Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Bezpečnost a ochrana zdraví 1321 16 43 49 45 32 34 56 52 44 50
Celní služby 669 5 8 13 9 13 11 17 23 8 15
Cenné papíry, kapitálový trh 535 6 14 11 8 19 35 21 21 23 22
Ceny, oceňování 542 11 28 21 22 19 23 31 28 27 30
Cestovní náhrady 60  2 2 2 2 4 2 4 2 2
Daňové právo 1048 12 30 30 28 24 32 38 36 34 45
Devizy 155   1 1 3 9 3 2 2 3
Doprava, spoje 1442 20 53 28 40 45 41 45 48 49 40
Dotace, fondy 740 7 20 19 17 17 20 20 17 22 29
Dovoz, vývoz 796 9 13 19 15 19 19 16 22 17 31
Duševní a průmyslové vlastnictví 412 4 12 6 10 13 4 11 13 14 8
Energetika 325 6 13 19 27 10 14 32 20 25 14
Hospodářská soutěž 194  3 15 2  2 8 10 5 11
Informatika 173 5 16 10 7 6 7 17 14 16 12
Katastry, zeměměřictví 275 4 5 9 9 4 16 10 10 9 21
Kolektivní vyjednávání 596 8 20 15 14 15 14 16 20 18 28
Komory 228 3 3 1 1 3 4 7 6 3 7
Konkurz a vyrovnání 213 1 10 2 2 3 10 9 7 7 15
Média 416 1 4 4 3 2 10 10 7 8 6
Mezinárodní vztahy 3817 42 88 79 73 65 115 113 120 116 143
Mzdy, platy 741 6 27 24 38 29 19 22 27 18 30
Náhrady škody, majetkové sankce 516 1 6 10 10 8 12 15 14 9 20
Nemocenské pojištění 491 5 11 10 10 8 5 11 16 10 18
Obchodní právo 836 7 26 26 11 14 25 24 33 23 32
Občanské právo 1012 7 23 25 24 28 49 43 30 29 47
Ochrana spotřebitele 555 16 25 26 11 17 11 22 18 25 18
Platební styk, měna, ČNB 979 23 19 22 18 22 25 18 28 20 21
Policie, armáda 1445 12 41 45 52 44 47 35 46 42 46
Poplatky 480 6 12 10 14 10 25 20 17 19 22
Pozemky 614 8 13 15 14 8 23 22 21 9 33
Požární ochrana 364 4 8 5 13 10 13 11 11 12 8
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 990 8 46 31 53 29 30 25 42 33 37
Přestupky 581 10 19 12 8 19 15 18 26 15 24
Privatizace, restituční nároky 238   1 1  4 8 3 3 4
Sociální zabezpečení 917 12 20 17 20 35 21 40 35 25 30
Soudní a rozhodčí řízení 1220 11 29 15 17 15 25 28 30 44 41
Specializované činnosti 1255 26 44 46 41 30 39 56 50 44 55
Statistika, výkaznictví 975 9 21 18 23 26 23 19 22 30 28
Státní správa 2273 31 77 68 70 57 68 65 78 75 104
Stavební právo 584 8 14 14 9 5 17 13 19 7 23
Školy 1203 21 27 37 20 25 18 41 32 37 56
Trestní právo 819 4 19 9 13 14 27 18 25 17 34
Účetnictví 377 1 11 7 13 14 13 10 12 16 12
Územní samospráva 1663 17 50 59 66 34 65 82 88 65 86
Vztahy ČR - SR 115 1 1  5 4 1 6 5 3 4
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1328 35 41 34 39 37 45 64 52 46 56
Zemědělství, lesnictví 1841 43 54 53 41 57 75 73 60 70 90
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 599 11 20 39 18 9 9 12 27 21 15
Živnostenské a jiné podnikání 1572 23 55 64 67 50 58 75 89 77 98
Životní prostředí 1790 44 58 73 73 57 79 76 88 92 100
Název Celkem 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Zavřít
MENU