Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970
Bezpečnost a ochrana zdraví 1331 6 2 1  2      
Celní služby 674 3 1 3 5 1 2 3 1 2  
Cenné papíry, kapitálový trh 540           
Ceny, oceňování 557          1
Cestovní náhrady 62           
Daňové právo 1060 6 1   1 1     
Devizy 157           
Doprava, spoje 1451 6 1 5 10 1 6 7 6 4  
Dotace, fondy 743       1    
Dovoz, vývoz 800 4 1  4 1 1 3 1   
Duševní a průmyslové vlastnictví 416 3 5  1 5 2 2    
Energetika 330           
Hospodářská soutěž 194 1  1 2 1 1 1  3  
Informatika 177           
Katastry, zeměměřictví 279           
Kolektivní vyjednávání 603       1    
Komory 229  1        1
Konkurz a vyrovnání 214           
Média 417 1     1   1  
Mezinárodní vztahy 3841 32 17 17 28 21 28 25 9 12 8
Mzdy, platy 759   1 1       
Náhrady škody, majetkové sankce 518   1 1 1  1    
Nemocenské pojištění 496 1    1   1   
Obchodní právo 842 4 1 1 4 1 4 7 2 2 1
Občanské právo 1024 1 3 2 8 2 1 3  2 1
Ochrana spotřebitele 563           
Platební styk, měna, ČNB 990 3 5 2 4 2 3 3 1 2 1
Policie, armáda 1457  4  1 6 4 2 2 2  
Poplatky 491 1          
Pozemky 621  1   1      
Požární ochrana 366           
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1006 1  1 2 4  1   1
Přestupky 585           
Privatizace, restituční nároky 239           
Sociální zabezpečení 924 2    1  1 1  2
Soudní a rozhodčí řízení 1228  3  4 3 3 1 1  1
Specializované činnosti 1268 1 1 4 4  4 3    
Statistika, výkaznictví 979 2  1 2     1 1
Státní správa 2303  3 3 3  1 1 1 2 1
Stavební právo 589 1   1 1     1
Školy 1211 11 4 11 7 5 7 8 3 5 1
Trestní právo 824  4  2 1 4 6    
Účetnictví 381           
Územní samospráva 1686  2 1 4 1 1    2
Vztahy ČR - SR 115           
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1344 1   2  1  1  1
Zemědělství, lesnictví 1859 3 6 4 9 3 1 2  1 1
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 601 8 2  1 4   1   
Živnostenské a jiné podnikání 1585 2 2   1  3 1 1  
Životní prostředí 1809 1 3 3 1 3   1 1  
Název Celkem 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970
Zavřít
MENU