Sbírka předpisů 1947

čá. 106/1947 Sb. rozeslána 31. prosince 1947
Účinnost od: 31. prosince 1947
Vládní nařízení, jímž se nově upravují některé úkoly dvouletého hospodářského plánu
Účinnost od: 1. ledna 1948    Zrušeno : 16.07.1965
Vyhláška ministra vnitra o úlevách z visové povinnosti ve styku s Bulharskem
Účinnost od: 15. ledna 1948    Zrušeno : 01.01.1949
Vládní nařízení, jímž se vymezují úkoly národní bezpečnosti
Účinnost od: 15. ledna 1948    Zrušeno : 01.01.1949
Vládní nařízení o přísaze členů Sboru národní bezpečnosti
Účinnost od: 1. prosince 1947
Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1947
Účinnost od: 1. ledna 1948    Zrušeno : 01.08.1950
Zákon, jímž se mění, doplňují a sjednocují některá ustanovení vojenských trestních řádů
Účinnost od: 1. ledna 1948    Zrušeno : 01.03.1962
Zákon o myslivosti
čá. 105/1947 Sb. rozeslána 30. prosince 1947
Účinnost od: 1. ledna 1948
Vyhláška ministra zahraničních věcí, kterou se vyhlašuje upravený sazebník poplatků za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky
Účinnost od: 30. prosince 1947
Vyhláška ministra zemědělství, kterou se zrušuje použivatelnost vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 2. listopadu 1944, č. 253 Sb., o zcizování tažných volů
Účinnost od: 1. ledna 1948
Zákon, kterým se stanoví doba nové organisace řádných soudů
Účinnost od: 1. ledna 1948    Zrušeno : 01.01.1950
Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
Účinnost od: 1. ledna 1948
Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948
Účinnost od: 30. prosince 1947
Zákon, jímž se stanoví nová lhůta k podání žádostí podle §6 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu
Účinnost od: 1. prosince 1947
Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce
Účinnost od: 1. prosince 1947
Zákon o jednorázovém mimořádném vánočním přídavku poživatelům státních starobních podpor pro rok 1947
Účinnost od: 1. října 1945    Zrušeno : 01.07.1950
Zákon o služebním příjmu a mzdě státních a některých jiných veřejných zaměstnanců, povolaných k presenční službě nebo vojenskému výcviku v některých nástupních termínech
čá. 104/1947 Sb. rozeslána 29. prosince 1947
Účinnost od: 1. ledna 1948    Účinnost do :01.01.1949
Finanční zákon republiky Československé, kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1948
čá. 103/1947 Sb. rozeslána 24. prosince 1947
Účinnost od: 1. ledna 1947    Zrušeno : 01.04.1950
Vládní nařízení o zřízení kategorie úředníků měřické služby ve služební třídě Ib
Účinnost od: 14. března 1946    Zrušeno : 01.04.1950
Vládní nařízení, jímž se platnost vládního nařízení ze dne 15. února 1946, č. 46 Sb., rozšiřuje na území Slovenska
Účinnost od: 27. prosince 1947    Zrušeno : 01.01.1949
Vládní nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 31. října 1947, č. 200 Sb., o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň)
Účinnost od: 31. října 1945    Zrušeno : 01.04.1950
Vládní nařízení, jímž se mění a doplňují některé předpisy o služebních a platových poměrech příslušníků finanční stráže
čá. 102/1947 Sb. rozeslána 23. prosince 1947
Účinnost od: 23. prosince 1947    Zrušeno : 01.04.1950
Vládne nariadenie o úprave platových a s nimi súvisiacich služobných pomerov štátnych a iných verejných zamestnancov, ako aj poživateľov odpočivných (zaopatrovacích) platov na Slovensku
čá. 101/1947 Sb. rozeslána 22. prosince 1947
Účinnost od: 14. října 1947
Mírová smlouva s Rumunskem
čá. 100/1947 Sb. rozeslána 18. prosince 1947
Účinnost od: 14. října 1947
Mírová smlouva s Finskem
čá. 099/1947 Sb. rozeslána 16. prosince 1947
Účinnost od: 14. října 1947
Mírová smlouva s Bulharskem
čá. 098/1947 Sb. rozeslána 15. prosince 1947
Účinnost od: 15. prosince 1947
Vládní nařízení o majetkových opatřeních a o soupisu majetku a nároků podle mírové smlouvy s Maďarskem
čá. 097/1947 Sb. rozeslána 15. prosince 1947
Účinnost od: 1. ledna 1948    Zrušeno : 01.01.1949
Vládní nařízení, jímž se mění předpisy o náhradě hotových vydání a ušlého výdělku přísedících pracovních soudů
Účinnost od: 1. ledna 1948    Zrušeno : 01.01.1949
Vládní nařízení, kterým se obnovuje pracovní soudnictví v zemích České a Moravskoslezské a mění jeho organisace
Účinnost od: 15. prosince 1947    Zrušeno : 01.01.1953
Vyhláška předsedy vlády o zrušení spolků uvedených v §5, odst. 1 zákona ze dne 19. března 1947, č. 48 Sb., o organisaci péče o mládež
Účinnost od: 15. prosince 1947    Zrušeno : 01.01.1953
Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o organisaci péče o mládež
čá. 096/1947 Sb. rozeslána 13. prosince 1947
Účinnost od: 13. prosince 1947    Zrušeno : 01.05.1952
Vládní nařízení, jímž se stanoví cejchovní poplatky, přirážky k nim a způsob jejich vybírání, jakož i poplatky za zkoušení ručních střelních zbraní
čá. 095/1947 Sb. rozeslána 12. prosince 1947
Účinnost od: 27. prosince 1947    Zrušeno : 01.01.1949
Zákon o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň)
