ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
OblastNázevSCelkem2009200820072006200520042003200220012000
1Ochrana vod    183694871229156
2Ochrana ovzduší    21011869247387
3Odpady a obaly    257132141117124111811
4Chemické látky a přípravky    2085999356697
5IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    43251522 312
6EIA - Posuzování vlivu na ŽP    373123 2 12 
7Energetika    2024101091   12
8ŽP - ostatní    283851211183718201519
8.1Ochrana přírody a krajiny    2362088510131713
8.2Ochrana zemědělského půdního fondu    4831 21211 1
8.3Ochrana lesa    8341 2152327
8.4Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    282  1141231
8.5Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    191  2135 1 
8.6Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    14 2 1  1   
OblastNázevSCelkem2009200820072006200520042003200220012000
Zavřít
MENU