OKEČ - 75000 Veřejná správa a obrana, sociální pojištění

Převod na CZ-NACE: 8182848891
 OKEČ  Název 
 75100  Veřejná správa včetně hospodářské a sociální politiky 
 75110  Všeobecná veřejná správa 
 75120  Usměrňování činnosti zařízení poskytujících zdravotnickou péči, výchovu, vzdělání, kulturní a jiné sociální služby kromě sociálního zabezpečení 
 75130  Činnosti usměrňující a přispívající k lepší efektivnosti obchodu 
 75140  Vedlejší služby administrativní pro veřejnou správu 
 75200  Služby pro společnost jako celek 
 75210  Zahraniční věci 
 75220  Obrana 
 75230  Soudnictví, prokuratura, hospodářská arbitráž 
 75240  Bezpečnost a pořádek 
 75250  Protipožární ochrana a ostatní záchranné práce 
 75300  Sociální zabezpečení 
Zavřít
MENU