Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974
Bezpečnost a ochrana zdraví 1764 3 5 2  6 2 1  2  
Celní služby 744  1 4 3 3 1 3 5 1 2
Cenné papíry, kapitálový trh 625           
Ceny, oceňování 699           
Cestovní náhrady 76           
Daňové právo 1228 2 1 2 1 6 1   1 1
Devizy 170    1       
Doprava, spoje 1605 3 8 4 6 6 1 5 10 1 6
Dotace, fondy 822  2         
Dovoz, vývoz 865 1 1 4 4 4 1  4 1 1
Duševní a průmyslové vlastnictví 458 2 4 1 3 3 5  1 5 2
Energetika 415           
Hospodářská soutěž 206  1 1 1 1  1 2 1 1
Informatika 262           
Katastry, zeměměřictví 332           
Kolektivní vyjednávání 676 2 1  1       
Komory 252 2 1    1     
Konkurz a vyrovnání 246           
Média 462 1   1 1     1
Mezinárodní vztahy 4126 22 22 32 34 32 17 17 28 21 28
Mzdy, platy 878 3      1 1   
Náhrady škody, majetkové sankce 594 3 2 1 2   1 1 1  
Nemocenské pojištění 577 3 3   1    1  
Obchodní právo 930 1 1 4 4 4 1 1 4 1 4
Občanské právo 1244 10 7 4 2 1 3 2 8 2 1
Ochrana spotřebitele 681 1          
Platební styk, měna, ČNB 1103 4 3 3 5 3 5 2 4 2 3
Policie, armáda 1740 1 3 1 1  4  1 6 4
Poplatky 605     1      
Pozemky 687 4 4 1 1  1   1  
Požární ochrana 500  1 1        
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1203 2 4 4  1  1 2 4  
Přestupky 760           
Privatizace, restituční nároky 250           
Sociální zabezpečení 1115 2 3   2    1  
Soudní a rozhodčí řízení 1366 5 1 4 3  3  4 3 3
Specializované činnosti 1594 1 2 2 2 1 1 4 4  4
Statistika, výkaznictví 1127  2   2  1 2   
Státní správa 2915 1 2  3  3 3 3  1
Stavební právo 640 1 2  3 1   1 1  
Školy 1365 5 7 12 16 11 4 11 7 5 7
Trestní právo 987 4 1 4 3  4  2 1 4
Účetnictví 424           
Územní samospráva 2127 1   2  2 1 4 1 1
Vztahy ČR - SR 119           
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1618 4 3 8 3 1   2  1
Zemědělství, lesnictví 2059 1 1 4 1 3 6 4 9 3 1
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 670 1 3 4  8 2  1 4  
Živnostenské a jiné podnikání 1828     2 2   1  
Životní prostředí 2066  2 2 1 1 3 3 1 3  
Název Celkem 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974
Zavřít
MENU