Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1949 1948 1947 1946 1945
Bezpečnost a ochrana zdraví 1337      
Celní služby 679 5 8    
Cenné papíry, kapitálový trh 542     1
Ceny, oceňování 559 1     
Cestovní náhrady 62      
Daňové právo 1069  3 1 2  
Devizy 157 1  1   
Doprava, spoje 1466 3 3 1 1  
Dotace, fondy 746 1 2  1  
Dovoz, vývoz 803 4 4    
Duševní a průmyslové vlastnictví 416 1 1    
Energetika 330      
Hospodářská soutěž 194 5 2  1 1
Informatika 181      
Katastry, zeměměřictví 279      
Kolektivní vyjednávání 607      
Komory 229      
Konkurz a vyrovnání 218      
Média 418 2 3 1  2
Mezinárodní vztahy 3868 13 21 17 4 4
Mzdy, platy 763      
Náhrady škody, majetkové sankce 519 1 2 1 1 1
Nemocenské pojištění 496      
Obchodní právo 844 4 4    
Občanské právo 1028 6 10 3 9 3
Ochrana spotřebitele 565     2
Platební styk, měna, ČNB 995 1 3 3  4
Policie, armáda 1464  9 3 13 1
Poplatky 494  1 1   
Pozemky 622  3 4 1 1
Požární ochrana 368      
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1009  1  6 1
Přestupky 589 1   2  
Privatizace, restituční nároky 240 4 23 6 4 6
Sociální zabezpečení 929 2 6 1 2  
Soudní a rozhodčí řízení 1232 4 12 9 18 14
Specializované činnosti 1274 2  1 2  
Statistika, výkaznictví 979 2 2   1
Státní správa 2312 2 3  1 1
Stavební právo 589 1 2 3 1  
Školy 1214 3 1 2 2 7
Trestní právo 830  10 2 4 1
Účetnictví 382      
Územní samospráva 1700 2 3    
Vztahy ČR - SR 115      
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1352  4  1 1
Zemědělství, lesnictví 1874  3   3
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 605    2 1
Živnostenské a jiné podnikání 1593  3 1   
Životní prostředí 1826      
Název Celkem 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU