Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972
Bezpečnost a ochrana zdraví 1651 2  6 2 1  2    
Celní služby 710 4 3 3 1 3 5 1 2 3 1
Cenné papíry, kapitálový trh 601           
Ceny, oceňování 626           
Cestovní náhrady 68           
Daňové právo 1174 2 1 6 1   1 1   
Devizy 165  1         
Doprava, spoje 1541 4 6 6 1 5 10 1 6 7 6
Dotace, fondy 804         1  
Dovoz, vývoz 841 4 4 4 1  4 1 1 3 1
Duševní a průmyslové vlastnictví 439 1 3 3 5  1 5 2 2  
Energetika 359           
Hospodářská soutěž 199 1 1 1  1 2 1 1 1  
Informatika 224           
Katastry, zeměměřictví 312           
Kolektivní vyjednávání 649  1       1  
Komory 245    1       
Konkurz a vyrovnání 238           
Média 447  1 1     1   
Mezinárodní vztahy 4021 32 34 32 17 17 28 21 28 25 9
Mzdy, platy 821     1 1     
Náhrady škody, majetkové sankce 566 1 2   1 1 1  1  
Nemocenské pojištění 536   1    1   1
Obchodní právo 898 4 4 4 1 1 4 1 4 7 2
Občanské právo 1173 4 2 1 3 2 8 2 1 3  
Ochrana spotřebitele 634           
Platební styk, měna, ČNB 1054 3 5 3 5 2 4 2 3 3 1
Policie, armáda 1651 1 1  4  1 6 4 2 2
Poplatky 561   1        
Pozemky 659 1 1  1   1    
Požární ochrana 473 1          
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1123 4  1  1 2 4  1  
Přestupky 703           
Privatizace, restituční nároky 249           
Sociální zabezpečení 1046   2    1  1 1
Soudní a rozhodčí řízení 1336 4 3  3  4 3 3 1 1
Specializované činnosti 1501 2 2 1 1 4 4  4 3  
Statistika, výkaznictví 1047   2  1 2     
Státní správa 2696  3  3 3 3  1 1 1
Stavební právo 618  3 1   1 1    
Školy 1324 12 16 11 4 11 7 5 7 8 3
Trestní právo 949 4 3  4  2 1 4 6  
Účetnictví 399           
Územní samospráva 2020  2  2 1 4 1 1   
Vztahy ČR - SR 117           
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1511 8 3 1   2  1  1
Zemědělství, lesnictví 1995 4 1 3 6 4 9 3 1 2  
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 641 4  8 2  1 4   1
Živnostenské a jiné podnikání 1718   2 2   1  3 1
Životní prostředí 1971 2 1 1 3 3 1 3   1
Název Celkem 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972
Zavřít
MENU