ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
OblastNázevSCelkem2004200320022001200019991998199719961995
1Ochrana vod    202123812627324
2Ochrana ovzduší    25657358114  
3Odpady a obaly    27010411201634712
4Chemické látky a směsi    29556678 451 
5IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    4721312 1   
6EIA - Posuzování vlivu na ŽP    402 12  12  
7Energetika    216   12223  
8ŽP - ostatní    290361517141884262
8.1Ochrana přírody a krajiny    2331116132131 
8.2Ochrana zemědělského půdního fondu    69111 22211 
8.3Ochrana lesa    782231441271
8.4Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    3641231     
8.5Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    1935   1    
8.6Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    17 1   1 1  
OblastNázevSCelkem2004200320022001200019991998199719961995
Zavřít
MENU