Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Bezpečnost a ochrana zdraví 1651        
Celní služby 710 2 4 5 8    
Cenné papíry, kapitálový trh 601  1     1
Ceny, oceňování 626   1     
Cestovní náhrady 68        
Daňové právo 1174  1  3 1 2  
Devizy 165  2 1  1   
Doprava, spoje 1541   3 3 1 1  
Dotace, fondy 804 1 2 1 2  1  
Dovoz, vývoz 841  4 4 4    
Duševní a průmyslové vlastnictví 439   1 1    
Energetika 359        
Hospodářská soutěž 199 1  5 2  1 1
Informatika 224        
Katastry, zeměměřictví 312        
Kolektivní vyjednávání 649        
Komory 245        
Konkurz a vyrovnání 238        
Média 447   2 3 1  2
Mezinárodní vztahy 4021 4 4 13 21 17 4 4
Mzdy, platy 821        
Náhrady škody, majetkové sankce 566 1 1 1 2 1 1 1
Nemocenské pojištění 536        
Obchodní právo 898 1 4 4 4    
Občanské právo 1173 1 4 6 10 3 9 3
Ochrana spotřebitele 634  4     2
Platební styk, měna, ČNB 1054  1 1 3 3  4
Policie, armáda 1651  5  9 3 13 1
Poplatky 561    1 1   
Pozemky 659 2 4  3 4 1 1
Požární ochrana 473        
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1123 1   1  6 1
Přestupky 703  1 1   2  
Privatizace, restituční nároky 249 5 11 4 23 6 4 6
Sociální zabezpečení 1046  5 2 6 1 2  
Soudní a rozhodčí řízení 1336  3 4 12 9 18 14
Specializované činnosti 1501 1  2  1 2  
Statistika, výkaznictví 1047  2 2 2   1
Státní správa 2696 3 6 2 3  1 1
Stavební právo 618 4  1 2 3 1  
Školy 1324 1 1 3 1 2 2 7
Trestní právo 949  1  10 2 4 1
Účetnictví 399        
Územní samospráva 2020 3 3 2 3    
Vztahy ČR - SR 117        
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1511    4  1 1
Zemědělství, lesnictví 1995  3  3   3
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 641      2 1
Živnostenské a jiné podnikání 1718 1 1  3 1   
Životní prostředí 1971        
Název Celkem 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU