ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
Oblast Název S Celkem 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970
1 Ochrana vod    169 1 1                
2 Ochrana ovzduší    110                    
3 Odpady a obaly    121                    
4 Chemické látky a přípravky    97                    
5 IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    26                    
6 EIA - Posuzování vlivu na ŽP    33                    
7 Energetika    192                    
8 ŽP - ostatní    248                    
8.1 Ochrana přírody a krajiny    203                    
8.2 Ochrana zemědělského půdního fondu    40                    
8.3 Ochrana lesa    70                    
8.4 Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    27                    
8.5 Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    14                    
8.6 Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    4                    
Oblast Název S Celkem 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970
Zavřít
MENU