Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984
Bezpečnost a ochrana zdraví 1764 19 40 28 14 13 7 1 2 2  
Celní služby 744 18 10 12  3 5   1 1
Cenné papíry, kapitálový trh 625 18 12 9 6       
Ceny, oceňování 699 20 5 5 2      1
Cestovní náhrady 76  1         
Daňové právo 1228 43 25 10 9 1  1  2 1
Devizy 170 9 7 9 10  3  1 1  
Doprava, spoje 1605 32 24 33 16 5 5 2 2 5 6
Dotace, fondy 822 30 19 14 5 2  1  1  
Dovoz, vývoz 865 19 4 2  2 1   1 1
Duševní a průmyslové vlastnictví 458 6 9 11 15 6 4 2  9 1
Energetika 415           
Hospodářská soutěž 206 4 3 5 6 2 4 1  2 1
Informatika 262           
Katastry, zeměměřictví 332 10 13 6 8  1     
Kolektivní vyjednávání 676 35 17 21 12 2 3   3  
Komory 252 19 13 8 8 1 4    1
Konkurz a vyrovnání 246 13 6 10 4       
Média 462 16 22 24 27 5 5 1  3 2
Mezinárodní vztahy 4126 71 56 58 35 18 26 17 12 26 15
Mzdy, platy 878 52 17 7 2 1 1  1 1  
Náhrady škody, majetkové sankce 594 25 28 25 11 3 5  2 2 5
Nemocenské pojištění 577 30 1 4 6  3 3   6
Obchodní právo 930 25 27 26 10 2 5 1 3 1 1
Občanské právo 1244 22 48 26 22 7 3 1 2 6 6
Ochrana spotřebitele 681 9 7 6 4 1   2   
Platební styk, měna, ČNB 1103 65 35 16 9 5 8 3 3 5 4
Policie, armáda 1740 54 36 28 26 1 5 1 2   
Poplatky 605 11 7 2 2       
Pozemky 687 24 33 20 11 6 7 2 2 1 1
Požární ochrana 500 3 4 3 2 2 3  2 1  
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1203 26 22 25 24 5 7 5 1 4 2
Přestupky 760 41 22 8 5 2   1  2
Privatizace, restituční nároky 250 10 22 20 9       
Sociální zabezpečení 1115 34 16 29 19 1 6 2  2 5
Soudní a rozhodčí řízení 1366 61 48 25 28 8 6  2 5 5
Specializované činnosti 1594 22 39 15 11 4 5 1 3 3 2
Statistika, výkaznictví 1127 64 13 8 5 2 3   1  
Státní správa 2915 81 66 54 47 4 9 1 1 4 3
Stavební právo 640 16 28 7 8 10 7 1  2 3
Školy 1365 29 29 36 24 4 13 8 4 7 9
Trestní právo 987 34 22 18 25 7 4 1 2 4 4
Účetnictví 424 19 1 3        
Územní samospráva 2127 64 31 14 13 2 2   3 2
Vztahy ČR - SR 119 4 11 4 5       
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1618 36 22 20 10 4 3 3 4 1 1
Zemědělství, lesnictví 2059 28 34 17 7 5 6 1 1 3 2
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 670 8 8 3 5 2 1 1 2  1
Živnostenské a jiné podnikání 1828 42 13 19 9 4 4     
Životní prostředí 2066 14 30 26 17 17 11 2 2 1 2
Název Celkem 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984
Zavřít
MENU