Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Bezpečnost a ochrana zdraví 1340 12 23 43 49 45 32 34 56 52 44
Celní služby 679 6 9 8 13 9 13 11 17 23 8
Cenné papíry, kapitálový trh 545 8 8 14 11 8 19 35 21 21 23
Ceny, oceňování 563 13 19 28 21 22 19 23 31 28 27
Cestovní náhrady 62  2 2 2 2 2 4 2 4 2
Daňové právo 1069 13 20 30 30 28 24 32 38 36 34
Devizy 157 2   1 1 3 9 3 2 2
Doprava, spoje 1470 19 29 53 28 40 45 41 45 48 49
Dotace, fondy 747 4 10 20 19 17 17 20 20 17 22
Dovoz, vývoz 803 3 13 13 19 15 19 19 16 22 17
Duševní a průmyslové vlastnictví 417 2 7 12 6 10 13 4 11 13 14
Energetika 331 2 10 13 19 27 10 14 32 20 25
Hospodářská soutěž 194   3 15 2  2 8 10 5
Informatika 182 6 7 16 11 7 6 7 17 14 16
Katastry, zeměměřictví 280 1 8 5 9 9 4 16 10 10 9
Kolektivní vyjednávání 611 10 13 20 15 14 15 14 16 20 18
Komory 229 1 3 3 1 1 3 4 7 6 3
Konkurz a vyrovnání 220 7 1 10 2 2 3 10 9 7 7
Média 419 3 1 4 4 3 2 10 10 7 8
Mezinárodní vztahy 3877 46 55 89 79 73 65 115 113 120 116
Mzdy, platy 769 13 21 27 24 38 29 19 22 27 18
Náhrady škody, majetkové sankce 520 2 3 6 10 10 8 12 15 14 9
Nemocenské pojištění 499 3 10 11 10 10 8 5 11 16 10
Obchodní právo 846 7 10 26 26 11 14 25 24 33 23
Občanské právo 1032 14 13 23 25 24 28 49 43 30 29
Ochrana spotřebitele 569 9 21 25 26 11 17 11 22 18 25
Platební styk, měna, ČNB 998 17 25 19 22 18 22 25 18 28 20
Policie, armáda 1469 13 23 41 45 52 44 47 35 46 42
Poplatky 495 8 13 12 10 14 10 25 20 17 19
Pozemky 623 3 14 13 15 14 8 23 22 21 9
Požární ochrana 368 2 6 8 5 13 10 13 11 11 12
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1016 16 18 46 31 53 29 30 25 42 33
Přestupky 592 9 11 19 13 8 19 15 18 26 15
Privatizace, restituční nároky 240 1 1  1 1  4 8 3 3
Sociální zabezpečení 932 10 17 20 17 20 35 21 40 35 25
Soudní a rozhodčí řízení 1236 13 14 29 15 17 15 25 28 30 44
Specializované činnosti 1279 16 34 44 46 41 30 39 56 50 44
Statistika, výkaznictví 981 3 12 21 18 23 26 23 19 22 30
Státní správa 2317 26 48 77 69 70 57 68 65 78 75
Stavební právo 590 2 12 14 14 9 5 17 13 19 7
Školy 1224 16 26 27 37 20 25 18 41 32 37
Trestní právo 832 11 6 19 9 13 14 27 18 25 17
Účetnictví 382 2 4 11 7 13 14 13 10 12 16
Územní samospráva 1703 26 31 50 59 66 34 65 82 88 65
Vztahy ČR - SR 115  1 1  5 4 1 6 5 3
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1357 19 45 41 34 39 37 45 64 52 46
Zemědělství, lesnictví 1880 22 60 54 53 41 57 75 73 60 70
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 605 4 13 20 39 18 9 9 12 27 21
Živnostenské a jiné podnikání 1598 16 33 55 64 67 50 58 75 89 77
Životní prostředí 1831 26 59 58 73 73 57 79 76 88 92
Název Celkem 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
Zavřít
MENU