Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Bezpečnost a ochrana zdraví 1677         
Celní služby 717  2 4 5 8    
Cenné papíry, kapitálový trh 606   1     1
Ceny, oceňování 646    1     
Cestovní náhrady 71         
Daňové právo 1185   1  3 1 2  
Devizy 166   2 1  1   
Doprava, spoje 1559 2   3 3 1 1  
Dotace, fondy 809  1 2 1 2  1  
Dovoz, vývoz 850   4 4 4    
Duševní a průmyslové vlastnictví 440    1 1    
Energetika 368         
Hospodářská soutěž 201 1 1  5 2  1 1
Informatika 233         
Katastry, zeměměřictví 316         
Kolektivní vyjednávání 659         
Komory 249         
Konkurz a vyrovnání 241         
Média 451    2 3 1  2
Mezinárodní vztahy 4031  4 4 13 21 17 4 4
Mzdy, platy 843         
Náhrady škody, majetkové sankce 577  1 1 1 2 1 1 1
Nemocenské pojištění 548         
Obchodní právo 908  1 4 4 4    
Občanské právo 1192 1 1 4 6 10 3 9 3
Ochrana spotřebitele 649   4     2
Platební styk, měna, ČNB 1070   1 1 3 3  4
Policie, armáda 1677   5  9 3 13 1
Poplatky 570     1 1   
Pozemky 667 1 2 4  3 4 1 1
Požární ochrana 483         
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1150  1   1  6 1
Přestupky 721   1 1   2  
Privatizace, restituční nároky 249  5 11 4 23 6 4 6
Sociální zabezpečení 1064   5 2 6 1 2  
Soudní a rozhodčí řízení 1347   3 4 12 9 18 14
Specializované činnosti 1528  1  2  1 2  
Statistika, výkaznictví 1070   2 2 2   1
Státní správa 2759 1 3 6 2 3  1 1
Stavební právo 623  4  1 2 3 1  
Školy 1333 2 1 1 3 1 2 2 7
Trestní právo 962   1  10 2 4 1
Účetnictví 411         
Územní samospráva 2051  3 3 2 3    
Vztahy ČR - SR 117         
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1543     4  1 1
Zemědělství, lesnictví 2013   3  3   3
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 648       2 1
Živnostenské a jiné podnikání 1744  1 1  3 1   
Životní prostředí 1991         
Název Celkem 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU