OKEČ - Odvětvová klasifikace ekonomických činností

Řazení podle roku:
OKEČ Název S Celkem 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
 01000 Zemědělství, myslivost a související činnosti    928 65 29 42 26 67 19 21 30 18 4
 02000 Lesnictví, těžba dříví a přidružené činnosti    557 15 10 25 7 21 11 8 7 13 3
 05000 Rybolov, chov ryb, přidružené činnosti v rámci rybolovu    519 14 13 30 9 18 11 5 14 4 2
 10000 Dobývání černého a hnědého uhlí, rašeliny    205 5 2 4 1 6   1 1    
 11000 Dobývání ropy, zemního plynu, bitumenních hornin a související činnosti    202 4 1 4 1 6   1 1    
 12000 Dobývání a úprava uranových a thoriových rud    202 4 1 4 1 6   1 1    
 13000 Dobývání a úprava ostatních rud    203 8 1 2 1 7   1 1    
 14000 Dobývání a úprava ostatních nerostů    581 72 31 37 10 22 6 14 10 6 6
 15000 Výroba potravin a nápojů    505 64 60 36 25 34 8 4 20 1  
 16000 Zpracování tabáku    199 3 6 12 7 14 3 3 4   3
 17000 Textilní průmysl    81 10 11 5 12 3 7 1 4 1  
 18000 Odděvní průmysl, zpracování a barvení kožešin    56 4 7 3 7   5 2 2 1  
 19000 Činění a úprava usní, výroba brašnářského a sedlářského zboží a obuvi    40   2 2 9 1 3 1 2 1  
 20000 Průmysl dřevařský a korkařský kromě výroby nábytku; výroba košů a proutěného zboží    346 31 30 25 17 2 3 3 1   2
 21000 Výroba vlákniny, papíru a lepenky    335 31 29 25 17 2 1 2 1   2
 22000 Vydavatelství, tisk a reprodukce zvukových a obrazových nahrávek    345 31 30 25 17 2 1 2     4
 23000 Koksování, rafinérské zpracování ropy, výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin    55 4 4 9   4 6 5 13 5 2
 24000 Výroba chemických výrobků    132 19 11 12 6 6 9 9 4 2 1
 25000 Výroba pryžových a plastových výrobků    28 1 2 5 5   4 4 2    
 26000 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    620 69 26 33 9 22 9 14 9 1 2
 27000 Výroba kovů vč. hutního zpracování    59   1 12 13   4 1 6 1 1
 28000 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení    131 2   16 23 13 10 3 12 2 2
 29000 Výroba strojů a zařízení    150 10   18 27 16 6 1 6 1 2
 30000 Výroba kancelářských strojů a počítačů (včetně přístrojů na zpracování dat)    267 9 11 8 12 13 5 2 9 1 3
 31000 Výroba elektrických strojů a přístrojů jinde neuvedených    279 12 11 11 15 16 5 2 10 1 3
 32000 Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů    265 11 11 8 12 13 4 2 8 1 2
 33000 Výroba zdravotnických, přesných, optických a časoměrných přístrojů    288 13 12 8 17 14 5 2 10 1 2
 34000 Výroba dvoustopých motorových vozidel, přívěsů a návěsů    89   3 9 22 4 6 2 9 2 3
 35000 Výroba ostatních dopravních zařízení    73   3 9 18 3   1 1 1 1
 36000 Výroba nábytku; ostatní zpracovatelský průmysl    355 31 34 25 17 3 3 2 1   2
 37000 Zpracování druhotných surovin    213 2 1 6 3 1 2 2 1    
 40000 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé vody, výroba chladu    428 13 9 8 37 3 2 2 1 1 2
 41000 Výroba a rozvod vody    323 14 6 5 11 4 4 4 2 1 2
 45000 Stavebnictví    834 78 45 28 35 47 17 18 15 4 8
 50000 Prodej, údržba a opravy motorových vozidel a prodej pohonných hmot    67 2 3 8 12 2 2 2 2 5 1
 51000 Velkoobchod a zprostředkování velkoobchodu (kromě motorových vozidel)    147 14 7 11 22 15 10 1 22   4
 52000 Maloobchod, opravy spotřebního zboží kromě motorových vozidel    143 12 7 8 23 15 10 1 22   4
 55000 Pohostinství a ubytování    89 1   1 2 2 1 3 7    
 60000 Pozemní doprava; potrubní přeprava    323 25 19 21 23 22 10 5 6 3 7
 61000 Vodní doprava    103 8   9 14 10 3 1 3 1 4
 62000 Letecká a kosmická doprava    109 8 6 7 12 6 4 1 5 1  
 63000 Vedlejší a pomocná činnost v dopravě; činnosti cestovních kanceláří    333 13 2 1 35 2 3 1 2 1 2
 64000 Činnosti poštovní a telekomunikační    293 12 7 9 12 19 2 1 1 1 2
 65000 Peněžnictví    258 36 4 16 15 17 14 19 12 11 12
 66000 Pojišťovnictví kromě sociálního zabezpečení    58 10 1 2 1 1 5 2 3 2 5
 67000 Činnosti související s úvěry a pojišťovnictvím    66 20   1 10 4 1 5   2 3
 70000 Činnosti v oblasti nemovitostí    131 10 10 7 5 11 10 7 10 4 5
 71000 Pronájem strojů a přístrojů bez obsluhujícího personálu, pronájem zboží osobní potřeby a pro domácnost    25   1   6 1 3   8 1 1
 72000 Zpracování dat a související činnosti    289 5 1 2 10 4 3 2 2 1 3
 73000 Výzkum a vývoj    265 10 7 7 9 4 4 1 1 1 4
 74000 Služby převážně pro podniky    308 28 5 2 7 2 3 1 1 2 2
 75000 Veřejná správa a obrana, sociální pojištění    3392 220 141 109 52 20 11 3 2 1 2
 80000 Školství    485 31 29 11 8 6 3 3 2    
 85000 Zdravotnictví, veterinární a sociální činnosti    297 46 12 15 22 30 5 7 9 8 7
 90000 Odstraňování odpadních vod a pevného odpadu, čištění města    247 4 3 8 22 2 14 5 9 1 3
 91000 Činnosti organizací společenských    209 12 1 6 3 1 1 1 1    
 92000 Rekreační, kulturní a sportovní činnosti    213 8 1 2 5 2 1 1 1    
 93000 Ostatní služby    3 1           1      
 95000 Domácnosti zaměstnávající personál    3     1       1 1    
 99000 Exteritoriální organizace a spolky    3     1       1 1    
OKEČ Název S Celkem 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995
Zavřít
MENU