Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Bezpečnost a ochrana zdraví 1351 4 19 23 43 49 45 32 34 56 52
Celní služby 686 2 11 9 8 13 9 13 11 17 23
Cenné papíry, kapitálový trh 555 1 17 8 14 11 8 19 35 21 21
Ceny, oceňování 573 3 20 19 28 21 22 19 23 31 28
Cestovní náhrady 64  2 2 2 2 2 2 4 2 4
Daňové právo 1085 1 28 20 30 30 28 24 32 38 36
Devizy 157  2   1 1 3 9 3 2
Doprava, spoje 1485 4 30 29 53 28 40 45 41 45 48
Dotace, fondy 755 3 9 10 20 19 17 17 20 20 17
Dovoz, vývoz 811 3 8 13 13 19 15 19 19 16 22
Duševní a průmyslové vlastnictví 421 1 5 7 12 6 10 13 4 11 13
Energetika 338 3 6 10 13 19 27 10 14 32 20
Hospodářská soutěž 196  2  3 15 2  2 8 10
Informatika 188 1 11 7 16 11 7 6 7 17 14
Katastry, zeměměřictví 285  6 8 5 9 9 4 16 10 10
Kolektivní vyjednávání 618 1 16 13 20 15 14 15 14 16 20
Komory 231 1 2 3 3 1 1 3 4 7 6
Konkurz a vyrovnání 222  9 1 10 2 2 3 10 9 7
Média 420  4 1 4 4 3 2 10 10 7
Mezinárodní vztahy 3912 12 69 55 89 79 73 65 115 113 120
Mzdy, platy 783  27 21 27 24 38 29 19 22 27
Náhrady škody, majetkové sankce 520  2 3 6 10 10 8 12 15 14
Nemocenské pojištění 505  9 10 11 10 10 8 5 11 16
Obchodní právo 851 2 10 10 26 26 11 14 25 24 33
Občanské právo 1041 2 21 13 23 25 24 28 49 43 30
Ochrana spotřebitele 577 3 14 21 25 26 11 17 11 22 18
Platební styk, měna, ČNB 1004 2 21 25 19 22 18 22 25 18 28
Policie, armáda 1483 2 25 23 41 45 52 44 47 35 46
Poplatky 505 2 16 13 12 10 14 10 25 20 17
Pozemky 629  9 14 13 15 14 8 23 22 21
Požární ochrana 368  2 6 8 5 13 10 13 11 11
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1034 1 33 18 46 31 53 29 30 25 42
Přestupky 593  10 11 19 13 8 19 15 18 26
Privatizace, restituční nároky 242  3 1  1 1  4 8 3
Sociální zabezpečení 949 1 26 17 20 17 20 35 21 40 35
Soudní a rozhodčí řízení 1247 2 22 14 29 15 17 15 25 28 30
Specializované činnosti 1293 3 27 34 44 46 41 30 39 56 50
Statistika, výkaznictví 988  10 12 21 18 23 26 23 19 22
Státní správa 2353 5 57 48 77 69 70 57 68 65 78
Stavební právo 596  8 12 14 14 9 5 17 13 19
Školy 1233 2 23 26 27 37 20 25 18 41 32
Trestní právo 839 2 16 6 19 9 13 14 27 18 25
Účetnictví 386 1 5 4 11 7 13 14 13 10 12
Územní samospráva 1727 2 48 31 50 59 66 34 65 82 88
Vztahy ČR - SR 116  1 1 1  5 4 1 6 5
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1374 3 32 45 41 34 39 37 45 64 52
Zemědělství, lesnictví 1921 8 55 60 54 53 41 57 75 73 60
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 615 2 12 13 20 39 18 9 9 12 27
Živnostenské a jiné podnikání 1613 3 28 33 55 64 67 50 58 75 89
Životní prostředí 1870 8 57 59 58 73 73 57 79 76 88
Název Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Zavřít
MENU