ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
OblastNázevSCelkem1994199319921991199019891988198719861985
1Ochrana vod    202 1 3  1   
2Ochrana ovzduší    2562   112  2
3Odpady a obaly    27021121 1211
4Chemické látky a směsi    2951   1  1 2
5IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    47 1 1      
6EIA - Posuzování vlivu na ŽP    40          
7Energetika    216          
8ŽP - ostatní    29010342133  1
8.1Ochrana přírody a krajiny    2332 251     
8.2Ochrana zemědělského půdního fondu    69 111    1 
8.3Ochrana lesa    78 232      
8.4Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    361 21  3   
8.5Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    19          
8.6Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    17        1 
OblastNázevSCelkem1994199319921991199019891988198719861985
Zavřít
MENU