Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971
Bezpečnost a ochrana zdraví 1451  6 2 1  2     
Celní služby 694 3 3 1 3 5 1 2 3 1 2
Cenné papíry, kapitálový trh 571           
Ceny, oceňování 586           
Cestovní náhrady 65           
Daňové právo 1104 1 6 1   1 1    
Devizy 160 1          
Doprava, spoje 1504 6 6 1 5 10 1 6 7 6 4
Dotace, fondy 771        1   
Dovoz, vývoz 822 4 4 1  4 1 1 3 1  
Duševní a průmyslové vlastnictví 427 3 3 5  1 5 2 2   
Energetika 341           
Hospodářská soutěž 196 1 1  1 2 1 1 1  3
Informatika 192           
Katastry, zeměměřictví 290           
Kolektivní vyjednávání 624 1       1   
Komory 237   1        
Konkurz a vyrovnání 226           
Média 423 1 1     1   1
Mezinárodní vztahy 3939 34 32 17 17 28 21 28 25 9 12
Mzdy, platy 791    1 1      
Náhrady škody, majetkové sankce 531 2   1 1 1  1   
Nemocenské pojištění 510  1    1   1  
Obchodní právo 863 4 4 1 1 4 1 4 7 2 2
Občanské právo 1052 2 1 3 2 8 2 1 3  2
Ochrana spotřebitele 598           
Platební styk, měna, ČNB 1017 5 3 5 2 4 2 3 3 1 2
Policie, armáda 1572 1  4  1 6 4 2 2 2
Poplatky 514  1         
Pozemky 632 1  1   1     
Požární ochrana 439           
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1044  1  1 2 4  1   
Přestupky 611           
Privatizace, restituční nároky 242           
Sociální zabezpečení 970  2    1  1 1  
Soudní a rozhodčí řízení 1271 3  3  4 3 3 1 1  
Specializované činnosti 1321 2 1 1 4 4  4 3   
Statistika, výkaznictví 1001  2  1 2     1
Státní správa 2474 3  3 3 3  1 1 1 2
Stavební právo 601 3 1   1 1     
Školy 1254 16 11 4 11 7 5 7 8 3 5
Trestní právo 861 3  4  2 1 4 6   
Účetnictví 389           
Územní samospráva 1830 2  2 1 4 1 1    
Vztahy ČR - SR 116           
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1402 3 1   2  1  1  
Zemědělství, lesnictví 1949 1 3 6 4 9 3 1 2  1
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 626  8 2  1 4   1  
Živnostenské a jiné podnikání 1651  2 2   1  3 1 1
Životní prostředí 1907 1 1 3 3 1 3   1 1
Název Celkem 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971
Zavřít
MENU