Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Bezpečnost a ochrana zdraví 1318 13 43 49 45 32 34 56 52 44 50
Celní služby 668 4 8 13 9 13 11 17 23 8 15
Cenné papíry, kapitálový trh 533 4 14 11 8 19 35 21 21 23 22
Ceny, oceňování 538 7 28 21 22 19 23 31 28 27 30
Cestovní náhrady 60  2 2 2 2 4 2 4 2 2
Daňové právo 1044 8 30 30 28 24 32 38 36 34 45
Devizy 155   1 1 3 9 3 2 2 3
Doprava, spoje 1435 13 53 28 40 45 41 45 48 49 40
Dotace, fondy 739 6 20 19 17 17 20 20 17 22 29
Dovoz, vývoz 796 9 13 19 15 19 19 16 22 17 31
Duševní a průmyslové vlastnictví 412 4 12 6 10 13 4 11 13 14 8
Energetika 323 4 13 19 27 10 14 32 20 25 14
Hospodářská soutěž 194  3 15 2  2 8 10 5 11
Informatika 170 2 16 10 7 6 7 17 14 16 12
Katastry, zeměměřictví 274 3 5 9 9 4 16 10 10 9 21
Kolektivní vyjednávání 595 7 20 15 14 15 14 16 20 18 28
Komory 227 2 3 1 1 3 4 7 6 3 7
Konkurz a vyrovnání 213 1 10 2 2 3 10 9 7 7 15
Média 415  4 4 3 2 10 10 7 8 6
Mezinárodní vztahy 3810 35 88 79 73 65 115 113 120 116 143
Mzdy, platy 739 4 27 24 38 29 19 22 27 18 30
Náhrady škody, majetkové sankce 515  6 10 10 8 12 15 14 9 20
Nemocenské pojištění 487 1 11 10 10 8 5 11 16 10 18
Obchodní právo 833 4 26 26 11 14 25 24 33 23 32
Občanské právo 1010 5 23 25 24 28 49 43 30 29 47
Ochrana spotřebitele 551 12 25 26 11 17 11 22 18 25 18
Platební styk, měna, ČNB 970 14 19 22 18 22 25 18 28 20 21
Policie, armáda 1441 8 41 45 52 44 47 35 46 42 46
Poplatky 479 5 12 10 14 10 25 20 17 19 22
Pozemky 612 6 13 15 14 8 23 22 21 9 33
Požární ochrana 364 4 8 5 13 10 13 11 11 12 8
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 987 5 46 31 53 29 30 25 42 33 37
Přestupky 576 5 19 12 8 19 15 18 26 15 24
Privatizace, restituční nároky 238   1 1  4 8 3 3 4
Sociální zabezpečení 912 7 20 17 20 35 21 40 35 25 30
Soudní a rozhodčí řízení 1217 8 29 15 17 15 25 28 30 44 41
Specializované činnosti 1250 21 44 46 41 30 39 56 50 44 55
Statistika, výkaznictví 971 5 21 18 23 26 23 19 22 30 28
Státní správa 2261 19 77 68 70 57 68 65 78 75 104
Stavební právo 583 7 14 14 9 5 17 13 19 7 23
Školy 1200 18 27 37 20 25 18 41 32 37 56
Trestní právo 818 3 19 9 13 14 27 18 25 17 34
Účetnictví 377 1 11 7 13 14 13 10 12 16 12
Územní samospráva 1657 11 50 59 66 34 65 82 88 65 86
Vztahy ČR - SR 115 1 1  5 4 1 6 5 3 4
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1319 26 41 34 39 37 45 64 52 46 56
Zemědělství, lesnictví 1837 39 54 53 41 57 75 73 60 70 90
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 598 10 20 39 18 9 9 12 27 21 15
Živnostenské a jiné podnikání 1567 18 55 64 67 50 58 75 89 77 98
Životní prostředí 1780 34 58 73 73 57 79 76 88 92 100
Název Celkem 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Zavřít
MENU