ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
Oblast Název S Celkem 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
1 Ochrana vod    169 2 6 3 2 4   1   1  
2 Ochrana ovzduší    110   1 2     2        
3 Odpady a obaly    121   3 1   2         1
4 Chemické látky a přípravky    97   3 2     1        
5 IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    26   1                
6 EIA - Posuzování vlivu na ŽP    33   1 1              
7 Energetika    192 1 1 2              
8 ŽP - ostatní    248 8 4   7 3 9 3 3 1  
8.1 Ochrana přírody a krajiny    203 2 1 3     1   2 5 1
8.2 Ochrana zemědělského půdního fondu    40 2 1   1   1 1 1 1  
8.3 Ochrana lesa    70 4 1 1 7 1   2 2 2  
8.4 Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    27               2 1  
8.5 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    14                    
8.6 Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    4                    
Oblast Název S Celkem 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990
Zavřít
MENU