Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Bezpečnost a ochrana zdraví 1548 4 197 19 23 43 49 45 32 34 56
Celní služby 701  17 11 9 8 13 9 13 11 17
Cenné papíry, kapitálový trh 585 2 29 17 8 14 11 8 19 35 21
Ceny, oceňování 602  32 20 19 28 21 22 19 23 31
Cestovní náhrady 67  3 2 2 2 2 2 2 4 2
Daňové právo 1134  50 28 20 30 30 28 24 32 38
Devizy 161  4 2   1 1 3 9 3
Doprava, spoje 1523  42 30 29 53 28 40 45 41 45
Dotace, fondy 788 2 33 9 11 20 19 17 17 20 20
Dovoz, vývoz 828  20 8 13 13 19 15 19 19 16
Duševní a průmyslové vlastnictví 431  11 5 7 12 6 10 13 4 11
Energetika 349  14 6 10 13 19 27 10 14 32
Hospodářská soutěž 197  1 2  3 15 2  2 8
Informatika 206 2 17 11 7 16 11 7 6 7 17
Katastry, zeměměřictví 302  17 6 8 5 9 9 4 16 10
Kolektivní vyjednávání 633  16 16 13 20 15 14 15 14 16
Komory 237  7 2 3 3 1 1 3 4 7
Konkurz a vyrovnání 232  10 9 1 10 2 2 3 10 9
Média 430  10 4 1 4 4 3 2 10 10
Mezinárodní vztahy 3971  71 69 55 89 79 73 65 115 113
Mzdy, platy 812 1 28 27 21 27 24 38 29 19 22
Náhrady škody, majetkové sankce 547  27 2 3 6 10 10 8 12 15
Nemocenské pojištění 521 1 15 9 10 11 10 10 8 5 11
Obchodní právo 876  27 10 10 26 26 11 14 25 24
Občanské právo 1097 4 54 21 13 23 25 24 28 49 43
Ochrana spotřebitele 612 1 37 14 21 25 26 11 17 11 22
Platební styk, měna, ČNB 1027 2 23 21 25 19 22 18 22 25 18
Policie, armáda 1603  122 25 23 41 45 52 44 47 35
Poplatky 534  31 16 13 12 10 14 10 25 20
Pozemky 643  14 9 14 13 15 14 8 23 22
Požární ochrana 455  87 2 6 8 5 13 10 13 11
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1094 1 60 33 18 46 31 53 29 30 25
Přestupky 655 1 61 10 11 19 13 8 19 15 18
Privatizace, restituční nároky 246  4 3 1  1 1  4 8
Sociální zabezpečení 1011 1 62 26 17 20 17 20 35 21 40
Soudní a rozhodčí řízení 1294 2 47 22 14 29 15 17 15 25 28
Specializované činnosti 1414 6 118 27 34 44 46 41 30 39 56
Statistika, výkaznictví 1019  31 10 12 21 18 23 26 23 19
Státní správa 2581 5 228 57 48 77 69 70 57 68 65
Stavební právo 611  15 8 12 14 14 9 5 17 13
Školy 1298 2 65 23 26 27 37 20 25 18 41
Trestní právo 906 1 68 16 6 19 9 13 14 27 18
Účetnictví 395  10 5 4 11 7 13 14 13 10
Územní samospráva 1933 6 202 48 31 50 59 66 34 65 82
Vztahy ČR - SR 117  1 1 1 1  5 4 1 6
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1453 2 79 32 46 41 34 39 37 45 64
Zemědělství, lesnictví 1964  52 55 59 54 53 41 57 75 73
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 633  20 12 13 20 39 18 9 9 12
Živnostenské a jiné podnikání 1677 1 66 28 33 55 64 67 50 58 75
Životní prostředí 1931 2 67 57 59 58 73 73 57 79 76
Název Celkem 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Zavřít
MENU