Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1948 1947 1946 1945
Bezpečnost a ochrana zdraví 1326     
Celní služby 672 8    
Cenné papíry, kapitálový trh 536    1
Ceny, oceňování 544     
Cestovní náhrady 61     
Daňové právo 1052 3 1 2  
Devizy 155  1   
Doprava, spoje 1449 3 1 1  
Dotace, fondy 742 2  1  
Dovoz, vývoz 799 4    
Duševní a průmyslové vlastnictví 413 1    
Energetika 326     
Hospodářská soutěž 194 2  1 1
Informatika 174     
Katastry, zeměměřictví 279     
Kolektivní vyjednávání 597     
Komory 228     
Konkurz a vyrovnání 213     
Média 416 3 1  2
Mezinárodní vztahy 3828 21 17 4 4
Mzdy, platy 746     
Náhrady škody, majetkové sankce 517 2 1 1 1
Nemocenské pojištění 494     
Obchodní právo 838 4    
Občanské právo 1016 10 3 9 3
Ochrana spotřebitele 558    2
Platební styk, měna, ČNB 980 3 3  4
Policie, armáda 1452 9 3 13 1
Poplatky 485 1 1   
Pozemky 619 3 4 1 1
Požární ochrana 366     
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 994 1  6 1
Přestupky 582   2  
Privatizace, restituční nároky 238 23 6 4 6
Sociální zabezpečení 918 6 1 2  
Soudní a rozhodčí řízení 1222 12 9 18 14
Specializované činnosti 1260  1 2  
Statistika, výkaznictví 976 2   1
Státní správa 2280 3  1 1
Stavební právo 587 2 3 1  
Školy 1206 1 2 2 7
Trestní právo 821 10 2 4 1
Účetnictví 379     
Územní samospráva 1674 3    
Vztahy ČR - SR 115     
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1336 4  1 1
Zemědělství, lesnictví 1853 3   3
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 600   2 1
Živnostenské a jiné podnikání 1579 3 1   
Životní prostředí 1799     
Název Celkem 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU