ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
Oblast Název S Celkem 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
1 Ochrana vod    179 5 9 3 8 7 12 2 9 15 6
2 Ochrana ovzduší    201 12 8 6 8 2 3 6 3 8 7
3 Odpady a obaly    246 11 19 6 11 17 12 4 11 18 12
4 Chemické látky a přípravky    209 6 9 10 9 3 4 6 5 8 7
5 IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    40 2 5 1 5 2 2   2 1 2
6 EIA - Posuzování vlivu na ŽP    36 3 1 2 3   2   1 2  
7 Energetika    195 3 10 10 9 1       1 2
8 ŽP - ostatní    255 7 3 10 11 18 35 18 22 15 18
8.1 Ochrana přírody a krajiny    209 20 8 8 5 8 12 1 7   2
8.2 Ochrana zemědělského půdního fondu    41 3 1   2 1 2 1 1    
8.3 Ochrana lesa    74 4     2 1 5 2 3 2 6
8.4 Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    27 2     1 1 4 1 2 3 1
8.5 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    15       2 1 3 4      
8.6 Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    10   2         1      
Oblast Název S Celkem 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Zavřít
MENU