CZ-NACE - Klasifikace ekonomických činností

NACE je standardní klasifikací ekonomických činností Evropské unie. NACE tedy dělí ekonomické činnosti (oblast ekonomických činností) tak, že každé statistické jednotce, která vykonává nějakou ekonomickou činnost, lze přiřadit kód NACE. CZ-NACE je národní verze NACE.

Řízenou aktualizaci podle CZ-NACE je možné objednat pouze v rámci celoročního předplatného.
V praxi to znamená, že uživatel si vybere CZ-NACE dle požadavků obsažených v registračním formuláři.
Žadatel může v rámci této dodatkové služby vybrat až 5 různých CZ-NACE za jednotnou cenu 500,- Kč/rok . V případě dalších požadavků je každá započatá pětice účtována rovněž sazbou 500,- Kč/rok.
V případě zájmu o větší skupinu CZ-NACE (11 a více) je lépe nás kontaktovat.
Podrobnější seznam volitelných CZ-NACE se zobrazí kliknutím na dvojtečku v registračním formuláři (menu Registrace) a nebo kliknutím na číslo požadovaného CZ-NACE uvedeného v tabulce v menu CZ-NACE. Zvolením konkrétního CZ-NACE bude žadatel dostávat nepřetržitě informace o všech nových a pozměňujících předpisech , které se dotýkají vybraného CZ-NACE.
Řízení podle CZ-NACE probíhá v rámci oddílu 01 až 99. Detailnějším požadavkům na řízení podle CZ-NACE prozatím nelze vyhovět.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých CZ-NACE, a to v závislosti na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle CZ-NACE je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zvolením vhodného „CZ-NACE“, v rozsahu 1 až 10 v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
CZ-NACENázevSCelkem2000199919981997199619951994199319921991
01Rostlinná a živočišná výroba, myslivost a související činnosti    749266784344123
02Lesnictví a těžba dřeva    2139123832363
03Rybolov a akvakultura    1473 12221352
05Těžba a úprava černého a hnědého uhlí    22171 1152 51
06Těžba ropy a zemního plynu    22171 1152 51
07Těžba a úprava rud    22471 1152 51
08Ostatní těžba a dobývání    22571 1152 51
09Podpůrné činnosti při těžbě    22571 1152 51
10Výroba potravinářských výrobků    39951 311 112
11Výroba nápojů    22941 3 1 112
12Výroba tabákových výrobků    384 13 2    
13Výroba textilií    613113111 1 
14Výroba oděvů    552 12111 1 
15Výroba usní a souvisejících výrobků    412  2 1  1 
16Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku    833 11 2  11
17Výroba papíru a výrobků z papíru    723 11 1  11
18Tisk a rozmnožování nahraných nosičů    744 11 1  11
19Výroba koksu a rafinovaných ropných produktů    28   1111  1
20Výroba chemických látek a chemických přípravků    2631 33121 21
21Výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků    1455 23 1   1
22Výroba pryžových a plastových výrobků    55 1 3 1   1
23Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků    36881 5132 51
24Výroba základních kovů, hutní zpracování kovů; slévárenství    552212 2    
25Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení    9921 2 31 1 
26Výroba počítačů, elektronických a optických přístrojů a zařízení    1764113 2 15 
27Výroba elektrických zařízení    1934113 2 15 
28Výroba strojů a zařízení j. n.    7131 3 3    
29Výroba motorových vozidel (kromě motocyklů), přívěsů a návěsů    1335738412 1 
30Výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení    91653813    
31Výroba nábytku    733 11 1  11
32Ostatní zpracovatelský průmysl    763 11 1  12
33Opravy a instalace strojů a zařízení    8941 2 3  1 
35Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu    3045112 2 14 
36Shromažďování, úprava a rozvod vody    2635314 3 251
37Činnosti související s odpadními vodami    1412112 2 14 
38Shromažďování, sběr a odstraňování odpadů, úprava odpadů k dalšímu využití    1853212 2 152
39Sanace a jiné činnosti související s odpady    1362112 2 14 
41Výstavba budov    46791 5 53161
42Inženýrské stavitelství    46891 6 53 61
43Specializované stavební činnosti    46671 5 53 61
45Velkoobchod, maloobchod a opravy motorových vozidel    5211 5121131
46Velkoobchod, kromě motorových vozidel    1014 14 21133
47Maloobchod, kromě motorových vozidel    1084 14 2 134
49Pozemní a potrubní doprava    36320736372111
50Vodní doprava    1109111161   
51Letecká doprava    152641312    
52Skladování a vedlejší činnosti v dopravě    201 12 2    
53Poštovní a kurýrní činnosti    1803113 5114 
55Ubytování    161  1 1   1
56Stravování a pohostinství    11621 3 1  21
58Vydavatelské činnosti    844 11 2 111
59Činnosti v oblasti filmů, videozáznamů a tv. programů, pořizování zvuk. nahrávek a hud. vyd. činnosti    844 12 2 111
60Tvorba programů a vysílání    1533112 3 14 
61Telekomunikační činnosti    1562112 3 14 
62Činnosti v oblasti informačních technologií    1594112 3 14 
63Informační činnosti    1734112 3214 
64Finanční zprostředkování, kromě pojišťovnictví a penzijního financování    3447191 531023
65Pojištění, zajištění a penzijní financování, kromě povinného sociálního zabezpečení    132 544262322
66Ostatní finanční činnosti    206323  41121
68Činnosti v oblasti nemovitostí    20211117142383
69Právní a účetnické činnosti    1     1    
70Činnosti vedení podniků; poradenství v oblasti řízení    5     1   2
71Architektonické a inženýrské činnosti; technické zkoušky a analýzy    11342237122114195
72Výzkum a vývoj    3076323 4 273
73Reklama a průzkum trhu    16   3 3   3
74Ostatní profesní, vědecké a technické činnosti    20   1 1  11
75Veterinární činnosti    3888233112331
77Činnosti v oblasti pronájmu a operativního leasingu    25 3 3121  1
78Činnosti související se zaměstnáním    12621 114  21
79Činnosti cestovních agentur, kanceláří a jiné rezervační a související činnosti    1322312 3 14 
80Bezpečnostní a pátrací činnosti    7     12  1
81Činnosti související se stavbami a úpravou krajiny    30171 2 52 62
82Administrativní, kancelářské a jiné podpůrné činnosti pro podnikání    6     1   2
84Veřejná správa a obrana; povinné sociální zabezpečení    27962722811212961411
85Vzdělávání    4967542 2 162
86Zdravotní péče    37910 2213  24
87Pobytové služby sociální péče    2841013213  23
88Ambulantní nebo terénní sociální služby    2481012213  23
90Tvůrčí, umělecké a zábavní činnosti    1182112 2 14 
91Činnosti knihoven, archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení    1213112 2 14 
92Činnosti heren, kasin a sázkových kanceláří    1192112 2 14 
93Sportovní, zábavní a rekreační činnosti    1282112 2 14 
94Činnosti organizací sdružujících osoby za účelem prosazování společných zájmů    15812 2121 34
95Opravy počítačů a výrobků pro osobní potřebu a převážně pro domácnost    1114111 1  21
96Poskytování ostatních osobních služeb    251  1 1  1 
97Činnosti domácností jako zaměstnavatelů domácího personálu    12     1    
98Činnosti domácností produkujících blíže neurčené výrobky a služby pro vlastní potřebu    4     1   1
99Činnosti exteritoriálních organizací a orgánů    7     1   1
CZ-NACENázevSCelkem2000199919981997199619951994199319921991
Zavřít
MENU