Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1949 1948 1947 1946 1945
Bezpečnost a ochrana zdraví 1344      
Celní služby 681 5 8    
Cenné papíry, kapitálový trh 548     1
Ceny, oceňování 568 1     
Cestovní náhrady 62      
Daňové právo 1075  3 1 2  
Devizy 157 1  1   
Doprava, spoje 1473 3 3 1 1  
Dotace, fondy 750 1 2  1  
Dovoz, vývoz 806 4 4    
Duševní a průmyslové vlastnictví 419 1 1    
Energetika 333      
Hospodářská soutěž 194 5 2  1 1
Informatika 184      
Katastry, zeměměřictví 282      
Kolektivní vyjednávání 613      
Komory 229      
Konkurz a vyrovnání 222      
Média 420 2 3 1  2
Mezinárodní vztahy 3892 13 21 17 4 4
Mzdy, platy 772      
Náhrady škody, majetkové sankce 520 1 2 1 1 1
Nemocenské pojištění 500      
Obchodní právo 848 4 4    
Občanské právo 1038 6 10 3 9 3
Ochrana spotřebitele 573     2
Platební styk, měna, ČNB 999 1 3 3  4
Policie, armáda 1475  9 3 13 1
Poplatky 501  1 1   
Pozemky 628  3 4 1 1
Požární ochrana 368      
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1022  1  6 1
Přestupky 593 1   2  
Privatizace, restituční nároky 241 4 23 6 4 6
Sociální zabezpečení 938 2 6 1 2  
Soudní a rozhodčí řízení 1242 4 12 9 18 14
Specializované činnosti 1289 2  1 2  
Statistika, výkaznictví 985 2 2   1
Státní správa 2331 2 3  1 1
Stavební právo 595 1 2 3 1  
Školy 1229 3 1 2 2 7
Trestní právo 834  10 2 4 1
Účetnictví 383      
Územní samospráva 1716 2 3    
Vztahy ČR - SR 115      
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1366  4  1 1
Zemědělství, lesnictví 1897  3   3
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 612    2 1
Živnostenské a jiné podnikání 1604  3 1   
Životní prostředí 1847      
Název Celkem 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU