Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Bezpečnost a ochrana zdraví 1351       
Celní služby 687 4 5 8    
Cenné papíry, kapitálový trh 555 1     1
Ceny, oceňování 573  1     
Cestovní náhrady 64       
Daňové právo 1086 1  3 1 2  
Devizy 157 2 1  1   
Doprava, spoje 1490  3 3 1 1  
Dotace, fondy 757 2 1 2  1  
Dovoz, vývoz 811 4 4 4    
Duševní a průmyslové vlastnictví 421  1 1    
Energetika 338       
Hospodářská soutěž 196  5 2  1 1
Informatika 189       
Katastry, zeměměřictví 287       
Kolektivní vyjednávání 618       
Komory 232       
Konkurz a vyrovnání 222       
Média 420  2 3 1  2
Mezinárodní vztahy 3914 4 13 21 17 4 4
Mzdy, platy 783       
Náhrady škody, majetkové sankce 520 1 1 2 1 1 1
Nemocenské pojištění 505       
Obchodní právo 852 4 4 4    
Občanské právo 1041 4 6 10 3 9 3
Ochrana spotřebitele 577 4     2
Platební styk, měna, ČNB 1005 1 1 3 3  4
Policie, armáda 1483 5  9 3 13 1
Poplatky 505   1 1   
Pozemky 630 4  3 4 1 1
Požární ochrana 369       
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1035   1  6 1
Přestupky 594 1 1   2  
Privatizace, restituční nároky 242 11 4 23 6 4 6
Sociální zabezpečení 950 5 2 6 1 2  
Soudní a rozhodčí řízení 1248 3 4 12 9 18 14
Specializované činnosti 1295  2  1 2  
Statistika, výkaznictví 988 2 2 2   1
Státní správa 2356 6 2 3  1 1
Stavební právo 597  1 2 3 1  
Školy 1233 1 3 1 2 2 7
Trestní právo 839 1  10 2 4 1
Účetnictví 386       
Územní samospráva 1729 3 2 3    
Vztahy ČR - SR 116       
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1375   4  1 1
Zemědělství, lesnictví 1923 3  3   3
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 616     2 1
Živnostenské a jiné podnikání 1615 1  3 1   
Životní prostředí 1872       
Název Celkem 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU