Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Bezpečnost a ochrana zdraví 1300 38 49 45 32 34 56 52 44 50 52
Celní služby 663 7 13 9 13 11 17 23 8 15 20
Cenné papíry, kapitálový trh 528 14 11 8 19 35 21 21 23 22 22
Ceny, oceňování 528 25 21 22 19 23 31 28 27 30 33
Cestovní náhrady 59 1 2 2 2 4 2 4 2 2 3
Daňové právo 1035 28 30 28 24 32 38 36 35 45 47
Devizy 155  1 1 3 9 3 2 2 3 3
Doprava, spoje 1414 45 28 40 45 41 45 48 49 40 41
Dotace, fondy 732 19 19 17 17 20 20 17 22 29 20
Dovoz, vývoz 786 12 19 15 19 19 16 22 17 31 24
Duševní a průmyslové vlastnictví 408 12 6 10 13 4 11 13 14 8 9
Energetika 318 12 19 27 10 14 32 20 25 14 16
Hospodářská soutěž 193 2 15 2  2 8 10 5 11 4
Informatika 166 14 10 7 6 7 17 14 16 12 15
Katastry, zeměměřictví 270 4 9 9 4 16 10 10 9 21 8
Kolektivní vyjednávání 586 18 15 14 15 14 16 20 18 28 23
Komory 225 3 1 1 3 4 7 6 3 7 8
Konkurz a vyrovnání 211 9 2 2 3 10 9 7 7 15 8
Média 415 4 4 3 2 10 10 7 8 6 12
Mezinárodní vztahy 3770 83 79 73 65 115 113 120 116 143 116
Mzdy, platy 732 24 24 38 29 19 22 27 18 30 18
Náhrady škody, majetkové sankce 514 5 10 10 8 12 15 14 9 20 14
Nemocenské pojištění 486 11 10 10 8 5 11 16 10 18 20
Obchodní právo 826 23 26 11 14 25 24 33 23 32 30
Občanské právo 1003 21 25 24 28 49 43 30 29 47 38
Ochrana spotřebitele 538 24 26 11 17 11 22 18 25 18 24
Platební styk, měna, ČNB 953 16 22 18 22 25 18 28 20 21 23
Policie, armáda 1433 41 45 52 44 47 35 46 42 46 76
Poplatky 473 11 10 14 10 25 20 17 19 22 14
Pozemky 605 12 15 14 8 23 22 21 9 33 20
Požární ochrana 360 8 5 13 10 13 11 11 12 8 15
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 978 42 31 53 29 30 25 42 33 37 41
Přestupky 569 17 12 8 19 15 18 26 15 24 25
Privatizace, restituční nároky 238  1 1  4 8 3 3 4 2
Sociální zabezpečení 902 17 17 20 35 21 40 35 25 30 44
Soudní a rozhodčí řízení 1205 25 15 17 15 25 28 30 44 41 41
Specializované činnosti 1228 43 46 41 30 39 56 50 44 55 60
Statistika, výkaznictví 961 16 18 23 26 23 19 22 30 28 29
Státní správa 2236 71 68 70 57 68 65 78 75 104 88
Stavební právo 575 13 14 9 5 17 13 19 7 23 12
Školy 1179 24 37 20 25 18 41 32 37 56 55
Trestní právo 814 18 9 13 14 27 18 25 17 34 31
Účetnictví 373 8 7 13 14 13 10 12 16 12 9
Územní samospráva 1641 45 59 66 34 65 82 88 65 86 74
Vztahy ČR - SR 114 1  5 4 1 6 5 3 4 1
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1287 35 34 39 37 45 64 52 46 56 59
Zemědělství, lesnictví 1795 51 53 41 57 75 73 60 70 90 76
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 588 20 39 18 9 9 12 27 21 15 24
Živnostenské a jiné podnikání 1543 49 64 67 50 58 75 89 77 98 70
Životní prostředí 1742 54 73 73 57 79 76 88 92 100 58
Název Celkem 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Zavřít
MENU