čá. 094/1947 Sb. rozeslána 10. prosince 1947
Účinnost od: 10. prosince 1947    Zrušeno : 01.06.1953
Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí čekoslovenské měny
Účinnost od: 19. dubna 1947    Zrušeno : 01.01.1966
Vyhláška ministra sociální péče, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra sociální péče ze dne 26. září 1946, č. 184 Sb., o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění
Účinnost od: 1. ledna 1948    Zrušeno : 01.07.1980
Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
čá. 093/1947 Sb. rozeslána 8. prosince 1947
Účinnost od: 4. října 1946
Úmluva, jíž se zřizuje Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu
čá. 092/1947 Sb. rozeslána 3. prosince 1947
Účinnost od: 3. prosince 1947
Vyhláška ministra vnitra, kterou se opravuje tisková chyba v příloze k vyhlášce ministra techniky ze dne 4. července 1947, č. 125 Sb., o úplném znění zákona o stavební obnově
Účinnost od: 18. prosince 1947
Vládní nařízení o soupisu pozemkového majetku pro revisi první pozemkové reformy a o jejím vyznačení ve veřejných knihách
Účinnost od: 3. prosince 1947    Zrušeno : 25.06.1949
Vládní nařízení o opatřeních proti svilušce chmelové (Epitetranychus altheae)
čá. 091/1947 Sb. rozeslána 22. listopadu 1947
Účinnost od: 14. října 1947
Mírová smlouva s Maďarskem
čá. 090/1947 Sb. rozeslána 21. listopadu 1947
Účinnost od: 21. listopadu 1947    Zrušeno : 01.01.1966
Vyhláška ministra zemědělství, kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků pro účely zákona o revisi první pozemkové reformy
Účinnost od: 6. prosince 1947    Zrušeno : 01.10.1950
Vládní nařízení, jímž se provádí zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním
čá. 089/1947 Sb. rozeslána 17. listopadu 1947
Účinnost od: 17. listopadu 1947    Účinnost do :01.01.1949
Vládní nařízení o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1947/1948
čá. 088/1947 Sb. rozeslána 14. listopadu 1947
Účinnost od: 14. listopadu 1947    Zrušeno : 01.04.1949
Vládní nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu XX-Strašnice
Účinnost od: 14. listopadu 1947    Zrušeno : 01.04.1949
Vládní nařízení o územním rozdělení hlavního města Prahy
čá. 087/1947 Sb. rozeslána 13. listopadu 1947
Účinnost od: 13. listopadu 1947
Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky
Účinnost od: 13. listopadu 1947
Zákon o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku
čá. 086/1947 Sb. rozeslána 12. listopadu 1947
Účinnost od: 12. listopadu 1947
Vyhláška ministra dopravy o zrušení koncese pro drobnou dráhu Brno-Líšeň
Účinnost od: 5. září 1947    Zrušeno : 01.04.1964
Vládní nařízení, jímž se určují zemědělské výrobní oblasti
Účinnost od: 12. listopadu 1947    Zrušeno : 24.10.1948
Zákon o stíhání trestných činů proti státu
Účinnost od: 12. listopadu 1947    Účinnost do :01.07.1950
Zákon o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců, přistěhovalců a některých jiných osob
Účinnost od: 12. listopadu 1947    Zrušeno : 01.01.1950
Zákon o novém sňatku žen, jejichž manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné
Účinnost od: 12. listopadu 1947    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody pro obor přímých daní
Účinnost od: 12. listopadu 1947    Zrušeno : 01.07.1957
Zákon o částečné změně sazby daně z obohacení
čá. 085/1947 Sb. rozeslána 5. listopadu 1947
Účinnost od: 5. listopadu 1947    Zrušeno : 20.01.1948
Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948
Účinnost od: 5. listopadu 1947    Zrušeno : 02.05.1961
Vládní nařízení, jímž se mění §10 vládního nařízení ze dne 16. října 1924, č. 220 Sb., o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské
Účinnost od: 5. listopadu 1947    Zrušeno : 02.05.1961
Vládní nařízení o náhradách za osobní úkony a věcná plnění
čá. 084/1947 Sb. rozeslána 18. října 1947
Účinnost od: 1. října 1947    Zrušeno : 01.03.1949
Vyhláška ministra financí o přenesení působnosti některých důchodkových kontrolních úřadů v zemích České a Moravskoslezské
Účinnost od: 18. října 1947    Zrušeno : 01.05.1952
Vládní nařízení o změně vládního nařízení ze dne 22. prosince 1925, č. 260 Sb., kterým se provádí zákon ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky
čá. 083/1947 Sb. rozeslána 14. října 1947
Účinnost od: 15. října 1947
Zákon o opatřeních k provedení mírových smluv s Bulharskem, Finskem, Itálií, Maďarskem a Rumunskem
Účinnost od: 14. října 1947
Ústavný zákon o mierovej zmluve medzi Mocnosťami spojenými a sdruženými a Maďarskom
čá. 082/1947 Sb. rozeslána 13. října 1947
Účinnost od: 13. října 1947    Zrušeno : 01.01.1948
Vládní nařízení o organisaci a řízení zahraničního obchodu k zabezpečení plnění úkolů stanovených dvouletým hospodářským plánem
Účinnost od: 13. října 1947    Zrušeno : 01.08.1954
Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
Účinnost od: 13. října 1947
