Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Bezpečnost a ochrana zdraví 1445       
Celní služby 689 4 5 8    
Cenné papíry, kapitálový trh 567 1     1
Ceny, oceňování 581  1     
Cestovní náhrady 64       
Daňové právo 1095 1  3 1 2  
Devizy 159 2 1  1   
Doprava, spoje 1497  3 3 1 1  
Dotace, fondy 766 2 1 2  1  
Dovoz, vývoz 817 4 4 4    
Duševní a průmyslové vlastnictví 425  1 1    
Energetika 338       
Hospodářská soutěž 196  5 2  1 1
Informatika 190       
Katastry, zeměměřictví 289       
Kolektivní vyjednávání 621       
Komory 235       
Konkurz a vyrovnání 226       
Média 422  2 3 1  2
Mezinárodní vztahy 3925 4 13 21 17 4 4
Mzdy, platy 788       
Náhrady škody, majetkové sankce 525 1 1 2 1 1 1
Nemocenské pojištění 508       
Obchodní právo 858 4 4 4    
Občanské právo 1051 4 6 10 3 9 3
Ochrana spotřebitele 595 4     2
Platební styk, měna, ČNB 1012 1 1 3 3  4
Policie, armáda 1565 5  9 3 13 1
Poplatky 511   1 1   
Pozemky 632 4  3 4 1 1
Požární ochrana 439       
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1042   1  6 1
Přestupky 603 1 1   2  
Privatizace, restituční nároky 242 11 4 23 6 4 6
Sociální zabezpečení 966 5 2 6 1 2  
Soudní a rozhodčí řízení 1268 3 4 12 9 18 14
Specializované činnosti 1309  2  1 2  
Statistika, výkaznictví 992 2 2 2   1
Státní správa 2455 6 2 3  1 1
Stavební právo 600  1 2 3 1  
Školy 1247 1 3 1 2 2 7
Trestní právo 857 1  10 2 4 1
Účetnictví 386       
Územní samospráva 1817 3 2 3    
Vztahy ČR - SR 116       
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1394   4  1 1
Zemědělství, lesnictví 1933 3  3   3
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 621     2 1
Živnostenské a jiné podnikání 1637 1  3 1   
Životní prostředí 1886       
Název Celkem 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU