Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Bezpečnost a ochrana zdraví 1764          
Celní služby 744   2 4 5 8    
Cenné papíry, kapitálový trh 625    1     1
Ceny, oceňování 699 1    1     
Cestovní náhrady 76          
Daňové právo 1228    1  3 1 2  
Devizy 170    2 1  1   
Doprava, spoje 1605 1 2   3 3 1 1  
Dotace, fondy 822   1 2 1 2  1  
Dovoz, vývoz 865    4 4 4    
Duševní a průmyslové vlastnictví 458     1 1    
Energetika 415          
Hospodářská soutěž 206  1 1  5 2  1 1
Informatika 262          
Katastry, zeměměřictví 332          
Kolektivní vyjednávání 676          
Komory 252          
Konkurz a vyrovnání 246          
Média 462     2 3 1  2
Mezinárodní vztahy 4126   4 4 13 21 17 4 4
Mzdy, platy 878          
Náhrady škody, majetkové sankce 594   1 1 1 2 1 1 1
Nemocenské pojištění 577          
Obchodní právo 930   1 4 4 4    
Občanské právo 1244 3 1 1 4 6 10 3 9 3
Ochrana spotřebitele 681    4     2
Platební styk, měna, ČNB 1103 2   1 1 3 3  4
Policie, armáda 1740 1   5  9 3 13 1
Poplatky 605      1 1   
Pozemky 687  1 2 4  3 4 1 1
Požární ochrana 500          
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1203   1   1  6 1
Přestupky 760    1 1   2  
Privatizace, restituční nároky 250   5 11 4 23 6 4 6
Sociální zabezpečení 1115 2   5 2 6 1 2  
Soudní a rozhodčí řízení 1366    3 4 12 9 18 14
Specializované činnosti 1594   1  2  1 2  
Statistika, výkaznictví 1127    2 2 2   1
Státní správa 2915  1 3 6 2 3  1 1
Stavební právo 640 1  4  1 2 3 1  
Školy 1365 2 2 1 1 3 1 2 2 7
Trestní právo 987    1  10 2 4 1
Účetnictví 424          
Územní samospráva 2127   3 3 2 3    
Vztahy ČR - SR 119          
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1618      4  1 1
Zemědělství, lesnictví 2059 2   3  3   3
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 670        2 1
Živnostenské a jiné podnikání 1828   1 1  3 1   
Životní prostředí 2066          
Název Celkem 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU