Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Bezpečnost a ochrana zdraví 1764 62 79 41 45 40 29 37 14 25 29
Celní služby 744 45 45 37 23 34 32 38 25 24 16
Cenné papíry, kapitálový trh 625 9 16 20 17 16 23 20 15 17 19
Ceny, oceňování 699 13 8 5 17 10 10 21 20 18 26
Cestovní náhrady 76 2 4 4 7    1   
Daňové právo 1228 48 54 22 33 28 34 32 43 37 34
Devizy 170 2 5 1 2 4 16 9 9 15 7
Doprava, spoje 1605 57 49 49 61 55 41 42 23 38 28
Dotace, fondy 822 23 43 18 28 26 28 28 16 28 20
Dovoz, vývoz 865 60 56 29 15 46 38 51 26 25 19
Duševní a průmyslové vlastnictví 458 8 13 4 17 24 24 17 13 19 8
Energetika 415 12 7 32 2   1    
Hospodářská soutěž 206 4 1 14 5 3 2 1 6 2 1
Informatika 262  1 1 3  1   1  
Katastry, zeměměřictví 332 5 6 11 9 14 12 12 13 9 8
Kolektivní vyjednávání 676 25 36 16 18 27 13 17 16 23 25
Komory 252 3 2 1 4 17 10 6 15 9 13
Konkurz a vyrovnání 246 6 6 8 10 6 8 5 14 6 9
Média 462 4 10 6 14 34 18 7 10 20 14
Mezinárodní vztahy 4126 151 153 159 147 128 110 119 123 104 83
Mzdy, platy 878 23 29 12 19 21 29 26 34 46 34
Náhrady škody, majetkové sankce 594 6 16 9 5 31 23 24 25 36 28
Nemocenské pojištění 577 8 11 1 5 38 33 34 22 29 32
Obchodní právo 930 25 19 9 9 36 39 41 40 33 31
Občanské právo 1244 28 37 26 10 38 20 27 22 19 21
Ochrana spotřebitele 681 19 16 13 41 16 20 22 12 21 11
Platební styk, měna, ČNB 1103 18 34 32 24 56 55 44 43 59 41
Policie, armáda 1740 43 86 20 23 88 29 44 41 59 50
Poplatky 605 30 27 7 22 26 17 22 13 21 18
Pozemky 687 12 25 6 8 23 29 16 24 15 24
Požární ochrana 500 8 19 9 4 27 19 14 13 18 15
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1203 29 40 12 29 22 20 19 23 34 13
Přestupky 760 6 16 5 8 32 25 28 23 36 32
Privatizace, restituční nároky 250 2 4 2 7 9 12 9 12 7 13
Sociální zabezpečení 1115 25 35 22 26 33 27 30 26 34 36
Soudní a rozhodčí řízení 1366 20 45 38 17 53 47 52 61 61 60
Specializované činnosti 1594 32 56 36 47 47 37 28 34 43 24
Statistika, výkaznictví 1127 24 20 13 20 71 74 69 52 70 60
Státní správa 2915 66 118 43 36 83 88 91 77 90 71
Stavební právo 640 9 26 9 13 33 25 39 25 33 33
Školy 1365 37 22 16 11 55 35 39 29 45 31
Trestní právo 987 14 32 13 21 45 30 37 26 36 28
Účetnictví 424 15 21 25 13 15 18 10 15 19 16
Územní samospráva 2127 46 65 19 37 61 53 56 49 75 49
Vztahy ČR - SR 119 11 5 10 12   2 1 1 1
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1618 35 28 41 49 67 53 56 26 39 25
Zemědělství, lesnictví 2059 100 75 55 63 70 58 58 51 26 15
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 670 38 31 15 47 19 16 27 15 15 5
Živnostenské a jiné podnikání 1828 55 56 20 28 20 29 27 37 44 45
Životní prostředí 2066 42 84 51 24 63 48 67 16 27 16
Název Celkem 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Zavřít
MENU