Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949
Bezpečnost a ochrana zdraví 1326           
Celní služby 672   1  2   2 4 5
Cenné papíry, kapitálový trh 536         1  
Ceny, oceňování 544      1    1
Cestovní náhrady 61           
Daňové právo 1052 1        1  
Devizy 155         2 1
Doprava, spoje 1449  1 1 1 1 1 2   3
Dotace, fondy 742  1      1 2 1
Dovoz, vývoz 799   1  1    4 4
Duševní a průmyslové vlastnictví 413          1
Energetika 326           
Hospodářská soutěž 194 1   2   1 1  5
Informatika 174           
Katastry, zeměměřictví 279           
Kolektivní vyjednávání 597     1      
Komory 228           
Konkurz a vyrovnání 213           
Média 416          2
Mezinárodní vztahy 3828 15 8 5 5 4   4 4 13
Mzdy, platy 746           
Náhrady škody, majetkové sankce 517    1    1 1 1
Nemocenské pojištění 494  1 1        
Obchodní právo 838 1 2 1  1   1 4 4
Občanské právo 1016 3   4  3 1 1 4 6
Ochrana spotřebitele 558 1        4  
Platební styk, měna, ČNB 980 1 2  2 2 2   1 1
Policie, armáda 1452 2 3   1 1   5  
Poplatky 485           
Pozemky 619       1 2 4  
Požární ochrana 366           
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 994        1   
Přestupky 582     1    1 1
Privatizace, restituční nároky 238        5 11 4
Sociální zabezpečení 918 3 4    2   5 2
Soudní a rozhodčí řízení 1222 4   1     3 4
Specializované činnosti 1260  1   1   1  2
Statistika, výkaznictví 976 1 1       2 2
Státní správa 2280 3    1  1 3 6 2
Stavební právo 587 1    1 1  4  1
Školy 1206 4  2 1  2 2 1 1 3
Trestní právo 821   1 1 1    1  
Účetnictví 379           
Územní samospráva 1674        3 3 2
Vztahy ČR - SR 115           
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1336  1         
Zemědělství, lesnictví 1853 1  3 1 1 2   3  
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 600           
Živnostenské a jiné podnikání 1579        1 1  
Životní prostředí 1799 1   1 1      
Název Celkem 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949
Zavřít
MENU