Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Bezpečnost a ochrana zdraví 1341 13 23 43 49 45 32 34 56 52 44
Celní služby 680 7 9 8 13 9 13 11 17 23 8
Cenné papíry, kapitálový trh 546 9 8 14 11 8 19 35 21 21 23
Ceny, oceňování 563 13 19 28 21 22 19 23 31 28 27
Cestovní náhrady 62  2 2 2 2 2 4 2 4 2
Daňové právo 1073 17 20 30 30 28 24 32 38 36 34
Devizy 157 2   1 1 3 9 3 2 2
Doprava, spoje 1471 20 29 53 28 40 45 41 45 48 49
Dotace, fondy 748 5 10 20 19 17 17 20 20 17 22
Dovoz, vývoz 805 5 13 13 19 15 19 19 16 22 17
Duševní a průmyslové vlastnictví 418 3 7 12 6 10 13 4 11 13 14
Energetika 331 2 10 13 19 27 10 14 32 20 25
Hospodářská soutěž 194   3 15 2  2 8 10 5
Informatika 183 7 7 16 11 7 6 7 17 14 16
Katastry, zeměměřictví 280 1 8 5 9 9 4 16 10 10 9
Kolektivní vyjednávání 611 10 13 20 15 14 15 14 16 20 18
Komory 229 1 3 3 1 1 3 4 7 6 3
Konkurz a vyrovnání 222 9 1 10 2 2 3 10 9 7 7
Média 420 4 1 4 4 3 2 10 10 7 8
Mezinárodní vztahy 3883 52 55 89 79 73 65 115 113 120 116
Mzdy, platy 769 13 21 27 24 38 29 19 22 27 18
Náhrady škody, majetkové sankce 520 2 3 6 10 10 8 12 15 14 9
Nemocenské pojištění 499 3 10 11 10 10 8 5 11 16 10
Obchodní právo 848 9 10 26 26 11 14 25 24 33 23
Občanské právo 1035 17 13 23 25 24 28 49 43 30 29
Ochrana spotřebitele 570 10 21 25 26 11 17 11 22 18 25
Platební styk, měna, ČNB 998 17 25 19 22 18 22 25 18 28 20
Policie, armáda 1472 16 23 41 45 52 44 47 35 46 42
Poplatky 496 9 13 12 10 14 10 25 20 17 19
Pozemky 624 4 14 13 15 14 8 23 22 21 9
Požární ochrana 368 2 6 8 5 13 10 13 11 11 12
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1021 21 18 46 31 53 29 30 25 42 33
Přestupky 593 10 11 19 13 8 19 15 18 26 15
Privatizace, restituční nároky 241 2 1  1 1  4 8 3 3
Sociální zabezpečení 933 11 17 20 17 20 35 21 40 35 25
Soudní a rozhodčí řízení 1242 19 14 29 15 17 15 25 28 30 44
Specializované činnosti 1280 17 34 44 46 41 30 39 56 50 44
Statistika, výkaznictví 981 3 12 21 18 23 26 23 19 22 30
Státní správa 2319 28 48 77 69 70 57 68 65 78 75
Stavební právo 590 2 12 14 14 9 5 17 13 19 7
Školy 1226 18 26 27 37 20 25 18 41 32 37
Trestní právo 832 11 6 19 9 13 14 27 18 25 17
Účetnictví 382 2 4 11 7 13 14 13 10 12 16
Územní samospráva 1707 30 31 50 59 66 34 65 82 88 65
Vztahy ČR - SR 115  1 1  5 4 1 6 5 3
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1357 19 45 41 34 39 37 45 64 52 46
Zemědělství, lesnictví 1887 29 60 54 53 41 57 75 73 60 70
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 608 7 13 20 39 18 9 9 12 27 21
Živnostenské a jiné podnikání 1599 17 33 55 64 67 50 58 75 89 77
Životní prostředí 1835 30 59 58 73 73 57 79 76 88 92
Název Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Zavřít
MENU