ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
OblastNázevSCelkem196919681967196619651964196319621961
1Ochrana vod    183         
2Ochrana ovzduší    210        1
3Odpady a obaly    257         
4Chemické látky a přípravky    208         
5IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    43         
6EIA - Posuzování vlivu na ŽP    37         
7Energetika    202         
8ŽP - ostatní    283         
8.1Ochrana přírody a krajiny    236         
8.2Ochrana zemědělského půdního fondu    48         
8.3Ochrana lesa    83         
8.4Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    28         
8.5Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    19         
8.6Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    14         
OblastNázevSCelkem196919681967196619651964196319621961
Zavřít
MENU