Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950
Bezpečnost a ochrana zdraví 1331           
Celní služby 674 1   1  2   2 4
Cenné papíry, kapitálový trh 540          1
Ceny, oceňování 557       1    
Cestovní náhrady 62           
Daňové právo 1060  1        1
Devizy 157          2
Doprava, spoje 1451 1  1 1 1 1 1 2   
Dotace, fondy 743   1      1 2
Dovoz, vývoz 800    1  1    4
Duševní a průmyslové vlastnictví 416           
Energetika 330           
Hospodářská soutěž 194  1   2   1 1  
Informatika 177           
Katastry, zeměměřictví 279           
Kolektivní vyjednávání 603      1     
Komory 229           
Konkurz a vyrovnání 214           
Média 417           
Mezinárodní vztahy 3841 7 15 8 5 5 4   4 4
Mzdy, platy 759           
Náhrady škody, majetkové sankce 518     1    1 1
Nemocenské pojištění 496 1  1 1       
Obchodní právo 842 1 1 2 1  1   1 4
Občanské právo 1024 1 3   4  3 1 1 4
Ochrana spotřebitele 563  1        4
Platební styk, měna, ČNB 990  1 2  2 2 2   1
Policie, armáda 1457 2 2 3   1 1   5
Poplatky 491           
Pozemky 621        1 2 4
Požární ochrana 366           
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1006         1  
Přestupky 585      1    1
Privatizace, restituční nároky 239         5 11
Sociální zabezpečení 924  3 4    2   5
Soudní a rozhodčí řízení 1228 2 4   1     3
Specializované činnosti 1268   1   1   1  
Statistika, výkaznictví 979  1 1       2
Státní správa 2303 1 3    1  1 3 6
Stavební právo 589 1 1    1 1  4  
Školy 1211 2 4  2 1  2 2 1 1
Trestní právo 824    1 1 1    1
Účetnictví 381           
Územní samospráva 1686         3 3
Vztahy ČR - SR 115           
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1344   1        
Zemědělství, lesnictví 1859 1 1  3 1 1 2   3
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 601 1          
Živnostenské a jiné podnikání 1585         1 1
Životní prostředí 1809  1   1 1     
Název Celkem 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950
Zavřít
MENU