Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964
Bezpečnost a ochrana zdraví 1764     1 1 1  1  
Celní služby 744 3 1 2  2 2 1 2  3
Cenné papíry, kapitálový trh 625           
Ceny, oceňování 699    1       
Cestovní náhrady 76           
Daňové právo 1228       1    
Devizy 170           
Doprava, spoje 1605 7 6 4  10 9 4 7 2 15
Dotace, fondy 822 1    1     1
Dovoz, vývoz 865 3 1   2  1   2
Duševní a průmyslové vlastnictví 458 2     1 1  1 2
Energetika 415           
Hospodářská soutěž 206 1  3     1 1  
Informatika 262           
Katastry, zeměměřictví 332           
Kolektivní vyjednávání 676 1          
Komory 252    1 1      
Konkurz a vyrovnání 246           
Média 462   1  1 1 1  2 1
Mezinárodní vztahy 4126 25 9 12 8 14 23 11 8 11 23
Mzdy, platy 878      1 4 1 1  
Náhrady škody, majetkové sankce 594 1    2  1 4 2 1
Nemocenské pojištění 577  1    3   1  
Obchodní právo 930 7 2 2 1  6 7 2 9  
Občanské právo 1244 3  2 1 3 1 1 3 2 7
Ochrana spotřebitele 681        1  1
Platební styk, měna, ČNB 1103 3 1 2 1 3 2 1 1 2 4
Policie, armáda 1740 2 2 2  1 2 1  2  
Poplatky 605         1  
Pozemky 687     1  1 1   
Požární ochrana 500           
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1203 1   1 2 2 1 1 2  
Přestupky 760       1 1   
Privatizace, restituční nároky 250           
Sociální zabezpečení 1115 1 1  2  1   1  
Soudní a rozhodčí řízení 1366 1 1  1 1 2  2 2 3
Specializované činnosti 1594 3      2 1 1 2
Statistika, výkaznictví 1127   1 1    1   
Státní správa 2915 1 1 2 1 3  1   1
Stavební právo 640    1    1 1 2
Školy 1365 8 3 5 1 5 11 3 2 4 5
Trestní právo 987 6    5 2 1  3 2
Účetnictví 424       2    
Územní samospráva 2127    2   1 2  1
Vztahy ČR - SR 119      1     
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1618  1  1  3 3 1 2 2
Zemědělství, lesnictví 2059 2  1 1 2 4 1 1 3 2
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 670  1   2 1     
Živnostenské a jiné podnikání 1828 3 1 1   1 1 1 2  
Životní prostředí 2066  1 1   1  2 1  
Název Celkem 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964
Zavřít
MENU