Registr právních požadavků

Výběr příslušných klasifikačních služeb a vhodných předpisů z deklarovaných registrů Vám umožní sestavit snadno a efektivně svůj individuální Registr právních požadavků.

Tento registr pak můžete výborně využít ve všech klasifikačních oblastech, tj. v systému managementu jakosti, EMS, pro lepší orientaci v problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně nebo jen pro zjištění konkrétních povinností, které se na Vaši firmu vztahují.

Každá firma potřebuje jednoznačně identifikovat jednotlivé požadavky právních předpisů, které se vztahují na její činnost.

Potřeba vytvoření zavedení a udržování procesu k identifikování a poskytování přístupu k příslušným zákonným požadavkům, které se na organizaci vztahují a které souvisejí s identifikovanými environmentálními aspekty je pro organizaci zakotvena rovněž v normě ISO 14001 v bodě 4.3.2.

Proces vhodné klasifikace a výběru z deklarovaných registrů Vás dovede k právním požadavkům, které se týkají přímo Vaší činnosti. Vznikne tak stále aktuální Váš individuální Registr právních požadavků.

Sestavením vlastního registru máte možnost vytvořit v podstatě zobrazit:

- přehlednou aktivní tabulku právních povinností (individuální registr právních požadavků), která po exportu do formátu xls může být do doplněna odkazem na článek s komentářem, popisem vlastní povinnosti a odkazy na aktuální § právního předpisu, který danou povinnost upravuje.

Služba zavedení a aktualizace registru právních požadavků je nabízena současně službou: výběr předpisu - řízená aktualizace podle vybrané databáze!


Registr je dostupný pouze pro uživatele se službou "Registr právních požadavků" po přihlášení


Vzor zpracování:

Vzor tiskové sestavy:

ISO 9001 - Systémy managementu jakosti - Požadavky

 

 

 

 

 

 

ISO9001_5_Odpovědnost vedení organizace

Druh

Číslo

Název

Poslední aktualizace

Účinnost

předpisu

Zákon

455/1991 Sb.

Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

126/2016 Sb.

1.5.2016

Zákoník

513/1991 Sb.

Obchodní zákoník

179/2013 Sb.

1.7.2013

Zrušeno : 1.1.2014

Zákoník

262/2006 Sb.

Zákon zákoník práce

298/2015 Sb.

25.11.2015

Zákon

169/2012 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

30.6.2012

Zákon

304/2013 Sb.

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

87/2015 Sb.

1.5.2015

 

ISO9001_6.2_Lidské zdroje

Druh

Číslo

Název

Poslední aktualizace

Účinnost

předpisu

Zákon

133/1985 Sb.

Zákon České národní rady o požární ochraně

320/2015 Sb.

1.1.2016

Zákoník

262/2006 Sb.

Zákon zákoník práce

298/2015 Sb.

25.11.2015

 

ISO9001_6.3_Infrastruktura, Pracovní prostředí

Druh

Číslo

Název

Poslední aktualizace

Účinnost

předpisu

Zákon

133/1985 Sb.

Zákon České národní rady o požární ochraně

320/2015 Sb.

1.1.2016

Zákon

56/2001 Sb.

Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

239/2013 Sb.

1.1.2015

Zákoník

262/2006 Sb.

Zákon zákoník práce

298/2015 Sb.

25.11.2015

Zákon

201/2012 Sb.

Zákon o ochraně ovzduší

382/2015 Sb.

1.1.2016

Zákon

87/2014 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 

1.6.2014

 

ISO9001_7.2_Procesy vztahující se k zákazníkovi

Druh

Číslo

Název

Poslední aktualizace

Účinnost

předpisu

Zákoník

513/1991 Sb.

Obchodní zákoník

179/2013 Sb.

1.7.2013

Zrušeno : 1.1.2014

Zavřít
MENU