Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973
Bezpečnost a ochrana zdraví 1736 5 2  6 2 1  2   
Celní služby 729 1 4 3 3 1 3 5 1 2 3
Cenné papíry, kapitálový trh 622           
Ceny, oceňování 673           
Cestovní náhrady 74           
Daňové právo 1211 1 2 1 6 1   1 1  
Devizy 169   1        
Doprava, spoje 1587 8 4 6 6 1 5 10 1 6 7
Dotace, fondy 819 2         1
Dovoz, vývoz 860 1 4 4 4 1  4 1 1 3
Duševní a průmyslové vlastnictví 451 4 1 3 3 5  1 5 2 2
Energetika 395           
Hospodářská soutěž 202 1 1 1 1  1 2 1 1 1
Informatika 251           
Katastry, zeměměřictví 325           
Kolektivní vyjednávání 673 1  1       1
Komory 252 1    1      
Konkurz a vyrovnání 245           
Média 458   1 1     1  
Mezinárodní vztahy 4088 22 32 34 32 17 17 28 21 28 25
Mzdy, platy 859      1 1    
Náhrady škody, majetkové sankce 588 2 1 2   1 1 1  1
Nemocenské pojištění 567 3   1    1   
Obchodní právo 922 1 4 4 4 1 1 4 1 4 7
Občanské právo 1228 7 4 2 1 3 2 8 2 1 3
Ochrana spotřebitele 668           
Platební styk, měna, ČNB 1096 3 3 5 3 5 2 4 2 3 3
Policie, armáda 1713 3 1 1  4  1 6 4 2
Poplatky 591    1       
Pozemky 679 4 1 1  1   1   
Požární ochrana 497 1 1         
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1183 4 4  1  1 2 4  1
Přestupky 746           
Privatizace, restituční nároky 249           
Sociální zabezpečení 1102 3   2    1  1
Soudní a rozhodčí řízení 1358 1 4 3  3  4 3 3 1
Specializované činnosti 1571 2 2 2 1 1 4 4  4 3
Statistika, výkaznictví 1108 2   2  1 2    
Státní správa 2844 2  3  3 3 3  1 1
Stavební právo 632 2  3 1   1 1   
Školy 1350 7 12 16 11 4 11 7 5 7 8
Trestní právo 977 1 4 3  4  2 1 4 6
Účetnictví 421           
Územní samospráva 2096   2  2 1 4 1 1  
Vztahy ČR - SR 119           
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1587 3 8 3 1   2  1  
Zemědělství, lesnictví 2042 1 4 1 3 6 4 9 3 1 2
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 664 3 4  8 2  1 4   
Živnostenské a jiné podnikání 1788    2 2   1  3
Životní prostředí 2043 2 2 1 1 3 3 1 3   
Název Celkem 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973
Zavřít
MENU