ISO 9001 - Systémy managementu jakosti - Požadavky

Služba klasifikace podle ISO 9001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých kapitol isonormy jakosti.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých kapitol, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 9001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 9001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
Kap. Název S Celkem 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
4 Kontext organizace    131 3 1 2 3 2   3 2 1  
7.1.3 a 7.1.4 Infrastruktura, Prostředí pro fungování procesů    429 3 5 8 2 5 5 3 3 2 3
7.1.5 Zdroje pro monitorování a měření    45     1       1     1
7.2 Kompetence    676 7 8 5 3 16 5 8 5 7 1
7.5 Dokumentované informace    50   1 1       1      
8.2 Požadavky na produkty a služby    95   1 1   1     1   1
8.3 Návrh a vývoj produktů a služeb    74               1 1 1
8.4 Řízení externě poskytovaných procesů, produktů a služeb    6                    
8.5 Výroba a poskytování služeb (obsažena v klasifikaci podle CZ-NACE)    3                    
Kap. Název S Celkem 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Zavřít
MENU