CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACENázevSCelkem2008200720062005200420032002200120001999
01Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    730331828154217165265
02Lesnictví a těžba dřeva    212675414106391
03Rybolov a akvakultura    14786631210343 
05Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    241261584924871
06Těžba ropy a zemního plynu    241261584924871
07Těžba a úprava rud    244251584924871
08Ostatní těžba a dobývání    246261584924871
09Podpůrné činnosti při těžbě    245251584924871
10Výroba potravinářských výrobků    368263761396551
11Výroba nápojů    21713123844441
12Výroba tabákových výrobků    392 2521244 
13Výroba textilií    603244443831
14Výroba oděvů    56313334282 
15Výroba usní a souvisejících výrobků    42412342272 
16Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    931412141243 
17Výroba papíru a výrobků z papíru    82131112 243 
18Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    84111112 244 
19Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    293241   1  
20Výroba chemických látek a chemických přípravků    202717451441 
21Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    1351435453255 
22Výroba pryžových a plastových výrobků    554 333 14 1
23Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    39533211161434981
24Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    524 54216222
25Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    985 53314321
26Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    18834173522541
27Výroba elektrických zařízení    20634173522541
28Výroba strojů a zařízení j. n.    695152516231
29Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    1307666323557
30Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    894394221465
31Výroba nábytku    83131213 243 
32Ostatní zpracovatelský průmysl    86111113 243 
33Opravy a instalace strojů a zařízení    964123321541
35Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    31235363622451
36Shromažďování, úprava a rozvod vody    2823624251912481053
37Činnosti související s odpadními vodami    16328152521621
38Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    23032141317528532
39Sanace a jiné činnosti související s odpady    17131153521521
41Výstavba budov    488351611612251491
42Inženýrské stavitelství    488351310612361581
43Specializované stavební činnosti    482351410612261471
45Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    531132324311
46Velkoobchod, kromě motorových vozidel    10345116103854 
47Maloobchod, kromě motorových vozidel    1127711994854 
49Pozemní a potrubní doprava    3481614241821101212207
50Vodní doprava    1044186721691
51Letecká doprava    145421711962664
52Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    20  11 1 11 
53Poštovní a kurýrní činnosti    19233263522631
55Ubytování    161  13  11 
56Stravování a pohostinství    116101456 3221
58Vydavatelské činnosti    94131412 254 
59Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    94111412 254 
60Tvorba programů a vysílání    16335254421531
61Telekomunikační činnosti    16733264421521
62Činnosti v oblasti informačních technologií    16629255421441
63Informační činnosti    18530256421441
64Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    3386121631239671
65Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    12541826 31 5
66Ostatní finanční činnosti    20462316 5232
68Činnosti v oblasti nemovitostí    19232946258111
69Právní a účetnické činnosti    1          
70Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    51         
71Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    10853819311828122118203
72Výzkum a vývoj    2993115231815971163
73Reklama a průzkum trhu    162      2  
74Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    191111212   
75Veterinární činnosti    369159141120147381
77Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    251  1 115 3
78Činnosti související se zaměstnáním    127162649 1121
79Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    14334152422423
80Bezpečnostní a pátrací činnosti    71  1      
81Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    323287841124771
82Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    61         
84Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    2786258153027311625202722
85Vzdělávání    5074526365427913875
86Zdravotní péče    373161315111655410 
87Pobytové služby sociální péče    282101217813435101
88Ambulantní nebo terénní sociální služby    25081117912434101
90Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    12827151421421
91Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    13227151422431
92Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    13027151421421
93Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    13827151421521
94Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    1622011211814110612
95Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    12319 51311641
96Poskytování ostatních osobních služeb    252 111  21 
97Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    122 1 2     
98Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    41         
99Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    92     11  
CZ-NACENázevSCelkem2008200720062005200420032002200120001999
Zavřít
MENU