ISO 14001 - Systém environmentálního managementu - EMS

Služba klasifikace podle ISO 14001 , tj. klasifikace právních předpisů podle jednotlivých oblastí isonormy životního prostředí.
Aktivací této služby získává zákazník přístup k archivu roztříděných předpisů podle jednotlivých oblastí, a to v závislost na ročníku vydání předpisů.
Klasifikace podle ISO 14001 je nabízena jako dodatková služba k celoročnímu předplatnému za jednotnou cenu 500,- Kč/rok .
Službu si objednáte zaškrtnutím pole „ISO 14001“ v menu Registrace, ikona Nová registrace, popř. Prodloužení registrace.

Služba je určená zejména zákazníkům ke splnění náročných podmínek auditu a certifikace.
Přístup k elektronické databázi předpisů je významným ulehčením spisové agendy.

Řazení podle roku:
OblastNázevSCelkem1964196319621961
1Ochrana vod    202    
2Ochrana ovzduší    256   1
3Odpady a obaly    270    
4Chemické látky a směsi    295    
5IPPC - Integrovaná prevence a omezování znečištění    47    
6EIA - Posuzování vlivu na ŽP    40    
7Energetika    216    
8ŽP - ostatní    290    
8.1Ochrana přírody a krajiny    233    
8.2Ochrana zemědělského půdního fondu    69    
8.3Ochrana lesa    78    
8.4Geologie, ochrana a evidence nerostného bohatství    36    
8.5Nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty    19    
8.6Kontaminovaná místa, staré ekologické zátěže a ekologická újma    17    
OblastNázevSCelkem1964196319621961
Zavřít
MENU