Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Bezpečnost a ochrana zdraví 1455 108 19 23 43 49 45 32 34 56 52
Celní služby 694 10 11 9 8 13 9 13 11 17 23
Cenné papíry, kapitálový trh 574 20 17 8 14 11 8 19 35 21 21
Ceny, oceňování 588 18 20 19 28 21 22 19 23 31 28
Cestovní náhrady 65 1 2 2 2 2 2 2 4 2 4
Daňové právo 1109 25 28 20 30 30 28 24 32 38 36
Devizy 160 3 2   1 1 3 9 3 2
Doprava, spoje 1512 31 30 29 53 28 40 45 41 45 48
Dotace, fondy 772 20 9 10 20 19 17 17 20 20 17
Dovoz, vývoz 824 16 8 13 13 19 15 19 19 16 22
Duševní a průmyslové vlastnictví 427 7 5 7 12 6 10 13 4 11 13
Energetika 342 7 6 10 13 19 27 10 14 32 20
Hospodářská soutěž 196  2  3 15 2  2 8 10
Informatika 193 6 11 7 16 11 7 6 7 17 14
Katastry, zeměměřictví 292 7 6 8 5 9 9 4 16 10 10
Kolektivní vyjednávání 626 9 16 13 20 15 14 15 14 16 20
Komory 237 7 2 3 3 1 1 3 4 7 6
Konkurz a vyrovnání 226 4 9 1 10 2 2 3 10 9 7
Média 423 3 4 1 4 4 3 2 10 10 7
Mezinárodní vztahy 3950 50 69 55 89 79 73 65 115 113 120
Mzdy, platy 791 8 27 21 27 24 38 29 19 22 27
Náhrady škody, majetkové sankce 531 11 2 3 6 10 10 8 12 15 14
Nemocenské pojištění 510 5 9 10 11 10 10 8 5 11 16
Obchodní právo 864 15 10 10 26 26 11 14 25 24 33
Občanské právo 1052 13 21 13 23 25 24 28 49 43 30
Ochrana spotřebitele 602 28 14 21 25 26 11 17 11 22 18
Platební styk, měna, ČNB 1019 17 21 25 19 22 18 22 25 18 28
Policie, armáda 1573 92 25 23 41 45 52 44 47 35 46
Poplatky 514 11 16 13 12 10 14 10 25 20 17
Pozemky 633 4 9 14 13 15 14 8 23 22 21
Požární ochrana 439 71 2 6 8 5 13 10 13 11 11
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1050 17 33 18 46 31 53 29 30 25 42
Přestupky 615 22 10 11 19 13 8 19 15 18 26
Privatizace, restituční nároky 242  3 1  1 1  4 8 3
Sociální zabezpečení 971 23 26 17 20 17 20 35 21 40 35
Soudní a rozhodčí řízení 1273 28 22 14 29 15 17 15 25 28 30
Specializované činnosti 1326 36 27 34 44 46 41 30 39 56 50
Statistika, výkaznictví 1003 15 10 12 21 18 23 26 23 19 22
Státní správa 2482 134 57 48 77 69 70 57 68 65 78
Stavební právo 602 6 8 12 14 14 9 5 17 13 19
Školy 1259 28 23 26 27 37 20 25 18 41 32
Trestní právo 864 27 16 6 19 9 13 14 27 18 25
Účetnictví 389 4 5 4 11 7 13 14 13 10 12
Územní samospráva 1840 115 48 31 50 59 66 34 65 82 88
Vztahy ČR - SR 116  1 1 1  5 4 1 6 5
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1404 32 32 46 41 34 39 37 45 64 52
Zemědělství, lesnictví 1952 40 55 59 54 53 41 57 75 73 60
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 629 16 12 13 20 39 18 9 9 12 27
Živnostenské a jiné podnikání 1653 43 28 33 55 64 67 50 58 75 89
Životní prostředí 1911 49 57 59 58 73 73 57 79 76 88
Název Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Zavřít
MENU