OKEČ - 92000 Rekreační, kulturní a sportovní činnosti

Převod na CZ-NACE: 015960637478798590919293
 OKEČ  Název 
 92100  Výroba, půjčování a distribuce filmů a videozáznamů 
 92110  Výroba filmů a videozáznamů 
 92120  Půjčování a distribuce filmů a videozáznamů 
 92130  Promítání filmů a videozáznamů 
 92200  Provoz rozhlasu a televize 
 92300  Jiné kulturní činnosti 
 92310  Spisovatelské a umělecké činnosti a výkony 
 92320  Provoz divadel, koncertů apod. 
 92330  Činnost zábavných parků 
 92340  Jiná zábavní činnost 
 92400  Činnosti zpravodajských tiskových kanceláří 
 92500  Činnosti knihoven, veřejných archivů, muzeí a jiných kulturních zařízení 
 92510  Činnosti knihoven, veřejných archivů 
 92520  Provoz a ochrana muzeí a galerií 
 92530  Činnosti botanických a zoologických zahrad a přírodních rezervací 
 92600  Sportovní činnosti 
 92610  Provoz sportovních zařízení (vč. organizací sportovních klubů) 
 92620  Jiné činnosti související se sportem 
 92700  Jiné rekreační činnosti 
 92710  Činnosti heren a sázkových kanceláří 
 92720  Ostatní oddechové činosti 
Zavřít
MENU