OKEČ - 26000 - Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků

Převod na CZ-NACE: 23 33
 OKEČ  Název 
 26100  Výroba a zpracování skla 
 26110  Výroba plochého skla 
 26120  Tvarování a zpracování plochého skla 
 26130  Výroba dutého skla 
 26131  Výroba užitkového a ozdobného skla (kromě křišťálového) 
 26132  Výroba křišťálového skla 
 26140  Výroba skleněných vláken a výrobků z nich 
 26150  Výroba a tvarování ostatního skla (technické, laboratorní, optické) 
 26200  Výroba nežáruvzdorného keramického a porcelánového zboží kromě pro stavebnictví; výroba žáruvzdorného keramického zboží 
 26210  Výroba keramických a porcelánových výrobků pro domácnost a ozdobných předmětů 
 26211  Výroba užitkového a ozdobného porcelánu 
 26212  Výroba užitkové a ozdobné keramiky a hrnčířských výrobků 
 26220  Výroba keramických výrobků pro sanitární účely 
 26230  Výroba izolátorů a izolačních kusů z keramiky 
 26240  Výroba keramických výrobků pro technické účely 
 26250  Výroba jiných keramických výrobků 
 26260  Výroba žáruvzdorných keramických výrobků 
 26300  Výroba keramických obkladaček a dlaždic 
 26400  Výroba cihel, krytiny pálené a kameniny pro stavebnictví 
 26500  Výroba cementu, vápna a sádry 
 26510  Výroba cementu 
 26520  Výroba vápna 
 26530  Výroba sádry 
 26600  Výroba výrobků z betonu, sádry nebo cementu 
 26610  Výroba stavebních prvků z betonu 
 26620  Výroba sádrových výrobků pro stavební účely 
 26630  Výroba transportního betonu 
 26640  Výroba malty 
 26650  Výroba osinkocementových a pod. vláknocementových výrobků 
 26660  Výroba jiných produktů z betonu, sádry a cementu 
 26700  Zpracování přírodního kamene 
 26800  Výroba jiných minerálních výrobků nekovových 
 26810  Výroba brusiv 
 26820  Výroba ostatních minerálních výrobků nekovových 
Zavřít
MENU