Zákon o zřízení vysoké školy Janáčkovy akademie musických umění v Brně
čá. 081/1947 Sb. rozeslána 9. října 1947
Účinnost od: 31. července 1947
Dohoda o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou
čá. 080/1947 Sb. rozeslána 7. října 1947
Účinnost od: 7. října 1947    Zrušeno : 30.10.1953
Zákon, jímž se mění zákon ze dne 17. února 1922, č. 85 Sb., o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní
Účinnost od: 7. října 1947    Zrušeno : 03.07.1950
Zákon, kterým se prodlužuje platnost poplatkových a dávkových úlev při změně jména
čá. 079/1947 Sb. rozeslána 2. října 1947
Účinnost od: 26. září 1945
Dohoda o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců Evropské Osy
čá. 078/1947 Sb. rozeslána 1. října 1947
Účinnost od: 1. října 1947
Vládní nařízení o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky)
čá. 077/1947 Sb. rozeslána 27. září 1947
Účinnost od: 1. října 1947    Zrušeno : 15.11.1952
Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami
Účinnost od: 1. října 1947
Vládní nařízení, jímž se zrušuje použivatelnost vládního nařízení ze dne 23. listopadu 1940, č. 403 Sb., kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami
Účinnost od: 27. září 1947    Účinnost do :16.07.1948
Vládní nařízení o některých opatřeních, jimiž se zajišťuje splnění úkolů dvouletého hospodářského plánu v zemědělství
čá. 076/1947 Sb. rozeslána 20. září 1947
Účinnost od: 22. září 1947    Zrušeno : 23.06.1948
Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu
Účinnost od: 20. září 1947    Zrušeno : 27.12.1951
Vládní nařízení, kterým se provádí zákon ze dne 13. července 1922, č. 235 Sb., o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu
čá. 075/1947 Sb. rozeslána 12. září 1947
Účinnost od: 12. září 1947    Účinnost do :01.01.1949
Vládní nařízení o podpůrných opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil
Účinnost od: 12. září 1947    Účinnost do :01.01.1949
Vládní nařízení, kterým se částečně provádí ustanovení §2 zákona o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil
čá. 074/1947 Sb. rozeslána 2. září 1947
Účinnost od: 24. července 1947    Zrušeno : 28.11.1957
Dohoda o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a Federativní lidovou republikou Jugoslavií
čá. 073/1947 Sb. rozeslána 1. září 1947
Účinnost od: 10. března 1947    Zrušeno : 12.05.1967
Smlouva o přátelství a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a republikou Polskou
čá. 072/1947 Sb. rozeslána 28. srpna 1947
Účinnost od: 28. srpna 1947    Zrušeno : 01.01.1951
Vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby v příloze k vyhlášce ministra spravedlnosti ze dne 17. června 1947, č. 119 Sb., o úplném znění zákonných ustanovení o právu chudých
Účinnost od: 8. srpna 1947    Zrušeno : 15.03.1976
Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní a platební dohodě mezi republikou Československou a republikou Tureckou z 5. prosince 1946
Účinnost od: 28. srpna 1947    Zrušeno : 01.06.1953
Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na pamět slovenského národního povstání
čá. 071/1947 Sb. rozeslána 27. srpna 1947
Účinnost od: 24. ledna 1946
Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata
čá. 070/1947 Sb. rozeslána 23. srpna 1947
Účinnost od: 7. září 1947    Zrušeno : 01.01.1949
Zákon o národní bezpečnosti
čá. 069/1947 Sb. rozeslána 20. srpna 1947
Účinnost od: 20. srpna 1947
Zákon o opatřeních k provedení československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva
čá. 068/1947 Sb. rozeslána 20. srpna 1947
Účinnost od: 4. dubna 1947
Úmluva o mezinárodním civilním letectví
čá. 067/1947 Sb. rozeslána 14. srpna 1947
Účinnost od: 14. srpna 1947    Zrušeno : 01.01.1948
Zákon o úpravě některých poměrů v průmyslu cukrovarském
Účinnost od: 15. srpna 1947    Zrušeno : 01.10.1951
Zákon o organisaci zemědělců republiky Československé
Účinnost od: 1. ledna 1947    Zrušeno : 01.04.1950
Zákon o sjednocení některých předpisů o platových a služebních poměrech státních a jiných veřejných zaměstnanců
čá. 066/1947 Sb. rozeslána 13. srpna 1947
Účinnost od: 13. srpna 1947
Zákon o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zemi Českou
čá. 065/1947 Sb. rozeslána 12. srpna 1947
Účinnost od: 12. srpna 1947
Zákon o revisi první pozemkové reformy
čá. 064/1947 Sb. rozeslána 11. srpna 1947
Účinnost od: 11. srpna 1947    Zrušeno : 01.06.1953
Zákon o Likvidačním fondu měnovém
čá. 063/1947 Sb. rozeslána 8. srpna 1947
Účinnost od: 8. srpna 1947    Zrušeno : 10.08.1949
Zákon o jednacím řádu ústavodárného Národního shromáždění
čá. 062/1947 Sb. rozeslána 6. srpna 1947
Účinnost od: 5. září 1947    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a o zamezení drobení zemědělské půdy
Účinnost od: 6. srpna 1947
Zákon o péči o přistěhovalce, jakož i o některých jejich přednostních právech
čá. 061/1947 Sb. rozeslána 1. srpna 1947
Účinnost od: 1. srpna 1947
