ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
OblastNázevSCelkem1974197319721971197019691968196719661965
1Ochrana vod    202          
2Ochrana ovzduší    256          
3Odpady a obaly    270          
4Chemické látky a směsi    295          
5IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    47          
6EIA - Posuzování vlivu na ŽP    40          
7Energetika    216          
8ŽP - ostatní    290          
8.1Ochrana přírody a krajiny    233          
8.2Ochrana zemědělského půdního fondu    69          
8.3Ochrana lesa    78          
8.4Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    36          
8.5Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    19          
8.6Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    17          
OblastNázevSCelkem1974197319721971197019691968196719661965
Zavřít
MENU