Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Bezpečnost a ochrana zdraví 1337 9 23 43 49 45 32 34 56 52 44
Celní služby 679 6 9 8 13 9 13 11 17 23 8
Cenné papíry, kapitálový trh 542 5 8 14 11 8 19 35 21 21 23
Ceny, oceňování 559 9 19 28 21 22 19 23 31 28 27
Cestovní náhrady 62  2 2 2 2 2 4 2 4 2
Daňové právo 1069 13 20 30 30 28 24 32 38 36 34
Devizy 157 2   1 1 3 9 3 2 2
Doprava, spoje 1466 15 29 53 28 40 45 41 45 48 49
Dotace, fondy 746 3 10 20 19 17 17 20 20 17 22
Dovoz, vývoz 803 3 13 13 19 15 19 19 16 22 17
Duševní a průmyslové vlastnictví 416 1 7 12 6 10 13 4 11 13 14
Energetika 330 1 10 13 19 27 10 14 32 20 25
Hospodářská soutěž 194   3 15 2  2 8 10 5
Informatika 181 5 7 16 11 7 6 7 17 14 16
Katastry, zeměměřictví 279  8 5 9 9 4 16 10 10 9
Kolektivní vyjednávání 607 6 13 20 15 14 15 14 16 20 18
Komory 229 1 3 3 1 1 3 4 7 6 3
Konkurz a vyrovnání 218 5 1 10 2 2 3 10 9 7 7
Média 418 2 1 4 4 3 2 10 10 7 8
Mezinárodní vztahy 3868 37 55 89 79 73 65 115 113 120 116
Mzdy, platy 763 7 21 27 24 38 29 19 22 27 18
Náhrady škody, majetkové sankce 519 1 3 6 10 10 8 12 15 14 9
Nemocenské pojištění 496  10 11 10 10 8 5 11 16 10
Obchodní právo 844 5 10 26 26 11 14 25 24 33 23
Občanské právo 1028 10 13 23 25 24 28 49 43 30 29
Ochrana spotřebitele 565 5 21 25 26 11 17 11 22 18 25
Platební styk, měna, ČNB 995 14 25 19 22 18 22 25 18 28 20
Policie, armáda 1464 8 23 41 45 52 44 47 35 46 42
Poplatky 494 7 13 12 10 14 10 25 20 17 19
Pozemky 622 2 14 13 15 14 8 23 22 21 9
Požární ochrana 368 2 6 8 5 13 10 13 11 11 12
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1009 9 18 46 31 53 29 30 25 42 33
Přestupky 589 6 11 19 13 8 19 15 18 26 15
Privatizace, restituční nároky 240 1 1  1 1  4 8 3 3
Sociální zabezpečení 929 7 17 20 17 20 35 21 40 35 25
Soudní a rozhodčí řízení 1232 9 14 29 15 17 15 25 28 30 44
Specializované činnosti 1274 11 34 44 46 41 30 39 56 50 44
Statistika, výkaznictví 979 1 12 21 18 23 26 23 19 22 30
Státní správa 2312 21 48 77 69 70 57 68 65 78 75
Stavební právo 589 1 12 14 14 9 5 17 13 19 7
Školy 1214 6 26 27 37 20 25 18 41 32 37
Trestní právo 830 9 6 19 9 13 14 27 18 25 17
Účetnictví 382 2 4 11 7 13 14 13 10 12 16
Územní samospráva 1700 23 31 50 59 66 34 65 82 88 65
Vztahy ČR - SR 115  1 1  5 4 1 6 5 3
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1352 14 45 41 34 39 37 45 64 52 46
Zemědělství, lesnictví 1874 16 60 54 53 41 57 75 73 60 70
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 605 4 13 20 39 18 9 9 12 27 21
Živnostenské a jiné podnikání 1593 11 33 55 64 67 50 58 75 89 77
Životní prostředí 1826 21 59 58 73 73 57 79 76 88 92
Název Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Zavřít
MENU