CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACENázevSCelkem2010200920082007200620052004200320022001
01Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    6912826301726134116135
02Lesnictví a těžba dřeva    2111936754141063
03Rybolov a akvakultura    1471828663121034
05Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    24010232615749248
06Těžba ropy a zemního plynu    24010232615749248
07Těžba a úprava rud    24310232515749248
08Ostatní těžba a dobývání    24510232615749248
09Podpůrné činnosti při těžbě    24410232515749248
10Výroba potravinářských výrobků    31412112123511933
11Výroba nápojů    19486121128434
12Výroba tabákových výrobků    392 2 252124
13Výroba textilií    60  32444428
14Výroba oděvů    56 131333418
15Výroba usní a souvisejících výrobků    42 141234217
16Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    9384141214124
17Výroba papíru a výrobků z papíru    8284131112 24
18Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    8484111112 24
19Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    291 3241   1
20Výroba chemických látek a chemických přípravků    19321671745144
21Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    12543143545224
22Výroba pryžových a plastových výrobků    53224 333 14
23Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    3791325332010614349
24Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    511 4 542162
25Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    98335 533143
26Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    1861217341735225
27Výroba elektrických zařízení    2031217341635225
28Výroba strojů a zařízení j. n.    672351525162
29Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    124  75663235
30Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    891243942214
31Výroba nábytku    8384131213 24
32Ostatní zpracovatelský průmysl    8684111113 24
33Opravy a instalace strojů a zařízení    954241233215
35Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    3082219352636224
36Shromažďování, úprava a rozvod vody    280161835242519124810
37Činnosti související s odpadními vodami    1621116281525216
38Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    2271418321413175285
39Sanace a jiné činnosti související s odpady    1701418311535215
41Výstavba budov    47014423516116122514
42Inženýrské stavitelství    47513423513106123615
43Specializované stavební činnosti    4731442351496122614
45Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    531 11323243
46Velkoobchod, kromě motorových vozidel    102324511610385
47Maloobchod, kromě motorových vozidel    11132771199485
49Pozemní a potrubní doprava    3471071614241821101212
50Vodní doprava    1012141867216
51Letecká doprava    140624217119626
52Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    204   11 1 1
53Poštovní a kurýrní činnosti    1891918332635226
55Ubytování    16  1  13  1
56Stravování a pohostinství    954271136 31
58Vydavatelské činnosti    9484131412 25
59Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    9484111412 25
60Tvorba programů a vysílání    1601217352544215
61Telekomunikační činnosti    1641018332644215
62Činnosti v oblasti informačních technologií    1641019292554214
63Informační činnosti    1831119292564214
64Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    31991361215311386
65Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    114 331826 21
66Ostatní finanční činnosti    1827742316 42
68Činnosti v oblasti nemovitostí    17761232946258
69Právní a účetnické činnosti    1          
70Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    5  1       
71Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    9941739331829172791917
72Výzkum a vývoj    289102231152318149711
73Reklama a průzkum trhu    16  2      2
74Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    19 11111212 
75Veterinární činnosti    3531116159139181272
77Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    24  1  1 115
78Činnosti související se zaměstnáním    1261015162649 11
79Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    1421015341524224
80Bezpečnostní a pátrací činnosti    7  1  1    
81Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    3219352877411147
82Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    6  1       
84Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    262513126725612302531122420
85Vzdělávání    497243945263654279138
86Zdravotní péče    36016241613151116553
87Pobytové služby sociální péče    272915101217813335
88Ambulantní nebo terénní sociální služby    24181681117912434
90Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    1261015271514214
91Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    1301015271514224
92Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    1291015271514214
93Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    1351015271514215
94Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    1595820112118141106
95Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    12311419 413116
96Poskytování ostatních osobních služeb    25 12 111  2
97Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    12  2 1 2   
98Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    4  1       
99Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    9  2     11
CZ-NACENázevSCelkem2010200920082007200620052004200320022001
Zavřít
MENU