ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
OblastNázevSCelkem1999199819971996199519941993199219911990
1Ochrana vod    18327324 1 3 
2Ochrana ovzduší    210114  2   1
3Odpady a obaly    2573371221121
4Chemické látky a přípravky    208 351 1   1
5IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    43 1    1 1 
6EIA - Posuzování vlivu na ŽP    37 12       
7Energetika    202113       
8ŽP - ostatní    28384273103421
8.1Ochrana přírody a krajiny    2362131 1 251
8.2Ochrana zemědělského půdního fondu    482211  111 
8.3Ochrana lesa    8341271 232 
8.4Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    28     1 21 
8.5Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    191         
8.6Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    141 1       
OblastNázevSCelkem1999199819971996199519941993199219911990
Zavřít
MENU