Vyhláška ministra výživy, kterou se vyhlašuje zrušení vládního nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami
Účinnost od: 18. listopadu 1946    Zrušeno : 05.04.1977
Vyhláška ministra zahraničních věcí o mezinárodní působnosti obchodní dohody mezi republikou Československou a královstvím Afghanistanským, sjednané výměnou not v Berlíně dne 21. října 1937
čá. 060/1947 Sb. rozeslána 25. července 1947
Účinnost od: 25. července 1947    Zrušeno : 15.03.1949
Vládní nařízení, jímž se provádí zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 51 Sb., kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků
Účinnost od: 1. dubna 1947    Zrušeno : 15.03.1949
Vládní nařízení, jímž se vyjímají některé výrobky a výkony z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky a jiné výrobky se této povinnosti podrobují
čá. 059/1947 Sb. rozeslána 22. července 1947
Účinnost od: 1. srpna 1947    Zrušeno : 01.02.1949
Vyhláška ministra spravedlnosti o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemi Moravskoslezské
Účinnost od: 1. dubna 1947    Zrušeno : 15.03.1949
Vládní nařízení, jímž se vyjímají dodávky některých výrobků, určených pro vývoz, z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky
Účinnost od: 22. července 1947
Vládní nařízení, kterým se nově upravují některá opatření k provedení dvouletého hospodářského plánu
Účinnost od: 22. července 1947    Zrušeno : 01.10.1949
Zákon, jímž se mění ustanovení branného zákona o povolování sňatků osob podléhajících branné povinnosti a s tím souvisící ustanovení zákona o vyživovacím příspěvku
Účinnost od: 22. července 1947    Zrušeno : 28.06.1951
Zákon, jímž se zřizuje Československý ústav práce
čá. 058/1947 Sb. rozeslána 19. července 1947
Účinnost od: 17. října 1947    Zrušeno : 01.01.1966
Zákon, jímž se upravují živnosti radiotechnická, radiomechanická a obchod s radioelektrickými zařízeními
Účinnost od: 19. července 1947    Zrušeno : 01.01.1951
Zákon, kterým se mění předpisy o ukládání peněz soudních chráněnců
Účinnost od: 26. července 1947
Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro nároky ze smluv uzavřených v době nesvobody v souvislosti s válečnými dodávkami
čá. 057/1947 Sb. rozeslána 17. července 1947
Účinnost od: 4. července 1947    Zrušeno : 01.01.2007
Vyhláška ministra techniky o úplném znění zákona o stavební obnově
Účinnost od: 17. července 1947    Zrušeno : 04.11.1949
Zákon, jímž se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně
čá. 056/1947 Sb. rozeslána 15. července 1947
Účinnost od: 15. července 1947
Vyhláška ministra vnitra o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1946
Účinnost od: 23. července 1947    Zrušeno : 30.12.1948
Vládní nařízení o uvolnění pálené krytiny (tašek)
čá. 055/1947 Sb. rozeslána 9. července 1947
Účinnost od: 9. července 1947    Zrušeno : 01.07.1950
Vládní nařízení o znalečném v trestním řízení soudním
čá. 054/1947 Sb. rozeslána 8. července 1947
Účinnost od: 1. ledna 1947
Vládní nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech v roce 1947 podle t. zv. známkového systému
čá. 053/1947 Sb. rozeslána 7. července 1947
Účinnost od: 1. srpna 1947    Zrušeno : 01.01.1951
Vyhláška ministra spravedlnosti o úplném znění zákonných ustanovení o právu chudých
Účinnost od: 7. července 1947
Zákon o plnění závazků znějících na říšské marky na Slovensku a v poměru mezi zeměmi Českou a Moravskoslezskou a Slovenskem
Účinnost od: 1. prosince 1946
Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1946
čá. 052/1947 Sb. rozeslána 4. července 1947
Účinnost od: 4. července 1947    Zrušeno : 01.05.1960
Zákon o úpravě některých právních poměrů důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků aspirantů v záloze
Účinnost od: 4. července 1947    Zrušeno : 01.01.2007
Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově
čá. 051/1947 Sb. rozeslána 1. července 1947
Účinnost od: 1. července 1947
Vyhláška ministra průmyslu o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání
Účinnost od: 1. července 1947
Vyhláška ministra průmyslu o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání
Účinnost od: 1. července 1947    Zrušeno : 30.06.1949
Zákon, kterým se zrušuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a kterým se upravují některé právní poměry Všeobecného fondu peněžních ústavů v republice Československé
Účinnost od: 1. července 1947
Zákon, kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských
Účinnost od: 1. července 1947    Zrušeno : 01.01.1966
Zákon, kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou
Účinnost od: 1. července 1947    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon o dani ze mzdy
Účinnost od: 1. července 1947    Zrušeno : 01.01.1950
Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1946, č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
Účinnost od: 9. července 1947    Zrušeno : 01.04.1949
Zákon o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic
čá. 050/1947 Sb. rozeslána 1. července 1947
Účinnost od: 1. července 1947
Vládní nařízení o přídělu drobných konfiskovaných živnostenských podniků (přídělové nařízení pro živnostenské podniky)
čá. 049/1947 Sb. rozeslána 25. června 1947
Účinnost od: 1. srpna 1947    Zrušeno : 01.01.1951
Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení o soudní organisaci a o příslušnosti a řízení v občanských věcech právních
čá. 048/1947 Sb. rozeslána 24. června 1947
Účinnost od: 24. června 1947    Zrušeno : 02.05.1961
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. prosince 1936, č. 320 Sb., o změně správní působnosti vojenských útvarů
Účinnost od: 24. června 1947    Zrušeno : 01.01.1966
Zákon, kterým se živnost foukače technického skla prohlašuje za řemeslnou
Účinnost od: 24. června 1947    Zrušeno : 01.10.1949
Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem
Účinnost od: 24. června 1947    Zrušeno : 28.12.1950
Zákon o postavení redaktorů a o Svazech novinářů
čá. 047/1947 Sb. rozeslána 21. června 1947
Účinnost od: 1. července 1947    Zrušeno : 01.08.1954
Vládní nařízení o doplnění přílohy B (tárového sazebníku) k vládnímu nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon
Účinnost od: 1. července 1947    Zrušeno : 01.07.1980
Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
čá. 046/1947 Sb. rozeslána 19. června 1947
Účinnost od: 26. září 1946
Vyhláška o Aktu o změně ústavy Mezinárodní organizace práce
čá. 045/1947 Sb. rozeslána 16. června 1947
Účinnost od: 1. července 1947    Zrušeno : 01.01.1951
Vládní nařízení, jímž se prodlužuje lhůta stanovená v §1, odst. 5 vládního nařízení ze dne 20. března 1936, č. 60 Sb., o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné praxe lékařské i pro obor zubního lékařství, ve znění vládního nařízení ze dne 30. srpna 1946, č. 171 Sb.
Účinnost od: 16. června 1947
Vládní nařízení, kterým se stanoví lhůty podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
Účinnost od: 16. června 1947
Vládní nařízení, kterým se stanoví konečný den lhůt podle zákona z dne 8. května 1946, č. 124 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných vzorků
Účinnost od: 16. června 1947    Zrušeno : 01.01.1951
Zákon o mimořádných ošetřovatelských diplomových zkouškách a o doplňovacím výcviku ošetřovatelského personálu
čá. 044/1947 Sb. rozeslána 12. června 1947
Účinnost od: 12. června 1947    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon, ktorým sa mení a doplňuje zákon o priamych daniach
Účinnost od: 1. července 1947    Zrušeno : 01.08.1950
Zákon, kterým se stanoví náhrady a srážky při přechodném ubytování podle zákonů o ubytování vojska
čá. 043/1947 Sb. rozeslána 10. června 1947
Účinnost od: 10. června 1947
Zákon o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947
Účinnost od: 10. června 1947
Zákon o provedení knihovního pořádku stran konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek
Účinnost od: 10. června 1947
Zákon, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami
Účinnost od: 10. července 1947
Zákon o právu stavby
Účinnost od: 10. června 1947    Účinnost do :01.01.1949
Zákon o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil
čá. 042/1947 Sb. rozeslána 9. června 1947
Účinnost od: 27. února 1947
Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi vládou československou a vládou indickou o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a Britské Indii, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 27. února 1947 v Bombayi
Účinnost od: 1. listopadu 1945
Vyhláška o dohodě mezi vládou československou a vládou Jeho Veličenstva ve Spojeném království o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a ve Spojeném Království, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 1. listopadu 1945 v Londýně
čá. 041/1947 Sb. rozeslána 4. června 1947
Účinnost od: 4. června 1947    Zrušeno : 15.02.1951
Vládní nařízení o některých opatřeních v chovu koní
Účinnost od: 19. června 1947    Zrušeno : 03.08.1948
Zákon o sloučení některých peněžních ústavů v Praze a v Brně
Účinnost od: 1. ledna 1947    Zrušeno : 07.08.1948
Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou
čá. 040/1947 Sb. rozeslána 31. května 1947
Účinnost od: 1. června 1947    Zrušeno : 01.06.1950
Vyhláška ministra techniky, kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení §1 vládního nářízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
Účinnost od: 26. března 1947    Zrušeno : 23.10.1975
Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Liberií
Účinnost od: 16. března 1947    Zrušeno : 15.06.1948
Vyhláška ministra zahraničních věcí o dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží
čá. 039/1947 Sb. rozeslána 27. května 1947
Účinnost od: 27. května 1947    Zrušeno : 01.06.1953
Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání dvoukorun
Účinnost od: 1. června 1947    Zrušeno : 01.01.1951
