CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACENázevSCelkem2000199919981997199619951994199319921991
01Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    739265684344123
02Lesnictví a těžba dřeva    2139123832363
03Rybolov a akvakultura    1473 12221352
05Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    24171 1152 51
06Těžba ropy a zemního plynu    24171 1152 51
07Těžba a úprava rud    24471 1152 51
08Ostatní těžba a dobývání    24671 1152 51
09Podpůrné činnosti při těžbě    24571 1152 51
10Výroba potravinářských výrobků    38451 311 112
11Výroba nápojů    22841 3 1 112
12Výroba tabákových výrobků    394 13 2    
13Výroba textilií    623113111 1 
14Výroba oděvů    562 12111 1 
15Výroba usní a souvisejících výrobků    422  2 1  1 
16Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    933 11 2  11
17Výroba papíru a výrobků z papíru    823 11 1  11
18Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    844 11 1  11
19Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    29   1111  1
20Výroba chemických látek a chemických přípravků    2191 33121 21
21Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    1375 13 1   1
22Výroba pryžových a plastových výrobků    56 1 3 1   1
23Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    39881 5132 51
24Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    552212 2    
25Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    9821 2 31 1 
26Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    1904113 2 15 
27Výroba elektrických zařízení    2084113 2 15 
28Výroba strojů a zařízení j. n.    6931 3 3    
29Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    1285738412 1 
30Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    89653813    
31Výroba nábytku    833 11 1  11
32Ostatní zpracovatelský průmysl    863 11 1  12
33Opravy a instalace strojů a zařízení    9641 2 3  1 
35Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    3175112 2 14 
36Shromažďování, úprava a rozvod vody    2825314 3 251
37Činnosti související s odpadními vodami    1632112 2 14 
38Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    2303212 2 152
39Sanace a jiné činnosti související s odpady    1712112 2 14 
41Výstavba budov    49391 5 53161
42Inženýrské stavitelství    49481 6 53 61
43Specializované stavební činnosti    49371 5 53 61
45Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    5311 5121131
46Velkoobchod, kromě motorových vozidel    1034 14 21133
47Maloobchod, kromě motorových vozidel    1124 14 2 134
49Pozemní a potrubní doprava    35920736372111
50Vodní doprava    1069111161   
51Letecká doprava    150641312    
52Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    201 12 2    
53Poštovní a kurýrní činnosti    1913113 5114 
55Ubytování    161  1 1   1
56Stravování a pohostinství    11621 3 1  21
58Vydavatelské činnosti    944 11 2 111
59Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    944 12 2 111
60Tvorba programů a vysílání    1643112 3 14 
61Telekomunikační činnosti    1682112 3 14 
62Činnosti v oblasti informačních technologií    1664112 3 14 
63Informační činnosti    1864112 3214 
64Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    3407191 531023
65Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    128 544262322
66Ostatní finanční činnosti    210323  41121
68Činnosti v oblasti nemovitostí    19111117141383
69Právní a účetnické činnosti    1     1    
70Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    5     1   2
71Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    11452237122114195
72Výzkum a vývoj    3196323 4 273
73Reklama a průzkum trhu    16   3 3   3
74Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    20   1 1  11
75Veterinární činnosti    3728123112331
77Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    25 3 3121  1
78Činnosti související se zaměstnáním    12721 114  21
79Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    1432312 3 14 
80Bezpečnostní a pátrací činnosti    7     12  1
81Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    32671 2 52 62
82Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    6     1   2
84Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    28282722811212961411
85Vzdělávání    5097542 2 162
86Zdravotní péče    38110 2213  24
87Pobytové služby sociální péče    2881013213  23
88Ambulantní nebo terénní sociální služby    2561012213  23
90Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    1282112 2 14 
91Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    1323112 2 14 
92Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    1302112 2 14 
93Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    1382112 2 14 
94Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    16212 2121 34
95Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    1234111 1  21
96Poskytování ostatních osobních služeb    251  1 1  1 
97Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    12     1    
98Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    4     1   1
99Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    9     1   1
CZ-NACENázevSCelkem2000199919981997199619951994199319921991
Zavřít
MENU