Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951
Bezpečnost a ochrana zdraví 1351 1          
Celní služby 687 2 1   1  2   2
Cenné papíry, kapitálový trh 555           
Ceny, oceňování 573        1   
Cestovní náhrady 64           
Daňové právo 1086   1        
Devizy 157           
Doprava, spoje 1490 6 1  1 1 1 1 1 2  
Dotace, fondy 757    1      1
Dovoz, vývoz 811     1  1    
Duševní a průmyslové vlastnictví 421 1          
Energetika 338           
Hospodářská soutěž 196   1   2   1 1
Informatika 189           
Katastry, zeměměřictví 287           
Kolektivní vyjednávání 618       1    
Komory 232           
Konkurz a vyrovnání 222           
Média 420           
Mezinárodní vztahy 3914 14 7 15 8 5 5 4   4
Mzdy, platy 783           
Náhrady škody, majetkové sankce 520      1    1
Nemocenské pojištění 505  1  1 1      
Obchodní právo 852 3 1 1 2 1  1   1
Občanské právo 1041 1 1 3   4  3 1 1
Ochrana spotřebitele 577   1        
Platební styk, měna, ČNB 1005   1 2  2 2 2   
Policie, armáda 1483 1 2 2 3   1 1   
Poplatky 505           
Pozemky 630 2        1 2
Požární ochrana 369           
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1035 1         1
Přestupky 594       1    
Privatizace, restituční nároky 242          5
Sociální zabezpečení 950 2  3 4    2   
Soudní a rozhodčí řízení 1248 3 2 4   1     
Specializované činnosti 1295    1   1   1
Statistika, výkaznictví 988   1 1       
Státní správa 2356 2 1 3    1  1 3
Stavební právo 597 2 1 1    1 1  4
Školy 1233 4 2 4  2 1  2 2 1
Trestní právo 839 2    1 1 1    
Účetnictví 386           
Územní samospráva 1729 1         3
Vztahy ČR - SR 116           
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1375 1   1       
Zemědělství, lesnictví 1923 2 1 1  3 1 1 2   
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 616 1 1         
Živnostenské a jiné podnikání 1615          1
Životní prostředí 1872   1   1 1    
Název Celkem 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951
Zavřít
MENU