Vládní nařízení, jímž se určují součásti služebních příjmů veřejných zaměstnanců, které se při exekuci na plat považují za pracovní příjem
čá. 038/1947 Sb. rozeslána 23. května 1947
Účinnost od: 1. dubna 1947    Zrušeno : 20.01.1949
Vyhláška ministra vnitra o úlevách z visové povinnosti ve styku s Francií
Účinnost od: 30. listopadu 1946
Londýnská dohoda o německých patentech
čá. 037/1947 Sb. rozeslána 17. května 1947
Účinnost od: 17. května 1947
Vyhláška ministra vnitra o opravě tiskové chyby v příloze k zákonu ze dne 19. prosince 1945, č. 12 Sb. z roku 1946, jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku
Účinnost od: 17. května 1947
Vyhláška ministra financí o stažení některých drobných mincí československé měny
Účinnost od: 4. května 1947
Ústavní zákon, kterým se mění předpisy o obnovení právního pořádku
čá. 036/1947 Sb. rozeslána 10. května 1947
Účinnost od: 10. května 1947
Vládní nařízení, jímž se krajanům vracejícím se do vlasti přiznávají některé úlevy při hodnocení školského a praktického vzdělání, zkoušek a vysvědčení a při nastupování živností
čá. 035/1947 Sb. rozeslána 7. května 1947
Účinnost od: 7. května 1947
Vyhláška ministra financí o vydání nových jednotných kolkových známek pozměněné emise 1938
Účinnost od: 1. ledna 1947    Zrušeno : 01.04.1950
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů
čá. 034/1947 Sb. rozeslána 7. května 1947
Účinnost od: 1. ledna 1947    Účinnost do :01.01.1948
Vládní nařízení, kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1947
čá. 033/1947 Sb. rozeslána 6. května 1947
Účinnost od: 1. dubna 1947    Zrušeno : 30.12.1950
Vyhláška ministra průmyslu, jíž se mění vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 4. listopadu 1939, č. 268 Sb., kterou se vydává všeobecné nařízení o určení hospodářských skupin odborného členění Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu a oboru jejich působnosti, ve znění vyhlášek ze dne 8. ledna 1940, č. 31 Sb., ze dne 7. února 1941, č. 75 Sb. a ze dne 2. srpna 1941, č. 301 Sb.
Účinnost od: 6. května 1947    Zrušeno : 01.04.1950
Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, ve znění předpisů je pozměňujících a doplňujících
Účinnost od: 21. května 1947    Zrušeno : 01.02.1949
Vládní nařízení o zvýšení náhrad hotových vydání a presenčních platů přísedících některých soudů sociálního pojištění
čá. 032/1947 Sb. rozeslána 29. dubna 1947
Účinnost od: 29. dubna 1947
Vládní nařízení, kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 3. března 1943, č. 91 Sb., o opatřeních proti červci San José (Aspidiotus perniciosus) při dovozu a průvozu, ve znění nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 23. července 1943, č. 213 Sb.
Účinnost od: 21. května 1946    Zrušeno : 01.01.1993
Vládní nařízení, jímž se doplňují stanovy československého vojenského řádu - Za svobodu -
čá. 031/1947 Sb. rozeslána 24. dubna 1947
Účinnost od: 24. dubna 1947    Zrušeno : 01.04.1950
Vládní nařízení o náhradě za součástky služebních oděvů civilních státních zaměstnanců a za součástky služebních stejnokrojů zaměstnanců československých státních drah, nepřidělené v letech 1943 až 1945
Účinnost od: 24. dubna 1947    Zrušeno : 13.10.1947
Vládní nařízení, jímž se mění §219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
Účinnost od: 13. dubna 1946    Zrušeno : 01.05.1960
Zákon, jímž se mění zákon ze dne 6. března 1946, č. 72 Sb., o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci
Účinnost od: 24. dubna 1947    Zrušeno : 15.02.1951
Zákon o odškodnění při nakažlivé obrně vepřů
Účinnost od: 1. ledna 1947    Zrušeno : 01.01.1949
Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci
čá. 030/1947 Sb. rozeslána 22. dubna 1947
Účinnost od: 22. dubna 1947    Zrušeno : 01.10.1950
Vyhláška ministra národní obrany o novém znění vojenského kárného zákona
čá. 029/1947 Sb. rozeslána 17. dubna 1947
Účinnost od: 1. ledna 1939    Zrušeno : 01.01.1949
Vyhláška ministra zahraničních věcí a ministra pošt o telegrafním řádu, telefonním řádu a všeobecném řádu radiokomunikací s dodatkovým řádem radiokomunikací (kahýrská revise 1938)
Účinnost od: 24. dubna 1947    Zrušeno : 26.10.1955
Zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu
čá. 028/1947 Sb. rozeslána 16. dubna 1947
Účinnost od: 15. prosince 1946    Zrušeno : 15.03.1976
Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní a platební dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 5. prosince 1946
čá. 027/1947 Sb. rozeslána 14. dubna 1947
Účinnost od: 14. dubna 1947    Účinnost do :01.01.1948
Vládní nařízení o letním čase v roce 1947
Účinnost od: 14. května 1947    Zrušeno : 01.10.1950
Zákon, jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 4. července 1923, č. 154 Sb., o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním, ve znění zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 55 Sb., a zákona ze dne 4. dubna 1935, č. 64 Sb.
