Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Bezpečnost a ochrana zdraví 1477       
Celní služby 695 4 5 8    
Cenné papíry, kapitálový trh 578 1     1
Ceny, oceňování 589  1     
Cestovní náhrady 65       
Daňové právo 1111 1  3 1 2  
Devizy 160 2 1  1   
Doprava, spoje 1514  3 3 1 1  
Dotace, fondy 773 2 1 2  1  
Dovoz, vývoz 824 4 4 4    
Duševní a průmyslové vlastnictví 428  1 1    
Energetika 344       
Hospodářská soutěž 197  5 2  1 1
Informatika 194       
Katastry, zeměměřictví 295       
Kolektivní vyjednávání 628       
Komory 237       
Konkurz a vyrovnání 227       
Média 424  2 3 1  2
Mezinárodní vztahy 3959 4 13 21 17 4 4
Mzdy, platy 794       
Náhrady škody, majetkové sankce 533 1 1 2 1 1 1
Nemocenské pojištění 511       
Obchodní právo 866 4 4 4    
Občanské právo 1060 4 6 10 3 9 3
Ochrana spotřebitele 603 4     2
Platební styk, měna, ČNB 1020 1 1 3 3  4
Policie, armáda 1583 5  9 3 13 1
Poplatky 516   1 1   
Pozemky 635 4  3 4 1 1
Požární ochrana 447       
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1057   1  6 1
Přestupky 618 1 1   2  
Privatizace, restituční nároky 243 11 4 23 6 4 6
Sociální zabezpečení 983 5 2 6 1 2  
Soudní a rozhodčí řízení 1282 3 4 12 9 18 14
Specializované činnosti 1345  2  1 2  
Statistika, výkaznictví 1007 2 2 2   1
Státní správa 2511 6 2 3  1 1
Stavební právo 605  1 2 3 1  
Školy 1268 1 3 1 2 2 7
Trestní právo 872 1  10 2 4 1
Účetnictví 390       
Územní samospráva 1862 3 2 3    
Vztahy ČR - SR 116       
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1413   4  1 1
Zemědělství, lesnictví 1953 3  3   3
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 630     2 1
Živnostenské a jiné podnikání 1655 1  3 1   
Životní prostředí 1913       
Název Celkem 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU