Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951
Bezpečnost a ochrana zdraví 1445 1          
Celní služby 689 2 1   1  2   2
Cenné papíry, kapitálový trh 567           
Ceny, oceňování 581        1   
Cestovní náhrady 64           
Daňové právo 1095   1        
Devizy 159           
Doprava, spoje 1497 6 1  1 1 1 1 1 2  
Dotace, fondy 766    1      1
Dovoz, vývoz 817     1  1    
Duševní a průmyslové vlastnictví 425 1          
Energetika 338           
Hospodářská soutěž 196   1   2   1 1
Informatika 190           
Katastry, zeměměřictví 289           
Kolektivní vyjednávání 621       1    
Komory 235           
Konkurz a vyrovnání 226           
Média 422           
Mezinárodní vztahy 3925 14 7 15 8 5 5 4   4
Mzdy, platy 788           
Náhrady škody, majetkové sankce 525      1    1
Nemocenské pojištění 508  1  1 1      
Obchodní právo 858 3 1 1 2 1  1   1
Občanské právo 1051 1 1 3   4  3 1 1
Ochrana spotřebitele 595   1        
Platební styk, měna, ČNB 1012   1 2  2 2 2   
Policie, armáda 1565 1 2 2 3   1 1   
Poplatky 511           
Pozemky 632 2        1 2
Požární ochrana 439           
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1042 1         1
Přestupky 603       1    
Privatizace, restituční nároky 242          5
Sociální zabezpečení 966 2  3 4    2   
Soudní a rozhodčí řízení 1268 3 2 4   1     
Specializované činnosti 1309    1   1   1
Statistika, výkaznictví 992   1 1       
Státní správa 2455 2 1 3    1  1 3
Stavební právo 600 2 1 1    1 1  4
Školy 1247 4 2 4  2 1  2 2 1
Trestní právo 857 2    1 1 1    
Účetnictví 386           
Územní samospráva 1817 1         3
Vztahy ČR - SR 116           
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1394 1   1       
Zemědělství, lesnictví 1933 2 1 1  3 1 1 2   
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 621 1 1         
Živnostenské a jiné podnikání 1637          1
Životní prostředí 1886   1   1 1    
Název Celkem 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951
Zavřít
MENU