OKEČ - 28000 Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků kromě výroby strojů a zařízení

Převod na CZ-NACE: 24252832334143
 OKEČ  Název 
 28100  Výroba kovových konstrukcí a prefabrikátů pro stavebnictví 
 28110  Výroba kovových konstrukcí a jejich dílů 
 28120  Výroba prefabrikátů kovových pro stavby 
 28200  Výroba nádrží, zásobníků a kontejnerů z kovů; výroba topných těles a kotlů ústředního topení 
 28210  Výroba nádrží, zásobníků a kontejnerů z kovů (s obsahem nad 300 l), výroba nádob na stlačené plyny, instalované nádrže pro skladování 
 28220  Výroba topných těles a kotlů ústředního topení 
 28300  Výroba parních kotlů kromě kotlů na ústřední topení; výroba jaderných reaktorů 
 28400  Kování, lisování, ražení, válcování kovů; prášková metalurgie 
 28500  Povrchové zušlechťování kovů, mechanické úpravy kovů 
 28510  Povrchová úprava kovů 
 28520  Mechanické úpravy kovů 
 28600  Výroba nožířského zboží, nástrojů a železářského zboží 
 28610  Výroba nožířského zboží 
 28620  Výroba nástrojů a nářadí 
 28630  Výroba zámků a kování 
 28700  Výroba ostatního kovového zboží 
 28710  Výroba kovových nádrží (o obsahu menším než 300 litrů, převážně pro dopravu) 
 28720  Výroba drobných kovových obalů 
 28730  Výroba zboží z drátu 
 28740  Výroba šroubů, řetězů a pružin 
 28750  Výroba ostatního kovového zboží 
Zavřít
MENU