Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Bezpečnost a ochrana zdraví 1651 52 44 50 52 35 96 71 93 62 79
Celní služby 710 23 8 15 20 8 29 19 34 45 45
Cenné papíry, kapitálový trh 601 21 23 22 22 15 33 22 43 9 16
Ceny, oceňování 626 28 27 30 33 32 28 14 12 12 8
Cestovní náhrady 68 4 2 2 3 3 5 5 3 2 4
Daňové právo 1174 36 34 45 47 35 59 58 58 48 54
Devizy 165 2 2 3 3 3 5 1 4 2 5
Doprava, spoje 1541 48 49 40 41 30 89 72 77 57 49
Dotace, fondy 804 17 22 29 20 27 50 44 68 23 43
Dovoz, vývoz 841 22 17 31 24 20 49 31 52 60 56
Duševní a průmyslové vlastnictví 439 13 14 8 9 9 16 11 22 8 13
Energetika 359 20 25 14 16 23 24 19 9 12 7
Hospodářská soutěž 199 10 5 11 4 3 14 10 11 4 1
Informatika 224 14 16 12 15 13 20 6 2  1
Katastry, zeměměřictví 312 10 9 21 8 5 13 5 9 5 6
Kolektivní vyjednávání 649 20 18 28 23 17 36 20 17 25 36
Komory 245 6 3 7 8 4 17 4 16 3 2
Konkurz a vyrovnání 238 7 7 15 8 8 13 1 5 6 6
Média 447 7 8 6 12 11 26 16 33 4 10
Mezinárodní vztahy 4021 120 116 143 116 98 162 143 178 151 153
Mzdy, platy 821 27 18 30 18 12 36 37 31 23 29
Náhrady škody, majetkové sankce 566 14 9 20 14 10 26 7 14 6 16
Nemocenské pojištění 536 16 10 18 20 12 28 12 33 8 11
Obchodní právo 898 33 23 32 30 22 52 15 28 25 19
Občanské právo 1173 30 29 47 38 23 65 32 40 28 37
Ochrana spotřebitele 634 18 25 18 24 12 36 18 46 19 16
Platební styk, měna, ČNB 1054 28 20 21 23 15 34 13 43 18 34
Policie, armáda 1651 46 42 46 76 38 83 65 63 43 86
Poplatky 561 17 19 22 14 9 34 17 22 30 27
Pozemky 659 21 9 33 20 15 28 26 37 12 25
Požární ochrana 473 11 12 8 15 9 30 16 31 8 19
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1123 42 33 37 41 30 72 61 52 29 40
Přestupky 703 26 15 24 25 19 41 9 21 6 16
Privatizace, restituční nároky 249 3 3 4 2  4 7 1 2 4
Sociální zabezpečení 1046 35 25 30 44 28 58 36 47 25 35
Soudní a rozhodčí řízení 1336 30 44 41 41 34 50 38 47 20 45
Specializované činnosti 1501 50 44 55 60 34 68 57 77 32 56
Statistika, výkaznictví 1047 22 30 28 29 22 35 17 65 24 20
Státní správa 2696 78 75 104 88 45 152 96 115 66 118
Stavební právo 618 19 7 23 12 11 30 20 24 9 26
Školy 1324 32 37 56 55 26 52 54 49 37 22
Trestní právo 949 25 17 34 31 20 48 21 46 14 32
Účetnictví 399 12 16 12 9 12 13 19 23 15 21
Územní samospráva 2020 88 65 86 74 62 110 54 79 46 65
Vztahy ČR - SR 117 5 3 4 1 1 3 6 6 11 5
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1511 52 46 56 59 33 76 53 92 35 28
Zemědělství, lesnictví 1995 60 70 90 76 58 94 85 164 100 75
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 641 27 21 15 24 13 27 17 44 38 31
Živnostenské a jiné podnikání 1718 89 77 98 70 59 120 81 113 55 56
Životní prostředí 1971 88 92 100 58 62 109 101 134 42 84
Název Celkem 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Zavřít
MENU