CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACE Název S Celkem 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
01 Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    643 27 16 26 11 31 12 14 4 26 6
02 Lesnictví a těžba dřeva    192 5 6 2 3 6 8 5 3 8 1
03 Rybolov a akvakultura    121 6 3 2 3 6 5   4 1  
05 Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    184 22 14 2 1 3 1 2 5 2  
06 Těžba ropy a zemního plynu    182 22 14 2 1 3 1 2 4 2  
07 Těžba a úprava rud    185 21 14 2 1 3 1 1 4 2  
08 Ostatní těžba a dobývání    185 22 14 2 1 3 1 2 4 2  
09 Podpůrné činnosti při těžbě    186 22 14 2 1 3 1 2 4 2  
10 Výroba potravinářských výrobků    213 20       3 2 1 1 2 1
11 Výroba nápojů    119 10       2 1 1 1 1  
12 Výroba tabákových výrobků    39 2 1 2 6 1 2 2 4 3  
13 Výroba textilií    48 1 2 3 4 4 4 2 7 2 1
14 Výroba oděvů    42 1 1 2 3 3 4 1 6 2  
15 Výroba usní a souvisejících výrobků    30 1 1 1 3 4 2 1 6 2  
16 Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    85 12   1   3 1   3 3  
17 Výroba papíru a výrobků z papíru    74 11   1   1     3 3  
18 Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    77 11   1   1     3 4  
19 Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    24 1 2 3 1       1    
20 Výroba chemických látek a chemických přípravků    92 4   5 3 3 1 4 4 1  
21 Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    77 11 3 3 3 2 2 2 2 3  
22 Výroba pryžových a plastových výrobků    31 2   2 2     1 3   1
23 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    274 29 19 2 1 4 1 1 4 3  
24 Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    40 2   3 4 1   5 2 2 2
25 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    76 3   3 3 1 1 4 3 1 1
26 Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    138 32       2   1 1 1 1
27 Výroba elektrických zařízení    138 32       2   1 1 1 1
28 Výroba strojů a zařízení j. n.    49 3 1 3 2 3 1 5 1 2 1
29 Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    40 2   2 3   1        
30 Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    40 2   4 3   1     2  
31 Výroba nábytku    73 11   1   1     3 3  
32 Ostatní zpracovatelský průmysl    77 11   1   1     3 3  
33 Opravy a instalace strojů a zařízení    66 4     1 1   1     1
35 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    254 35       2   1 1 3 1
36 Shromažďování, úprava a rozvod vody    246 34 24 23 18 11 2 4 7 3 2
37 Činnosti související s odpadními vodami    132 28       2     1 1 1
38 Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    193 32 14 11 18 2   4 3 1 1
39 Sanace a jiné činnosti související s odpady    136 31       2     1 1 1
41 Výstavba budov    370 32 14 5 3 3   3 6 4  
42 Inženýrské stavitelství    366 32 11 4 1 3   4 6 4  
43 Specializované stavební činnosti    370 31 12 4 2 3   3 6 4  
45 Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    45 1 1 4 3 1 2 4 3   1
46 Velkoobchod, kromě motorových vozidel    82 4 5 9 5 5 3 8 4 2  
47 Maloobchod, kromě motorových vozidel    91 7 7 9 7 4 4 8 4 2  
49 Pozemní a potrubní doprava    305 13 12 19 18 20 10 10 11 19 6
50 Vodní doprava    93 4 1 8 6 7 1 1 5 9 1
51 Letecká doprava    115 4 2 16 10 9 6 2 6 6 3
52 Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    12       1   1        
53 Poštovní a kurýrní činnosti    147 33       2     1 1 1
55 Ubytování    8 1                  
56 Stravování a pohostinství    56 5       1   1   1 1
58 Vydavatelské činnosti    86 13 1 3   1     3 4  
59 Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    88 11 1 3   1     4 4  
60 Tvorba programů a vysílání    126 35     1 2     1 1 1
61 Telekomunikační činnosti    127 33       2     1 1 1
62 Činnosti v oblasti informačních technologií    122 29     1 2     1 1 1
63 Informační činnosti    133 29     1 2     1 1 1
64 Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    201 5 11 14 3 9 1 5 6 6 1
65 Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    79 2 1 8 2 6   2 1   5
66 Ostatní finanční činnosti    86 4 1   1 4   1 2 3 1
68 Činnosti v oblasti nemovitostí    131 2 2 8 3 5 2 3 6 8 1
69 Právní a účetnické činnosti                        
70 Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    4 1                  
71 Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    731 28 15 20 8 20 6 17 15 16 3
72 Výzkum a vývoj    225 31 15 21 18 10 6 4 7 4 3
73 Reklama a průzkum trhu    12 2             2    
74 Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    14 1 1     2 1 2      
75 Veterinární činnosti    296 14 6 13 10 12 10 3 2 7 1
77 Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    21 1     1   1 1 5   3
78 Činnosti související se zaměstnáním    66 17   1 1 2       2  
79 Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    115 34       2     1 1 2
80 Bezpečnostní a pátrací činnosti    3 1                  
81 Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    255 24 6 3 1 4   2 5 3  
82 Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    4 1                  
84 Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2041 256 7 5 7 11 3 5 2 7 8
85 Vzdělávání    432 43 26 34 53 22 7 7 5 5 2
86 Zdravotní péče    318 17 12 15 9 13 3 5 2 9  
87 Pobytové služby sociální péče    234 12 11 17 6 10 3 3 4 8 1
88 Ambulantní nebo terénní sociální služby    197 7 10 17 6 10 3 3 3 9  
90 Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    102 27       2     1 1 1
91 Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    104 27       2     1 1 1
92 Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    101 27       2     1 1 1
93 Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    106 27       2     1 1 1
94 Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    102 21 11 19 17 10 1 4 2    
95 Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    109 18   2   1   1 3 4 1
96 Poskytování ostatních osobních služeb    17 2       1     2 1  
97 Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    5 2       1          
98 Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    3 1                  
99 Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    6 2           1      
CZ-NACE Název S Celkem 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999
Zavřít
MENU