Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1949 1948 1947 1946 1945
Bezpečnost a ochrana zdraví 1331      
Celní služby 674 5 8    
Cenné papíry, kapitálový trh 540     1
Ceny, oceňování 557 1     
Cestovní náhrady 62      
Daňové právo 1060  3 1 2  
Devizy 157 1  1   
Doprava, spoje 1451 3 3 1 1  
Dotace, fondy 743 1 2  1  
Dovoz, vývoz 800 4 4    
Duševní a průmyslové vlastnictví 416 1 1    
Energetika 330      
Hospodářská soutěž 194 5 2  1 1
Informatika 177      
Katastry, zeměměřictví 279      
Kolektivní vyjednávání 603      
Komory 229      
Konkurz a vyrovnání 214      
Média 417 2 3 1  2
Mezinárodní vztahy 3841 13 21 17 4 4
Mzdy, platy 759      
Náhrady škody, majetkové sankce 518 1 2 1 1 1
Nemocenské pojištění 496      
Obchodní právo 842 4 4    
Občanské právo 1024 6 10 3 9 3
Ochrana spotřebitele 563     2
Platební styk, měna, ČNB 990 1 3 3  4
Policie, armáda 1457  9 3 13 1
Poplatky 491  1 1   
Pozemky 621  3 4 1 1
Požární ochrana 366      
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1006  1  6 1
Přestupky 585 1   2  
Privatizace, restituční nároky 239 4 23 6 4 6
Sociální zabezpečení 924 2 6 1 2  
Soudní a rozhodčí řízení 1228 4 12 9 18 14
Specializované činnosti 1268 2  1 2  
Statistika, výkaznictví 979 2 2   1
Státní správa 2303 2 3  1 1
Stavební právo 589 1 2 3 1  
Školy 1211 3 1 2 2 7
Trestní právo 824  10 2 4 1
Účetnictví 381      
Územní samospráva 1686 2 3    
Vztahy ČR - SR 115      
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1344  4  1 1
Zemědělství, lesnictví 1859  3   3
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 601    2 1
Živnostenské a jiné podnikání 1585  3 1   
Životní prostředí 1809      
Název Celkem 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU