost od: 1. března 1950    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon o některých opatřeních v oboru vojenského soudnictví
čá. 010/1950 Sb. rozeslána 17. března 1950
Účinnost od: 17. března 1950    Zrušeno : 01.06.1953
Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs z hliníku
Účinnost od: 17. března 1950    Zrušeno : 01.12.1999
Nařízení o odepsání parcel na území vojenských újezdů z pozemkových knih
Účinnost od: 17. března 1950    Zrušeno : 01.01.1955
Nařízení ministra techniky o přezkoušení projektů čistíren odpadních vod výrobních podniků a nemocnic a o zajištění jejich budování
čá. 009/1950 Sb. rozeslána 15. března 1950
Účinnost od: 15. března 1950
Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o zrušení osidlovacích úřadů
Účinnost od: 15. března 1950
Zákon o zrušení osidlovacích úřadů
čá. 008/1950 Sb. rozeslána 15. března 1950
Účinnost od: 1. ledna 1950    Účinnost do :01.01.1951
Vládní nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1950
čá. 007/1950 Sb. rozeslána 9. března 1950
Účinnost od: 9. března 1950
Vyhláška ministra financí o předběžném provádění některých ustanovení Přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949
Účinnost od: 9. března 1950    Zrušeno : 16.11.1957
Vládní nařízení, kterým se provádějí ustanovení divadelního zákona o zřizování loutkových divadel a divadelní činnosti loutkářské
čá. 006/1950 Sb. rozeslána 8. března 1950
Účinnost od: 8. března 1950    Zrušeno : 17.05.1954
Vládní nařízení o organisaci místních národních výborů
čá. 005/1950 Sb. rozeslána 27. února 1950
Účinnost od: 1. března 1950    Zrušeno : 17.05.1954
Nariadenie ministra spravodlivosti, ktorým sa ustanovujú sídla a obvody okresných súdov v Sečovciach a v Trebišove
Účinnost od: 1. března 1950    Zrušeno : 01.02.1951
Vládní nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru
Účinnost od: 1. ledna 1950    Zrušeno : 01.01.1952
Vládní nařízení, kterým se prodlužuje přechodná úprava působnosti v oboru státního pensijního (provisního) a úrazového zaopatření
čá. 004/1950 Sb. rozeslána 8. února 1950
Účinnost od: 8. února 1950    Zrušeno : 01.07.1966
Nařízení ministra zdravotnictví, kterým se upravuje způsob provozu lékáren
Účinnost od: 8. února 1950    Zrušeno : 01.01.1951
Nařízení ministra zdravotnictví o osobní způsobilosti k vedení lékárny
čá. 003/1950 Sb. rozeslána 31. ledna 1950
Účinnost od: 31. ledna 1950
Vyhláška ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úředním slovenském znění vládního nařízení č. 240/1949 Sb., kterým se provádí poštovní zákon
Účinnost od: 1. února 1950    Zrušeno : 01.01.1953
Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy o působnosti finančních prokuratur
čá. 002/1950 Sb. rozeslána 27. ledna 1950
Účinnost od: 27. ledna 1950    Zrušeno : 01.01.1951
Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se opravuje tisková chyba ve vládním nařízení č. 275/1949 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
Účinnost od: 1. října 1949    Zrušeno : 01.08.1957
Vyhláška ministra zahraničních věcí o úmluve mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou o sociálním pojištění
Účinnost od: 14. září 1949    Zrušeno : 16.11.1963
Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě o prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a Lidovou republikou Bulharskou, podepsané v Praze dne 25. dubna 1948
Účinnost od: 11. února 1950
Vyhláška ministerstva vnitra o změnách úředních názvů míst v roce 1949
čá. 001/1950 Sb. rozeslána 26. ledna 1950
Účinnost od: 26. ledna 1950    Zrušeno : 07.12.1961
Nařízení ministra techniky o působnosti národních výborů při stavbě, správě a udržování státních silnic
Účinnost od: 26. ledna 1950
Vládní nařízení o zrušení zemských finančních pokladen
Zavřít
MENU