Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Bezpečnost a ochrana zdraví 1314 9 43 49 45 32 34 56 52 44 50
Celní služby 667 3 8 13 9 13 11 17 23 8 15
Cenné papíry, kapitálový trh 531 3 14 11 8 19 35 21 21 23 22
Ceny, oceňování 537 6 28 21 22 19 23 31 28 27 30
Cestovní náhrady 60  2 2 2 2 4 2 4 2 2
Daňové právo 1042 6 30 30 28 24 32 38 36 34 45
Devizy 155   1 1 3 9 3 2 2 3
Doprava, spoje 1432 10 53 28 40 45 41 45 48 49 40
Dotace, fondy 738 5 20 19 17 17 20 20 17 22 29
Dovoz, vývoz 794 7 13 19 15 19 19 16 22 17 31
Duševní a průmyslové vlastnictví 409 1 12 6 10 13 4 11 13 14 8
Energetika 321 2 13 19 27 10 14 32 20 25 14
Hospodářská soutěž 194  3 15 2  2 8 10 5 11
Informatika 170 2 16 10 7 6 7 17 14 16 12
Katastry, zeměměřictví 273 2 5 9 9 4 16 10 10 9 21
Kolektivní vyjednávání 594 6 20 15 14 15 14 16 20 18 28
Komory 227 2 3 1 1 3 4 7 6 3 7
Konkurz a vyrovnání 213 1 10 2 2 3 10 9 7 7 15
Média 415  4 4 3 2 10 10 7 8 6
Mezinárodní vztahy 3797 22 88 79 73 65 115 113 120 116 143
Mzdy, platy 739 4 27 24 38 29 19 22 27 18 30
Náhrady škody, majetkové sankce 515  6 10 10 8 12 15 14 9 20
Nemocenské pojištění 487 1 11 10 10 8 5 11 16 10 18
Obchodní právo 833 4 26 26 11 14 25 24 33 23 32
Občanské právo 1010 5 23 25 24 28 49 43 30 29 47
Ochrana spotřebitele 551 12 25 26 11 17 11 22 18 25 18
Platební styk, měna, ČNB 965 9 19 22 18 22 25 18 28 20 21
Policie, armáda 1439 6 41 45 52 44 47 35 46 42 46
Poplatky 479 5 12 10 14 10 25 20 17 19 22
Pozemky 611 5 13 15 14 8 23 22 21 9 33
Požární ochrana 364 4 8 5 13 10 13 11 11 12 8
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 987 5 46 31 53 29 30 25 42 33 37
Přestupky 575 4 19 12 8 19 15 18 26 15 24
Privatizace, restituční nároky 238   1 1  4 8 3 3 4
Sociální zabezpečení 911 6 20 17 20 35 21 40 35 25 30
Soudní a rozhodčí řízení 1217 8 29 15 17 15 25 28 30 44 41
Specializované činnosti 1243 14 44 46 41 30 39 56 50 44 55
Statistika, výkaznictví 970 4 21 18 23 26 23 19 22 30 28
Státní správa 2260 18 77 68 70 57 68 65 78 75 104
Stavební právo 582 6 14 14 9 5 17 13 19 7 23
Školy 1187 5 27 37 20 25 18 41 32 37 56
Trestní právo 818 3 19 9 13 14 27 18 25 17 34
Účetnictví 377 1 11 7 13 14 13 10 12 16 12
Územní samospráva 1656 10 50 59 66 34 65 82 88 65 86
Vztahy ČR - SR 115 1 1  5 4 1 6 5 3 4
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1309 16 41 34 39 37 45 64 52 46 56
Zemědělství, lesnictví 1830 32 54 53 41 57 75 73 60 70 90
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 597 9 20 39 18 9 9 12 27 21 15
Živnostenské a jiné podnikání 1563 14 55 64 67 50 58 75 89 77 98
Životní prostředí 1776 30 58 73 73 57 79 76 88 92 100
Název Celkem 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Zavřít
MENU