Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Bezpečnost a ochrana zdraví 1445 44 50 52 35 96 71 93 62 79 40
Celní služby 689 8 15 20 8 29 19 34 45 45 37
Cenné papíry, kapitálový trh 567 23 22 22 15 33 22 43 9 16 20
Ceny, oceňování 581 27 30 33 32 28 14 12 12 8 5
Cestovní náhrady 64 2 2 3 3 5 5 3 2 4 4
Daňové právo 1095 34 45 47 35 59 58 58 48 54 22
Devizy 159 2 3 3 3 5 1 4 2 5 1
Doprava, spoje 1497 49 40 41 30 89 72 77 57 49 49
Dotace, fondy 766 22 29 20 27 50 44 68 23 43 18
Dovoz, vývoz 817 17 31 24 20 49 31 52 60 56 29
Duševní a průmyslové vlastnictví 425 14 8 9 9 16 11 22 8 13 4
Energetika 338 25 14 16 23 24 19 9 12 7 32
Hospodářská soutěž 196 5 11 4 3 14 10 11 4 1 14
Informatika 190 16 12 15 13 20 6 2  1 1
Katastry, zeměměřictví 289 9 21 8 5 13 5 9 5 6 11
Kolektivní vyjednávání 621 18 28 23 17 36 20 17 25 36 16
Komory 235 3 7 8 4 17 4 16 3 2 1
Konkurz a vyrovnání 226 7 15 8 8 13 1 5 6 6 8
Média 422 8 6 12 11 26 16 33 4 10 6
Mezinárodní vztahy 3925 116 143 116 98 162 143 178 151 153 159
Mzdy, platy 788 18 30 18 12 36 37 31 23 29 12
Náhrady škody, majetkové sankce 525 9 20 14 10 26 7 14 6 16 9
Nemocenské pojištění 508 10 18 20 12 28 12 33 8 11 1
Obchodní právo 858 23 32 30 22 52 15 28 25 19 9
Občanské právo 1051 29 47 38 23 65 32 40 28 37 26
Ochrana spotřebitele 595 25 18 24 12 36 18 46 19 16 13
Platební styk, měna, ČNB 1012 20 21 23 15 34 13 43 18 34 32
Policie, armáda 1565 42 46 76 38 83 65 63 43 86 20
Poplatky 511 19 22 14 9 34 17 22 30 27 7
Pozemky 632 9 33 20 15 28 26 37 12 25 6
Požární ochrana 439 12 8 15 9 30 16 31 8 19 9
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1042 33 37 41 30 72 61 52 29 40 12
Přestupky 603 15 24 25 19 41 9 21 6 16 5
Privatizace, restituční nároky 242 3 4 2  4 7 1 2 4 2
Sociální zabezpečení 966 25 30 44 28 58 36 47 25 35 22
Soudní a rozhodčí řízení 1268 44 41 41 34 50 38 47 20 45 38
Specializované činnosti 1309 44 55 60 34 68 57 77 32 56 36
Statistika, výkaznictví 992 30 28 29 22 35 17 65 24 20 13
Státní správa 2455 75 104 88 45 152 96 115 66 118 43
Stavební právo 600 7 23 12 11 30 20 24 9 26 9
Školy 1247 37 56 55 26 52 54 49 37 22 16
Trestní právo 857 17 34 31 20 48 21 46 14 32 13
Účetnictví 386 16 12 9 12 13 19 23 15 21 25
Územní samospráva 1817 65 86 74 62 110 54 79 46 65 19
Vztahy ČR - SR 116 3 4 1 1 3 6 6 11 5 10
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1394 46 56 59 33 76 53 92 35 28 41
Zemědělství, lesnictví 1933 70 90 76 58 94 85 164 100 75 55
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 621 21 15 24 13 27 17 44 38 31 15
Živnostenské a jiné podnikání 1637 77 98 70 59 120 81 113 55 56 20
Životní prostředí 1886 92 100 58 62 109 101 134 42 84 51
Název Celkem 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
Zavřít
MENU