Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972
Bezpečnost a ochrana zdraví 1627 2  6 2 1  2    
Celní služby 703 4 3 3 1 3 5 1 2 3 1
Cenné papíry, kapitálový trh 591           
Ceny, oceňování 612           
Cestovní náhrady 67           
Daňové právo 1146 2 1 6 1   1 1   
Devizy 162  1         
Doprava, spoje 1530 4 6 6 1 5 10 1 6 7 6
Dotace, fondy 791         1  
Dovoz, vývoz 833 4 4 4 1  4 1 1 3 1
Duševní a průmyslové vlastnictví 435 1 3 3 5  1 5 2 2  
Energetika 355           
Hospodářská soutěž 197 1 1 1  1 2 1 1 1  
Informatika 213           
Katastry, zeměměřictví 306           
Kolektivní vyjednávání 639  1       1  
Komory 237    1       
Konkurz a vyrovnání 234           
Média 437  1 1     1   
Mezinárodní vztahy 3992 32 34 32 17 17 28 21 28 25 9
Mzdy, platy 816     1 1     
Náhrady škody, majetkové sankce 560 1 2   1 1 1  1  
Nemocenské pojištění 528   1    1   1
Obchodní právo 886 4 4 4 1 1 4 1 4 7 2
Občanské právo 1143 4 2 1 3 2 8 2 1 3  
Ochrana spotřebitele 618           
Platební styk, měna, ČNB 1034 3 5 3 5 2 4 2 3 3 1
Policie, armáda 1634 1 1  4  1 6 4 2 2
Poplatky 544   1        
Pozemky 648 1 1  1   1    
Požární ochrana 470 1          
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1112 4  1  1 2 4  1  
Přestupky 687           
Privatizace, restituční nároky 248           
Sociální zabezpečení 1029   2    1  1 1
Soudní a rozhodčí řízení 1307 4 3  3  4 3 3 1 1
Specializované činnosti 1470 2 2 1 1 4 4  4 3  
Statistika, výkaznictví 1027   2  1 2     
Státní správa 2641  3  3 3 3  1 1 1
Stavební právo 613  3 1   1 1    
Školy 1310 12 16 11 4 11 7 5 7 8 3
Trestní právo 932 4 3  4  2 1 4 6  
Účetnictví 395           
Územní samospráva 1996  2  2 1 4 1 1   
Vztahy ČR - SR 117           
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1484 8 3 1   2  1  1
Zemědělství, lesnictví 1975 4 1 3 6 4 9 3 1 2  
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 635 4  8 2  1 4   1
Živnostenské a jiné podnikání 1692   2 2   1  3 1
Životní prostředí 1951 2 1 1 3 3 1 3   1
Název Celkem 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972
Zavřít
MENU