Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Bezpečnost a ochrana zdraví 1810          
Celní služby 751   2 4 5 8    
Cenné papíry, kapitálový trh 639    1     1
Ceny, oceňování 728 1    1     
Cestovní náhrady 79          
Daňové právo 1261    1  3 1 2  
Devizy 171    2 1  1   
Doprava, spoje 1643 1 2   3 3 1 1  
Dotace, fondy 850   1 2 1 2  1  
Dovoz, vývoz 880    4 4 4    
Duševní a průmyslové vlastnictví 470     1 1    
Energetika 436          
Hospodářská soutěž 211  1 1  5 2  1 1
Informatika 274          
Katastry, zeměměřictví 347          
Kolektivní vyjednávání 691          
Komory 260          
Konkurz a vyrovnání 253          
Média 473     2 3 1  2
Mezinárodní vztahy 4184   4 4 13 21 17 4 4
Mzdy, platy 894          
Náhrady škody, majetkové sankce 616   1 1 1 2 1 1 1
Nemocenské pojištění 593          
Obchodní právo 957   1 4 4 4    
Občanské právo 1283 3 1 1 4 6 10 3 9 3
Ochrana spotřebitele 715    4     2
Platební styk, měna, ČNB 1126 2   1 1 3 3  4
Policie, armáda 1776 1   5  9 3 13 1
Poplatky 631      1 1   
Pozemky 702  1 2 4  3 4 1 1
Požární ochrana 509          
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1236   1   1  6 1
Přestupky 787    1 1   2  
Privatizace, restituční nároky 251   5 11 4 23 6 4 6
Sociální zabezpečení 1139 2   5 2 6 1 2  
Soudní a rozhodčí řízení 1398    3 4 12 9 18 14
Specializované činnosti 1631   1  2  1 2  
Statistika, výkaznictví 1168    2 2 2   1
Státní správa 3008  1 3 6 2 3  1 1
Stavební právo 655 1  4  1 2 3 1  
Školy 1383 2 2 1 1 3 1 2 2 7
Trestní právo 1008    1  10 2 4 1
Účetnictví 429          
Územní samospráva 2181   3 3 2 3    
Vztahy ČR - SR 119          
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1652      4  1 1
Zemědělství, lesnictví 2108 2   3  3   3
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 683        2 1
Živnostenské a jiné podnikání 1877   1 1  3 1   
Životní prostředí 2128          
Název Celkem 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU