ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
Oblast Název S Celkem 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980
1 Ochrana vod    179   1             1  
2 Ochrana ovzduší    201         2          
3 Odpady a obaly    246   1 1 1     1      
4 Chemické látky a přípravky    209     1   1          
5 IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    40                    
6 EIA - Posuzování vlivu na ŽP    36                    
7 Energetika    195                    
8 ŽP - ostatní    255   1                
8.1 Ochrana přírody a krajiny    209 1           1      
8.2 Ochrana zemědělského půdního fondu    41       1            
8.3 Ochrana lesa    74                    
8.4 Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    27   3                
8.5 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    15                    
8.6 Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    10       1     1      
Oblast Název S Celkem 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980
Zavřít
MENU