CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACENázevSCelkem2000199919981997199619951994199319921991
01Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    691255584333113
02Lesnictví a těžba dřeva    2119123832363
03Rybolov a akvakultura    1473 12221352
05Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    24071 1152 51
06Těžba ropy a zemního plynu    24071 1152 51
07Těžba a úprava rud    24371 1152 51
08Ostatní těžba a dobývání    24571 1152 51
09Podpůrné činnosti při těžbě    24471 1152 51
10Výroba potravinářských výrobků    31441 311   2
11Výroba nápojů    19431 3 1   2
12Výroba tabákových výrobků    394 13 2    
13Výroba textilií    603123111 1 
14Výroba oděvů    562 22111 1 
15Výroba usní a souvisejících výrobků    422 12 1  1 
16Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    933 11 2  11
17Výroba papíru a výrobků z papíru    823 11 1  11
18Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    844 11 1  11
19Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    29   1111  1
20Výroba chemických látek a chemických přípravků    1931 23121 21
21Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    1255 13 1   1
22Výroba pryžových a plastových výrobků    53 1 3 1   1
23Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    37981 5131 51
24Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    512212 2    
25Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    9821 2 31 1 
26Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    1864113 2 15 
27Výroba elektrických zařízení    2034113 2 15 
28Výroba strojů a zařízení j. n.    6721 3 3    
29Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    1245738412 1 
30Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    89653813    
31Výroba nábytku    833 11 1  11
32Ostatní zpracovatelský průmysl    863 11 1  12
33Opravy a instalace strojů a zařízení    9541 2 3  1 
35Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    3085112 2 14 
36Shromažďování, úprava a rozvod vody    2805314 3 251
37Činnosti související s odpadními vodami    1622112 2 14 
38Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    2273212 2 151
39Sanace a jiné činnosti související s odpady    1702112 2 14 
41Výstavba budov    47081 5 53161
42Inženýrské stavitelství    47581 6 53 61
43Specializované stavební činnosti    47371 5 53 61
45Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    5311 5121131
46Velkoobchod, kromě motorových vozidel    1024 14 21133
47Maloobchod, kromě motorových vozidel    1114 14 2 134
49Pozemní a potrubní doprava    34720736372111
50Vodní doprava    1019111161   
51Letecká doprava    140641312    
52Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    201 12 2    
53Poštovní a kurýrní činnosti    1893113 5114 
55Ubytování    161  1 1   1
56Stravování a pohostinství    9521 3 1   1
58Vydavatelské činnosti    944 11 2 111
59Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    944 12 2 111
60Tvorba programů a vysílání    1603112 3 14 
61Telekomunikační činnosti    1642112 3 14 
62Činnosti v oblasti informačních technologií    1644112 3 14 
63Informační činnosti    1834112 3214 
64Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    3197191 53923
65Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    114 544262322
66Ostatní finanční činnosti    182323  41121
68Činnosti v oblasti nemovitostí    17710117141373
69Právní a účetnické činnosti    1     1    
70Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    5     1   2
71Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    9941837122113194
72Výzkum a vývoj    2896323 4 272
73Reklama a průzkum trhu    16   3 3   3
74Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    19   1 1  11
75Veterinární činnosti    3537123112331
77Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    24 3 3121  1
78Činnosti související se zaměstnáním    12621 114  21
79Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    1422312 3 14 
80Bezpečnostní a pátrací činnosti    7     12  1
81Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    32171 2 52 62
82Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    6     1   2
84Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    26252721710211961311
85Vzdělávání    4977542 2 162
86Zdravotní péče    3609 2213  24
87Pobytové služby sociální péče    272913213  23
88Ambulantní nebo terénní sociální služby    241912213  23
90Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    1262112 2 14 
91Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    1303112 2 14 
92Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    1292112 2 14 
93Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    1352112 2 14 
94Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    15912 2121 33
95Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    1234111 1  21
96Poskytování ostatních osobních služeb    251  1 1  1 
97Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    12     1    
98Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    4     1   1
99Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    9     1   1
CZ-NACENázevSCelkem2000199919981997199619951994199319921991
Zavřít
MENU