ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
OblastNázevSCelkem1983198219811980197919781977197619751974
1Ochrana vod    192  1 11    
2Ochrana ovzduší    251          
3Odpady a obaly    2681         
4Chemické látky a směsi    295          
5IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    47          
6EIA - Posuzování vlivu na ŽP    40          
7Energetika    219          
8ŽP - ostatní    293          
8.1Ochrana přírody a krajiny    2451         
8.2Ochrana zemědělského půdního fondu    67          
8.3Ochrana lesa    84          
8.4Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    35          
8.5Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    19          
8.6Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    171         
OblastNázevSCelkem1983198219811980197919781977197619751974
Zavřít
MENU