Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Bezpečnost a ochrana zdraví 1278 16 49 45 32 34 56 52 44 50 52
Celní služby 659 3 13 9 13 11 17 23 8 15 20
Cenné papíry, kapitálový trh 519 5 11 8 19 35 21 21 23 22 22
Ceny, oceňování 514 11 21 22 19 23 31 28 27 30 33
Cestovní náhrady 58   2 2 2 4 2 4 2 2 3
Daňové právo 1016 9 30 28 24 32 38 36 35 45 47
Devizy 155   1 1 3 9 3 2 2 3 3
Doprava, spoje 1392 24 28 40 44 41 45 48 49 40 41
Dotace, fondy 723 10 19 17 17 20 20 17 22 29 20
Dovoz, vývoz 780 6 19 15 19 19 16 22 17 31 24
Duševní a průmyslové vlastnictví 403 7 6 10 13 4 11 13 14 8 9
Energetika 310 4 19 27 10 14 32 20 25 14 16
Hospodářská soutěž 192 1 15 2   2 8 10 5 11 4
Informatika 154 2 10 7 6 7 17 14 16 12 15
Katastry, zeměměřictví 267 1 9 9 4 16 10 10 9 21 8
Kolektivní vyjednávání 573 5 15 14 15 14 16 20 18 28 23
Komory 222   1 1 3 4 7 6 3 7 8
Konkurz a vyrovnání 204 2 2 2 3 10 9 7 7 15 8
Média 414 3 4 3 2 10 10 7 8 6 12
Mezinárodní vztahy 3722 35 79 73 65 115 113 120 116 143 116
Mzdy, platy 714 6 24 38 29 19 22 27 18 30 18
Náhrady škody, majetkové sankce 510 1 10 10 8 12 15 14 9 20 14
Nemocenské pojištění 477 2 10 10 8 5 11 16 10 18 20
Obchodní právo 808 5 26 11 14 25 24 33 23 32 30
Občanské právo 987 5 25 24 28 49 43 30 29 47 38
Ochrana spotřebitele 523 9 26 11 17 11 22 18 25 18 24
Platební styk, měna, ČNB 943 6 22 18 22 25 18 28 20 21 23
Policie, armáda 1400 8 45 52 44 47 35 46 42 46 76
Poplatky 466 4 10 14 10 25 20 17 19 22 14
Pozemky 597 4 15 14 8 23 22 21 9 33 20
Požární ochrana 358 6 5 13 10 13 11 11 12 8 15
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 948 12 31 53 29 30 25 42 33 37 41
Přestupky 560 8 12 8 19 15 18 26 15 24 25
Privatizace, restituční nároky 238   1 1   4 8 3 3 4 2
Sociální zabezpečení 889 4 17 20 35 21 40 35 25 30 44
Soudní a rozhodčí řízení 1185 5 15 17 15 25 28 30 44 41 41
Specializované činnosti 1202 17 46 41 30 39 56 50 44 55 60
Statistika, výkaznictví 948 3 18 23 26 23 19 22 30 28 29
Státní správa 2191 26 68 70 57 68 65 78 75 104 88
Stavební právo 569 7 14 9 5 17 13 19 7 23 12
Školy 1161 6 37 20 25 18 41 32 37 56 55
Trestní právo 805 9 9 13 14 27 18 25 17 34 31
Účetnictví 367 2 7 13 14 13 10 12 16 12 9
Územní samospráva 1615 19 59 66 34 65 82 88 65 86 74
Vztahy ČR - SR 113     5 4 1 6 5 3 4 1
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1264 12 34 39 37 45 64 52 46 56 59
Zemědělství, lesnictví 1768 24 53 41 57 75 73 60 70 90 76
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 579 11 39 18 9 9 12 27 21 15 24
Živnostenské a jiné podnikání 1513 19 64 67 50 58 75 89 77 98 70
Životní prostředí 1725 37 73 73 57 79 76 88 92 100 58
Název Celkem 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Zavřít
MENU