Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Bezpečnost a ochrana zdraví 1644 99 197 19 23 43 49 45 32 34 56
Celní služby 709 8 17 11 9 8 13 9 13 11 17
Cenné papíry, kapitálový trh 599 16 29 17 8 14 11 8 19 35 21
Ceny, oceňování 623 21 32 20 19 28 21 22 19 23 31
Cestovní náhrady 68 1 3 2 2 2 2 2 2 4 2
Daňové právo 1160 26 50 28 20 30 30 28 24 32 38
Devizy 165 4 4 2   1 1 3 9 3
Doprava, spoje 1538 16 41 30 29 53 28 40 45 41 45
Dotace, fondy 801 15 33 9 11 20 19 17 17 20 20
Dovoz, vývoz 839 11 20 8 13 13 19 15 19 19 16
Duševní a průmyslové vlastnictví 439 8 11 5 7 12 6 10 13 4 11
Energetika 359 10 14 6 10 13 19 27 10 14 32
Hospodářská soutěž 199 2 1 2  3 15 2  2 8
Informatika 219 15 17 11 7 16 11 7 6 7 17
Katastry, zeměměřictví 308 6 17 6 8 5 9 9 4 16 10
Kolektivní vyjednávání 646 13 16 16 13 20 15 14 15 14 16
Komory 240 3 7 2 3 3 1 1 3 4 7
Konkurz a vyrovnání 236 4 10 9 1 10 2 2 3 10 9
Média 446 16 10 4 1 4 4 3 2 10 10
Mezinárodní vztahy 4015 45 70 69 55 89 79 73 65 115 113
Mzdy, platy 818 8 27 27 21 27 24 38 29 19 22
Náhrady škody, majetkové sankce 563 16 27 2 3 6 10 10 8 12 15
Nemocenské pojištění 533 13 15 9 10 11 10 10 8 5 11
Obchodní právo 896 20 27 10 10 26 26 11 14 25 24
Občanské právo 1156 64 53 21 13 23 25 24 28 49 43
Ochrana spotřebitele 625 14 37 14 21 25 26 11 17 11 22
Platební styk, měna, ČNB 1048 23 23 21 25 19 22 18 22 25 18
Policie, armáda 1644 41 122 25 23 41 45 52 44 47 35
Poplatky 549 15 31 16 13 12 10 14 10 25 20
Pozemky 653 10 14 9 14 13 15 14 8 23 22
Požární ochrana 472 17 87 2 6 8 5 13 10 13 11
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 1119 25 61 33 18 46 31 53 29 30 25
Přestupky 697 44 60 10 11 19 13 8 19 15 18
Privatizace, restituční nároky 249 3 4 3 1  1 1  4 8
Sociální zabezpečení 1036 26 62 26 17 20 17 20 35 21 40
Soudní a rozhodčí řízení 1325 33 47 22 14 29 15 17 15 25 28
Specializované činnosti 1486 78 118 27 34 44 46 41 30 39 56
Statistika, výkaznictví 1039 20 31 10 12 21 18 23 26 23 19
Státní správa 2670 93 229 57 48 77 69 70 57 68 65
Stavební právo 615 4 15 8 12 14 14 9 5 17 13
Školy 1316 21 64 23 26 27 37 20 25 18 41
Trestní právo 946 41 68 16 6 19 9 13 14 27 18
Účetnictví 397 2 10 5 4 11 7 13 14 13 10
Územní samospráva 2007 80 202 48 31 50 59 66 34 65 82
Vztahy ČR - SR 117  1 1 1 1  5 4 1 6
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1501 50 79 32 46 41 34 39 37 45 64
Zemědělství, lesnictví 1987 23 52 55 59 54 53 41 57 75 73
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 637 4 20 12 13 20 39 18 9 9 12
Živnostenské a jiné podnikání 1713 38 65 28 33 55 64 67 50 58 75
Životní prostředí 1964 35 67 57 59 58 73 73 57 79 76
Název Celkem 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Zavřít
MENU