Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Bezpečnost a ochrana zdraví 1736         
Celní služby 729  2 4 5 8    
Cenné papíry, kapitálový trh 622   1     1
Ceny, oceňování 673    1     
Cestovní náhrady 74         
Daňové právo 1211   1  3 1 2  
Devizy 169   2 1  1   
Doprava, spoje 1587 2   3 3 1 1  
Dotace, fondy 819  1 2 1 2  1  
Dovoz, vývoz 860   4 4 4    
Duševní a průmyslové vlastnictví 451    1 1    
Energetika 395         
Hospodářská soutěž 202 1 1  5 2  1 1
Informatika 251         
Katastry, zeměměřictví 325         
Kolektivní vyjednávání 673         
Komory 252         
Konkurz a vyrovnání 245         
Média 458    2 3 1  2
Mezinárodní vztahy 4088  4 4 13 21 17 4 4
Mzdy, platy 859         
Náhrady škody, majetkové sankce 588  1 1 1 2 1 1 1
Nemocenské pojištění 567         
Obchodní právo 922  1 4 4 4    
Občanské právo 1228 1 1 4 6 10 3 9 3
Ochrana spotřebitele 668   4     2
Platební styk, měna, ČNB 1096   1 1 3 3  4
Policie, armáda 1713   5  9 3 13 1
Poplatky 591     1 1   
Pozemky 679 1 2 4  3 4 1 1
Požární ochrana 497         
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1183  1   1  6 1
Přestupky 746   1 1   2  
Privatizace, restituční nároky 249  5 11 4 23 6 4 6
Sociální zabezpečení 1102   5 2 6 1 2  
Soudní a rozhodčí řízení 1358   3 4 12 9 18 14
Specializované činnosti 1571  1  2  1 2  
Statistika, výkaznictví 1108   2 2 2   1
Státní správa 2844 1 3 6 2 3  1 1
Stavební právo 632  4  1 2 3 1  
Školy 1350 2 1 1 3 1 2 2 7
Trestní právo 977   1  10 2 4 1
Účetnictví 421         
Územní samospráva 2096  3 3 2 3    
Vztahy ČR - SR 119         
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1587     4  1 1
Zemědělství, lesnictví 2042   3  3   3
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 664       2 1
Živnostenské a jiné podnikání 1788  1 1  3 1   
Životní prostředí 2043         
Název Celkem 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945
Zavřít
MENU