ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
OblastNázevSCelkem2010200920082007200620052004200320022001
1Ochrana vod    183669487122915
2Ochrana ovzduší    210151185924738
3Odpady a obaly    257131321411171241118
4Chemické látky a přípravky    23911699935669
5IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    451251522131
6EIA - Posuzování vlivu na ŽP    3623123 2 12
7Energetika    197144101091   1
8ŽP - ostatní    28368512111837182115
8.1Ochrana přírody a krajiny    24014208851013171
8.2Ochrana zemědělského půdního fondu    48 31 21211 
8.3Ochrana lesa    83 41 215232
8.4Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    28 2  114123
8.5Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    1921  2135 1
8.6Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    141 2 1  1  
OblastNázevSCelkem2010200920082007200620052004200320022001
Zavřít
MENU