OKEČ - 40000 Výroba a rozvod elektřiny, plynu, páry a teplé vody, výroba chladu

Převod na CZ-NACE: 3538
 OKEČ  Název 
 40100  Výroba a rozvod elektřiny 
 40200  Výroba plynu, distribuce plynných paliv potrubím 
 40300  Výroba a rozvod páry a teplé vody, výroba chladu 
 40301  Výroba a rozvod páry a teplé vody 
 40302  Výroba chladu 
Zavřít
MENU