OKEČ - 91000 - Činnosti organizací společenských

Převod na CZ-NACE: 94
 OKEČ  Název 
 91100  Činnosti obchodních, zaměstnavatelských svazů a svazů sdružujících příslušníky jednoho povolání 
 91110  Činnosti obchodních a zaměstnavatelských svazů 
 91120  Činnosti svazů sdružujících pracovníky jednoho povolání 
 91200  Činnosti odborových svazů 
 91300  Činnosti ostatních členských organizací 
 91310  Činnosti církevních organizací 
 91320  Činnosti politických organizací 
 91330  Činnosti jiných členských organizací 
 91331  Činnosti organizací mládeže 
 91332  Činnosti zájmových svazů, spolků, klubů 
 91339  Činnosti ostatních členských organizací 
Zavřít
MENU