Sbírka zákonů podle oblastí

Řazení podle roku:
Název Celkem 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Bezpečnost a ochrana zdraví 1286 24 49 45 32 34 56 52 44 50 52
Celní služby 659 3 13 9 13 11 17 23 8 15 20
Cenné papíry, kapitálový trh 520 6 11 8 19 35 21 21 23 22 22
Ceny, oceňování 517 14 21 22 19 23 31 28 27 30 33
Cestovní náhrady 58   2 2 2 4 2 4 2 2 3
Daňové právo 1020 13 30 28 24 32 38 36 35 45 47
Devizy 155   1 1 3 9 3 2 2 3 3
Doprava, spoje 1399 31 28 40 44 41 45 48 49 40 41
Dotace, fondy 724 11 19 17 17 20 20 17 22 29 20
Dovoz, vývoz 781 7 19 15 19 19 16 22 17 31 24
Duševní a průmyslové vlastnictví 406 10 6 10 13 4 11 13 14 8 9
Energetika 311 5 19 27 10 14 32 20 25 14 16
Hospodářská soutěž 192 1 15 2   2 8 10 5 11 4
Informatika 157 5 10 7 6 7 17 14 16 12 15
Katastry, zeměměřictví 269 3 9 9 4 16 10 10 9 21 8
Kolektivní vyjednávání 578 10 15 14 15 14 16 20 18 28 23
Komory 222   1 1 3 4 7 6 3 7 8
Konkurz a vyrovnání 206 4 2 2 3 10 9 7 7 15 8
Média 415 4 4 3 2 10 10 7 8 6 12
Mezinárodní vztahy 3737 50 79 73 65 115 113 120 116 143 116
Mzdy, platy 717 9 24 38 29 19 22 27 18 30 18
Náhrady škody, majetkové sankce 513 4 10 10 8 12 15 14 9 20 14
Nemocenské pojištění 478 3 10 10 8 5 11 16 10 18 20
Obchodní právo 812 9 26 11 14 25 24 33 23 32 30
Občanské právo 991 9 25 24 28 49 43 30 29 47 38
Ochrana spotřebitele 524 10 26 11 17 11 22 18 25 18 24
Platební styk, měna, ČNB 945 8 22 18 22 25 18 28 20 21 23
Policie, armáda 1416 24 45 52 44 47 35 46 42 46 76
Poplatky 468 6 10 14 10 25 20 17 19 22 14
Pozemky 601 8 15 14 8 23 22 21 9 33 20
Požární ochrana 359 7 5 13 10 13 11 11 12 8 15
Pracovněprávní vztahy, zaměstnanost 956 20 31 53 29 30 25 42 33 37 41
Přestupky 563 11 12 8 19 15 18 26 15 24 25
Privatizace, restituční nároky 238   1 1   4 8 3 3 4 2
Sociální zabezpečení 893 8 17 20 35 21 40 35 25 30 44
Soudní a rozhodčí řízení 1192 12 15 17 15 25 28 30 44 41 41
Specializované činnosti 1214 29 46 41 30 39 56 50 44 55 60
Statistika, výkaznictví 949 4 18 23 26 23 19 22 30 28 29
Státní správa 2205 40 68 70 57 68 65 78 75 104 88
Stavební právo 572 10 14 9 5 17 13 19 7 23 12
Školy 1164 9 37 20 25 18 41 32 37 56 55
Trestní právo 807 11 9 13 14 27 18 25 17 34 31
Účetnictví 367 2 7 13 14 13 10 12 16 12 9
Územní samospráva 1621 25 59 66 34 65 82 88 65 86 74
Vztahy ČR - SR 114 1   5 4 1 6 5 3 4 1
Zdravotní pojištění, zdravotní péče 1270 18 34 39 37 45 64 52 46 56 59
Zemědělství, lesnictví 1772 28 53 41 57 75 73 60 70 90 76
Zkušebnictví, technická normalizace, metrologie 580 12 39 18 9 9 12 27 21 15 24
Živnostenské a jiné podnikání 1518 24 64 67 50 58 75 89 77 98 70
Životní prostředí 1729 41 73 73 57 79 76 88 92 100 58
Název Celkem 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
Zavřít
MENU