Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Bezpečnost a ochrana zdraví 1340 50 52 35 96 71 93 62 79 40 45
Celní služby 680 15 20 8 29 19 34 45 45 37 23
Cenné papíry, kapitálový trh 546 22 22 15 33 22 43 9 16 20 17
Ceny, oceňování 563 30 33 32 28 14 12 12 8 5 17
Cestovní náhrady 62 2 3 3 5 5 3 2 4 4 7
Daňové právo 1070 45 47 35 59 58 58 48 54 22 33
Devizy 157 3 3 3 5 1 4 2 5 1 2
Doprava, spoje 1470 40 41 30 89 72 77 57 49 49 61
Dotace, fondy 747 29 20 27 50 44 68 23 43 18 28
Dovoz, vývoz 805 31 24 20 49 31 52 60 56 29 15
Duševní a průmyslové vlastnictví 417 8 9 9 16 11 22 8 13 4 17
Energetika 331 14 16 23 24 19 9 12 7 32 2
Hospodářská soutěž 194 11 4 3 14 10 11 4 1 14 5
Informatika 183 12 15 13 20 6 2  1 1 3
Katastry, zeměměřictví 280 21 8 5 13 5 9 5 6 11 9
Kolektivní vyjednávání 611 28 23 17 36 20 17 25 36 16 18
Komory 229 7 8 4 17 4 16 3 2 1 4
Konkurz a vyrovnání 220 15 8 8 13 1 5 6 6 8 10
Média 419 6 12 11 26 16 33 4 10 6 14
Mezinárodní vztahy 3880 143 116 98 162 143 178 151 153 159 147
Mzdy, platy 769 30 18 12 36 37 31 23 29 12 19
Náhrady škody, majetkové sankce 520 20 14 10 26 7 14 6 16 9 5
Nemocenské pojištění 499 18 20 12 28 12 33 8 11 1 5
Obchodní právo 847 32 30 22 52 15 28 25 19 9 9
Občanské právo 1033 47 38 23 65 32 40 28 37 26 10
Ochrana spotřebitele 570 18 24 12 36 18 46 19 16 13 41
Platební styk, měna, ČNB 998 21 23 15 34 13 43 18 34 32 24
Policie, armáda 1470 46 76 38 83 65 63 43 86 20 23
Poplatky 496 22 14 9 34 17 22 30 27 7 22
Pozemky 623 33 20 15 28 26 37 12 25 6 8
Požární ochrana 368 8 15 9 30 16 31 8 19 9 4
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1017 37 41 30 72 61 52 29 40 12 29
Přestupky 593 24 25 19 41 9 21 6 16 5 8
Privatizace, restituční nároky 240 4 2  4 7 1 2 4 2 7
Sociální zabezpečení 932 30 44 28 58 36 47 25 35 22 26
Soudní a rozhodčí řízení 1236 41 41 34 50 38 47 20 45 38 17
Specializované činnosti 1280 55 60 34 68 57 77 32 56 36 47
Statistika, výkaznictví 981 28 29 22 35 17 65 24 20 13 20
Státní správa 2318 104 88 45 152 96 115 66 118 43 36
Stavební právo 590 23 12 11 30 20 24 9 26 9 13
Školy 1224 56 55 26 52 54 49 37 22 16 11
Trestní právo 832 34 31 20 48 21 46 14 32 13 21
Účetnictví 382 12 9 12 13 19 23 15 21 25 13
Územní samospráva 1704 86 74 62 110 54 79 46 65 19 37
Vztahy ČR - SR 115 4 1 1 3 6 6 11 5 10 12
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1357 56 59 33 76 53 92 34 28 41 49
Zemědělství, lesnictví 1884 90 76 58 94 85 164 100 75 55 63
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 606 15 24 13 27 17 44 38 31 15 47
Živnostenské a jiné podnikání 1599 98 70 59 120 81 113 55 56 20 28
Životní prostředí 1833 100 58 62 109 101 134 42 84 51 24
Název Celkem 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Zavřít
MENU