Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Bezpečnost a ochrana zdraví 1311 6 43 49 45 32 34 56 52 44 50
Celní služby 666 2 8 13 9 13 11 17 23 8 15
Cenné papíry, kapitálový trh 530 2 14 11 8 19 35 21 21 23 22
Ceny, oceňování 534 3 28 21 22 19 23 31 28 27 30
Cestovní náhrady 60  2 2 2 2 4 2 4 2 2
Daňové právo 1039 2 30 30 28 24 32 38 36 35 45
Devizy 155   1 1 3 9 3 2 2 3
Doprava, spoje 1428 6 53 28 40 45 41 45 48 49 40
Dotace, fondy 734 2 19 19 17 17 20 20 17 22 29
Dovoz, vývoz 791 4 13 19 15 19 19 16 22 17 31
Duševní a průmyslové vlastnictví 409 1 12 6 10 13 4 11 13 14 8
Energetika 319  13 19 27 10 14 32 20 25 14
Hospodářská soutěž 194  3 15 2  2 8 10 5 11
Informatika 169 1 16 10 7 6 7 17 14 16 12
Katastry, zeměměřictví 273 2 5 9 9 4 16 10 10 9 21
Kolektivní vyjednávání 591 3 20 15 14 15 14 16 20 18 28
Komory 225  3 1 1 3 4 7 6 3 7
Konkurz a vyrovnání 213 1 10 2 2 3 10 9 7 7 15
Média 415  4 4 3 2 10 10 7 8 6
Mezinárodní vztahy 3794 19 88 79 73 65 115 113 120 116 143
Mzdy, platy 737 2 27 24 38 29 19 22 27 18 30
Náhrady škody, majetkové sankce 515  6 10 10 8 12 15 14 9 20
Nemocenské pojištění 486  11 10 10 8 5 11 16 10 18
Obchodní právo 832 3 26 26 11 14 25 24 33 23 32
Občanské právo 1006 1 23 25 24 28 49 43 30 29 47
Ochrana spotřebitele 543 4 25 26 11 17 11 22 18 25 18
Platební styk, měna, ČNB 961 5 19 22 18 22 25 18 28 20 21
Policie, armáda 1437 4 41 45 52 44 47 35 46 42 46
Poplatky 477 3 12 10 14 10 25 20 17 19 22
Pozemky 610 4 13 15 14 8 23 22 21 9 33
Požární ochrana 362 2 8 5 13 10 13 11 11 12 8
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 985 3 46 31 53 29 30 25 42 33 37
Přestupky 571  19 12 8 19 15 18 26 15 24
Privatizace, restituční nároky 238   1 1  4 8 3 3 4
Sociální zabezpečení 910 5 20 17 20 35 21 40 35 25 30
Soudní a rozhodčí řízení 1213 4 29 15 17 15 25 28 30 44 41
Specializované činnosti 1238 9 44 46 41 30 39 56 50 44 55
Statistika, výkaznictví 966  21 18 23 26 23 19 22 30 28
Státní správa 2250 8 77 68 70 57 68 65 78 75 104
Stavební právo 581 5 14 14 9 5 17 13 19 7 23
Školy 1184 2 27 37 20 25 18 41 32 37 56
Trestní právo 816 1 19 9 13 14 27 18 25 17 34
Účetnictví 376  11 7 13 14 13 10 12 16 12
Územní samospráva 1650 4 50 59 66 34 65 82 88 65 86
Vztahy ČR - SR 115 1 1  5 4 1 6 5 3 4
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1302 9 41 34 39 37 45 64 52 46 56
Zemědělství, lesnictví 1822 24 54 53 41 57 75 73 60 70 90
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 590 2 20 39 18 9 9 12 27 21 15
Živnostenské a jiné podnikání 1556 7 55 64 67 50 58 75 89 77 98
Životní prostředí 1767 21 58 73 73 57 79 76 88 92 100
Název Celkem 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Zavřít
MENU