OKEČ - 32000 Výroba radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů

Převod na CZ-NACE: 2627283395
 OKEČ  Název 
 32100  Výroba elektronek a jiných elektronických součástek 
 32200  Výroba rozhlasových a televizních vysílačů včetně přístrojů pro drátovou telefonii a telegrafii 
 32201  Výroba rozhlasových a televizních vysílačů 
 32202  Výroba telefonních a dálnopisných přístrojů a ústředen 
 32300  Výroba rozhlasových a televizních přijímačů včetně přístrojů na záznam a reprodukci zvuku a obrazu a podobná zařízení 
Zavřít
MENU