Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Bezpečnost a ochrana zdraví 1627        
Celní služby 703 2 4 5 8    
Cenné papíry, kapitálový trh 591  1     1
Ceny, oceňování 612   1     
Cestovní náhrady 67        
Daňové právo 1146  1  3 1 2  
Devizy 162  2 1  1   
Doprava, spoje 1530   3 3 1 1  
Dotace, fondy 791 1 2 1 2  1  
Dovoz, vývoz 833  4 4 4    
Duševní a průmyslové vlastnictví 435   1 1    
Energetika 355        
Hospodářská soutěž 197 1  5 2  1 1
Informatika 213        
Katastry, zeměměřictví 306        
Kolektivní vyjednávání 639        
Komory 237        
Konkurz a vyrovnání 234        
Média 437   2 3 1  2
Mezinárodní vztahy 3992 4 4 13 21 17 4 4
Mzdy, platy 816        
Náhrady škody, majetkové sankce 560 1 1 1 2 1 1 1
Nemocenské pojištění 528        
Obchodní právo 886 1 4 4 4    
Občanské právo 1143 1 4 6 10 3 9 3
Ochrana spotřebitele 618  4     2
Platební styk, měna, ČNB 1034  1 1 3 3  4
Policie, armáda 1634  5  9 3 13 1
Poplatky 544    1 1   
Pozemky 648 2 4  3 4 1 1
Požární ochrana 470        
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1112 1   1  6 1
Přestupky 687  1 1   2  
Privatizace, restituční nároky 248 5 11 4 23 6 4 6
Sociální zabezpečení 1029  5 2 6 1 2  
Soudní a rozhodčí řízení 1307  3 4 12 9 18 14
Specializované činnosti 1470 1  2  1 2  
Statistika, výkaznictví 1027  2 2 2   1
Státní správa 2641 3 6 2 3  1 1
Stavební právo 613 4  1 2 3 1  
Školy 1310 1 1 3 1 2 2 7
Trestní právo 932  1  10 2 4 1
Účetnictví 395        
Územní samospráva 1996 3 3 2 3    
Vztahy ČR - SR 117        
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1484    4  1 1
Zemědělství, lesnictví 1975  3  3   3
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 635      2 1
Živnostenské a jiné podnikání 1692 1 1  3 1   
Životní prostředí 1951        
Název Celkem 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU