Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954
Bezpečnost a ochrana zdraví 1764  1  1       
Celní služby 744 4   2 1   1  2
Cenné papíry, kapitálový trh 625 1          
Ceny, oceňování 699           
Cestovní náhrady 76           
Daňové právo 1228 1     1     
Devizy 170           
Doprava, spoje 1605 7 6 2 6 1  1 1 1 1
Dotace, fondy 822       1    
Dovoz, vývoz 865 1       1  1
Duševní a průmyslové vlastnictví 458 3 1  1       
Energetika 415           
Hospodářská soutěž 206      1   2  
Informatika 262           
Katastry, zeměměřictví 332 1          
Kolektivní vyjednávání 676          1
Komory 252   1        
Konkurz a vyrovnání 246 1          
Média 462 2          
Mezinárodní vztahy 4126 15 10 8 14 7 15 8 5 5 4
Mzdy, platy 878           
Náhrady škody, majetkové sankce 594         1  
Nemocenské pojištění 577     1  1 1   
Obchodní právo 930 1  1 3 1 1 2 1  1
Občanské právo 1244 4 1 1 1 1 3   4  
Ochrana spotřebitele 681      1     
Platební styk, měna, ČNB 1103   1   1 2  2 2
Policie, armáda 1740    1 2 2 3   1
Poplatky 605           
Pozemky 687    2       
Požární ochrana 500           
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1203    1       
Přestupky 760  1        1
Privatizace, restituční nároky 250   3        
Sociální zabezpečení 1115    2  3 4    
Soudní a rozhodčí řízení 1366 2 2  3 2 4   1  
Specializované činnosti 1594 1      1   1
Statistika, výkaznictví 1127      1 1    
Státní správa 2915 1   2 1 3    1
Stavební právo 640    2 1 1    1
Školy 1365 3 1  4 2 4  2 1  
Trestní právo 987 2 1 2 2    1 1 1
Účetnictví 424           
Územní samospráva 2127   1 1       
Vztahy ČR - SR 119           
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1618  1  1   1    
Zemědělství, lesnictví 2059 2 1  2 1 1  3 1 1
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 670 2   1 1      
Živnostenské a jiné podnikání 1828           
Životní prostředí 2066 1     1   1 1
Název Celkem 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954
Zavřít
MENU