Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983
Bezpečnost a ochrana zdraví 1736 40 28 14 13 7 1 2 2  3
Celní služby 729 10 12  3 5   1 1  
Cenné papíry, kapitálový trh 622 12 9 6        
Ceny, oceňování 673 5 5 2      1  
Cestovní náhrady 74 1          
Daňové právo 1211 25 10 9 1  1  2 1 2
Devizy 169 7 9 10  3  1 1   
Doprava, spoje 1587 24 33 16 5 5 2 2 5 6 3
Dotace, fondy 819 19 14 5 2  1  1   
Dovoz, vývoz 860 4 2  2 1   1 1 1
Duševní a průmyslové vlastnictví 451 9 11 15 6 4 2  9 1 2
Energetika 395           
Hospodářská soutěž 202 3 5 6 2 4 1  2 1  
Informatika 251           
Katastry, zeměměřictví 325 13 6 8  1      
Kolektivní vyjednávání 673 17 21 12 2 3   3  2
Komory 252 13 8 8 1 4    1 2
Konkurz a vyrovnání 245 6 10 4        
Média 458 22 24 27 5 5 1  3 2 1
Mezinárodní vztahy 4088 56 58 35 18 26 17 12 26 15 22
Mzdy, platy 859 17 7 2 1 1  1 1  3
Náhrady škody, majetkové sankce 588 28 25 11 3 5  2 2 5 3
Nemocenské pojištění 567 1 4 6  3 3   6 3
Obchodní právo 922 27 26 10 2 5 1 3 1 1 1
Občanské právo 1228 48 26 22 7 3 1 2 6 6 10
Ochrana spotřebitele 668 7 6 4 1   2   1
Platební styk, měna, ČNB 1096 35 16 9 5 8 3 3 5 4 4
Policie, armáda 1713 36 28 26 1 5 1 2   1
Poplatky 591 7 2 2        
Pozemky 679 33 20 11 6 7 2 2 1 1 4
Požární ochrana 497 4 3 2 2 3  2 1   
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1183 22 25 24 5 7 5 1 4 2 2
Přestupky 746 22 8 5 2   1  2  
Privatizace, restituční nároky 249 22 20 9        
Sociální zabezpečení 1102 16 29 19 1 6 2  2 5 2
Soudní a rozhodčí řízení 1358 48 25 28 8 6  2 5 5 5
Specializované činnosti 1571 39 15 11 4 5 1 3 3 2 1
Statistika, výkaznictví 1108 13 8 5 2 3   1   
Státní správa 2844 66 54 47 4 9 1 1 4 3 1
Stavební právo 632 28 7 8 10 7 1  2 3 1
Školy 1350 29 36 24 4 13 8 4 7 9 5
Trestní právo 977 22 18 25 7 4 1 2 4 4 4
Účetnictví 421 1 3         
Územní samospráva 2096 31 14 13 2 2   3 2 1
Vztahy ČR - SR 119 11 4 5        
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1587 22 20 10 4 3 3 4 1 1 4
Zemědělství, lesnictví 2042 34 17 7 5 6 1 1 3 2 1
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 664 8 3 5 2 1 1 2  1 1
Živnostenské a jiné podnikání 1788 13 19 9 4 4      
Životní prostředí 2043 30 26 17 17 11 2 2 1 2  
Název Celkem 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983
Zavřít
MENU