Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969
Bezpečnost a ochrana zdraví 1326 2 1  2      1
Celní služby 672 1 3 5 1 2 3 1 2  2
Cenné papíry, kapitálový trh 536           
Ceny, oceňování 544         1  
Cestovní náhrady 61           
Daňové právo 1052 1   1 1      
Devizy 155           
Doprava, spoje 1449 1 5 10 1 6 7 6 4  10
Dotace, fondy 742      1    1
Dovoz, vývoz 799 1  4 1 1 3 1   2
Duševní a průmyslové vlastnictví 413 5  1 5 2 2     
Energetika 326           
Hospodářská soutěž 194  1 2 1 1 1  3   
Informatika 174           
Katastry, zeměměřictví 279           
Kolektivní vyjednávání 597      1     
Komory 228 1        1 1
Konkurz a vyrovnání 213           
Média 416     1   1  1
Mezinárodní vztahy 3828 17 17 28 21 28 25 9 12 8 14
Mzdy, platy 746  1 1        
Náhrady škody, majetkové sankce 517  1 1 1  1    2
Nemocenské pojištění 494    1   1    
Obchodní právo 838 1 1 4 1 4 7 2 2 1  
Občanské právo 1016 3 2 8 2 1 3  2 1 3
Ochrana spotřebitele 558           
Platební styk, měna, ČNB 980 5 2 4 2 3 3 1 2 1 3
Policie, armáda 1452 4  1 6 4 2 2 2  1
Poplatky 485           
Pozemky 619 1   1      1
Požární ochrana 366           
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 994  1 2 4  1   1 2
Přestupky 582           
Privatizace, restituční nároky 238           
Sociální zabezpečení 918    1  1 1  2  
Soudní a rozhodčí řízení 1222 3  4 3 3 1 1  1 1
Specializované činnosti 1260 1 4 4  4 3     
Statistika, výkaznictví 976  1 2     1 1  
Státní správa 2280 3 3 3  1 1 1 2 1 3
Stavební právo 587   1 1     1  
Školy 1206 4 11 7 5 7 8 3 5 1 5
Trestní právo 821 4  2 1 4 6    5
Účetnictví 379           
Územní samospráva 1674 2 1 4 1 1    2  
Vztahy ČR - SR 115           
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1336   2  1  1  1  
Zemědělství, lesnictví 1853 6 4 9 3 1 2  1 1 2
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 600 2  1 4   1   2
Živnostenské a jiné podnikání 1579 2   1  3 1 1   
Životní prostředí 1799 3 3 1 3   1 1   
Název Celkem 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969
Zavřít
MENU