Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Bezpečnost a ochrana zdraví 1332 4 23 43 49 45 32 34 56 52 44
Celní služby 678 5 9 8 13 9 13 11 17 23 8
Cenné papíry, kapitálový trh 542 5 8 14 11 8 19 35 21 21 23
Ceny, oceňování 558 8 19 28 21 22 19 23 31 28 27
Cestovní náhrady 62  2 2 2 2 2 4 2 4 2
Daňové právo 1065 9 20 30 30 28 24 32 38 36 34
Devizy 157 2   1 1 3 9 3 2 2
Doprava, spoje 1457 6 29 53 28 40 45 41 45 48 49
Dotace, fondy 746 3 10 20 19 17 17 20 20 17 22
Dovoz, vývoz 803 3 13 13 19 15 19 19 16 22 17
Duševní a průmyslové vlastnictví 416 1 7 12 6 10 13 4 11 13 14
Energetika 330 1 10 13 19 27 10 14 32 20 25
Hospodářská soutěž 194   3 15 2  2 8 10 5
Informatika 180 4 7 16 11 7 6 7 17 14 16
Katastry, zeměměřictví 279  8 5 9 9 4 16 10 10 9
Kolektivní vyjednávání 604 3 13 20 15 14 15 14 16 20 18
Komory 229 1 3 3 1 1 3 4 7 6 3
Konkurz a vyrovnání 215 2 1 10 2 2 3 10 9 7 7
Média 418 2 1 4 4 3 2 10 10 7 8
Mezinárodní vztahy 3851 20 55 89 79 73 65 115 113 120 116
Mzdy, platy 763 7 21 27 24 38 29 19 22 27 18
Náhrady škody, majetkové sankce 519 1 3 6 10 10 8 12 15 14 9
Nemocenské pojištění 496  10 11 10 10 8 5 11 16 10
Obchodní právo 842 3 10 26 26 11 14 25 24 33 23
Občanské právo 1028 10 13 23 25 24 28 49 43 30 29
Ochrana spotřebitele 565 5 21 25 26 11 17 11 22 18 25
Platební styk, měna, ČNB 994 13 25 19 22 18 22 25 18 28 20
Policie, armáda 1461 5 23 41 45 52 44 47 35 46 42
Poplatky 491 4 13 12 10 14 10 25 20 17 19
Pozemky 622 2 14 13 15 14 8 23 22 21 9
Požární ochrana 366  6 8 5 13 10 13 11 11 12
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1009 9 18 46 31 53 29 30 25 42 33
Přestupky 588 5 11 19 13 8 19 15 18 26 15
Privatizace, restituční nároky 239  1  1 1  4 8 3 3
Sociální zabezpečení 929 7 17 20 17 20 35 21 40 35 25
Soudní a rozhodčí řízení 1231 8 14 29 15 17 15 25 28 30 44
Specializované činnosti 1272 9 34 44 46 41 30 39 56 50 44
Statistika, výkaznictví 979 1 12 21 18 23 26 23 19 22 30
Státní správa 2309 18 48 77 69 70 57 68 65 78 75
Stavební právo 589 1 12 14 14 9 5 17 13 19 7
Školy 1213 5 26 27 37 20 25 18 41 32 37
Trestní právo 830 9 6 19 9 13 14 27 18 25 17
Účetnictví 381 1 4 11 7 13 14 13 10 12 16
Územní samospráva 1693 16 31 50 59 66 34 65 82 88 65
Vztahy ČR - SR 115  1 1  5 4 1 6 5 3
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1350 12 45 41 34 39 37 45 64 52 46
Zemědělství, lesnictví 1870 12 60 54 53 41 57 75 73 60 70
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 601  13 20 39 18 9 9 12 27 21
Živnostenské a jiné podnikání 1590 8 33 55 64 67 50 58 75 89 77
Životní prostředí 1820 15 59 58 73 73 57 79 76 88 92
Název Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Zavřít
MENU