ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
OblastNázevSCelkem2014201320122011201020092008200720062005
1Ochrana vod    20298613678586
2Ochrana ovzduší    256108111513116481
3Odpady a obaly    270881510818144913
4Chemické látky a směsi    295141119111078882
5IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    471231124 42
6EIA - Posuzování vlivu na ŽP    401 5223 12 
7Energetika    2167111713114101091
8ŽP - ostatní    29026710684111016
8.1Ochrana přírody a krajiny    23313208914208858
8.2Ochrana zemědělského půdního fondu    69 222 42321
8.3Ochrana lesa    785621 31 21
8.4Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    361 11 2  12
8.5Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    19 1  21  21
8.6Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    17 1111 2   
OblastNázevSCelkem2014201320122011201020092008200720062005
Zavřít
MENU