Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951
Bezpečnost a ochrana zdraví 1451 1          
Celní služby 694 2 1   1  2   2
Cenné papíry, kapitálový trh 571           
Ceny, oceňování 586        1   
Cestovní náhrady 65           
Daňové právo 1104   1        
Devizy 160           
Doprava, spoje 1504 6 1  1 1 1 1 1 2  
Dotace, fondy 771    1      1
Dovoz, vývoz 822     1  1    
Duševní a průmyslové vlastnictví 427 1          
Energetika 341           
Hospodářská soutěž 196   1   2   1 1
Informatika 192           
Katastry, zeměměřictví 290           
Kolektivní vyjednávání 624       1    
Komory 237           
Konkurz a vyrovnání 226           
Média 423           
Mezinárodní vztahy 3939 14 7 15 8 5 5 4   4
Mzdy, platy 791           
Náhrady škody, majetkové sankce 531      1    1
Nemocenské pojištění 510  1  1 1      
Obchodní právo 863 3 1 1 2 1  1   1
Občanské právo 1052 1 1 3   4  3 1 1
Ochrana spotřebitele 598   1        
Platební styk, měna, ČNB 1017   1 2  2 2 2   
Policie, armáda 1572 1 2 2 3   1 1   
Poplatky 514           
Pozemky 632 2        1 2
Požární ochrana 439           
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1044 1         1
Přestupky 611       1    
Privatizace, restituční nároky 242          5
Sociální zabezpečení 970 2  3 4    2   
Soudní a rozhodčí řízení 1271 3 2 4   1     
Specializované činnosti 1321    1   1   1
Statistika, výkaznictví 1001   1 1       
Státní správa 2474 2 1 3    1  1 3
Stavební právo 601 2 1 1    1 1  4
Školy 1254 4 2 4  2 1  2 2 1
Trestní právo 861 2    1 1 1    
Účetnictví 389           
Územní samospráva 1830 1         3
Vztahy ČR - SR 116           
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1402 1   1       
Zemědělství, lesnictví 1949 2 1 1  3 1 1 2   
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 626 1 1         
Živnostenské a jiné podnikání 1651          1
Životní prostředí 1907   1   1 1    
Název Celkem 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951
Zavřít
MENU