Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Bezpečnost a ochrana zdraví 1331 3 23 43 49 45 32 34 56 52 44
Celní služby 674 1 9 8 13 9 13 11 17 23 8
Cenné papíry, kapitálový trh 539 2 8 14 11 8 19 35 21 21 23
Ceny, oceňování 557 7 19 28 21 22 19 23 31 28 27
Cestovní náhrady 62  2 2 2 2 2 4 2 4 2
Daňové právo 1060 4 20 30 30 28 24 32 38 36 34
Devizy 157 2   1 1 3 9 3 2 2
Doprava, spoje 1451  29 53 28 40 45 41 45 48 49
Dotace, fondy 743  10 20 19 17 17 20 20 17 22
Dovoz, vývoz 800  13 13 19 15 19 19 16 22 17
Duševní a průmyslové vlastnictví 416 1 7 12 6 10 13 4 11 13 14
Energetika 330 1 10 13 19 27 10 14 32 20 25
Hospodářská soutěž 194   3 15 2  2 8 10 5
Informatika 177 1 7 16 11 7 6 7 17 14 16
Katastry, zeměměřictví 279  8 5 9 9 4 16 10 10 9
Kolektivní vyjednávání 602 1 13 20 15 14 15 14 16 20 18
Komory 229 1 3 3 1 1 3 4 7 6 3
Konkurz a vyrovnání 214 1 1 10 2 2 3 10 9 7 7
Média 417 1 1 4 4 3 2 10 10 7 8
Mezinárodní vztahy 3841 10 55 89 79 73 65 115 113 120 116
Mzdy, platy 759 3 21 27 24 38 29 19 22 27 18
Náhrady škody, majetkové sankce 518  3 6 10 10 8 12 15 14 9
Nemocenské pojištění 496  10 11 10 10 8 5 11 16 10
Obchodní právo 841 2 10 26 26 11 14 25 24 33 23
Občanské právo 1024 6 13 23 25 24 28 49 43 30 29
Ochrana spotřebitele 563 3 21 25 26 11 17 11 22 18 25
Platební styk, měna, ČNB 990 9 25 19 22 18 22 25 18 28 20
Policie, armáda 1457 1 23 41 45 52 44 47 35 46 42
Poplatky 491 4 13 12 10 14 10 25 20 17 19
Pozemky 621 1 14 13 15 14 8 23 22 21 9
Požární ochrana 366  6 8 5 13 10 13 11 11 12
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1006 6 18 46 31 53 29 30 25 42 33
Přestupky 585 2 11 19 13 8 19 15 18 26 15
Privatizace, restituční nároky 239  1  1 1  4 8 3 3
Sociální zabezpečení 924 2 17 20 17 20 35 21 40 35 25
Soudní a rozhodčí řízení 1228 5 14 29 15 17 15 25 28 30 44
Specializované činnosti 1268 5 34 44 46 41 30 39 56 50 44
Statistika, výkaznictví 979 1 12 21 18 23 26 23 19 22 30
Státní správa 2302 11 48 77 69 70 57 68 65 78 75
Stavební právo 589 1 12 14 14 9 5 17 13 19 7
Školy 1211 3 26 27 37 20 25 18 41 32 37
Trestní právo 824 3 6 19 9 13 14 27 18 25 17
Účetnictví 381 1 4 11 7 13 14 13 10 12 16
Územní samospráva 1683 6 31 50 59 66 34 65 82 88 65
Vztahy ČR - SR 115  1 1  5 4 1 6 5 3
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1344 6 45 41 34 39 37 45 64 52 46
Zemědělství, lesnictví 1859 1 60 54 53 41 57 75 73 60 70
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 601  13 20 39 18 9 9 12 27 21
Živnostenské a jiné podnikání 1585 3 33 55 64 67 50 58 75 89 77
Životní prostředí 1809 4 59 58 73 73 57 79 76 88 92
Název Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Zavřít
MENU