Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1949 1948 1947 1946 1945
Bezpečnost a ochrana zdraví 1340      
Celní služby 680 5 8    
Cenné papíry, kapitálový trh 546     1
Ceny, oceňování 563 1     
Cestovní náhrady 62      
Daňové právo 1070  3 1 2  
Devizy 157 1  1   
Doprava, spoje 1470 3 3 1 1  
Dotace, fondy 747 1 2  1  
Dovoz, vývoz 805 4 4    
Duševní a průmyslové vlastnictví 417 1 1    
Energetika 331      
Hospodářská soutěž 194 5 2  1 1
Informatika 183      
Katastry, zeměměřictví 280      
Kolektivní vyjednávání 611      
Komory 229      
Konkurz a vyrovnání 220      
Média 419 2 3 1  2
Mezinárodní vztahy 3880 13 21 17 4 4
Mzdy, platy 769      
Náhrady škody, majetkové sankce 520 1 2 1 1 1
Nemocenské pojištění 499      
Obchodní právo 847 4 4    
Občanské právo 1033 6 10 3 9 3
Ochrana spotřebitele 570     2
Platební styk, měna, ČNB 998 1 3 3  4
Policie, armáda 1470  9 3 13 1
Poplatky 496  1 1   
Pozemky 623  3 4 1 1
Požární ochrana 368      
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1017  1  6 1
Přestupky 593 1   2  
Privatizace, restituční nároky 240 4 23 6 4 6
Sociální zabezpečení 932 2 6 1 2  
Soudní a rozhodčí řízení 1236 4 12 9 18 14
Specializované činnosti 1280 2  1 2  
Statistika, výkaznictví 981 2 2   1
Státní správa 2318 2 3  1 1
Stavební právo 590 1 2 3 1  
Školy 1224 3 1 2 2 7
Trestní právo 832  10 2 4 1
Účetnictví 382      
Územní samospráva 1704 2 3    
Vztahy ČR - SR 115      
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1357  4  1 1
Zemědělství, lesnictví 1884  3   3
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 606    2 1
Živnostenské a jiné podnikání 1599  3 1   
Životní prostředí 1833      
Název Celkem 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU