Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Bezpečnost a ochrana zdraví 1548        
Celní služby 701 2 4 5 8    
Cenné papíry, kapitálový trh 585  1     1
Ceny, oceňování 602   1     
Cestovní náhrady 67        
Daňové právo 1134  1  3 1 2  
Devizy 161  2 1  1   
Doprava, spoje 1523   3 3 1 1  
Dotace, fondy 788 1 2 1 2  1  
Dovoz, vývoz 828  4 4 4    
Duševní a průmyslové vlastnictví 431   1 1    
Energetika 349        
Hospodářská soutěž 197 1  5 2  1 1
Informatika 206        
Katastry, zeměměřictví 302        
Kolektivní vyjednávání 633        
Komory 237        
Konkurz a vyrovnání 232        
Média 430   2 3 1  2
Mezinárodní vztahy 3971 4 4 13 21 17 4 4
Mzdy, platy 812        
Náhrady škody, majetkové sankce 547 1 1 1 2 1 1 1
Nemocenské pojištění 521        
Obchodní právo 876 1 4 4 4    
Občanské právo 1097 1 4 6 10 3 9 3
Ochrana spotřebitele 612  4     2
Platební styk, měna, ČNB 1027  1 1 3 3  4
Policie, armáda 1603  5  9 3 13 1
Poplatky 534    1 1   
Pozemky 643 2 4  3 4 1 1
Požární ochrana 455        
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1094 1   1  6 1
Přestupky 655  1 1   2  
Privatizace, restituční nároky 246 5 11 4 23 6 4 6
Sociální zabezpečení 1011  5 2 6 1 2  
Soudní a rozhodčí řízení 1294  3 4 12 9 18 14
Specializované činnosti 1414 1  2  1 2  
Statistika, výkaznictví 1019  2 2 2   1
Státní správa 2581 3 6 2 3  1 1
Stavební právo 611 4  1 2 3 1  
Školy 1298 1 1 3 1 2 2 7
Trestní právo 906  1  10 2 4 1
Účetnictví 395        
Územní samospráva 1933 3 3 2 3    
Vztahy ČR - SR 117        
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1453    4  1 1
Zemědělství, lesnictví 1964  3  3   3
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 633      2 1
Živnostenské a jiné podnikání 1677 1 1  3 1   
Životní prostředí 1931        
Název Celkem 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU