Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Bezpečnost a ochrana zdraví 1275 13 49 45 32 34 56 52 44 50 52
Celní služby 658 2 13 9 13 11 17 23 8 15 20
Cenné papíry, kapitálový trh 518 4 11 8 19 35 21 21 23 22 22
Ceny, oceňování 514 11 21 22 19 23 31 28 27 30 33
Cestovní náhrady 58   2 2 2 4 2 4 2 2 3
Daňové právo 1014 7 30 28 24 32 38 36 35 45 47
Devizy 155   1 1 3 9 3 2 2 3 3
Doprava, spoje 1387 19 28 40 44 41 45 48 49 40 41
Dotace, fondy 721 8 19 17 17 20 20 17 22 29 20
Dovoz, vývoz 779 5 19 15 19 19 16 22 17 31 24
Duševní a průmyslové vlastnictví 401 5 6 10 13 4 11 13 14 8 9
Energetika 310 4 19 27 10 14 32 20 25 14 16
Hospodářská soutěž 191   15 2   2 8 10 5 11 4
Informatika 154 2 10 7 6 7 17 14 16 12 15
Katastry, zeměměřictví 267 1 9 9 4 16 10 10 9 21 8
Kolektivní vyjednávání 570 2 15 14 15 14 16 20 18 28 23
Komory 222   1 1 3 4 7 6 3 7 8
Konkurz a vyrovnání 204 2 2 2 3 10 9 7 7 15 8
Média 414 3 4 3 2 10 10 7 8 6 12
Mezinárodní vztahy 3711 24 79 73 65 115 113 120 116 143 116
Mzdy, platy 713 5 24 38 29 19 22 27 18 30 18
Náhrady škody, majetkové sankce 510 1 10 10 8 12 15 14 9 20 14
Nemocenské pojištění 476 1 10 10 8 5 11 16 10 18 20
Obchodní právo 806 3 26 11 14 25 24 33 23 32 30
Občanské právo 987 5 25 24 28 49 43 30 29 47 38
Ochrana spotřebitele 521 7 26 11 17 11 22 18 25 18 24
Platební styk, měna, ČNB 941 4 22 18 22 25 18 28 20 21 23
Policie, armáda 1399 7 45 52 44 47 35 46 42 46 76
Poplatky 466 4 10 14 10 25 20 17 19 22 14
Pozemky 597 4 15 14 8 23 22 21 9 33 20
Požární ochrana 357 5 5 13 10 13 11 11 12 8 15
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 944 8 31 53 29 30 25 42 33 37 41
Přestupky 558 6 12 8 19 15 18 26 15 24 25
Privatizace, restituční nároky 238   1 1   4 8 3 3 4 2
Sociální zabezpečení 889 4 17 20 35 21 40 35 25 30 44
Soudní a rozhodčí řízení 1185 5 15 17 15 25 28 30 44 41 41
Specializované činnosti 1198 13 46 41 30 39 56 50 44 55 60
Statistika, výkaznictví 947 2 18 23 26 23 19 22 30 28 29
Státní správa 2186 21 68 70 57 68 65 78 75 104 88
Stavební právo 568 6 14 9 5 17 13 19 7 23 12
Školy 1160 5 37 20 25 18 41 32 37 56 55
Trestní právo 805 9 9 13 14 27 18 25 17 34 31
Účetnictví 367 2 7 13 14 13 10 12 16 12 9
Územní samospráva 1610 14 59 66 34 65 82 88 65 86 74
Vztahy ČR - SR 113     5 4 1 6 5 3 4 1
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1261 10 34 38 37 45 64 52 46 56 59
Zemědělství, lesnictví 1767 23 53 41 57 75 73 60 70 90 76
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 575 7 39 18 9 9 12 27 21 15 24
Živnostenské a jiné podnikání 1507 13 64 67 50 58 75 89 77 98 70
Životní prostředí 1722 34 73 73 57 79 76 88 92 100 58
Název Celkem 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Zavřít
MENU