Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Bezpečnost a ochrana zdraví 1326 52 35 96 71 93 62 79 40 45 40
Celní služby 672 20 8 29 19 34 45 45 37 23 34
Cenné papíry, kapitálový trh 536 22 15 33 22 43 9 16 20 17 16
Ceny, oceňování 544 33 32 28 14 12 12 8 5 17 10
Cestovní náhrady 61 3 3 5 5 3 2 4 4 7  
Daňové právo 1052 47 35 59 58 58 48 54 22 33 28
Devizy 155 3 3 5 1 4 2 5 1 2 4
Doprava, spoje 1449 41 30 89 72 77 57 49 49 61 55
Dotace, fondy 742 20 27 50 44 68 23 43 18 28 26
Dovoz, vývoz 799 24 20 49 31 52 60 56 29 15 46
Duševní a průmyslové vlastnictví 413 9 9 16 11 22 8 13 4 17 24
Energetika 326 16 23 24 19 9 12 7 32 2  
Hospodářská soutěž 194 4 3 14 10 11 4 1 14 5 3
Informatika 174 15 13 20 6 2  1 1 3  
Katastry, zeměměřictví 279 8 5 13 5 9 5 6 11 9 14
Kolektivní vyjednávání 597 23 17 36 20 17 25 36 16 18 27
Komory 228 8 4 17 4 16 3 2 1 4 17
Konkurz a vyrovnání 213 8 8 13 1 5 6 6 8 10 6
Média 416 12 11 26 16 33 4 10 6 14 34
Mezinárodní vztahy 3828 116 98 162 143 178 151 153 159 147 128
Mzdy, platy 746 18 12 36 37 31 23 29 12 19 21
Náhrady škody, majetkové sankce 517 14 10 26 7 14 6 16 9 5 31
Nemocenské pojištění 494 20 12 28 12 33 8 11 1 5 38
Obchodní právo 838 30 22 52 15 28 25 19 9 9 36
Občanské právo 1016 38 23 65 32 40 28 37 26 10 38
Ochrana spotřebitele 558 24 12 36 18 46 19 16 13 41 16
Platební styk, měna, ČNB 980 23 15 34 13 43 18 34 32 24 56
Policie, armáda 1452 76 38 83 65 63 43 86 20 23 88
Poplatky 485 14 9 34 17 22 30 27 7 22 26
Pozemky 619 20 15 28 26 37 12 25 6 8 23
Požární ochrana 366 15 9 30 16 31 8 19 9 4 27
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 994 41 30 72 61 52 29 40 12 29 22
Přestupky 582 25 19 41 9 21 6 16 5 8 32
Privatizace, restituční nároky 238 2  4 7 1 2 4 2 7 9
Sociální zabezpečení 918 44 28 58 36 47 25 35 22 26 33
Soudní a rozhodčí řízení 1222 41 34 50 38 47 20 45 38 17 53
Specializované činnosti 1260 60 34 68 57 77 32 56 36 47 47
Statistika, výkaznictví 976 29 22 35 17 65 24 20 13 20 71
Státní správa 2280 88 45 152 96 115 66 118 43 36 83
Stavební právo 587 12 11 30 20 24 9 26 9 13 33
Školy 1206 55 26 52 54 49 37 22 16 11 55
Trestní právo 821 31 20 48 21 46 14 32 13 21 45
Účetnictví 379 9 12 13 19 23 15 21 25 13 15
Územní samospráva 1674 74 62 110 54 79 46 65 19 37 61
Vztahy ČR - SR 115 1 1 3 6 6 11 5 10 12  
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1336 59 33 76 53 92 34 28 41 49 67
Zemědělství, lesnictví 1853 76 58 94 85 164 100 75 55 63 70
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 600 24 13 27 17 44 38 31 15 47 19
Živnostenské a jiné podnikání 1579 70 59 120 81 113 55 56 20 28 20
Životní prostředí 1799 58 62 109 101 134 42 84 51 24 63
Název Celkem 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Zavřít
MENU