OKEČ - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

Řazení podle roku:
OKEČ Název S Celkem 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985
 01000 Zemědělství, myslivost a související činnosti    928 7 7 14 6 5 1        
 02000 Lesnictví, těžba dříví a přidružené činnosti    557 2 3 4 3 3         2
 05000 Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti v rámci rybolovu    519 3 2 2             1
 10000 Dobývání černého a hnědého uhlí, rašeliny    205 1 1 2       1      
 11000 Dobývání ropy, zemního plynu, bitumenních hornin a související činnosti    202 1 1 2       1      
 12000 Dobývání a úprava uranových a thoriových rud    202 1 1 2       1      
 13000 Dobývání a úprava ostatních rud    203 1 1 2       1      
 14000 Dobývání a úprava ostatních nerostů    581 12 7 21 10 7 7 8 1   1
 15000 Výroba potravin a nápojů    505 1 1   2 1       1  
 16000 Zpracování tabáku    199 3                 1
 17000 Textilní průmysl    81 1   1              
 18000 Odděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin    56 1   1              
 19000 Činění a úprava usní, výroba brašnářského a sedlářského zboží a obuvi    40     1              
 20000 Průmysl dřevařský a korkařský kromě výroby nábytku; výroba košů a proutěného zboží    346 1 2 3 2           1
 21000 Výroba vlákniny, papíru a lepenky    335   2 3 2           1
 22000 Vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek    345   2 3 2           1
 23000 Koksování, rafinérské zpracování ropy, výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin    55 1                  
 24000 Výroba chemických výrobků    132 1   4   2   2      
 25000 Výroba pryžových a plastových výrobků    28                    
 26000 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    620 2 3 8 2            
 27000 Výroba kovů vč. hutního zpracování    59   1 3 3 1         1
 28000 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení    131   1 3 4 6     1 1 1
 29000 Výroba strojů a zařízení    150 1   3 3 6         1
 30000 Výroba kancelářských strojů a počítačů (včetně přístrojů na zpracování dat)    267   1 2 1 1          
 31000 Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených    279   1 2 1 1          
 32000 Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů    265   1 2 1 1          
 33000 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů    288   1 2 1 1          
 34000 Výroba dvoustopých motorových vozidel, přívěsů a návěsů    89 1 1 2 3 1         1
 35000 Výroba ostatních dopravních zařízení    73 1   1 2 1         1
 36000 Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský průmysl    355   2 3 2 1         1
 37000 Zpracování druhotných surovin    213     1 1            
 40000 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé vody, výroba chladu    428   1 2              
 41000 Výroba a rozvod vody    323   1 2              
 45000 Stavebnictví    834 11 6 16 5 8 1       1
 50000 Prodej, údržba a opravy motorových vozidel a prodej pohonných hmot    67 1   2 2 1          
 51000 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě motorových vozidel)    147 3 2 4 5 1 1 1   2  
 52000 Maloobchod, opravy spotřebního zboží kromě motorových vozidel    143 3 2 4 5 1 1 1   2  
 55000 Pohostinství a ubytování    89                    
 60000 Pozemní doprava; potrubní přeprava    323 3 1 2 1       1 1 1
 61000 Vodní doprava    103     2 1           1
 62000 Letecká a kosmická doprava    109     2 1           1
 63000 Vedlejší a pomocná činnost v dopravě; činnosti cestovních kanceláří    333 1 1 2              
 64000 Činnosti poštovní a telekomunikační    293   1 2              
 65000 Peněžnictví    258 12 12 3 2            
 66000 Pojišťovnictví kromě sociálního zabezpečení    58 2 3   2 1          
 67000 Činnosti související s úvěry a pojišťovnictvím    66 1 1 4              
 70000 Činnosti v oblasti nemovitostí    131 4 1 7 4 4          
 71000 Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, pronájem zboží osobní potřeby a pro domácnost    25       1           1
 72000 Zpracování dat a související činnosti    289   1 4              
 73000 Výzkum a vývoj    265   1 5 1 2          
 74000 Služby převážně pro podniky    308   1 5   1          
 75000 Veřejná správa a obrana, sociální pojištění    3392 1 1 5 5 1          
 80000 Školství    485     3              
 85000 Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti    297 5 8 6 5 6 1 4 1 3  
 90000 Odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, čištění města    247 1 1 6 3     1     1
 91000 Činnosti organizací společenských    209     1              
 92000 Rekreační, kulturní a sportovní činnosti    213     2              
 93000 Ostatní služby    3                    
 95000 Domácnosti zaměstnávající personál    3                    
 99000 Exteritoriální organizace a spolky    3                    
OKEČ Název S Celkem 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985
Zavřít
MENU