Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971
Bezpečnost a ochrana zdraví 1477  6 2 1  2     
Celní služby 695 3 3 1 3 5 1 2 3 1 2
Cenné papíry, kapitálový trh 578           
Ceny, oceňování 589           
Cestovní náhrady 65           
Daňové právo 1111 1 6 1   1 1    
Devizy 160 1          
Doprava, spoje 1514 6 6 1 5 10 1 6 7 6 4
Dotace, fondy 773        1   
Dovoz, vývoz 824 4 4 1  4 1 1 3 1  
Duševní a průmyslové vlastnictví 428 3 3 5  1 5 2 2   
Energetika 344           
Hospodářská soutěž 197 1 1  1 2 1 1 1  3
Informatika 194           
Katastry, zeměměřictví 295           
Kolektivní vyjednávání 628 1       1   
Komory 237   1        
Konkurz a vyrovnání 227           
Média 424 1 1     1   1
Mezinárodní vztahy 3959 34 32 17 17 28 21 28 25 9 12
Mzdy, platy 794    1 1      
Náhrady škody, majetkové sankce 533 2   1 1 1  1   
Nemocenské pojištění 511  1    1   1  
Obchodní právo 866 4 4 1 1 4 1 4 7 2 2
Občanské právo 1060 2 1 3 2 8 2 1 3  2
Ochrana spotřebitele 603           
Platební styk, měna, ČNB 1020 5 3 5 2 4 2 3 3 1 2
Policie, armáda 1583 1  4  1 6 4 2 2 2
Poplatky 516  1         
Pozemky 635 1  1   1     
Požární ochrana 447           
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1057  1  1 2 4  1   
Přestupky 618           
Privatizace, restituční nároky 243           
Sociální zabezpečení 983  2    1  1 1  
Soudní a rozhodčí řízení 1282 3  3  4 3 3 1 1  
Specializované činnosti 1345 2 1 1 4 4  4 3   
Statistika, výkaznictví 1007  2  1 2     1
Státní správa 2511 3  3 3 3  1 1 1 2
Stavební právo 605 3 1   1 1     
Školy 1268 16 11 4 11 7 5 7 8 3 5
Trestní právo 872 3  4  2 1 4 6   
Účetnictví 390           
Územní samospráva 1862 2  2 1 4 1 1    
Vztahy ČR - SR 116           
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1413 3 1   2  1  1  
Zemědělství, lesnictví 1953 1 3 6 4 9 3 1 2  1
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 630  8 2  1 4   1  
Živnostenské a jiné podnikání 1655  2 2   1  3 1 1
Životní prostředí 1913 1 1 3 3 1 3   1 1
Název Celkem 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971
Zavřít
MENU