ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
OblastNázevSCelkem1990198919881987198619851984198319821981
1Ochrana vod    183  1      1
2Ochrana ovzduší    2041 1  2    
3Odpady a obaly    2411 1111 1  
4Chemické látky a přípravky    2011  1 2    
5IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    41          
6EIA - Posuzování vlivu na ŽP    36          
7Energetika    202          
8ŽP - ostatní    272133  1    
8.1Ochrana přírody a krajiny    22211     1  
8.2Ochrana zemědělského půdního fondu    43    1     
8.3Ochrana lesa    77          
8.4Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    28  3       
8.5Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    19          
8.6Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    13    1  1  
OblastNázevSCelkem1990198919881987198619851984198319821981
Zavřít
MENU