Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Bezpečnost a ochrana zdraví 1337 50 52 35 96 71 93 62 79 40 45
Celní služby 679 15 20 8 29 19 34 45 45 37 23
Cenné papíry, kapitálový trh 542 22 22 15 33 22 43 9 16 20 17
Ceny, oceňování 559 30 33 32 28 14 12 12 8 5 17
Cestovní náhrady 62 2 3 3 5 5 3 2 4 4 7
Daňové právo 1069 45 47 35 59 58 58 48 54 22 33
Devizy 157 3 3 3 5 1 4 2 5 1 2
Doprava, spoje 1466 40 41 30 89 72 77 57 49 49 61
Dotace, fondy 746 29 20 27 50 44 68 23 43 18 28
Dovoz, vývoz 803 31 24 20 49 31 52 60 56 29 15
Duševní a průmyslové vlastnictví 416 8 9 9 16 11 22 8 13 4 17
Energetika 330 14 16 23 24 19 9 12 7 32 2
Hospodářská soutěž 194 11 4 3 14 10 11 4 1 14 5
Informatika 181 12 15 13 20 6 2  1 1 3
Katastry, zeměměřictví 279 21 8 5 13 5 9 5 6 11 9
Kolektivní vyjednávání 607 28 23 17 36 20 17 25 36 16 18
Komory 229 7 8 4 17 4 16 3 2 1 4
Konkurz a vyrovnání 218 15 8 8 13 1 5 6 6 8 10
Média 418 6 12 11 26 16 33 4 10 6 14
Mezinárodní vztahy 3868 143 116 98 162 143 178 151 153 159 147
Mzdy, platy 763 30 18 12 36 37 31 23 29 12 19
Náhrady škody, majetkové sankce 519 20 14 10 26 7 14 6 16 9 5
Nemocenské pojištění 496 18 20 12 28 12 33 8 11 1 5
Obchodní právo 844 32 30 22 52 15 28 25 19 9 9
Občanské právo 1028 47 38 23 65 32 40 28 37 26 10
Ochrana spotřebitele 565 18 24 12 36 18 46 19 16 13 41
Platební styk, měna, ČNB 995 21 23 15 34 13 43 18 34 32 24
Policie, armáda 1464 46 76 38 83 65 63 43 86 20 23
Poplatky 494 22 14 9 34 17 22 30 27 7 22
Pozemky 622 33 20 15 28 26 37 12 25 6 8
Požární ochrana 368 8 15 9 30 16 31 8 19 9 4
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1009 37 41 30 72 61 52 29 40 12 29
Přestupky 589 24 25 19 41 9 21 6 16 5 8
Privatizace, restituční nároky 240 4 2  4 7 1 2 4 2 7
Sociální zabezpečení 929 30 44 28 58 36 47 25 35 22 26
Soudní a rozhodčí řízení 1232 41 41 34 50 38 47 20 45 38 17
Specializované činnosti 1274 55 60 34 68 57 77 32 56 36 47
Statistika, výkaznictví 979 28 29 22 35 17 65 24 20 13 20
Státní správa 2312 104 88 45 152 96 115 66 118 43 36
Stavební právo 589 23 12 11 30 20 24 9 26 9 13
Školy 1214 56 55 26 52 54 49 37 22 16 11
Trestní právo 830 34 31 20 48 21 46 14 32 13 21
Účetnictví 382 12 9 12 13 19 23 15 21 25 13
Územní samospráva 1700 86 74 62 110 54 79 46 65 19 37
Vztahy ČR - SR 115 4 1 1 3 6 6 11 5 10 12
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1352 56 59 33 76 53 92 34 28 41 49
Zemědělství, lesnictví 1874 90 76 58 94 85 164 100 75 55 63
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 605 15 24 13 27 17 44 38 31 15 47
Živnostenské a jiné podnikání 1593 98 70 59 120 81 113 55 56 20 28
Životní prostředí 1826 100 58 62 109 101 134 42 84 51 24
Název Celkem 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Zavřít
MENU