Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950
Bezpečnost a ochrana zdraví 1337           
Celní služby 679 1   1  2   2 4
Cenné papíry, kapitálový trh 542          1
Ceny, oceňování 559       1    
Cestovní náhrady 62           
Daňové právo 1069  1        1
Devizy 157          2
Doprava, spoje 1466 1  1 1 1 1 1 2   
Dotace, fondy 746   1      1 2
Dovoz, vývoz 803    1  1    4
Duševní a průmyslové vlastnictví 416           
Energetika 330           
Hospodářská soutěž 194  1   2   1 1  
Informatika 181           
Katastry, zeměměřictví 279           
Kolektivní vyjednávání 607      1     
Komory 229           
Konkurz a vyrovnání 218           
Média 418           
Mezinárodní vztahy 3868 7 15 8 5 5 4   4 4
Mzdy, platy 763           
Náhrady škody, majetkové sankce 519     1    1 1
Nemocenské pojištění 496 1  1 1       
Obchodní právo 844 1 1 2 1  1   1 4
Občanské právo 1028 1 3   4  3 1 1 4
Ochrana spotřebitele 565  1        4
Platební styk, měna, ČNB 995  1 2  2 2 2   1
Policie, armáda 1464 2 2 3   1 1   5
Poplatky 494           
Pozemky 622        1 2 4
Požární ochrana 368           
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1009         1  
Přestupky 589      1    1
Privatizace, restituční nároky 240         5 11
Sociální zabezpečení 929  3 4    2   5
Soudní a rozhodčí řízení 1232 2 4   1     3
Specializované činnosti 1274   1   1   1  
Statistika, výkaznictví 979  1 1       2
Státní správa 2312 1 3    1  1 3 6
Stavební právo 589 1 1    1 1  4  
Školy 1214 2 4  2 1  2 2 1 1
Trestní právo 830    1 1 1    1
Účetnictví 382           
Územní samospráva 1700         3 3
Vztahy ČR - SR 115           
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1352   1        
Zemědělství, lesnictví 1874 1 1  3 1 1 2   3
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 605 1          
Živnostenské a jiné podnikání 1593         1 1
Životní prostředí 1826  1   1 1     
Název Celkem 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950
Zavřít
MENU