Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Bezpečnost a ochrana zdraví 1736 56 52 44 50 52 35 96 71 93 62
Celní služby 729 17 23 8 15 20 8 29 19 34 45
Cenné papíry, kapitálový trh 622 21 21 23 22 22 15 33 22 43 9
Ceny, oceňování 673 31 28 27 30 33 32 28 14 12 13
Cestovní náhrady 74 2 4 2 2 3 3 5 5 3 2
Daňové právo 1211 38 36 34 45 47 35 59 58 58 48
Devizy 169 3 2 2 3 3 3 5 1 4 2
Doprava, spoje 1587 45 48 49 40 41 30 89 72 77 57
Dotace, fondy 819 20 17 22 29 20 27 50 44 68 23
Dovoz, vývoz 860 16 22 17 31 24 20 49 31 52 60
Duševní a průmyslové vlastnictví 451 11 13 14 8 9 9 16 11 22 8
Energetika 395 32 20 25 14 16 23 24 19 9 12
Hospodářská soutěž 202 8 10 5 11 4 3 14 10 11 4
Informatika 251 17 14 16 12 15 13 20 6 2  
Katastry, zeměměřictví 325 10 10 9 21 8 5 13 5 9 5
Kolektivní vyjednávání 673 16 20 18 28 23 17 36 20 17 25
Komory 252 7 6 3 7 8 4 17 4 16 3
Konkurz a vyrovnání 245 9 7 7 15 8 8 13 1 5 6
Média 458 10 7 8 6 12 11 26 16 33 4
Mezinárodní vztahy 4088 113 120 116 143 116 98 162 143 178 151
Mzdy, platy 859 22 27 18 30 18 12 36 37 31 23
Náhrady škody, majetkové sankce 588 15 14 9 20 14 10 26 7 14 6
Nemocenské pojištění 567 11 16 10 18 20 12 28 12 33 8
Obchodní právo 922 24 33 23 32 30 22 52 15 28 25
Občanské právo 1228 43 30 29 47 38 23 65 32 40 28
Ochrana spotřebitele 668 22 18 25 18 24 12 36 18 46 19
Platební styk, měna, ČNB 1096 18 28 20 21 23 15 34 13 43 18
Policie, armáda 1713 35 46 42 46 76 38 83 65 63 43
Poplatky 591 20 17 19 22 14 9 34 17 22 30
Pozemky 679 22 21 9 33 20 15 28 26 37 12
Požární ochrana 497 11 11 12 8 15 9 30 16 31 8
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1183 25 42 33 37 41 30 72 61 52 29
Přestupky 746 18 26 15 24 25 19 41 9 21 6
Privatizace, restituční nároky 249 8 3 3 4 2  4 7 1 2
Sociální zabezpečení 1102 40 35 25 30 44 28 58 36 47 25
Soudní a rozhodčí řízení 1358 28 30 44 41 41 34 50 38 47 20
Specializované činnosti 1571 56 50 44 55 60 34 68 57 77 32
Statistika, výkaznictví 1108 19 22 30 28 29 22 35 17 65 24
Státní správa 2844 65 78 75 104 88 45 152 96 115 66
Stavební právo 632 13 19 7 23 12 11 30 20 24 9
Školy 1350 41 32 37 56 55 26 52 54 49 37
Trestní právo 977 18 25 17 34 31 20 48 21 46 14
Účetnictví 421 10 12 16 12 9 12 13 19 23 15
Územní samospráva 2096 82 88 65 86 74 62 110 54 79 46
Vztahy ČR - SR 119 6 5 3 4 1 1 3 6 6 11
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1587 64 52 46 56 59 33 76 53 92 35
Zemědělství, lesnictví 2042 73 60 70 90 76 58 94 85 164 100
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 664 12 27 21 15 24 13 27 17 44 38
Živnostenské a jiné podnikání 1788 75 89 77 98 70 59 120 81 113 55
Životní prostředí 2043 76 88 92 100 58 62 109 101 134 42
Název Celkem 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
Zavřít
MENU