OKEČ - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

Řazení podle roku:
OKEČ Název S Celkem 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975
 01000 Zemědělství, myslivost a související činnosti    928 1 1 1 1   1 1 1   1
 02000 Lesnictví, těžba dříví a přidružené činnosti    557                    
 05000 Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti v rámci rybolovu    519                    
 10000 Dobývání černého a hnědého uhlí, rašeliny    205                    
 11000 Dobývání ropy, zemního plynu, bitumenních hornin a související činnosti    202                    
 12000 Dobývání a úprava uranových a thoriových rud    202                    
 13000 Dobývání a úprava ostatních rud    203                    
 14000 Dobývání a úprava ostatních nerostů    581   1 2 1   4     1 1
 15000 Výroba potravin a nápojů    505   1                
 16000 Zpracování tabáku    199                    
 17000 Textilní průmysl    81                    
 18000 Odděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin    56                    
 19000 Činění a úprava usní, výroba brašnářského a sedlářského zboží a obuvi    40                    
 20000 Průmysl dřevařský a korkařský kromě výroby nábytku; výroba košů a proutěného zboží    346                 1  
 21000 Výroba vlákniny, papíru a lepenky    335                    
 22000 Vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek    345                    
 23000 Koksování, rafinérské zpracování ropy, výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin    55                    
 24000 Výroba chemických výrobků    132                    
 25000 Výroba pryžových a plastových výrobků    28                    
 26000 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    620                 1  
 27000 Výroba kovů vč. hutního zpracování    59                    
 28000 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení    131     2     4        
 29000 Výroba strojů a zařízení    150     1     4        
 30000 Výroba kancelářských strojů a počítačů (včetně přístrojů na zpracování dat)    267                    
 31000 Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených    279                    
 32000 Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů    265                    
 33000 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů    288                    
 34000 Výroba dvoustopých motorových vozidel, přívěsů a návěsů    89                    
 35000 Výroba ostatních dopravních zařízení    73                    
 36000 Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský průmysl    355                    
 37000 Zpracování druhotných surovin    213                    
 40000 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé vody, výroba chladu    428                    
 41000 Výroba a rozvod vody    323                    
 45000 Stavebnictví    834 2   2 1 1 5   1 1  
 50000 Prodej, údržba a opravy motorových vozidel a prodej pohonných hmot    67                    
 51000 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě motorových vozidel)    147                    
 52000 Maloobchod, opravy spotřebního zboží kromě motorových vozidel    143                    
 55000 Pohostinství a ubytování    89                 1  
 60000 Pozemní doprava; potrubní přeprava    323 1 1   1         1 2
 61000 Vodní doprava    103                    
 62000 Letecká a kosmická doprava    109                    
 63000 Vedlejší a pomocná činnost v dopravě; činnosti cestovních kanceláří    333                    
 64000 Činnosti poštovní a telekomunikační    293                    
 65000 Peněžnictví    258     1              
 66000 Pojišťovnictví kromě sociálního zabezpečení    58                    
 67000 Činnosti související s úvěry a pojišťovnictvím    66                    
 70000 Činnosti v oblasti nemovitostí    131     1   1       1  
 71000 Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, pronájem zboží osobní potřeby a pro domácnost    25                    
 72000 Zpracování dat a související činnosti    289                    
 73000 Výzkum a vývoj    265       1            
 74000 Služby převážně pro podniky    308                    
 75000 Veřejná správa a obrana, sociální pojištění    3392                    
 80000 Školství    485 1                  
 85000 Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti    297 1 4 4 5 2          
 90000 Odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, čištění města    247             1 1    
 91000 Činnosti organizací společenských    209                    
 92000 Rekreační, kulturní a sportovní činnosti    213                    
 93000 Ostatní služby    3                    
 95000 Domácnosti zaměstnávající personál    3                    
 99000 Exteritoriální organizace a spolky    3                    
OKEČ Název S Celkem 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975
Zavřít
MENU