Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950
Bezpečnost a ochrana zdraví 1344           
Celní služby 681 1   1  2   2 4
Cenné papíry, kapitálový trh 548          1
Ceny, oceňování 568       1    
Cestovní náhrady 62           
Daňové právo 1075  1        1
Devizy 157          2
Doprava, spoje 1473 1  1 1 1 1 1 2   
Dotace, fondy 750   1      1 2
Dovoz, vývoz 806    1  1    4
Duševní a průmyslové vlastnictví 419           
Energetika 333           
Hospodářská soutěž 194  1   2   1 1  
Informatika 184           
Katastry, zeměměřictví 282           
Kolektivní vyjednávání 613      1     
Komory 229           
Konkurz a vyrovnání 222           
Média 420           
Mezinárodní vztahy 3892 7 15 8 5 5 4   4 4
Mzdy, platy 772           
Náhrady škody, majetkové sankce 520     1    1 1
Nemocenské pojištění 500 1  1 1       
Obchodní právo 848 1 1 2 1  1   1 4
Občanské právo 1038 1 3   4  3 1 1 4
Ochrana spotřebitele 573  1        4
Platební styk, měna, ČNB 999  1 2  2 2 2   1
Policie, armáda 1475 2 2 3   1 1   5
Poplatky 501           
Pozemky 628        1 2 4
Požární ochrana 368           
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1022         1  
Přestupky 593      1    1
Privatizace, restituční nároky 241         5 11
Sociální zabezpečení 938  3 4    2   5
Soudní a rozhodčí řízení 1242 2 4   1     3
Specializované činnosti 1289   1   1   1  
Statistika, výkaznictví 985  1 1       2
Státní správa 2331 1 3    1  1 3 6
Stavební právo 595 1 1    1 1  4  
Školy 1229 2 4  2 1  2 2 1 1
Trestní právo 834    1 1 1    1
Účetnictví 383           
Územní samospráva 1716         3 3
Vztahy ČR - SR 115           
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1366   1        
Zemědělství, lesnictví 1897 1 1  3 1 1 2   3
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 612 1          
Živnostenské a jiné podnikání 1604         1 1
Životní prostředí 1847  1   1 1     
Název Celkem 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950
Zavřít
MENU