Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Bezpečnost a ochrana zdraví 1764 4 83 132 197 19 23 43 49 45 32
Celní služby 744  27 16 17 11 9 8 13 9 13
Cenné papíry, kapitálový trh 625  19 23 29 17 8 14 11 8 19
Ceny, oceňování 700 4 49 44 32 20 19 28 21 22 19
Cestovní náhrady 76  5 4 3 2 2 2 2 2 2
Daňové právo 1228  43 51 50 28 20 30 30 28 24
Devizy 170  4 5 4 2   1 1 3
Doprava, spoje 1605 2 43 38 41 30 29 53 28 40 45
Dotace, fondy 822 1 12 23 33 9 11 20 19 17 17
Dovoz, vývoz 865  15 22 20 8 13 13 19 15 19
Duševní a průmyslové vlastnictví 458 1 17 9 11 5 7 12 6 10 13
Energetika 416 3 44 20 14 6 10 13 19 27 10
Hospodářská soutěž 206 1 4 4 1 2  3 15 2  
Informatika 262  29 29 17 11 7 16 11 7 6
Katastry, zeměměřictví 332  16 14 17 6 8 5 9 9 4
Kolektivní vyjednávání 676 1 17 25 16 16 13 20 15 14 15
Komory 252  3 12 7 2 3 3 1 1 3
Konkurz a vyrovnání 246  5 9 10 9 1 10 2 2 3
Média 462  11 21 10 4 1 4 4 3 2
Mezinárodní vztahy 4127 10 86 61 70 69 55 89 79 73 65
Mzdy, platy 878  35 33 27 27 21 27 24 38 29
Náhrady škody, majetkové sankce 594  17 30 27 2 3 6 10 10 8
Nemocenské pojištění 577 2 27 28 15 9 10 11 10 10 8
Obchodní právo 930  22 32 27 10 10 26 26 11 14
Občanské právo 1246 3 52 99 53 21 13 23 25 24 28
Ochrana spotřebitele 682 2 31 38 37 14 21 25 26 11 17
Platební styk, měna, ČNB 1103 2 33 42 23 21 26 19 22 18 22
Policie, armáda 1740 1 63 73 122 25 23 41 45 52 44
Poplatky 605  35 36 31 16 13 12 10 14 10
Pozemky 687 1 19 24 14 9 14 13 15 14 8
Požární ochrana 500 1 16 28 87 2 6 8 5 13 10
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1203  54 55 61 33 18 46 31 53 29
Přestupky 760  40 67 60 10 11 19 13 8 19
Privatizace, restituční nároky 250  1 3 4 3 1  1 1  
Sociální zabezpečení 1115 1 50 54 62 26 17 20 17 20 35
Soudní a rozhodčí řízení 1366 1 19 54 47 22 14 29 15 17 15
Specializované činnosti 1594 4 63 119 118 27 34 44 46 41 30
Statistika, výkaznictví 1127 3 54 51 31 10 12 21 18 23 26
Státní správa 2916 8 149 182 229 57 48 77 69 70 57
Stavební právo 640 1 16 12 15 8 12 14 14 9 5
Školy 1365 4 29 37 64 23 26 27 37 20 25
Trestní právo 987 1 25 56 68 16 6 19 9 13 14
Účetnictví 424  13 16 10 5 4 11 7 13 14
Územní samospráva 2127 6 71 123 202 48 31 50 59 66 34
Vztahy ČR - SR 119  2  1 1 1 1  5 4
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1618 2 73 92 79 32 46 41 34 39 37
Zemědělství, lesnictví 2059 1 45 49 52 55 59 54 53 41 57
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 670 1 20 16 20 12 13 20 39 18 9
Živnostenské a jiné podnikání 1829 5 80 69 65 28 33 55 64 67 50
Životní prostředí 2066 3 72 62 67 57 59 58 73 73 57
Název Celkem 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Zavřít
MENU