CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACENázevSCelkem2010200920082007200620052004200320022001
01Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    7392830321828154117165
02Lesnictví a těžba dřeva    2131926755131063
03Rybolov a akvakultura    1471828663121034
05Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    24010232615849248
06Těžba ropy a zemního plynu    24010232615849248
07Těžba a úprava rud    24310232515849248
08Ostatní těžba a dobývání    24510232615849248
09Podpůrné činnosti při těžbě    24410232515849248
10Výroba potravinářských výrobků    393131325396121075
11Výroba nápojů    22988131438544
12Výroba tabákových výrobků    392 2 252124
13Výroba textilií    62  32444438
14Výroba oděvů    56 131333428
15Výroba usní a souvisejících výrobků    42 141234227
16Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    9384141214124
17Výroba papíru a výrobků z papíru    8284131112 24
18Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    8484111112 24
19Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    291 3241   1
20Výroba chemických látek a chemických přípravků    24021571756145
21Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    13744143545325
22Výroba pryžových a plastových výrobků    57224 333 14
23Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    3961525332111614349
24Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    551 4 542162
25Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    98335 533143
26Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    1901217341735225
27Výroba elektrických zařízení    2081217341735225
28Výroba strojů a zařízení j. n.    692351525162
29Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    130 165663235
30Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    891242942214
31Výroba nábytku    8384131213 24
32Ostatní zpracovatelský průmysl    8684111113 24
33Opravy a instalace strojů a zařízení    964241233215
35Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    3152219353636224
36Shromažďování, úprava a rozvod vody    282161836242519124810
37Činnosti související s odpadními vodami    1631116281525216
38Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    2301418321413175285
39Sanace a jiné činnosti související s odpady    1711418311535215
41Výstavba budov    49115433416116122514
42Inženýrské stavitelství    49215433413106123615
43Specializované stavební činnosti    49114433514116123614
45Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    531 11323243
46Velkoobchod, kromě motorových vozidel    103324511610385
47Maloobchod, kromě motorových vozidel    11232771199485
49Pozemní a potrubní doprava    3591071614241821101212
50Vodní doprava    1062141867216
51Letecká doprava    150624217119626
52Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    204   11 1 1
53Poštovní a kurýrní činnosti    1911918332635226
55Ubytování    16  1  13  1
56Stravování a pohostinství    11643101456 32
58Vydavatelské činnosti    9484131412 25
59Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    9484111412 25
60Tvorba programů a vysílání    1641217352544215
61Telekomunikační činnosti    1681018332644215
62Činnosti v oblasti informačních technologií    1671018292554214
63Informační činnosti    1851118302564214
64Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    33991461216212396
65Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    129 341827 31
66Ostatní finanční činnosti    2067862316 52
68Činnosti v oblasti nemovitostí    19161332946268
69Právní a účetnické činnosti    1          
70Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    5  1       
71Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    114824433918311828122118
72Výzkum a vývoj    321102231152318159711
73Reklama a průzkum trhu    16  2      2
74Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    20 11111212 
75Veterinární činnosti    37512171491411191573
77Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    25  1  1 115
78Činnosti související se zaměstnáním    1261015162649 11
79Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    1431015341524224
80Bezpečnostní a pátrací činnosti    7  1  1    
81Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    3249352878411247
82Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    6  1       
84Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    282513426725814302731162520
85Vzdělávání    510243945253552269138
86Zdravotní péče    37616251613151216555
87Pobytové služby sociální péče    281916101217913435
88Ambulantní nebo terénní sociální služby    248817811171012434
90Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    1291015271514214
91Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    1321015271514224
92Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    1301015271514214
93Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    1391015271514215
94Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    1625820112118141106
95Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    12311419 513116
96Poskytování ostatních osobních služeb    25 12 111  2
97Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    12  2 1 2   
98Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    4  1       
99Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    9  2     11
CZ-NACENázevSCelkem2010200920082007200620052004200320022001
Zavřít
MENU