Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Bezpečnost a ochrana zdraví 1451       
Celní služby 694 4 5 8    
Cenné papíry, kapitálový trh 571 1     1
Ceny, oceňování 586  1     
Cestovní náhrady 65       
Daňové právo 1104 1  3 1 2  
Devizy 160 2 1  1   
Doprava, spoje 1504  3 3 1 1  
Dotace, fondy 771 2 1 2  1  
Dovoz, vývoz 822 4 4 4    
Duševní a průmyslové vlastnictví 427  1 1    
Energetika 341       
Hospodářská soutěž 196  5 2  1 1
Informatika 192       
Katastry, zeměměřictví 290       
Kolektivní vyjednávání 624       
Komory 237       
Konkurz a vyrovnání 226       
Média 423  2 3 1  2
Mezinárodní vztahy 3939 4 13 21 17 4 4
Mzdy, platy 791       
Náhrady škody, majetkové sankce 531 1 1 2 1 1 1
Nemocenské pojištění 510       
Obchodní právo 863 4 4 4    
Občanské právo 1052 4 6 10 3 9 3
Ochrana spotřebitele 598 4     2
Platební styk, měna, ČNB 1017 1 1 3 3  4
Policie, armáda 1572 5  9 3 13 1
Poplatky 514   1 1   
Pozemky 632 4  3 4 1 1
Požární ochrana 439       
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1044   1  6 1
Přestupky 611 1 1   2  
Privatizace, restituční nároky 242 11 4 23 6 4 6
Sociální zabezpečení 970 5 2 6 1 2  
Soudní a rozhodčí řízení 1271 3 4 12 9 18 14
Specializované činnosti 1321  2  1 2  
Statistika, výkaznictví 1001 2 2 2   1
Státní správa 2474 6 2 3  1 1
Stavební právo 601  1 2 3 1  
Školy 1254 1 3 1 2 2 7
Trestní právo 861 1  10 2 4 1
Účetnictví 389       
Územní samospráva 1830 3 2 3    
Vztahy ČR - SR 116       
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1402   4  1 1
Zemědělství, lesnictví 1949 3  3   3
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 626     2 1
Živnostenské a jiné podnikání 1651 1  3 1   
Životní prostředí 1907       
Název Celkem 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU