Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950
Bezpečnost a ochrana zdraví 1340           
Celní služby 680 1   1  2   2 4
Cenné papíry, kapitálový trh 546          1
Ceny, oceňování 563       1    
Cestovní náhrady 62           
Daňové právo 1070  1        1
Devizy 157          2
Doprava, spoje 1470 1  1 1 1 1 1 2   
Dotace, fondy 747   1      1 2
Dovoz, vývoz 805    1  1    4
Duševní a průmyslové vlastnictví 417           
Energetika 331           
Hospodářská soutěž 194  1   2   1 1  
Informatika 183           
Katastry, zeměměřictví 280           
Kolektivní vyjednávání 611      1     
Komory 229           
Konkurz a vyrovnání 220           
Média 419           
Mezinárodní vztahy 3880 7 15 8 5 5 4   4 4
Mzdy, platy 769           
Náhrady škody, majetkové sankce 520     1    1 1
Nemocenské pojištění 499 1  1 1       
Obchodní právo 847 1 1 2 1  1   1 4
Občanské právo 1033 1 3   4  3 1 1 4
Ochrana spotřebitele 570  1        4
Platební styk, měna, ČNB 998  1 2  2 2 2   1
Policie, armáda 1470 2 2 3   1 1   5
Poplatky 496           
Pozemky 623        1 2 4
Požární ochrana 368           
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1017         1  
Přestupky 593      1    1
Privatizace, restituční nároky 240         5 11
Sociální zabezpečení 932  3 4    2   5
Soudní a rozhodčí řízení 1236 2 4   1     3
Specializované činnosti 1280   1   1   1  
Statistika, výkaznictví 981  1 1       2
Státní správa 2318 1 3    1  1 3 6
Stavební právo 590 1 1    1 1  4  
Školy 1224 2 4  2 1  2 2 1 1
Trestní právo 832    1 1 1    1
Účetnictví 382           
Územní samospráva 1704         3 3
Vztahy ČR - SR 115           
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1357   1        
Zemědělství, lesnictví 1884 1 1  3 1 1 2   3
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 606 1          
Živnostenské a jiné podnikání 1599         1 1
Životní prostředí 1833  1   1 1     
Název Celkem 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950
Zavřít
MENU