čá. 026/1947 Sb. rozeslána 11. dubna 1947
Účinnost od: 1. dubna 1947    Zrušeno : 15.03.1949
Zákon, kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků
čá. 025/1947 Sb. rozeslána 11. dubna 1947
Účinnost od: 1. dubna 1947    Zrušeno : 01.03.1949
Vyhláška ministra financí o přenesení působnosti některých berních správ a berních úřadů v zemích České a Moravskoslezské
Účinnost od: 11. dubna 1947    Zrušeno : 01.01.1952
Zákon o poradenské zdravotní péči
Účinnost od: 11. dubna 1947    Zrušeno : 01.01.1953
Zákon o organisaci péče o mládež
čá. 024/1947 Sb. rozeslána 8. dubna 1947
Účinnost od: 1. června 1947    Zrušeno : 01.01.1951
Zákon o exekuci na pracovní příjem a příjmy postavené mu na roveň (zákon o exekuci na platy)
čá. 023/1947 Sb. rozeslána 4. dubna 1947
Účinnost od: 1. ledna 1947    Zrušeno : 15.05.1948
Zákon o odškodnění nemocí z povolání
Účinnost od: 4. dubna 1947    Zrušeno : 01.01.1966
Zákon o úpravě pracovní doby v hornictví
Účinnost od: 1. ledna 1947    Zrušeno : 15.05.1948
Zákon o hornickém pensijním pojištění
čá. 022/1947 Sb. rozeslána 3. dubna 1947
Účinnost od: 12. března 1947    Zrušeno : 29.12.1949
Vládní nařízení, jímž se vydávají podrobné předpisy o odevzdávání povinných výtisků k účelům úředním nebo studijním
Účinnost od: 3. dubna 1947    Zrušeno : 01.06.1950
Zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem
Účinnost od: 3. dubna 1947    Zrušeno : 31.12.1953
Zákon o státní podpoře na obytné stavby
čá. 021/1947 Sb. rozeslána 1. dubna 1947
Účinnost od: 1. května 1947    Zrušeno : 01.01.1950
Vládní nařízení, jímž se upravují sazby obecních dávek a poplatků a činí některá další opatření v tomto oboru
čá. 020/1947 Sb. rozeslána 31. března 1947
Účinnost od: 1. dubna 1947    Zrušeno : 23.06.1948
Vyhláška ministra financí, kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu
Účinnost od: 26. března 1947    Zrušeno : 01.04.1950
Vyhláška ministerstva vnitra, kterou se opravuje tisková chyba ve vládním nařízení ze dne 4. února 1947, č. 21 Sb., o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující
Účinnost od: 31. března 1947    Zrušeno : 01.04.1950
Vládní nařízení o ustanovovacích zkouškách úřednických v některých oborech státní správy
Účinnost od: 31. března 1947    Zrušeno : 01.04.1950
Vládní nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech
Účinnost od: 31. března 1947    Zrušeno : 04.11.1949
Vládní nařízení, jímž se mění statut Vysoké školy politické a sociální v Praze
čá. 019/1947 Sb. rozeslána 26. března 1947
Účinnost od: 26. března 1947    Zrušeno : 15.03.1949
Vládní nařízení, kterým se činí opatření ke snížení cen některého zboží lidové potřeby a k ustálení cen jiných důležitých statků
čá. 018/1947 Sb. rozeslána 25. března 1947
Účinnost od: 25. března 1947    Zrušeno : 01.06.1953
Vyhláška ministra financí o ražbě a vydání padesátníků
čá. 017/1947 Sb. rozeslána 19. března 1947
Účinnost od: 1. července 1947    Zrušeno : 01.07.1980
Vládní nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku
čá. 016/1947 Sb. rozeslána 17. března 1947
Účinnost od: 17. března 1947
Zákon o některých zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, konfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy
čá. 015/1947 Sb. rozeslána 13. března 1947
Účinnost od: 24. října 1945
Vyhláška o chartě Spojených národů a statutu Mezinárodního soudního dvora, sjednaných dne 26. června 1945 na konferenci Spojených národů o mezinárodní organizaci, konané v San Francisku
čá. 014/1947 Sb. rozeslána 6. března 1947
Účinnost od: 5. května 1945    Zrušeno : 01.05.1960
Zákon o likvidaci tak zvaného vládního vojska, jakož i o umisťování a jiném zaopatření jeho zaměstnanců
čá. 013/1947 Sb. rozeslána 4. března 1947
Účinnost od: 4. března 1947    Účinnost do :01.01.1948
Vládní nařízení o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1946/1947
Účinnost od: 4. března 1947    Zrušeno : 01.08.1950
Zákon o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského plánu
čá. 012/1947 Sb. rozeslána 27. února 1947
Účinnost od: 27. února 1947
Vládní nařízení, jímž se prodlužuje lhůta uvedená v §2, odst. 2 a nově stanoví lhůta k přihláškám podle §4, odst. 2 zákona ze dne 20. prosince 1946, č. 250 Sb., o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh
