Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Bezpečnost a ochrana zdraví 1445 98 19 23 43 49 45 32 34 56 52
Celní služby 689 5 11 9 8 13 9 13 11 17 23
Cenné papíry, kapitálový trh 567 13 17 8 14 11 8 19 35 21 21
Ceny, oceňování 581 11 20 19 28 21 22 19 23 31 28
Cestovní náhrady 64  2 2 2 2 2 2 4 2 4
Daňové právo 1095 11 28 20 30 30 28 24 32 38 36
Devizy 159 2 2   1 1 3 9 3 2
Doprava, spoje 1497 16 30 29 53 28 40 45 41 45 48
Dotace, fondy 766 14 9 10 20 19 17 17 20 20 17
Dovoz, vývoz 817 9 8 13 13 19 15 19 19 16 22
Duševní a průmyslové vlastnictví 425 5 5 7 12 6 10 13 4 11 13
Energetika 338 3 6 10 13 19 27 10 14 32 20
Hospodářská soutěž 196  2  3 15 2  2 8 10
Informatika 190 3 11 7 16 11 7 6 7 17 14
Katastry, zeměměřictví 289 4 6 8 5 9 9 4 16 10 10
Kolektivní vyjednávání 621 4 16 13 20 15 14 15 14 16 20
Komory 235 5 2 3 3 1 1 3 4 7 6
Konkurz a vyrovnání 226 4 9 1 10 2 2 3 10 9 7
Média 422 2 4 1 4 4 3 2 10 10 7
Mezinárodní vztahy 3925 25 69 55 89 79 73 65 115 113 120
Mzdy, platy 788 5 27 21 27 24 38 29 19 22 27
Náhrady škody, majetkové sankce 525 5 2 3 6 10 10 8 12 15 14
Nemocenské pojištění 508 3 9 10 11 10 10 8 5 11 16
Obchodní právo 858 9 10 10 26 26 11 14 25 24 33
Občanské právo 1051 12 21 13 23 25 24 28 49 43 30
Ochrana spotřebitele 595 21 14 21 25 26 11 17 11 22 18
Platební styk, měna, ČNB 1012 10 21 25 19 22 18 22 25 18 28
Policie, armáda 1565 84 25 23 41 45 52 44 47 35 46
Poplatky 511 8 16 13 12 10 14 10 25 20 17
Pozemky 632 3 9 14 13 15 14 8 23 22 21
Požární ochrana 439 71 2 6 8 5 13 10 13 11 11
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1042 9 33 18 46 31 53 29 30 25 42
Přestupky 603 10 10 11 19 13 8 19 15 18 26
Privatizace, restituční nároky 242  3 1  1 1  4 8 3
Sociální zabezpečení 966 18 26 17 20 17 20 35 21 40 35
Soudní a rozhodčí řízení 1268 23 22 14 29 15 17 15 25 28 30
Specializované činnosti 1309 19 27 34 44 46 41 30 39 56 50
Statistika, výkaznictví 992 4 10 12 21 18 23 26 23 19 22
Státní správa 2455 107 57 48 77 69 70 57 68 65 78
Stavební právo 600 4 8 12 14 14 9 5 17 13 19
Školy 1247 16 23 26 27 37 20 25 18 41 32
Trestní právo 857 20 16 6 19 9 13 14 27 18 25
Účetnictví 386 1 5 4 11 7 13 14 13 10 12
Územní samospráva 1817 92 48 31 50 59 66 34 65 82 88
Vztahy ČR - SR 116  1 1 1  5 4 1 6 5
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1394 22 32 46 41 34 39 37 45 64 52
Zemědělství, lesnictví 1933 21 55 59 54 53 41 57 75 73 60
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 621 8 12 13 20 39 18 9 9 12 27
Živnostenské a jiné podnikání 1637 27 28 33 55 64 67 50 58 75 89
Životní prostředí 1886 24 57 59 58 73 73 57 79 76 88
Název Celkem 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Zavřít
MENU