Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Bezpečnost a ochrana zdraví 1271 9 49 45 32 34 56 52 44 50 52
Celní služby 658 2 13 9 13 11 17 23 8 15 20
Cenné papíry, kapitálový trh 517 3 11 8 19 35 21 21 23 22 22
Ceny, oceňování 512 9 21 22 19 23 31 28 27 30 33
Cestovní náhrady 58   2 2 2 4 2 4 2 2 3
Daňové právo 1014 7 30 28 24 32 38 36 35 45 47
Devizy 155   1 1 3 9 3 2 2 3 3
Doprava, spoje 1383 15 28 40 44 41 45 48 49 40 41
Dotace, fondy 719 6 19 17 17 20 20 17 22 29 20
Dovoz, vývoz 779 5 19 15 19 19 16 22 17 31 24
Duševní a průmyslové vlastnictví 401 5 6 10 13 4 11 13 14 8 9
Energetika 309 3 19 27 10 14 32 20 25 14 16
Hospodářská soutěž 191   15 2   2 8 10 5 11 4
Informatika 154 2 10 7 6 7 17 14 16 12 15
Katastry, zeměměřictví 267 1 9 9 4 16 10 10 9 21 8
Kolektivní vyjednávání 570 2 15 14 15 14 16 20 18 28 23
Komory 222   1 1 3 4 7 6 3 7 8
Konkurz a vyrovnání 204 2 2 2 3 10 9 7 7 15 8
Média 414 3 4 3 2 10 10 7 8 6 12
Mezinárodní vztahy 3708 21 79 73 65 115 113 120 116 143 116
Mzdy, platy 712 4 24 38 29 19 22 27 18 30 18
Náhrady škody, majetkové sankce 510 1 10 10 8 12 15 14 9 20 14
Nemocenské pojištění 475   10 10 8 5 11 16 10 18 20
Obchodní právo 805 2 26 11 14 25 24 33 23 32 30
Občanské právo 986 4 25 24 28 49 43 30 29 47 38
Ochrana spotřebitele 520 6 26 11 17 11 22 18 25 18 24
Platební styk, měna, ČNB 940 3 22 18 22 25 18 28 20 21 23
Policie, armáda 1396 4 45 52 44 47 35 46 42 46 76
Poplatky 466 3 10 14 10 25 20 17 19 22 14
Pozemky 597 4 15 14 8 23 22 21 9 33 20
Požární ochrana 356 4 5 13 10 13 11 11 12 8 15
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 943 7 31 53 29 30 25 42 33 37 41
Přestupky 557 5 12 8 19 15 18 26 15 24 25
Privatizace, restituční nároky 238   1 1   4 8 3 3 4 2
Sociální zabezpečení 889 4 17 20 35 21 40 35 25 30 44
Soudní a rozhodčí řízení 1185 5 15 17 15 25 28 30 44 41 41
Specializované činnosti 1192 7 46 41 30 39 56 50 44 55 60
Statistika, výkaznictví 944   17 23 26 23 19 22 30 28 29
Státní správa 2184 19 68 70 57 68 65 78 75 104 88
Stavební právo 567 5 14 9 5 17 13 19 7 23 12
Školy 1160 5 37 20 25 18 41 32 37 56 55
Trestní právo 806 9 9 13 14 27 18 25 17 34 31
Účetnictví 367 2 7 13 14 13 10 12 16 12 9
Územní samospráva 1610 14 59 66 34 65 82 88 65 86 74
Vztahy ČR - SR 113     5 4 1 6 5 3 4 1
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1258 7 34 38 37 45 64 52 46 56 59
Zemědělství, lesnictví 1766 22 53 41 57 75 73 60 70 90 76
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 574 6 39 18 9 9 12 27 21 15 24
Živnostenské a jiné podnikání 1505 11 64 67 50 58 75 89 77 98 70
Životní prostředí 1720 31 73 73 57 79 76 88 92 100 58
Název Celkem 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Zavřít
MENU