ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
OblastNázevSCelkem2000199919981997199619951994199319921991
1Ochrana vod    183627324 1 3
2Ochrana ovzduší    2107114  2   
3Odpady a obaly    25711337122112
4Chemické látky a přípravky    2397 451 1   
5IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    452 1    1 1
6EIA - Posuzování vlivu na ŽP    36  12      
7Energetika    1972113      
8ŽP - ostatní    283198427310342
8.1Ochrana přírody a krajiny    24032131 2 25
8.2Ochrana zemědělského půdního fondu    4812211  111
8.3Ochrana lesa    83741271 232
8.4Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    281     1 21
8.5Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    19 1        
8.6Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    14 1 1      
OblastNázevSCelkem2000199919981997199619951994199319921991
Zavřít
MENU