ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
OblastNázevSCelkem1993199219911990198919881987198619851984
1Ochrana vod    1921 3  1    
2Ochrana ovzduší    251   111  2 
3Odpady a obaly    2681121 1211 
4Chemické látky a směsi    295   1  1 2 
5IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    471 1       
6EIA - Posuzování vlivu na ŽP    40          
7Energetika    219          
8ŽP - ostatní    293342133  1 
8.1Ochrana přírody a krajiny    245 251      
8.2Ochrana zemědělského půdního fondu    67111    1  
8.3Ochrana lesa    84232       
8.4Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    35 21  3    
8.5Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    19          
8.6Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    17       1  
OblastNázevSCelkem1993199219911990198919881987198619851984
Zavřít
MENU