Účinnost od: 27. února 1947    Zrušeno : 01.01.1949
Vládní nařízení o započtení vojenské služby do právní služby kandidátů advokacie
Účinnost od: 1. března 1947    Zrušeno : 01.01.1949
Vládní nařízení o náhradách příslušejících porotcům
Účinnost od: 27. února 1947
Zákon o vrácení některých záloh poukázaných z ciziny na plnění dodávkových nebo některých jiných smluv a vyplacených pod tlakem okupace
čá. 011/1947 Sb. rozeslána 25. února 1947
Účinnost od: 1. července 1946    Zrušeno : 01.04.1950
Vládní nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti učitelů obecných, měšťanských a pomocných škol, o výši odměn za hodiny ji převyšující a o zvláštních odměnách za vyučování ve třídách s odděleními
Účinnost od: 1. února 1947    Zrušeno : 01.04.1950
Vládní nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující
Účinnost od: 11. března 1947    Zrušeno : 29.12.1949
Zákon o povinných výtiscích
čá. 010/1947 Sb. rozeslána 22. února 1947
Účinnost od: 22. února 1947    Zrušeno : 01.09.1949
Zákon o služebních a platových poměrech vojenských gážistek z povolání a délesloužících poddůstojnic
Účinnost od: 1. ledna 1947    Zrušeno : 15.05.1948
Zákon o sjednocení některých lhůt a podmínek ve veřejnoprávním důchodovém pojištění
Účinnost od: 22. února 1947    Zrušeno : 01.07.1964
Zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění
čá. 009/1947 Sb. rozeslána 21. února 1947
Účinnost od: 21. února 1947    Zrušeno : 01.01.1966
Zákon o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků
Účinnost od: 24. února 1947    Zrušeno : 01.08.1950
Zákon o stíhání černého obchodu a podobných pletich
čá. 008/1947 Sb. rozeslána 20. února 1947
Účinnost od: 20. února 1947    Zrušeno : 03.06.1950
Vládní nařízení o státních zkouškách a o přísných zkouškách doktorských na fakultách věd právních a státních
Účinnost od: 20. února 1947    Zrušeno : 01.07.1957
Zákon o úlevách v oboru daně z obohacení a poplatků pro pozůstalosti po účastnících národního boje za osvobození a po obětech nepřátelské persekuce a války, jakož i pro některá věnování
čá. 007/1947 Sb. rozeslána 15. února 1947
Účinnost od: 15. února 1947    Zrušeno : 01.01.1949
Vládní nařízení o nestavebních investicích a o zajištění dodávek ke splnění základních úkolů v rámci dvouletého hospodářského plánu
čá. 006/1947 Sb. rozeslána 4. února 1947
Účinnost od: 4. února 1947    Zrušeno : 02.05.1961
Vládní vyhláška o vyvlastnění k účelům vojenských výcvikových táborů
Účinnost od: 4. února 1947
Vyhláška ministerstva národní obrany o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1919 do vojenského výcviku v roce 1947
Účinnost od: 9. ledna 1947    Zrušeno : 02.04.1948
Vyhláška ministra spravedlnosti o plném znění dekretů presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech a dekretu presidenta republiky o Národním soudu
Účinnost od: 4. února 1947
Vládní nařízení o soupisu československého majetku na Zakarpatské Ukrajině
čá. 005/1947 Sb. rozeslána 3. února 1947
Účinnost od: 18. února 1947    Zrušeno : 01.05.1952
Vládní nařízení, jímž se nahrazují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních
čá. 004/1947 Sb. rozeslána 28. ledna 1947
Účinnost od: 1. července 1946    Zrušeno : 01.04.1950
Zákon, jímž se doplňuje a mění učitelský zákon
čá. 003/1947 Sb. rozeslána 27. ledna 1947
Účinnost od: 27. ledna 1947    Zrušeno : 01.01.1950
Vládní nařízení o československém lékopisu
Účinnost od: 1. července 1946    Zrušeno : 01.04.1950
Zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelek ručních prací (domácích nauk)
čá. 002/1947 Sb. rozeslána 21. ledna 1947
Účinnost od: 21. ledna 1947    Zrušeno : 31.12.1948
Vládní nařízení, kterým se upravují některé otázky organisace a služební a platové poměry sboru uniformované vězeňské stráže
čá. 001/1947 Sb. rozeslána 11. ledna 1947
Účinnost od: 11. ledna 1947    Zrušeno : 01.01.1950
Vyhláška ministra vnitra, kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1946, č. 249 Sb., o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva
Účinnost od: 15. listopadu 1946
Vládní vyhláška, kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Spojených států brazilských, podepsaná v Rio de Janeiro dne 16. října 1946
Zavřít
MENU