Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951
Bezpečnost a ochrana zdraví 1477 1          
Celní služby 695 2 1   1  2   2
Cenné papíry, kapitálový trh 578           
Ceny, oceňování 589        1   
Cestovní náhrady 65           
Daňové právo 1111   1        
Devizy 160           
Doprava, spoje 1514 6 1  1 1 1 1 1 2  
Dotace, fondy 773    1      1
Dovoz, vývoz 824     1  1    
Duševní a průmyslové vlastnictví 428 1          
Energetika 344           
Hospodářská soutěž 197   1   2   1 1
Informatika 194           
Katastry, zeměměřictví 295           
Kolektivní vyjednávání 628       1    
Komory 237           
Konkurz a vyrovnání 227           
Média 424           
Mezinárodní vztahy 3959 14 7 15 8 5 5 4   4
Mzdy, platy 794           
Náhrady škody, majetkové sankce 533      1    1
Nemocenské pojištění 511  1  1 1      
Obchodní právo 866 3 1 1 2 1  1   1
Občanské právo 1060 1 1 3   4  3 1 1
Ochrana spotřebitele 603   1        
Platební styk, měna, ČNB 1020   1 2  2 2 2   
Policie, armáda 1583 1 2 2 3   1 1   
Poplatky 516           
Pozemky 635 2        1 2
Požární ochrana 447           
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1057 1         1
Přestupky 618       1    
Privatizace, restituční nároky 243          5
Sociální zabezpečení 983 2  3 4    2   
Soudní a rozhodčí řízení 1282 3 2 4   1     
Specializované činnosti 1345    1   1   1
Statistika, výkaznictví 1007   1 1       
Státní správa 2511 2 1 3    1  1 3
Stavební právo 605 2 1 1    1 1  4
Školy 1268 4 2 4  2 1  2 2 1
Trestní právo 872 2    1 1 1    
Účetnictví 390           
Územní samospráva 1862 1         3
Vztahy ČR - SR 116           
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1413 1   1       
Zemědělství, lesnictví 1953 2 1 1  3 1 1 2   
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 630 1 1         
Živnostenské a jiné podnikání 1655          1
Životní prostředí 1913   1   1 1    
Název Celkem 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951
Zavřít
MENU