Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Bezpečnost a ochrana zdraví 1296 34 49 45 32 34 56 52 44 50 52
Celní služby 659 3 13 9 13 11 17 23 8 15 20
Cenné papíry, kapitálový trh 524 10 11 8 19 35 21 21 23 22 22
Ceny, oceňování 520 17 21 22 19 23 31 28 27 30 33
Cestovní náhrady 58  2 2 2 4 2 4 2 2 3
Daňové právo 1027 20 30 28 24 32 38 36 35 45 47
Devizy 155  1 1 3 9 3 2 2 3 3
Doprava, spoje 1409 40 28 40 45 41 45 48 49 40 41
Dotace, fondy 727 14 19 17 17 20 20 17 22 29 20
Dovoz, vývoz 783 9 19 15 19 19 16 22 17 31 24
Duševní a průmyslové vlastnictví 408 12 6 10 13 4 11 13 14 8 9
Energetika 316 10 19 27 10 14 32 20 25 14 16
Hospodářská soutěž 193 2 15 2  2 8 10 5 11 4
Informatika 163 11 10 7 6 7 17 14 16 12 15
Katastry, zeměměřictví 269 3 9 9 4 16 10 10 9 21 8
Kolektivní vyjednávání 584 16 15 14 15 14 16 20 18 28 23
Komory 223 1 1 1 3 4 7 6 3 7 8
Konkurz a vyrovnání 210 8 2 2 3 10 9 7 7 15 8
Média 415 4 4 3 2 10 10 7 8 6 12
Mezinárodní vztahy 3754 67 79 73 65 115 113 120 116 143 116
Mzdy, platy 725 17 24 38 29 19 22 27 18 30 18
Náhrady škody, majetkové sankce 513 4 10 10 8 12 15 14 9 20 14
Nemocenské pojištění 482 7 10 10 8 5 11 16 10 18 20
Obchodní právo 817 14 26 11 14 25 24 33 23 32 30
Občanské právo 999 17 25 24 28 49 43 30 29 47 38
Ochrana spotřebitele 531 17 26 11 17 11 22 18 25 18 24
Platební styk, měna, ČNB 947 10 22 18 22 25 18 28 20 21 23
Policie, armáda 1426 34 45 52 44 47 35 46 42 46 76
Poplatky 471 9 10 14 10 25 20 17 19 22 14
Pozemky 604 11 15 14 8 23 22 21 9 33 20
Požární ochrana 360 8 5 13 10 13 11 11 12 8 15
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 970 34 31 53 29 30 25 42 33 37 41
Přestupky 566 14 12 8 19 15 18 26 15 24 25
Privatizace, restituční nároky 238  1 1  4 8 3 3 4 2
Sociální zabezpečení 898 13 17 20 35 21 40 35 25 30 44
Soudní a rozhodčí řízení 1201 21 15 17 15 25 28 30 44 41 41
Specializované činnosti 1220 35 46 41 30 39 56 50 44 55 60
Statistika, výkaznictví 952 7 18 23 26 23 19 22 30 28 29
Státní správa 2221 56 68 70 57 68 65 78 75 104 88
Stavební právo 573 11 14 9 5 17 13 19 7 23 12
Školy 1175 20 37 20 25 18 41 32 37 56 55
Trestní právo 811 15 9 13 14 27 18 25 17 34 31
Účetnictví 369 4 7 13 14 13 10 12 16 12 9
Územní samospráva 1635 39 59 66 34 65 82 88 65 86 74
Vztahy ČR - SR 114 1  5 4 1 6 5 3 4 1
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1278 26 34 39 37 45 64 52 46 56 59
Zemědělství, lesnictví 1787 43 53 41 57 75 73 60 70 90 76
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 586 18 39 18 9 9 12 27 21 15 24
Živnostenské a jiné podnikání 1532 38 64 67 50 58 75 89 77 98 70
Životní prostředí 1739 51 73 73 57 79 76 88 92 100 58
Název Celkem 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Zavřít
MENU